Mẫu báo cáo tốt nghiệp: Xây dựng kế hoạch kinh doanh ô tô tại công ty

Rate this post

Tình hình chung của ngành kinh doanh hiện nay đang phát triển mạnh mẽ, cả trong nước lẫn ngoài nước, và ngành ô tô cũng là một ngành kinh doanh đang được nhiều doanh nghiệp hướng đến. Việt Nam hiện nay không ngừng phát triển và đã xuất khẩu ra nước ngoài được rất nhiều mặt hàng khác nhau, trong đó ngành kinh doanh ô tô được chú trọng nhất, trong khi đó Việt Nam đã nhập khẩu được dây chuyền sản xuất ô tô đầu tiên tại Việt Nam.

Hôm nay trangluanvan.com chia sẻ mẫu báo cáo tốt nghiệp: Xây dựng kế hoạch kinh doanh ô tô tại công ty và định hướng phát triển đến năm 2025 cho lĩnh vực này. Và bài viết dưới đây dịch vụ viết thuê báo cáo tốt nghiệp muốn chia sẻ đề cương chi tiết và lời mở đầu chi tiết nhất giúp cho các bạn sinh viên có thể tham khảo nhé.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Báo cáo tốt nghiệp: Xây dựng kế hoạch kinh doanh ô tô tại công ty

Xây dựng kế hoạch kinh doanh ô tô
Xây dựng kế hoạch kinh doanh ô tô

ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

 • Báo cáo thực tập tốt nghiệp
 • Tên báo cáo: Xây dựng kế hoạch kinh doanh tại công ty TNHH ô tô Bình Minh đến năm 2025
 • Đơn vị thực tập (nếu có): công ty TNHH ô tô Bình Minh
 • Tính cấp thiết của báo cáo:

Việt Nam là thành viên của WTO đã tạo ra cho các doanh nghiệp Việt Nam rất nhiều cơ hội từ bên ngoài đồng thời cũng phải đón nhận thêm các thách thức từ bên ngoài với những lợi thế so sánh rất rõ ràng về công nghệ, vốn, nhân lực,…

Điều này đã tạo ra rất nhiều khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh ô tô trong nước trong đó có công ty TNHH ô tô Bình Minh

Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành Thông tư số 03/2018/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ôtô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định số 116/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Với thông tư mới này, được xem là gây khó khăn lớn cho ngành ô tô trong nước ta hiện nay, với yêu cầu phụ tùng, linh kiện hoặc ô tô nhập khẩu về đều phải đạt yêu cầu VTA (giấy chứng nhận về chất lượng an toàn kỹ thuật đối với kiểu loại ôtô và giấy chứng nhận về bảo vệ môi trường đối với kiểu loại ôtô hoặc kiểu loại động cơ). Ngoài ra, công ty còn phải cạnh tranh với các đối thủ trên thị trường miền Nam hiện nay.

Như vậy, để tồn tại và phát triển bền vững thì các doanh nghiệp trong ngành ô tô nói chung và bản thân công ty TNHH ô tô Bình Minh nói riêng cần phải làm gì? Và làm như thế nào?

Trong một môi trường kinh doanh đầy thách thức như vậy trong thời gian tới, chính bản thân các doanh nghiệp này cần phải đổi mới mạnh mẽ hơn, toàn diện hơn nữa trong lĩnh vực kinh doanh của mình. Là một nhân viên đang công tác trong công ty TNHH ô tô Bình Minh, nhằm phát triển và muốn góp phần đưa công ty vượt qua giai đoạn khó khăn chung này, tôi xin chọn đề tài Xây dựng kế hoạch kinh doanh sản phẩm tại công ty TNHH ô tô Bình Minh trong giai đoạn tới 2025

Mục đích nghiên cứu: Báo cáo tốt nghiệp: Xây dựng kế hoạch kinh doanh ô tô tại công ty

Tìm hiểu thông tin, nghị định mới của bộ giao thông vận tải, phân tích thị trường cạnh tranh và thực trạng hiện nay của công ty TNHH ô tô Bình Minh nhằm đưa ra các chiến lược kinh doanh mới để phát triển công ty giai đoạn đến năm 2025

