TOP 5 bài mẫu Luận văn thạc sĩ công tác kế toán, HOT

Rate this post

Đối với các bạn học viên đang đối mặt với bài Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ kế toán thì đây là thời điểm vô cùng quan trọng. Bởi vì luận văn là một chương trình định hướng ứng dụng một vấn đề đã đặt ra thực tiễn trong lĩnh vực ngành vào thực tế, cụ thể ở đây là ngành kế toán và bài viết này sẽ chia sẻ cho các bạn về Luận văn thạc sĩ công tác kế toán thuộc chuyên ngành kế toán.


HƯỚNG DẪN CƠ BẢN CỦA BÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG TÁC KẾ TOÁN

Phần mở đầu

1. Tính cấp thiết của đề tài luận văn thạc sĩ kế toán

Cung cấp thông tin cơ sở cần thiết giúp cho người đọc hiểu ý tưởng nghiên cứu (luận đề) gồm: chủ đề/vấn đề nghiên cứu và (các) câu hỏi nghiên cứu. Tác giả cần phác họa được một bức tranh tổng quan về quá khứ và hiện tại của chủ đề nghiên cứu (đã biết), tìm cho ra được khoảng trống tri thức (chưa biết/chưa rõ) để đặt ra câu hỏi nghiên cứu làm cơ sở cho từng mục tiêu cụ thể của đề tài.

2. Giả thuyết khoa học (phần này không bắt buộc)

Giả thuyết khoa học là câu trả lời ướm thử ban đầu (dự kiến trước khi thực hiện đề tài) cho các câu hỏi nghiên cứu. Hay nói cách khác, giả thuyết khoa học là sự dự đoán chủ quan về kết cục của một nghiên cứu. Đó là một phát biểu mang tính tiên lượng về mối quan hệ giữa hai hay nhiều biến. Điều đó có thể đúng nhưng cũng có thể sai, nên cần làm đề tài nghiên cứu để kiểm chứng. Giả thuyết khoa học thuộc về luận đề của luận văn. Sau khi nêu giả thuyết tác giả cũng cần phác thảo ngắn gọn cách kiểm định (các) giả thuyết đó.

3. Mục tiêu nghiên cứu

Nêu rõ việc thực hiện đề tài luận văn thạc sĩ kế toán nhằm đạt được điều gì về mặt khoa học/lý luận và thực tiễn khi nghiên cứu giải đáp được các câu hỏi nghiên cứu nêu ra trước đó. Do đó các mục tiêu nghiên cứu cụ thể phải logic với tính cấp thiết và (các) giả thuyết của đề tài.

Tham khảo thêm ⇒ Dịch vụ viết thuê Luận văn  

4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

* Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng và vật liệu nghiên cứu là sự vật, hiện tượng được lựa chọn để nghiên cứu. Thông tin về đối tượng và vật liệu nghiên cứu phải được nêu cụ thể, trong đó nói rõ nguồn gốc và đặc điểm của từng loại đối tượng/vật liệu nghiên cứu. Khi mô tả đặc điểm của đối tượng nghiên cứu, cần nêu chi tiết tiêu chuẩn lựa chọn và có thể cả tiêu chuẩn loại trừ (nếu cần). Đối với vật liệu nghiên cứu như hóa chất, cần nêu chính xác các đặc tính kỹ thuật và nguồn gốc hay phương pháp bào chế. Tránh dùng tên thương phẩm của các hóa chất mà dùng tên hóa học của các hoạt chất/hóa chất được sử dụng.

* Phạm vi nghiên cứu

Nêu phạm vi nghiên cứu của đề tài, bao gồm giới hạn về đối tượng, thời gian và không gian/địa điểm nghiên cứu.

5. Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học hoặc thực tiễn (không bắt buộc)

Nêu rõ những phát hiện mới từ đề tài luận văn có góp phần gì vào việc lấp khoảng trống tri thức hiện tại (ý nghĩa khoa học) hay tìm giải pháp hữu ích cho vấn đề đang được quan tâm, đặc biệt là những vấn đề nóng nảy sinh trong thực tiễn (ý nghĩa thực tiễn). Những ý nghĩa này phải phù hợp với mục tiêu nghiên cứu của đề tài Luận văn thạc sĩ công tác kế toán

Trình bày bảng biểu

Ở một bài luận văn thạc sĩ chuyên ngành kế toán thì các bảng biểu, hình ảnh, đồ thị không thể thiếu, tuy nhiên vẫn còn nhiều bạn chưa rõ, nên AD cũng hướng dẫn cho bạn đặt tên bảng biểu, cách thức làm sao có những bảng biểu đẹp mắt nhất nhé.

Bảng, hình và đồ thị (gọi chung là bảng biểu) cần bố trí gọn trong một trang văn bản. Tiêu đề bảng được ghi phía trên bảng; tiêu đề hình, đồ thị ghi dưới hình, đồ thị. Hình ảnh và đồ thị có thể được trình bày màu hoặc đen trắng, nhưng phải đảm bảo rõ nét.

Tham khảo thêm ⇒ Cách viết luận văn thạc sĩ sao cho đúng đủ, chi tiết

Nếu bảng biểu trình bày theo hướng ngang khổ giấy thì đầu bảng biểu nằm về phía lề trái của trang. Các bảng hay hình lớn hơn khổ giấy A4 thì vẫn trình bày theo chiều đứng (dài 297mm) của trang giấy, còn chiều rộng có thể lớn hơn (> 210mm), phần dư sẽ được gấp lại về phía sau. Tuy nhiên, nên hạn chế trình bày kiểu này trong phần chính văn, nên chuyển sang phụ lục. 
Bảng biểu phải được đánh số thứ tự theo chương (ví dụ hình 2.1 là hình thứ nhất của chương 2).

Phần phụ cuối

a) Tài liệu tham khảo

Cách viết danh mục tài liệu tham khảo trong luận văn thạc sĩ tuân theo quy định thống nhất chung cho tất cả các tài liệu khoa học của Đại học Nông Lâm Bắc Giang (Xem hướng dẫn chi tiết trong Mục 3.).

dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ
dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ

b) Phần phụ lục Luận văn thạc sĩ công tác kế toán

Phụ lục gồm những tài liệu/nội dung cần thiết nhằm minh hoạ cho luận văn như số liệu, mẫu biểu, tranh ảnh, phương trình tính toán, phân tích thống kê, mô tả công cụ/thiết bị thí nghiệm, một số chi tiết về thí nghiệm… Nếu luận văn sử dụng bảng câu hỏi thì bảng câu hỏi mẫu này phải được đưa vào phần Mẫu ở dạng nguyên bản đã dùng để điều tra, thăm dò ý kiến; không được tóm tắt hoặc sửa đổi. Những tính toán mẫu trình bày tóm tắt trong các bảng biểu cũng cần nêu trong Mẫu của luận văn. Mẫu cần phải được đặt tên và đánh số thứ tự (Mẫu 1, Mẫu 2,…), nếu có từ hai Mẫu trở lên, mỗi Mẫu phải bắt đầu từ một trang mới. Số trang Mẫu không nhiều hơn phần chính của luận văn.

TOP ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG TÁC KẾ TOÁN MỚI NHẤT

1. Hoàn thiện công tác kế toán phục vụ kiểm soát thu, chi tại các đơn vị hành chính sự nghiệp của kho bạc nhà nước …
2. Hoàn thiện công tác kế toán hành chính sự nghiệp ở trường tiểu học… Thực trạng và giải pháp.
3. Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Tăng cường hiệu lực quản trị chi phí tại Công ty ..
4. Hoàn thiện công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận trong công ty …
5. Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định lợi nhuận kinh doanh.
6. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại công ty …
7. Luận văn thạc sĩ công tác kế toán: Hoàn thiện công tác kế toán tại …
8. Tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.
9. Tổ chức công tác kế toán quản trị tại công ty …
10. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán công cụ dụng cụ và nguyên vật liệu tại Công ty …
11. Hoàn thiện công tác kế toán ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Việt Nam
12. Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh.

