Mẫu báo cáo tốt nghiệp: Xây dựng kế hoạch kinh doanh cho công ty sản xuất đồng phục NMK

Rate this post

Mẫu báo cáo tốt nghiệp: Xây dựng kế hoạch kinh doanh cho công ty sản xuất đồng phục NMK. Hiện nay, kinh doanh sản xuất đồng phục cho học sinh, sinh viên và đồng phục công ty đang rất phổ biến và thu hút được rất nhiều công ty từ nhỏ đến lớn tập chung vào kinh doanh sản xuất đồng phục. Tìm hiểu được dịch vụ kinh doanh sản xuất này đã rất lâu, và hôm nay trangluanvan.com đã xây dựng kế hoạch kinh doanh cho công ty sản xuất đồng phục, do công ty mới thành lập nên kinh phí và vốn đầu tư còn đang rất khó khăn. Vậy để khắc phục những khó khăn này thì các bạn phải làm cách nào? Dưới bài viết báo cáo tốt nghiệp xây dựng kế hoạch kinh doanh cho công ty sản xuất đồng phục, thì bài viết này dịch vụ viết thuê báo cáo tốt nghiệp tại trangluanvan.com sẽ giới thiệu cho các bạn sinh viên cách để làm bài Xây dựng đề cương và triển khai báo cáo thực tập tốt nghiệp chi tiết nhất nhé. Ngoài ra, những bạn sinh viên nào còn đang gặp khó khăn trong việc triển khai làm bài thì liên hệ với mình nhé. ZALO: 0932.091.562.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Mẫu báo cáo tốt nghiệp: Xây dựng kế hoạch kinh doanh cho công ty sản xuất đồng phục

Xây dựng kế hoạch kinh doanh cho công ty sản xuất đồng phục
 1. Báo cáo thực tập tốt nghiệp
 2. Tên báo cáo: Xây dựng kế hoạch kinh doanh cho công ty sản xuất đồng phục NMK
 3. Đơn vị thực tập (nếu có):
 4. Tính cấp thiết của báo cáo:

Ngày nay, đồng phục là một yếu tố không thể thiếu ở trường học, doanh nghiệp lớn hoặc là những nhóm hoạt động nhỏ,.v.v..Đối với trường học, đồng phục thể hiện tính thống nhất, đặc trưng riêng của trường. Đối với doanh nghiệp, nó thể hiện giá trị thương hiệu, giúp hình ảnh công ty trở nên chuyên nghiệp hơn. Đối với các nhóm hoạt động nhỏ như nhóm nhảy, nhóm vẽ tranh tường, nhóm thiết kế, nhóm thiên văn học..v.v..nó thể hiện dịch vụ hoặc niềm đam mê, sự tự hào khi mặc đồng phục nhóm.

Chính những điều trên đã giúp cho thị trường may đồng phục ngày càng rất sôi nổi, nhất là càng ngày nhu cầu đặt may đồng phục tại các trường học, công ty và đội nhóm luôn phát sinh hàng tuần, hàng tháng.

Nhận thấy được tiềm năng của dịch vụ này, em đã quyết định lên kế hoạch cho dự án xưởng sản xuất đồng phục NMK với tên đăng ký tốt nghiệp là “Xây dựng kế hoạch kinh doanh cho công ty sản xuất đồng phục NMK” làm báo cáo thực tập cho mình.

4. Mục đích nghiên cứu của báo cáo tốt nghiệp: Xây dựng kế hoạch kinh doanh cho công ty sản xuất đồng phục

Phân tích thị trường kinh doanh đồng phục tại thị trường miền Nam, từ đó lên kế hoạch kinh doanh xưởng sản xuất đồng phục NMK

5. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu của báo cáo tốt nghiệp: Xây dựng kế hoạch kinh doanh cho công ty sản xuất đồng phục

 • Phạm vi nghiên cứu: Thị trường miền Nam
 • Đối tượng nghiên cứu: Ngành may
 • Nội dung Chuyên đề tốt nghiệp (dự kiến) bao gồm các chương mục chính sau:

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

MỞ ĐẦU báo cáo tốt nghiệp: Xây dựng kế hoạch kinh doanh cho công ty sản xuất đồng phục

1.Tính cấp thiết của đề tài.

 • Luận giải sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài, nêu rõ vấn đề nghiên cứu của đề tài phù hợp với hướng nghiên cứu.
 • Phân tích tính mới, tính khả thi của nghiên cứu

2.Mục tiêu, phạm vi và nhiệm vụ nghiên cứu:

 • 2.1. Mục tiêu nghiên cứu
 • 2.2. Phạm vi nghiên cứu

3.Phương pháp nghiên cứu

Nêu tên, nội dung của các phương pháp nghiên cứu, bố trí, xử lý số liệu của thí nghiệm và việc vận dụng các phương pháp này vào báo cáo.