Phạm vi và đối tượng nghiên cứu: Báo cáo tốt nghiệp: Xây dựng kế hoạch kinh doanh ô tô tại công ty

 • – Phạm vi nghiên cứu : công ty TNHH ô tô Bình Minh
 • – Đối tượng nghiên cứu: Ngành ô tô

Nội dung Chuyên đề tốt nghiệp (dự kiến) bao gồm các chương mục chính sau:

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

MỞ ĐẦU

Mẫu báo cáo tốt nghiệp: Xây dựng kế hoạch kinh doanh ô tô tại công ty

Tính cấp thiết của đề tài: Báo cáo tốt nghiệp: Xây dựng kế hoạch kinh doanh ô tô tại công ty

 • Luận giải sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài, nêu rõ vấn đề nghiên cứu của đề tài phù hợp với hướng nghiên cứu.
 • Phân tích tính mới, tính khả thi của nghiên cứu

Mục tiêu, phạm vi và nhiệm vụ nghiên cứu: Báo cáo tốt nghiệp: Xây dựng kế hoạch kinh doanh ô tô tại công ty

 • Mục tiêu nghiên cứu
 • Phạm vi nghiên cứu
 • Nhiệm vụ nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu: Báo cáo tốt nghiệp: Xây dựng kế hoạch kinh doanh ô tô tại công ty

Nêu tên, nội dung của các phương pháp nghiên cứu, bố trí, xử lý số liệu của thí nghiệm và việc vận dụng các phương pháp này vào báo cáo.

Nguồn gốc số liệu và dữ liệu nghiên cứu.

Kết cấu của Đề tài Báo cáo tốt nghiệp: Xây dựng kế hoạch kinh doanh ô tô tại công ty

Ngoài phần mở đầu, danh mục bảng, biểu đồ, hình, phụ lục, tài liệu tham khảo, và kết luận. Kết cấu chính của Đề tài bao gồm 3 chương:

 • Chương (hoặc Phần) 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
 • Chương (hoặc Phần) 2: KẾ HOẠCH MARKETING
 • Chương (hoặc Phần) 3: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
 • Chương (hoặc Phần) 4: KẾ HOẠCH NHÂN SỰ
 • Chương (hoặc Phần) 5: PHÒNG NGỪA VÀ GIẢM THIỂU RỦI RO

Phần nội dung của bài báo cáo tốt nghiệp: Xây dựng kế hoạch kinh doanh ô tô tại công ty

 • Chương (hoặc Phần) 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
 • Chương (hoặc Phần) 2: KẾ HOẠCH MARKETING
 • Chương (hoặc Phần) 3: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
 • Chương (hoặc Phần) 4: KẾ HOẠCH NHÂN SỰ
 • Chương (hoặc Phần) 5: PHÒNG NGỪA VÀ GIẢM THIỂU RỦI RO
 • KẾT LUẬN
 • DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

KẾ HOẠCH CHI TIẾT CÁC NỘI DUNG CỦA CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN: Báo cáo tốt nghiệp Xây dựng kế hoạch kinh doanh ô tô

 • 1.1 Giới thiệu về ý tưởng kinh doanh
 • 1.1.1 Nguồn gốc hình thành ý tưởng
 • 1.1.2 Cơ sở thực hiện ý tưởng
 • 1.1.3 Sự độc đáo, mới lạ của ý tưởng
 • 1.1.4 Sơ lược về tính khả thi của ý tưởng kinh doanh 
 • 1.2 Tầm nhìn và sứ mệnh
 • 1.3 Các sản phẩm của doanh nghiệp
 • 1.4 Mục tiêu và nhiệm vụ của doanh nghiệp
 • 1.5 Các yếu tố quyết định thành công

CHƯƠNG 2 KẾ HOẠCH MARKETING: Báo cáo tốt nghiệp Xây dựng kế hoạch kinh doanh ô tô

