Các Nghiên Cứu Về Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Quyết Định Vay Vốn

5/5 - (21 bình chọn)

Tải Free !!! Tải Ngay !!! Các Nghiên Cứu Về Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Quyết Định Vay Vốn đây là một trong những nguồn tài liệu hữu ích về các nghiên cứu mà ngày hôm nay mình muốn giới thiệu đến cho các bạn cụ thể là nghiên cứu về nhân tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn hoàn toàn hay, đáng để xem và tham khảo. Tài liệu tham khảo mình cũng đã triển khai như là các nghiên cứu trong nước và các nghiên cứu nước ngoài về nhân tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn… Hy vọng ít nhiều nguồn tài liệu này sẽ cung cấp được cho các bạn thêm được nhiều kiến thức tuyệt vời hơn.

Có phải bạn đang cần viết thuê một bài luận văn? Muốn viết một bài luận văn thật sự cần rất nhiều thời gian cũng như công sức, nếu như bạn đang trục trặc vẫn chưa thể hoàn thành bài luận văn thì ngay bây giờ đây hãy tìm ngay đến dịch vụ thuê làm luận văn thạc sĩ của chúng tôi qua zalo : 0934.536.149 để được tư vấn báo giá và hỗ trợ từ khi bắt đầu cho đến khi bảo vệ thành công bài luận văn nhé.

1. Các nghiên cứu trong nước về nhân tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn

Phan Hà Trung Duy (2017), nghiên cứu về “Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng để vay tiêu dùng của khách hàng cá nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”.

Mục đích của luận văn này là nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn NHTM của khách hàng trong vay tiêu dùng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Tp.HCM). Mô hình NC đề xuất  gồm những thang đo: Sự thuận tiện; Sự khuyến nghị từ người quen; Sự đáp ứng của nhân viên; Chi phí dịch vụ; Uy tín thương hiệu ngân hàng và Chiêu  thị.

Bảng câu hỏi định tính được dùng để đo lường  các  khái  niệm đã  được  phát  biểu  trong  giả  thuyết  mô hình  nghiên  cứu,  và  sẽ được dùng cho quá trình nghiên cứu chính thức. Bước 2 là phương pháp định lượng, mẫu được thu thập thông qua bảng câu hỏi, theo cách lấy mẫu thuận tiện, mẫu ước tính khoảng 200 mẫu. Đối tượng khảo sát là cá nhân đã và đang giao dịch tại các NHTM trên địa bàn Tp.HCM, được khảo sát thông qua khảo sát trực tiếp. Luận văn sử dụng phương pháp thực hiện chủ yếu là định lượng, thông qua 2 bước chính: bước 1 là phương pháp định tính, phỏng  vấn trực tiếp 07 chuyên gia để tham khảo ý kiến, xác định các biến quan sát. Việc xử lý dữ liệu sẽ được tiến hành qua các bước kiểm định sơ bộ thang đo, dùng Cronbach’s alpha và phân tích EFA, phân tích hồi quy tuyến tính và phân tích sâu ANOVA. Mẫu sau khi thu thập được xử lý bằng phần mềm SPSS 22.0.

XEM THÊM :Báo Giá Tham Khảo  Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ

Kết quả phân tích nhân tố cho thấy có 05 nhân tố đều tác động dương đến Quyết định  lựa  chọn  ngân  hàng  trong  vay  tiêu  dùng  của  khách  hàng  là  Chiêu  thị;  Uy  tín thương hiệu ngân hàng; Sự thuận tiện; Chi phí dịch vụ; Sự khuyến nghị từ người quen.  Kết quả phân tích hồi quy cho thấy yếu tố có tác động mạnh nhất là Chiêu thị, tiếp theo là Uy tín thương hiệu ngân hàng, yếu tố ít có tác động nhất là sự khuyến nghị từ người quen.   

Các Nghiên Cứu Về Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Quyết Định Vay Vốn nghiên cứu này có những đóng góp vào bổ sung hệ thống thang đo các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng để vay vốn của KHCN. Kết quả của mô hình đo lường trong nghiên cứu này góp phần hỗ trợ nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học hành vi nói chung và quyết định lựa chọn ngân hàng vay vốn tại NHTM của KHCN nói riêng. Kết quả thử nghiệm cho thấy mô hình lý thuyết phù hợp với dữ liệu thị trường. Các giả thuyết nghiên cứu đề xuất trong nghiên cứu này được chấp nhận và có ý nghĩa quan trọng đối với các nhà lãnh đạo và quản lý ngân hàng.