Tham khảo thêm ⇒ Danh sách đề tài luận văn mới

13. Thực tế công tác kế toán thanh toán và quản lí công nợ trong hoạt động kinh doanh của công ty …
14. Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại …
15. Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh.
16. Thực tế tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty…
17. Đề tài luận văn thạc sĩ kế toánThực trạng công tác kế toán tại cửa hàng Thương mại Cát Linh thuộc Công ty …
18. Hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm với việc nâng cao lợi nhuận tiêu thụ sản phẩm tại Nhà xuất bản Giáo Dục.
19. Hoàn thiện công tác kế toán lưu chuyển hàng hóa nhập khẩu với việc nâng cao hiểu quả kinh doanh.
20. Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thảnh sản phẩm trong doanh nghiệp.

TOP BÀI MẦU LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG TÁC KẾ TOÁN ẤN TƯỢNG NHẤT

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP VÀ CAO ĐẲNG CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Để hoàn tất được bài mẫu luận văn thạc sĩ công tác kế toán tại trường trung cấp và cao đẳng công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Tác giả đã trải qua một thời ký khó khăn và không ngừng cố gắng mới đạt được điểm 9 cho bài luận văn của mình. Về bài luận văn được tác giả kháo sát, tìm hiểu trực tiếp tại các trường trên địa bàn Bình Phước và thu được những kết quả bất ngờ. 

Thông qua đề tài này, AD muốn gửi gắm đến cho các bạn những lời văn phóng khoáng, khoa học và logic. Những bạn nào đang yếu kém ở điểm diễn đạt thì có thể tham khảo ngay với bài mẫu này để bổ sung khả năng diễn giải cho bản thân. Để đóng góp được một phần vào chu trình hoàn thiện công tác kế toán ở các trường, tác giả đã dàycông nghiên cứu rất nhiều công trình trước đây có liên quan đến để tài, kèm theo đó là xác định rõ vị trí hiện nay của từng trường để có từng mục tiêu, từng giải pháp phù hợp cụ thể cho từng đối tượng.

Dựa vào những thông tin thu thập được khi khảo sát, tác giả phân tích đánh giá thực trạng và đây cũng là nội dung quan trọng nhất bài, từ việc định hướng cho bài nhìn chung có thể cho thấy tính khả thi của đề tài. đề tài luận văn thạc sĩ kế toán có kết cấu gồm 5 chương

Chương 1: Giới thiệu chung về luận văn

Chương 2: Cơ sở lý luận về Tổ chức công tác kế toán trong các đơn vị sự nghiệp công lập

Chương 3: Thực trạng về tổ chức công tác kế toán tại các trường Trung cấp và Cao đẳng công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Chương 4 : Giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các trường Trung cấp và Cao đẳng công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Chương 5: Kiến nghị và kết luận

DOWNLOAD

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI HỌC VIÊN AN NINH NHÂN DÂN

Xuất phát từ việc muốn tìm hiểu xác định nội dung thu, nhiệm vụ chi và quy trình quản lý tài chính của học viện an ninh nhân dân mà tác giả đã lựa chọn đề tài Hoàn thiện công tác kế toán tại học viên an ninh nhân dân làm điểm nhấn trong bài luận văn thạc sĩ.