 • 2.1 Đánh giá công tác Marketing của doanh nghiệp
 • 2.1.1 Phân tích môi trường marketing của doanh nghiệp       
 • 2.1.1.1 Môi trường marketing của doanh nghiệp
 • 2.1.1.2 Các mô hình phân tích môi trường marketing của doanh nghiệp        
 • 2.1.2 Thị trường mục tiêu và định vị sản phẩm trên thị trường          
 • 2.1.2.1 Phân đoạn thị trường          
 • 2.1.2.2 Xác định thị trường mục tiêu         
 • 2.1.2.3 Định vị thị trường    
 • 2.1.3 Mục tiêu marketing 
 • 2.1.4 Chiến lược Marketing hỗn hợp (Marketing – mix)
 • 2.1.4.1 Chiến lược sản phẩm          
 • 2.1.4.2 Chiến lược giá          
 • 2.1.4.3 Chiến lược phân phối         
 • 2.1.4.4 Chiến lược xúc tiến bán (truyền thông marketing)        
 • 2.1.5 Ngân quỹ Marketing           
 • 2.2 Nội dung kế hoạch Marketing       
 • 2.2.1 Tổng quan kế hoạch Marketing    
 • 2.2.2 Phân tích môi trường          
 • 2.2.2.1 Phân tích thị trường
 • 2.2.2.2  Phân tích SWOT      
 • 2.2.2.3 Phân tích các rủi ro từ môi trường bên ngoài      
 • 2.2.3 Chiến lược Marketing         
 • 2.2.3.1 Thị trường mục tiêu
 • 2.2.3.2 Định vị thị trường    
 • 2.2.3.3 Chiến lược sản phẩm          
 • 2.2.3.4 Chiến lược giá          
 • 2.2.3.5 Chiến lược phân phối         
 • 2.2.3.6 Chiến lược xúc tiến bán     

CHƯƠNG 3 KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH: Báo cáo tốt nghiệp Xây dựng kế hoạch kinh doanh ô tô

 • 3.1 Đánh giá tài chính của doanh nghiệp       
 • 3.1.1 Doanh thu, chi phí, giá thành và lợi nhuận         
 • 3.1.1.1 Doanh thu     
 • 3.1.1.2 Chi phí          
 • 3.1.1.3 Giá thành sản phẩm
 • 3.1.1.4 Lợi nhuận     
 • 3.1.2 Phân tích điểm hòa vốn      
 • 3.1.3 Các báo cáo tài chính         
 • 3.1.3.1 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh   
 • 3.1.3.2 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • 3.1.3.3 Bảng cân đối kế toán (bảng cân đối tài sản)       
 • 3.1.4 Dòng tiền và giá trị hiện tại thuần
 • 3.2 Nội dung kế hoạch tài chính         

CHƯƠNG 4 KẾ HOẠCH NHÂN SỰ: Báo cáo tốt nghiệp Xây dựng kế hoạch kinh doanh ô tô

 • 4.1 Giới thiệu về kế hoạch nhân sự    
 • 4.2 Nội dung kế hoạch nhân sự           
 • 4.2.1 Xác định nhu cầu nhân sự 
 • 4.2.2 Xác định cơ cấu tổ chức     
 • 4.2.3 Xác định đội ngũ cán bộ quản lý chủ chốt          

CHƯƠNG 5 DỰ PHÒNG RỦI RO: Báo cáo tốt nghiệp Xây dựng kế hoạch kinh doanh ô tô

Trên đây là Mẫu báo cáo tốt nghiệp: Xây dựng kế hoạch kinh doanh ô tô tại công ty mà dịch vụ viết thuê báo cáo tốt nghiệp muốn chia sẻ đến các bạn sinh viên. Ngoài ra, bạn sinh viên nào còn gặp trong việc chọn đề tài và làm đề cương chi tiết và hoàn thiện bài thì liên hệ với mình nhé. Trangluanvan.com còn có thêm những dịch vụ khác như là: Viết thuê luận văn tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp và luận văn thạc sĩ. Các bạn có nhu cầu hoặc bạn bè của bạn có nhu cầu thuê dịch vụ thì liên hệ trực tiếp với dịch vụ viết thuê luận văn tốt nghiệp tại trangluanvan.com nhé.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo