34 đề tài Báo cáo thực tập ngành Luật Môi trường

1. Thực trạng thực hiện quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.
2. Hoạt động đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại địa phương.
3. Hoạt động quản lý chất thải lỏng thông thường tại địa phương.
4. Hoạt động quản lý chất thải rắn thông thường tại địa phương.
5. Vấn đề giao đất, giao rừng theo quy định của Luật bảo vệ về pháp triển rừng ở địa phương.
6. Vấn đề bảo vệ các di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh.
7. Thực trạng hoạt động đánh giá tác động môi trường ở địa phương.
8. Vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh tại địa phương hoặc tại doanh nghiệp nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.
9. Vấn đề bảo vệ môi trường trong các hoạt động xuất nhập khẩu phế liệu tại nơi thực tập/ làm việc.
10. Vấn đề bảo vệ môi trường trong hoạt động xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị và phương tiện vận tải tại nơi thực tập/ làm việc.
11. Hoạt động thanh tra, kiểm tra nhà nước về môi trường tại nơi thực tập/ làm việc.
12. Vấn đề cấp giấy phép khai thác thủy sản tại địa phương.
13. Hoạt động quản lý đối với tàu cá tại địa phương.
14. Vấn đề kiểm soát ô nhiễm đối với những phương tiện giao thông cơ giới tại địa phương.
15. Một số vấn đề về vệ sinh thực phẩm tại địa phương.
16. Một số vấn đề về vệ sinh nơi công cộng ở tại địa phương.
17. Sinh viên có thể lựa chọn bất kỳ đề tài nào về pháp luật bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đánh giá tác động môi trường, phòng chống ô nhiễm, sự suy thoái, sự cố môi trường, về bảo vệ các tài nguyên thiên nhiên.
18. Việc thực hiện pháp luật về phòng chống, khắc phục ô nhiếm môi trường, suy thoái môi trường, sự cố môi trường tại các doanh nghiệp/ nơi làm việc.
19. Vấn đề thu gom và xử lý rác sinh hoạt tại địa phương.

báo cáo thực tập luật môi trường
báo cáo thực tập luật môi trường

20. Việc thực hiện pháp luật về đánh giá tác động môi trường tại cơ sở tại địa phương.
21. Vấn đề xử lý rác tại các bệnh viện ở tại địa phương.
22. Vấn đề kiểm soát và xử lý chất thải tại địa phương.
23. Vấn đề bảo vệ động vật rừng, thực vật rừng quý hiếm tại địa phương.
24. Quản lý việc gây nuôi động vật rừng quý hiếm tại địa phương.
25. Hoạt động thanh tra, kiểm tra Nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm tại địa phương.
26. Vấn đề khuyến khích đánh bắt thủy sản xa bờ tại địa phương.
27. Vấn đề xử lý các cơ sở gây ô nhiễm tại địa phương.
28. Những vấn đề pháp lý của việc phòng chống lụt, bão tại địa phương.
29. Vấn đề xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật môi trường tại địa phương.
30. Vấn đề bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tại địa phương.
31. Vấn đề thực hiện tiêu chuẩn môi trường tại địa phương.
32. Những vấn đề pháp lý của việc quản lý và sử dụng hóa chất trừ sâu ở địa phương.
33. Những vấn đề pháp lý của việc nuôi trồng thủy sản tại địa phương.
34. Vấn đề tổ chức và hoạt động của các hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về môi trường ở địa phương.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*