71 đề tài tiểu luận luật thương mại, báo cáo thực tập Luật Thương Mại

Rate this post

Tổng hợp danh sách 71 đề tài tiểu luận luật thương mại, báo cáo thực tập Luật Thương Mại cho các bạn Sinh Viên làm báo cáo thực tập, tiểu luận và luận văn tham khảo. Ngoài những đề tài sau đây mà dịch vụ viết thuê luận văn tốt nghiệp muốn chia sẻ cho các bạn sinh viên, thì còn rất nhiều đề tài khác nữa. Các bạn có nhu cầu làm thuê luận văn tốt nghiệp ngành luật, và muốn tư vấn đề tài và làm đề cương chi tiết hay làm bài luận văn, thì trangluanvan.com sẽ hỗ trợ cho các bạn đầy đủ nhé.

Ngoài ra, các bạn có nhu cầu làm thuê dịch vụ viết thuê luận văn tốt nghiệp ngành luật, thì liên hệ trực tiếp đến trangluanvan.com nhé. ZALO: 0932.091.562

I. Môn Pháp luật về chủ thể kinh doanh và phá sản

71 đề tài tiểu luận luật thương mại, báo cáo thực tập Luật Thương Mại
71 đề tài tiểu luận luật thương mại, báo cáo thực tập Luật Thương Mại

1. Thực tiễn thực hiện quy chế pháp lý về thành viên công ty TNHH nơi thực tập/ làm việc.

 • 2. Thực trạng của doanh nghiệp thuộc tổ chức chính trị, chính trị – xã hội ở địa phương/ nơi làm việc.
 • 3. Thực tiễn thực hiện quy chế cổ đông của công ty cổ phần nơi thực tập/ làm việc.
 • 4. Thực tiễn tổ chức quản lý trong công ty cổ phần nơi thực tập/ làm việc.
 • 5. Thực tiễn tổ chức, quản lý trong công ty TNHH một thành viên nơi thực tập/ làm việc.
 • 6. Vai trò điều hành của giám đốc công ty cổ phần trong hệ thống bộ máy quản lý nội bộ của công ty cổ phần.
 • 7. Người quản lý trong Doanh nghiệp nhà nước nơi thực tập/ làm việc.
 • 8. Thực trạng sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp.
 • 9. Cơ chế giám sát trong các doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2014.
 • 10. Thực tiễn tổ chức và hoạt động của hội đồng quản trị trong công ty cổ phần nơi thực tập/ làm việc.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

11. Thực tiễn tổ chức và hoạt động của đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần nơi thực tập/ làm việc.

 • 12. Thực tiễn tổ chức và hoạt động của hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên nơi thực tập/ làm việc.
 • 13. Áp dụng các quy định pháp luật về người đại diện theo pháp luật ở doanh nghiệp nơi thực tập/ làm việc.
 • 14. Thực tiễn hoạt động góp vốn và giao kết hợp đồng trong tập đoàn kinh tế.
 • 15. Thực trạng thực hiện quyền của cổ đông công ty cổ phần.
 • 16. Thực trạng vi phạm nghĩa vụ của người quản lý công ty.
 • 17. Thực trạng tranh chấp giữa cổ đông/thành viên và người quản lý công ty.
 • 18. Tổ chức, quản lý Liên hiệp Hợp tác xã nơi thực tập/ làm việc.
 • 19. Tổ chức, quản lý Hợp tác xã ở địa phương/ nơi làm việc sau khi có Luật Hợp tác xã.
 • 20. Thực tiễn áp dụng Luật Doanh nghiệp về thành lập doanh nghiệp ở địa phương/ làm việc.
 • 21. Những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của hợp tác xã.
 • 22. Thực tiễn tổ chức, quản lý hợp tác xã nông nghiệp ở địa phương thực tập/ làm việc.
 • 23. Thực tiễn hoạt động tài chính trong hợp tác xã ở địa phương/ làm việc.
 • 24. Thực tiễn quản lý tài sản của doanh nghiệp mất khả năng than toán trong quá trình giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.
 • 25. Thực tiễn thu hồi tài sản và quản lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị mở thủ tục phá sản.
 • 26. Thực tiễn thanh toán nợ và phân chia giá trị tài sản còn lại của doanh nghiệp bị mất khả năng thanh toán trong thủ tục phá sản.

27. Thực tiễn hoạt động giải quyết phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã của Tòa án tại địa phương thực tập/ làm việc.

71 đề tài tiểu luận luật thương mại, báo cáo thực tập Luật Thương Mại
71 đề tài tiểu luận luật thương mại, báo cáo thực tập Luật Thương Mại

II. Môn Pháp luật thương mại hàng hóa và dịch vụ

 • 1. Thực tiễn thực hiện hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường ô tô tại doanh nghiệp nơi thực tập/ làm việc.
 • 2. Thực tiễn giải quyết vụ án tranh chấp trong kinh doanh, thương mại về mua bán hàng hóa tại Tòa án nơi thực tập/ làm việc.
 • 3. Thực tiễn thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa tại doanh nghiệp nơi thực tập/ làm việc.
 • 4. Thực tiễn thực hiện hợp đồng cho thuê hàng hóa tại doanh nghiệp nơi thực tập/ làm việc.
 • 5. Thực tiễn thực hiện hoạt động khuyến mại tại doanh nghiệp nơi thực tập/ làm việc.
 • 6. Thực tiễn thực hiện hoạt động quảng cáo tại doanh nghiệp nơi thực tập/ làm việc.
 • 7. Thực tiễn thực hiện hợp đồng dịch vụ logistics tại doanh nghiệp nơi thực tập/ làm việc.
 • 8. Vấn đề về miễn trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm của thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics theo Luật Thương mại 2005.
 • 9. Thực tiễn thực hiện hợp đồng quá cảnh hàng hóa cho thương nhân nước ngoài tại doanh nghiệp nơi thực tập/ làm việc.
  10. Thực tiễn thực hiện hợp đồng dịch vụ giám định thương mại tại doanh nghiệp nơi thực tập/ làm việc.
 • 11. Các vấn đề pháp lý liên quan đến áp dụng chế tài bồi thường thiệt hại trong hợp đồng thương mại tại doanh nghiệp nơi thực tập/ làm việc.
 • 12. Các vấn đề pháp lý liên quan đến áp dụng chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng trong hợp đồng thương mại tại doanh nghiệp nơi thực tập/ làm việc.
 • 13. Các vấn đề pháp lý liên quan đến áp dụng chế tài phạt vi phạm trong hợp đồng thương mại tại doanh nghiệp nơi thực tập/ làm việc.
 • 14. Các vấn đề pháp lý liên quan đến áp dụng chế tài hủy bỏ hợp đồng trong hợp đồng thương mại tại doanh nghiệp nơi thực tập/ làm việc.
 • 15. Thực tiễn thực hiện hợp đồng đại lý mua bán hàng hóa tại Việt Nam.
 • 16. Thực tiễn hoạt động trưng bày và giới thiệu hàng hóa tại Việt Nam.
 • 17. Thực tiễn hoạt động môi giới thương mại.
 • 18. Thực tiễn thực hiện hợp đồng ủy thác xuất – nhập khẩu hàng hóa tại Việt Nam.

III. Môn Pháp luật về cạnh tranh và giải quyết tranh chấp thương mại

 • 1. Thực tiễn thực hiện quy định của pháp luật về quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh tại Việt Nam.
 • 2. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh tại Việt Nam.
  3. Thực tiễn thực hiện quy định điều chỉnh hoạt động bán hàng đa cấp bất chính ở Việt Nam.
 • 4. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật kiểm soát các hành vi lạm dụng vị trí độc quyền để hạn chế cạnh tranh.
 • 5. Thực trạng và việc kiểm soát các hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh thông qua các Hiệp hội ngành nghề.
 • 6. Thực tiễn thực hiện quy định pháp luật về tự vệ trước các hành vi xâm phạm chỉ dẫn gây nhầm lẫn.
 • 7. Cách xác định thị trường liên quan theo pháp luật cạnh tranh hiện hành.
 • 8. Thực tiễn về hủy phán quyết trọng tài thương mại tại Việt Nam.
 • 9. Các biện pháp giải quyết tranh chấp ngoài tòa án và thực tiễn áp dụng tại doanh nghiệp.
 • 10. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về kiểm soát các hành vi tập trung kinh tế.
 • 11. Vai trò của tòa án nhân dân trong quá trình giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại.
 • 12. Việc thực hiện hành vi thỏa thuận ấn định giá trong thực tiễn và vấn đề kiểm soát đối với hành vi này dưới góc độ pháp luật cạnh tranh.
 • 13. Pháp luật về kiểm soát tập trung kinh tế trong lĩnh vực ngân hàng

Lời kết của dịch vụ viết thuê luận văn tốt nghiệp ngành luật

Tổng hợp danh sách 71 đề tài tiểu luận luật thương mại, báo cáo thực tập Luật Thương Mại hay. Ngoài danh sách đề tài trên đây, mà dịch vụ viết thuê luận văn tốt nghiệp muốn chia sẻ cho các bạn tham khảo ra. Thì trangluanvan.com còn rất nhiều đề tài khác nữa, các bạn chưa thấy đề tài trên phù hợp thì liên hệ trực tiếp với trangluanvan.com để được hỗ trợ nhé.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] 71 đề tài tiểu luận luật thương mại, báo cáo thực tập Luật Thương Mại […]

Contact Me on Zalo