Hà Nam Khánh Giao và Hà Minh Đạt (2014), nghiên cứu về “Đánh giá các yếu tố lựa chọn ngân hàng thương mại tại TP. Hồ Chí Minh của người cao tuổi”.

Nghiên cứu nhằm nhận dạng các yếu tố khách hàng cao tuổi quan tâm khi lựa chọn ngân hàng và tìm hiểu những khác biệt trong sự quan tâm đến các yếu tố giữa các nhóm khách hàng khác nhau. Mô hình nghiên cứu được phát triển dựa trên cơ sở lí thuyết về ngân hàng, khách hàng cao tuổi, hành vi người tiêu dùng và các nghiên cứu đi trước về lựa chọn ngân hàng. Nghiên cứu định tính được thực hiện với phương pháp chọn mẫu lí thuyết, với điều kiện: cá nhân trên 50 tuổi, đã hoặc đang sử dụng dịch vụ ngân hàng tại TP.HCM. Phương pháp chọn mẫu phán đoán được sử dụng. Kích thước mẫu được xác định dựa theo tỉ lệ 5:1. Thang đo đối nghĩa 5 mức độ được sử dụng cho nghiên cứu. Khảo sát trực diện được sử dụng với 150 bảng hỏi. Công cụ thu thập dữ liệu là bảng câu hỏi chi tiết. Khảo sát được thực hiện trong 2 tháng (7 và 8/2012), các địa điểm khảo sát bao gồm các công viên, khu dân cư, ngân hàng tại TP.HCM.

Các Nghiên Cứu Về Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Quyết Định Vay Vốn đánh giá độ tin cậy thang đo qua hệ số Cronbach’s Alpha và phân tích nhân tố khám phá EFA được thực hiện. Kiểm định Friedman cho thấy khách hàng cao tuổi quan tâm khác nhau đến các nhân tố, được xếp từ cao đến thấp gồm: (1) Chất lượng nhân viên; (2) Giá; (3) Uy tín; (4) Kinh nghiệm; (5) Cơ sở vật chất; (6) Ưu đãi; và (7) Sự tham khảo. Phân tích biệt số làm rõ thêm sự khác biệt về mức độ quan tâm đến các yếu tố lựa chọn ngân hàng của các nhóm khách hàng khác nhau phân theo nhóm tuổi, giới tính, tình trạng làm việc, dịch vụ sử dụng và thu nhập.

Nghiên cứu đã xác định được các yếu tố khách hàng cao tuổi quan tâm khi lựa chọn ngân hàng và tìm hiểu những khác biệt trong sự quan tâm đến các yếu tố giữa các nhóm khách hàng khác nhau. Đây cũng sẽ là căn cứ để ngân hàng biết được các yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn ngân hàng thương mại tại TP. Hồ Chí Minh của người cao tuổi. Từ đó, xác định các vấn đề ngân hàng mình cần hoàn thiện, làm tốt hơn hoặc phát triển để gia tăng thêm sự thu hút của mình đối với các khách hàng cao tuổi tiềm năng.

Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Minh Tuấn (2020), nghiên cứu “Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng chính sách để vay vốn của người dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”.

XEM THÊM :200+ Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Kế Toán

Các Nghiên Cứu Về Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Quyết Định Vay Vốn
Các Nghiên Cứu Về Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Quyết Định Vay Vốn

Nghiên cứu nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng chính sách để vay vốn của người dân trên địa bản TP. Hồ Chí Minh. Nghiên cứu được tiến hành tại khu vực TP. Hồ Chí Minh, với đối tượng nghiên cứu là 288 khách hàng cá nhân đã, đang và chưa vay vốn tại NHCS chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, sử dụng phương pháp lấy mẫu phi xác suất tiếp cận thuận tiện.

Các Nghiên Cứu Về Quyết Định Vay Vốn bài viết đánh giá độ tin cậy thang đo bằng Cronpach’s Alpha và phân tích nhân tố EFA, xây dựng ma trận tương quan và hàm hồi quy về mối quan hệ giữa các nhân tố trên với quyết định vay vốn. Kết quả phân tích hồi quy cho thấy có 7 yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng chính sách để vay vốn của người dân gồm: Uy tín thương hiệu (TH), (2) Lãi suất và chi phí (LSCP), (3) Năng lực phục vụ (NLPV), (4) Sự thuận tiện (STT), (5) Phương tiện hữu hình (PTHH), (6) Thủ tục vay vốn (TTVV), (7) Ảnh hưởng của người thân (AHNT).

Nghiên cứu này đã có những đóng góp qua  đề xuất các hàm ý quản trị về phát triển hệ thống phòng giao dịch, thực hiện tốt chính sách chăm sóc khách hàng, tăng cường đào tạo nhân lực và phát triển thương hiệu rông rãi nhằm gia tăng nhận biết thương hiệu đến khách hàng, qua đó góp phần thu hút KHCN vay vốn tại ngân hàng.

Các Nghiên Cứu Về Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Quyết Định Vay Vốn Nguyen Thi Ngoc Diep và Nguyen Quoc Huy (2016), nghiên cứu “Determinants of individual customer’s selection of banks in Bien Hoa city”.

Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định những yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng lựa chọn ngân hàng của khách hàng cá nhân tại thành phố Biên Hòa. Dữ liệu nghiên cứu được điều tra trực tiếp từ 285 cá nhân bằng phiếu điều tra phỏng vấn trực tiếp tại thành phố Biên Hòa vào năm 2016.

Bằng mô hình hồi quy Binary Logistic, kết quả nghiên cứu đã tìm thấy 7 yếu tố tác động đến quyết định lựa chọn ngân hàng của các khách hàng cá nhân như: Lợi ích từ sản phẩm, thuận tiện, hữu hình, nhân viên ngân hàng, danh tiếng ngân hàng, ảnh hưởng của những người xung quanh và marketing. Với những yếu tố này, bài viết đưa ra một vài gợi ý đối với ngân hàng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, thu hút khách hàng của ngân hàng.

Các Nghiên Cứu Về Quyết Định Vay Vốn qua nghiên cứu, các tác giả khuyến nghị các chính sách tiếp tục xây dựng và duy trì hình ảnh thương hiệu tốt đẹp trong lòng khách hàng; Thực hiện thống nhất về hình ảnh để dễ dàng nhận biết thương hiệu; căn cứ trên lãi suất huy động vốn, chi phí hoạt động của ngân hàng để đề ra một biểu lãi suất cho vay phù hợp hơn; thực hiện đào tạo liên tục và thường xuyên cho nhân viên; cải tiến thủ tục cho vay theo hướng đơn giản, gọn nhẹ, cung cấp đầy đủ thông tin về sản phẩm vay, các điều kiện cần thiết để vay vốn và phù hợp với trình độ khách hàng. Qua đó, thu hút khách hàng vay tại Ngân hàng.

Le Quang Khoi và cộng sự (2020) nghiên cứu đề tài “Research factors affecting the loan decision of individual customers at Saigon Joint Stock Commercial Bank – Binh Thanh Branch, Ho Chi Minh City, Vietnam”.

Nghiên cứu được thực hiện qua hai bước chính là nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng. Nghiên cứu định tính được thực hiện bằng hình thức thảo luận nhóm, phỏng vấn sâu. Kết quả nghiên cứu định tính, thang đo được xác định đầy đủ gồm 07 biến độc lập với 31 biến quan sát và 01 biến phụ thuộc được coi là có ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của KHCN.

Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Quyết Định Vay Vốn tác giả đã sử dụng thang đo Likert 5 bậc để đo lường sự đồng ý của người trả lời đối với các tuyên bố. Để đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của KHCN tại SCB (Saigon Joint Stock Commercial Bank) Chi nhánh BìnhThành, nhóm tác giả đã sử dụng dữ liệu từ 285 phiếu và đánh giá thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha. Kết quả kiểm định độ tin cậy của thang đo cho thấy tất cả 35 biến quan sát đã được sử dụng trong phân tích EFA.

Kết quả nghiên cứu cho thấy có 06 yếu tố quan trọng ảnh hưởng tích cực đến quyết định vay vốn của khách hàng cá nhân tại SCB chi nhánh Bình Thạnh, bao gồm: Lãi suất, phí cho vay; Thương hiệu ngân hàng; Thủ tục vay; Chất lượng dịch vụ; Hình thức khuyến mại; Ảnh hưởng của người thân.