Trong chương 1, tác giả đã đưa ra những Cơ sở lý luận quan trọng giúp cho bản thân có thể căn cứ vào đó để triển khai thực hiện tốt chương 1. Dựa trên những thông tin thu thập được, tác giả đưa ra những nội dung về tổ chức công tác kế toán, vai trò đối với đơn vị và đồng thời chỉ ra những ưu điểm nhược điểm trong chương sau Luận văn thạc sĩ công tác kế toán

Tham khảo thêm ⇒ Mẫu luận văn thạc sĩ hay nhất

Đến chương sau, nhờ vào những điểm cơ sở luận trên tác giả hòan thành tốt chương 2 một cách mỹ mãn và còn thành tiền đề cho những kiến nghị và giải pháp hoàn thiện ở chương sau. Kết thúc chương 3, người đọc có thể hiểu và năm được nhứng tình hình khái quát, những thuận lợi và khó khăn và học viện đang gánh chịu, đồng thời có thể tìm hiểu được thực trạng để học giả thấy được học viện phù hợp với đặc điểm, đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin và quản lý tài chính hiệu quả.

Đó cũng là cơ sở để tác giả đưa ra những đề xuất, kiến nghị và giải pháp trong Bài mẫu luận văn thạc sĩ công tác kế toán nhằm mang đến những gì hữu ích nhất cho học viện trong chương 4. Trên ở phương diện lý luận và thực tiễn, tác giả khảng định sự cần thiết phải hoàn thiện tổ chức công tác kế toán.

DOWNLOAD

HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

Để khẳng định được vai trò quan trọng của tổ chức công tác kế toán trong đơn vị, tác giả đã chọn đề tài Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại trường cao đăng công nghệ và thương mại Hà Nội để chứng minh. Qua những thông tin, nguyên tắc công công tác tổ chức kế toán đã chi phối nội dung từ tổ chức bộ máy kế toán cho đến tổ chức công tác kế toán theo đúng quy trình được đề cập trong Bài mẫu luận văn thạc sĩ công tác kế toán

Luận văn đã được tác giả tổng kết và hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về tổ chức công tác kế toán cho thấy những điểm nội bật, từ đó việc nghiên cứu thực trạng công tác cũng dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, Luận văn công tác kế toán những kết quả đạt được vẫn còn những mặt khó khăn, hạn chế cần được khắc phục, cải thiện để nâng cao hiệu quả hơn.

Từ những hạn chế nêu trên do một số nguyên nhân nhưng tác giả đã phát hiện ra về năng lực chuyên môn, chất lượng đội ngũ kế toán là một phần nguyên nhân do chưa có chế độ, chính sách phù hợp nên cần phải nâng cấp, đây cũng là một trong những nền rằng cơ sở để tác giả đưa những phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán ở chương sau trong bài Luận văn thạc sĩ công tác kế toán

Nhận thấy còn rất nhiều khó khăn, đang làm tổn hại đến trường cao đẳng, tác giả đã tóm tắt, đúc kết được từ những kết quả nghiên cứu ở chương trên và có những kiến nghị phù hợp với mong muốn có thể áp dụng thực tiễn trong tương lai. 

DOWNLOAD

HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT – HUNG

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thì Nhà nước cũng từng bước triển khai những kế hoạch mới, góp phần không nhỏ vào công cuộc đổi mới kinh tế – xã hội. Đồng thời thực hiện được vai trò chủ đạo của mình nên luôn được đổi mới, nâng cấp và phát triển hiệu quả. Để làm đuộc điều đó tốt hơn nữa thì tác giả đã lựa chọn nghiên cứu đề tài Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại trường Đại Học công nghiệp Việt – Hung. 

 Trong bài mẫu này tác giả đã sử dụng các phương pháp phổ biến như phát phiếu điều tra, phỏng vấn, nghiên cứu tài liệu, dựa trên những công trình nghiên cứu liên quan của các học viên khóa trước, sách báo, tạp chí hay là các văn bản pháp luật liên quan đến đề tài nghiên cứu đều được tác giả sử dụng, chắt lọc bao gồm cả các hứng từ kế toán, Danh mục tài khoản, Sổ nhật ký chung, Sổ cái, Sổ chi tiết, Báo cáo tài chính, ngoài ra còn có các tài liệu về hồ sơ nhân sự, phần mềm kế toán,….

Ở phần chương 1, Luận văn thạc sĩ công tác kế toán tác giả đã đưa ra kết cấu chung của cả bài luận văn, giúp cho người đọc hiểu và dễ dàng tham khảo công trình nghiên cứu. đây cũng là cơ sở quan trọng để dễ dàng triển khai các vấn đề cụ thể hơn ở các chương tiếp theo. Đến chương 2, tác giả gửi gắm đến người đọc những lý luận chung, chức năng đều được tổ chức triển khai khoa học.

Luận văn thạc sĩ công tác kế toán
Luận văn thạc sĩ công tác kế toán

Với chương 3, tác giả lần lượt phân tích đánh giá thực trạng các tổ chức công tác kế toán, bên cạnh đó cho mọi người thấy được những điểm thuận lợi, tích cực để phát triển nhiều hơn, ngoài ra vẫn còn những mặt hạn chế vẫn luôn tồn tại. Cuối cùng là chương 4 với những thông tin cơ sở từ những chương trên đã giúp cho tác giả đề xuất định hướng, giải pháp hữu ích cho nhà trường, thông qua dó có những kiến nghị phù hợp với từng mục tiêu, đối tượng. đề tài luận văn thạc sĩ kế toán gồm bốn chương:

Chương 1: Giới thiệu về vấn đề nghiên cứu

Chương 2: Cơ sở lý thuyết về tổ chức công tác kế toán trong đơn vị sự nghiệp công lập

Chương 3: Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Trường Đại học Công nghiệp Việt – Hung

Chương 4: Thảo luận và kiến nghị tổ chức công tác kế toán tại Trường

DOWNLOAD

HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÁC BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu phát triển mạnh mẽ, Đảng và Chính phủ đã có nhiều chính sách đổi mới đối với hoạt động của ngành y tế nhằm tăng cường năng lực hoạt động của các đơn vị. Cho nên việc nâng cao, cải thiện bộ phận kế toán tại các bệnh viện y học tác giả đã lựa chọn đề tài này thành bài đề tài luận văn thạc sĩ kế toán của mình.

Ở chương 1, tác giả đưa đếnn cho chúng ta cái nhìn khách quan, tổng thể lý luận chung được trình bày một cách toàn diện và có hệ thống cụ thể, cùng với những cơ chế quản lý tài chính hợp lý. Chưa dừng ở đó, tác giả còn có những nhân tố ảnh hưởng đến quá trình hoạt động tổ chức, phân tích, hệ thống hóa những lý luận cơ bản về nội dung. 

Tham khảo thêm ⇒ [TOP] Đề tài Luận văn Thạc sĩ Kế toán & Bài mẫu

Với những lý luận được phân tích, hệ thống hóa đã giúp tác giả triển khai dễ dàng hơn tại chương 2. Trên những cơ sở được phân tích thực trạng trên đã mang lại yêu cầu cấp thiết cho các bệnh viện chuyển sang cơ chế tự chủ, giảm được ngân sách phù hợp hơn. Dựa trên những ngôn từ giới thiệu rõ, tác giả đã đưa đến những yêu cầu cụ thể hơn giúp cho người đọc có cái nhìn khách quan hơn nhiều. 

Đặc biệt với những nội dung đó, Luận văn thạc sĩ công tác kế toán tác giả đã đề cập đến những yêu cầu cơ bản của việc hoàn thiện với mục đích định hướng những nội dung phù hợp hơn dành cho bộ phận kế toán ở các bệnh viện, Với những nội dung đã được nghiên cứu một khách khoa học giúp mang lại cho tác giả những khảo sát thực tế, từ đó dễ dàng đề xuất để bảo đảm thực hiện các giải pháp có tính khả thi.

DOWNLOAD


Ngoài chia sẻ cho các bạn bạn những tài liệu bổ ích của chuyên ngành kế toán như chủ đề Luận văn thạc sĩ công tác kế toán vừa rồi, AD còn nhận rất nhiều chủ đề liên quan nữa. Vậy nên nãy tham khảo ngay tại Trangluanvan.com nhé 

Contact Me on Zalo