Báo Cáo Thực Tập, Luận Văn Luật Quyền Sở Hữu Trí Tuệ [60 Đề Tài]

Rate this post

Chào tất cả các bạn sinh viên ngành luật. Hôm nay dịch vụ viết thuê luận văn tốt nghiệp sẽ Chia sẻ cho các bạn sinh viên tham khảo  Đề tài báo cáo thực tập, luận văn luật Quyền Sở Hữu Trí Tuệ, luận văn luật Quyền Sở Hữu Trí Tuệ cho các bạn tham khảo chọn đề tài hay nhất! Ngoài ra bạn nào còn đang gặp khó khăn trong việc chọn lựa đề tài thì có thể liên hệ trực tiếp đến trangluanvan.com để được tư vấn và giúp đỡ nhé.

Ngoài ra, các bạn có nhu cầu làm thuê dịch vụ viết thuê luận văn tốt nghiệp ngành luật, thì liên hệ trực tiếp đến trangluanvan.com nhé. ZALO: 0934.536.149

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

LIST ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP, LUẬN VĂN LUẬT QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

luận văn luật Quyền Sở Hữu Trí Tuệ
60 Đề tài báo cáo thực tập, luận văn luật Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

1. Bảo hộ quyền tác giả trong lĩnh vực âm nhạc – Thực trạng và kiến nghị hoàn thiện.

2. Bảo hộ quyền tác giả trong lĩnh vực báo chí – Thực trạng và kiến nghị hoàn thiện.

3. Bảo hộ quyền tác giả trong lĩnh vực xuất bản – Thực trạng và kiến nghị hoàn thiện.

4. Bảo hộ tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian theo pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam.

5. Những vấn đề lý luận và thực tiễn về quyền bảo vệ sự toàn vẹn đối với tác phẩm theo quy định của pháp luật SHTT Việt Nam.

6. Quyền sao chép tác phẩm theo quy định của pháp luật SHTT Việt Nam – Thực trạng và kiến nghị hoàn thiện.

7. Nguyên tắc cân bằng lợi ích của chủ sở hữu quyền tác giả và lợi ích của cộng đồng trong pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam.

8. Một số vấn đề pháp lý về bảo hộ quyền tác giả trong các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam.

9. Hạn chế quyền tác giả theo pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam – Thực trạng và kiến nghị hoàn thiện.

10. Quyền tác giả đối với tác phẩm phái sinh trong pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam – Thực trạng và kiến nghị hoàn thiện.

11. Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Luật Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Hành vi xâm phạm quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh – Thực trạng và kiến nghị hoàn thiện.

12. Bảo hộ quyền liên quan đến quyền tác giả theo pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam – Thực trạng và kiến nghị hoàn thiện.

13. Quy định pháp luật về tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả tại Việt Nam – Thực trạng và kiến nghị hoàn thiện.
14. Bảo hộ tác phẩm kiến trúc theo quy định pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam.

15. Hành vi xâm phạm quyền tác giả theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam – Thực trạng và kiến nghị hoàn thiện.
16. Những vấn đề lý luận và thực tiễn về hợp đồng chuyển giao quyền tác giả.

17. Hạn chế quyền liên quan theo pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam – Thực trạng và kiến nghị hoàn thiện.
18. Chuyển giao quyền tác giả theo quy định pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam.

19. Bồi thường thiệt hại do vi phạm quyền tác giả theo quy định của pháp luật Việt Nam – Thực trạng và kiến nghị hoàn thiện.

20. Bồi thường thiệt hại do vi phạm quyền liên quan theo quy định của pháp luật Việt Nam – Thực trạng và kiến nghị hoàn thiện.

21. Bảo hộ sáng chế và vấn đề sức khỏe cộng đồng theo quy định của pháp luật SHTT Việt Nam.

22. Khả năng phân biệt của nhãn hiệu trong pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam – Thực trạng và kiến nghị hoàn thiện.

23. Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Luật Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Những vấn đề pháp lý về nghĩa vụ sử dụng sáng chế, nhãn hiệu của chủ sở hữu.

24. Bảo hộ chỉ dẫn địa lý theo pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam – Thực trạng và kiến nghị hoàn thiện.

25. Mối liên hệ giữa nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý trong pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam.

26. Mối liên hệ giữa nhãn hiệu và tên thương mại trong pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam.

27. Mối liên hệ giữa kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu ba chiều trong pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam.

28. Quy định về tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng theo pháp luật SHTT Việt Nam – Thực trạng và kiến nghị hoàn thiện.

29. Mối liên hệ giữa kiểu dáng công nghiệp và tác phẩm mỹ thuật ứng dụng trong pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam.

30.Luận Văn Luật Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Sự giao thoa giữa bảo hộ sáng chế và bí mật kinh doanh trong pháp luật sở hữu trí tuệ.

60 Đề tài báo cáo thực tập, luận văn luật Quyền Sở Hữu Trí Tuệ!
60 Đề tài báo cáo thực tập, luận văn luật Quyền Sở Hữu Trí Tuệ!

31. Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên và nguyên tắc quyền ưu tiên trong việc đăng ký bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ.

32.Báo Cáo Thực Tập Luật Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Những vấn đề pháp lý về tên miền và mối liên hệ với quyền sở hữu trí tuệ.

33. Hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu trong pháp luật sở hữu trí tuệ – nghiên cứu so sánh với pháp luật cạnh tranh.

34. Hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu và các biện pháp xử lý – Thực trạng và kiến nghị hoàn thiện.

35. Những vấn đề lý luận và thực tiễn về hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp.

36. Những vấn đề lý luận và thực tiễn về hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp.

37. Nghiên cứu so sánh về hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ và hợp đồng dân sự trong pháp luật dân sự Việt Nam.

38. Nghĩa vụ sử dụng sáng chế, nhãn hiệu theo quy định pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam.

39. Khả năng phân biệt của nhãn hiệu theo quy định của pháp luật SHTT Việt Nam – Thực trạng và kiến nghị hoàn thiện.

40. Đề Tài Luận Văn Luật Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Mối liên hệ giữa bảo hộ bí mật kinh doanh và pháp luật lao động.

41. Quyền sử dụng trước đối với sáng chế và kiểu dáng công nghiệp theo Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam.

42. Quyền sở hữu trí tuệ trong Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

43. Sự tác động của Hiệp định TPP đối với pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam.

44. Tác động của Hiệp định TPP đến vấn đề bảo vệ sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam.

45. Quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động nhượng quyền thương mại – Thực trạng và kiến nghị hoàn thiện.

46. Bồi thường thiệt hại do vi phạm quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam – Thực trạng và kiến nghị hoàn thiện.

47. Nguyên tắc xác định thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

48. Vấn đề thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam – Thực trạng và kiến nghị hoàn thiện.

49. Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Luật Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Vấn đề thực thi quyền tác giả tại Việt Nam – Thực trạng và kiến nghị hoàn thiện.

50. Vấn đề thực thi quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam – Thực trạng và kiến nghị hoàn thiện.

51. Các biện pháp bảo vệ quyền đối với nhãn hiệu theo quy định của pháp luật SHTT Việt Nam – Thực trạng và kiến nghị hoàn thiện.

52. Các biện pháp bảo vệ quyền tác giả theo quy định của pháp luật SHTT Việt Nam – Thực trạng và kiến nghị hoàn thiện.

53. Nhập khẩu song song theo quy định của pháp luật SHTT Việt Nam – Thực trạng và kiến nghị hoàn thiện.

54. Bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng đối với sáng chế theo quy định của pháp luật SHTT Việt Nam – Thực trạng và kiến nghị hoàn thiện.

55. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại các doanh nghiệp tại Việt Nam – Thực trạng và kiến nghị hoàn thiện.

56. Thế chấp đối tượng quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật Việt Nam – Thực trạng và kiến nghị hoàn thiện.

57. Đề Tài Luận Văn Luật Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Vi phạm nhãn hiệu trên môi trường kỹ thuật số tại Việt Nam – Thực trạng và kiến nghị hoàn thiện.

58. Quyền đối với giống cây trồng theo quy định của pháp luật SHTT Việt Nam – Thực trạng và kiến nghị hoàn thiện.

59. Những vấn đề lý luận và thực tiễn về Hợp đồng chuyển giao quyền đối với giống cây trồng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

60. Bồi thường thiệt hại do vi phạm quyền đối với giống cây trồng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Lời kết của dịch vụ viết thuê luận văn tốt nghiệp ngành luật

Trên đây là đề tài báo cáo thực tập, luận văn tốt nghiệp ngành luật quyền sở hữu trí tuệdịch vụ viết thuê luận văn tốt nghiệp muốn giới thiệu cho các bạn sinh viên. Ngoài ra bạn sinh viên nào còn đang gặp khó khăn trong việc chọn đề tài và làm luận văn tốt nghiệp ngành luật của mình thì liên hệ với trangluanvan.com nhé. ZALO: 0934.536.149

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
5 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] 60 Đề tài báo cáo thực tập, luận văn luật Quyền Sở Hữu Trí Tuệ! […]

trackback

[…] 60 Đề tài báo cáo thực tập, luận văn luật Quyền Sở Hữu Trí Tuệ! […]

Kiet
Kiet
2 năm trước

Cho em hỏi bên mình có các đề tài về mảng Pháp luật về thương mại hóa tài sản sở hữu trí tuệ hay không ạ??/

HOQDI
HOQDI
2 năm trước

cho em hỏi đề 28 quy định về tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng ở Việt NAm thì các bước làm như thế nào ạ

Contact Me on Zalo