Nghiên cứu này đã có những đóng góp cho SCB Chi nhánh Bình Thạnh với khuyến nghị cần đặc biệt quan tâm đến lãi suất và chi phí vay thấp là lợi thế cạnh tranh trên thị trường trong việc giữ khách hàng hiện tại và thu hút khách hàng mới, cần theo dõi sát sao tình hình biến động của lãi suất cho vay trên thị trường để có thể đưa ra chiến lược đáp ứng lãi suất cho vay nhanh chóng, kịp thời nhằm giữ chân khách hàng hiện tại cũng như thu hút khách hàng mới; tiếp tục xây dựng và duy trì hình ảnh thương hiệu, thực hiện hình ảnh thống nhất để dễ dàng nhận biết thương hiệu, đẩy mạnh các dịch vụ ngân hàng hiện đại nhằm cung cấp thông tin cho khách hàng một cách nhanh nhất, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ; tăng cường quảng bá, cải tiến thủ tục, tạo mối quan hệ thân thiết với khách hàng sẽ có thêm nhiều khách hàng mới từ sự giới thiệu, qua đó ngân hàng giữ chân khách hàng cũ và thu hút khách hàng mới.

XEM THÊM: Đề Tài Tài Chính Ngân Hàng 

2. Các nghiên cứu nước ngoài về nhân tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn

Kattel và Shah (2020), nghiên cứu “Bank Attribute Factors in Determining Customers’ Choice of Commercial Banks”.

Bài báo nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn các ngân hàng thương mại của khách hàng ở Nepal. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu chính được thu thập thông qua bảng câu hỏi khảo sát trên 150 khách hàng có tài khoản tại các ngân hàng thương mại khác nhau. Thống kê mô tả cho thấy điểm trung bình cao nhất về sự thuận tiện, nó thúc giục các ngân hàng tập trung vào việc cung cấp khả năng truy cập dễ dàng vào các dịch vụ.

Bằng cách sử dụng mối tương quan và hồi quy, nghiên cứu khám phá ra rằng danh tiếng, chất lượng dịch vụ và lợi nhuận tài chính đã ảnh hưởng đến việc lựa chọn ngân hàng của khách hàng. Trong số ba biến được đo lường, danh tiếng tạo nên điểm mạnh nhất ảnh hưởng đến sự lựa chọn ngân hàng của khách hàng, trong khi nhóm ảnh hưởng và tính khả dụng của thông tin không có tác động.

Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Quyết Định Vay Vốn nghiên cứu có những đóng góp quan trọng cho các NHTM ở Nepal trong việc cân đối lãi suất cho vay thấp hơn làm giảm chi phí của khoản vay, do đó làm tăng nhu cầu vay ngân hàng; yếu tố chất lượng dịch vụ ảnh hưởng rất nhiều đến quyết định vay vốn, các NHTM cần quan tâm chất lượng dịch vụ trong việc phát triển lòng trung thành của khách hàng thông qua sự hài lòng của khách hàng.

Goiteom (2011) nghiên cứu “Bank selection decision: factors influencing the choice of banking services”.

Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Quyết Định Vay Vốn mục đích của nghiên cứu này là để xem xét tầm quan trọng của tiêu chí lựa chọn ngân hàng. Tác giả sử dụng các câu trả lời của 201 khách hàng tại Ababa từ các ngành nghề khác nhau (sinh viên, nhân viên và doanh nhân). Phương pháp lấy mẫu thuận tiện phi xác suất đã được sử dụng và dữ liệu thu được sẽ đưa vào phân tích nhân tố để giảm tổng số biến.

Kết quả từ nghiên cứu này cho thấy rằng hai tiêu chí lựa chọn ngân hàng quan trọng nhất đối với khách hàng là “sự tiện lợi” và “cung cấp dịch vụ” cho toàn bộ khách hàng.

Với phát hiện của nghiên cứu này, một số hàm ý quản trị được đề xuất sẽ góp phần giúp cho các nhà quản lý ngân hàng nghiên cứu việc ra quyết định lựa chọn ngân hàng. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu đạt được, trước hết ngân hàng cần phải đẩy mạnh các dịch vụ ngân hàng hiện đại để có thể cung cấp thông tin cho khách hàng một cách nhanh nhất, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ; cải tiến thủ tục cho vay theo hướng đơn giản, gọn nhