63 đề tài tiểu luận thuộc bộ môn lý luận nhà nước và pháp luật phụ trách

Rate this post

Danh sách 63 đề tài tiểu luận thuộc bộ môn lý luận nhà nước và pháp luật phụ trách, tiểu luận lý luận nhà nước và pháp luật, tiểu luận môn lý luận nhà nước và pháp luật, tiểu luận môn nhà nước và pháp luật, tiểu luận nhà nước và pháp luật, bài tiểu luận về nhà nước và pháp luật hay, dễ làm, và dễ đạt điểm cao.

Các bạn đang lo lắng không biết nên chọn đề tài ngành luật nào cho phù hợp? Bạn đang lo lắng, phân vân vì sắp đề ngày đăng ký đề tài luận văn tốt nghiệp mà vẫn chưa chọn được nào phù hợp? Các bạn đừng quá lo lắng vì vấn đề này, vì hôm nay dịch vụ viết thuê luận văn tốt nghiệp sẽ cập nhập danh sách Danh sách 63 đề tài tiểu luận thuộc bộ môn lý luận nhà nước và pháp luật phụ trách cho các bạn tham khảo.

Ngoài ra, các bạn có nhu cầu làm thuê dịch vụ viết thuê luận văn tốt nghiệp ngành luật, luận văn tốt nghiệp ngành quản trị khách sạn thì liên hệ trực tiếp đến trangluanvan.com nhé. ZALO: 0932.091.562

Hàng trăm chủ đề luận văn đang được chia sẻ tại trangluanvan.com tham khảo viết thuê luận văn thạc sĩ

Tiểu luận nhà nước và pháp luật phụ trách

Nào hãy cùng Luận Văn Anpha điểm danh qua các chủ để Tiểu luận nhà nước và pháp luật phụ trách bên dưới đây

Đề tài tiểu luận thuộc bộ môn luật hành chính phụ trách
Đề tài tiểu luận thuộc bộ môn luật hành chính phụ trách
 1. Giám sát xã hội đối với quyền lực Nhà nước.
 2. Vai trò của Nhà nước trong việc phát triển một xã hội dân sự lành mạnh.
 3. Quy chế dân chủ cơ sở, thực trạng và giải pháp (từ thực tiễn ở tỉnh…).
 4. Khía cạnh pháp lý của giám sát và phản biện xã hội trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam.
 5. Vai trò của pháp luật đối với việc phát triển xã hội dân sự ở Việt Nam.
 6. Vấn đề pháp lý về điều kiện và thủ tục thành lập Hội trong quá trình hoàn thiện xã hội dân sự ở Việt Nam hiện nay.
 7. Văn hoá pháp luật trong hoạt động tại Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh (hoặc trên địa bàn của một tỉnh khác).
 8. Lý luận và thực trạng vấn đề áp dụng pháp luật tương tự trong hoạt động xét xử của Toà án nhân dân ở Việt Nam.
 9. Vai trò của ý thức pháp luật trong hoạt động xây dựng và thực hiện pháp luật.
 10. Những giá trị truyền thống của tư tưởng chính trị pháp lý Việt Nam.

CÓ THỂ BẠN AN TÂM CÁC CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN TIỂU LIỆU NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

 1. Các dấu hiệu của hành vi pháp luật.
 2. Cấu thành vi phạm pháp luật.
 3. Giải thích pháp luật, vai trò giải thích pháp luật của tòa án.
 4. Thuộc tính của pháp luật, vai trò của nó trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
 5. Đặc điểm cơ bản của pháp luật trong Nhà nước pháp quyền.
 6. Mối quan hệ của pháp luật với các loại quy phạm xã hội khác.
 7. Hệ thống hóa pháp luật: lịch sử và hiện tại.
 8. Các phương thức thể hiện cơ bản của quy phạm pháp luật.
 9. Tính minh bạch của pháp luật trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
 10. Phản biện xã hội – Một hình thức chế ước quyền lực Nhà nước.
đề tài tiểu luận thuộc bộ môn lý luận nhà nước và pháp luật phụ trách
đề tài tiểu luận thuộc bộ môn lý luận nhà nước và pháp luật phụ trách
 1. Nâng cao hiệu quả sử dụng án lệ ở Việt Nam hiện nay.
 2. Tìm hiểu về lưỡng viện trên thế giới.
 3. Đánh giá hiệu quả tác động pháp luật.
 4. Vấn đề xác định hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam.
 5. Vấn đề pháp lý về điều kiện và thủ tục thành lập Hội trong quá trình hoàn thiện xã hội dân sự ở Việt Nam hiện nay.
 6. Lý luận và thực trạng vấn đề áp dụng pháp luật tương tự trong hoạt động xét xử của Toà án nhân dân ở Việt Nam.
 7. Thực tiễn áp dụng pháp luật trong một số lĩnh vực cụ thể: Hành chính, Dân sự, Lao động .v.v… .
 8. Mối quan hệ giữa pháp luật và các loại quy phạm xã hội khác: đạo đức, tập quán, điều lệ .v.v… .
 9. Thực hiện pháp luật trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền.
 10. Nguyên tắc tập quyền và nguyên tắc phân quyền trong thực tiễn tổ chức quyền lực Nhà nước (lựa chọn một số nước cụ thể để nghiên cứu).
 11. Tòa án hiến pháp – kinh nghiệm quốc tế và triển vọng cho Việt Nam.
 12. Thực trạng hoạt động rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (ở một số địa phương cụ thể).
 13. Tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước (lựa chọn một số nước cụ thể để nghiên cứu).
 14. Đảm bảo tính hợp hiến và tính thống nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam của văn bản quy phạm pháp luật.
 15. Đánh giá về tính phù hợp của pháp luật Việt Nam hiện nay (hệ thống pháp luật, lĩnh vực luật hoặc ngành luật).
 16. Vị trí, vai trò của Nhà nước trong hệ thống chính trị.
 17. Mối quan hệ giữa Nhà nước và các thiết chế khác trong hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay.
 18. Vai trò của Nhà nước trong bối cảnh toàn cầu hóa.
 19. Những tiêu chí để đánh giá chế độ chính trị dân chủ trong các Nhà nước hiện nay?
 20. Hình thức Nhà nước – những vấn đề lý luận và thực tiễn.
 21. Vai trò của pháp luật trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam.
 22. Tìm hiểu về mối quan hệ giữa quyền lực và pháp luật.
 23. Vai trò của hoạt động áp dụng pháp luật đối với sự phát triển của hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay.
 24. Nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất với vấn đề phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay.
 25. Vị trí, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước.
 26. Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật – những vấn đề lý luận và thực tiễn.
 27. Tìm hiểu về văn hóa pháp lý và vai trò của nó trong đời sống xã hội.
 28. Các hệ thống pháp luật trên thế giới.
 29. Hình thức pháp luật – Những vấn đề lý luận và thực tiễn.
 30. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam – Những vấn đề lý luận và thực tiễn.
 31. Những phương thức hạn chế sự lạm dụng quyền lực nhà nước – Lịch sử và hiện tại.
 32. Tác động của toàn cầu hóa đối với Nhà nước và pháp luật.
 33. Hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương các cấp (sinh viên chọn 1 cấp và gắn với một địa phương cụ thể).
 34. Hoạt động kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương (sinh viên chọn 1 cấp và gắn với một địa phương cụ thể).
 35. Lịch sử hình thành và phát triển của hình thức Nhà nước cụ thể: gắn với hình thức và một Nhà nước cụ thể như: Trung Quốc, Liên bang Nga, Mỹ .v.v… .
 36. Vai trò của các đảng phái chính trị ở các nước tư bản trên thế giới hiện nay (chọn một hoặc một số Nhà nước cụ thể).
 37. Vai trò của Nhà nước trong xã hội hiện đại (chọn một lĩnh vực cụ thể).
 38. Vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội (chọn một lĩnh vực cụ thể).
 39. Pháp luật trong mối quan hệ với các quy tắc ứng xử khác của đời sống xã hội: pháp luật với đạo đức; pháp luật với phong tục, tập quán; và pháp luật với điều lệ .v.v… .
 40. Hệ thống pháp luật Việt Nam – Thực trạng và hướng hoàn thiện.
 41. Vấn đề giáo dục, nâng cao ý thức pháp luật trong đời sống xã hội hiện nay (gắn với một nhóm đối tượng cụ thể: học sinh – sinh viên, công chức – viên chức,…).
 42. Sự hình thành, phát triển và vai trò của tôn giáo trong đời sống xã hội.
 43. Vai trò của các cơ quan lập pháp – hành pháp – tư pháp trong bộ máy nhà nước (sinh viên có thể chọn 1 cơ quan để trình bày).

Bạn vẫn đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm chủ đề để hoàn thành: Tiểu luận nhà nước và pháp luật phụ trách, hãy để luận văn Anpha hỗ trợ bạn

Lời kết

Danh sách 63 đề tài tiểu luận thuộc bộ môn lý luận nhà nước và pháp luật phụ trách hay, dễ làm, và dễ đạt điểm cao. Ngoài những đề tài trên đây thì dịch vụ viết thuê luận văn tốt nghiệp còn rất nhiều đề tài khác, tha hồ cho các bạn sinh viên ngành luật tham khảo. Dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ tphcm còn hỗ trợ đặc biệt cho các bạn sinh viên đề tài, và có thể làm đề cương miễn phí nữa nhé. Bạn sinh viên nào có nhu cầu thì liên hệ với mình để biết thêm chi tiết nhé.

Thông tin liên hệ dịch vụ tại Luận Văn Anpha

Luận Văn Anpha – Luận Văn Thạc Sĩ – Luận Văn Tốt Nghiệp – Tiến Sĩ
Địa chỉ:32/6 Lương Thế Vinh, PhườngTân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh
Phone: 0934536149
Website:https://trangluanvan.com/

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
8 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
yen
yen
3 năm trước

tieu luận nhà nước trong hệ thống chính trị

nguyên quang hùng
nguyên quang hùng
2 năm trước

tôi cần viết tiểu luận môn luật dân sự

trackback

[…] 63 đề tài tiểu luận thuộc bộ môn lý luận nhà nước và pháp luật phụ trách […]

Hải Hà
Hải Hà
1 năm trước

Mình cần 1 tiểu luận môn nhà nước và pl khoảng 10-15 trang

hà
1 năm trước

tôi cần một bài tiểu luận trong môn học nhà nước và pháp luật

Phạm thị Hương
Phạm thị Hương
1 năm trước

tôi cần 1 bài tiểu luộn môn nhà nước và pháp luật

hà hoa
hà hoa
1 năm trước

Mình cần 1 tiểu luận môn nhà nước và pl khoảng 10-15 trang

Phuongmai
Phuongmai
1 năm trước

Tôi muốn 1 bài tiểu luận về hình thức pháp luật – những vấn đề lí luận và thực tiễn.

Contact Me on Zalo