4. Nguồn gốc số liệu và dữ liệu nghiên cứu.

5.Kết cấu của Đề tài:

Ngoài phần mở đầu, danh mục bảng, biểu đồ, hình, phụ lục, tài liệu tham khảo, và kết luận. Kết cấu chính của Đề tài bao gồm 3 chương:

 • Chương (hoặc Phần) 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
 • Chương (hoặc Phần) 2: KẾ HOẠCH MARKETING
 • Chương (hoặc Phần) 3: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
 • Chương (hoặc Phần) 4: KẾ HOẠCH NHÂN SỰ
 • Chương (hoặc Phần) 5: PHÒNG NGỪA VÀ GIẢM THIỂU RỦI RO

NỘI DUNG báo cáo tốt nghiệp: Xây dựng kế hoạch kinh doanh cho công ty sản xuất đồng phục

 • Chương (hoặc Phần) 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
 • Chương (hoặc Phần) 2: KẾ HOẠCH MARKETING
 • Chương (hoặc Phần) 3: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
 • Chương (hoặc Phần) 4: KẾ HOẠCH NHÂN SỰ
 • Chương (hoặc Phần) 5: PHÒNG NGỪA VÀ GIẢM THIỂU RỦI RO

KẾ HOẠCH CHI TIẾT CÁC NỘI DUNG CỦA  báo cáo tốt nghiệp: Xây dựng kế hoạch kinh doanh cho công ty sản xuất đồng phục 

Mẫu báo cáo tốt nghiệp: Xây dựng kế hoạch kinh doanh cho công ty sản xuất đồng phục NMK

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

 • 1.1 Giới thiệu về ý tưởng kinh doanh
 • 1.1.1 Nguồn gốc hình thành ý tưởng
 • 1.1.2 Cơ sở thực hiện ý tưởng
 • 1.1.3 Sự độc đáo, mới lạ của ý tưởng
 • 1.1.4 Sơ lược về tính khả thi của ý tưởng kinh doanh
 • 1.2 Tầm nhìn và sứ mệnh
 • 1.3 Các sản phẩm của doanh nghiệp
 • 1.4 Mục tiêu và nhiệm vụ của doanh nghiệp
 • 1.5 Các yếu tố quyết định thành công

CHƯƠNG 2  KẾ HOẠCH MARKETING

 • 2.1 Đánh giá công tác Marketing của doanh nghiệp
 • 2.1.1 Phân tích môi trường marketing của doanh nghiệp
 • 2.1.1.1 Môi trường marketing của doanh nghiệp
 • 2.1.1.2 Các mô hình phân tích môi trường marketing của doanh nghiệp
 • 2.1.2 Thị trường mục tiêu và định vị sản phẩm trên thị trường
 • 2.1.2.1 Phân đoạn thị trường
 • 2.1.2.2 Xác định thị trường mục tiêu
 • 2.1.2.3 Định vị thị trường
 • 2.1.3 Mục tiêu marketing
 • 2.1.4  Chiến lược Marketing hỗn hợp (Marketing – mix)
 • 2.1.4.1 Chiến lược sản phẩm
 • 2.1.4.2 Chiến lược giá
 • 2.1.4.3 Chiến lược phân phối
 • 2.1.4.4 Chiến lược xúc tiến bán (truyền thông marketing)
 • 2.1.5 Ngân quỹ Marketing
 • 2.2 Nội dung kế hoạch Marketing
 • 2.2.1 Tổng quan kế hoạch Marketing
 • 2.2.2 Phân tích môi trường
 • 2.2.2.1 Phân tích thị trường
 • 2.2.2.2 Phân tích SWOT
 • 2.2.2.3 Phân tích các rủi ro từ môi trường bên ngoài
 • 2.2.3   Chiến lược Marketing
 • 2.2.3.1 Thị trường mục tiêu
 • 2.2.3.2 Định vị thị trường
 • 2.2.3.3 Chiến lược sản phẩm
 • 2.2.3.4 Chiến lược giá
 • 2.2.3.5 Chiến lược phân phối
 • 2.2.3.6 Chiến lược xúc tiến bán

CHƯƠNG 3 KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

 • 3.1 Đánh giá tài chính của doanh nghiệp
 • 3.1.1 Doanh thu, chi phí, giá thành và lợi nhuận
 • 3.1.1.1 Doanh thu
 • 3.1.1.2 Chi phí
 • 3.1.1.3 Giá thành sản phẩm
 • 3.1.1.4 Lợi nhuận
 • 3.1.2   Phân tích điểm hòa vốn
 • 3.1.3   Các báo cáo tài chính
 • 3.1.3.1 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • 3.1.3.2 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • 3.1.3.3 Bảng cân đối kế toán (bảng cân đối tài sản)
 • 3.1.4   Dòng tiền và giá trị hiện tại thuần
 • 3.2  Nội dung kế hoạch tài chính

CHƯƠNG 4 KẾ HOẠCH NHÂN SỰ

 • 4.1 Giới thiệu về kế hoạch nhân sự
 • 4.2 Nội dung kế hoạch nhân sự
 • 4.2.1  Xác định nhu cầu nhân sự
 • 4.2.2  Xác định cơ cấu tổ chức
 • 4.2.3  Xác định đội ngũ cán bộ quản lý chủ chốt

CHƯƠNG 5 DỰ PHÒNG RỦI RO

KẾT LUẬN

Trên đây là bài báo cáo tốt nghiệp Xây dựng kinh doanh công ty sản xuất đồng phục tại công ty mà dịch vụ viết thuê báo cáo tốt nghiệp tại trangluanvan.com muốn chia sẻ cho các sinh viên trường đại học mở Hà Nội Topica hệ từ xa bạn sinh viên nào đang gặp khó khăn thì liên hệ với trangluanvan.com nhé. ZALO:0932.091.562.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo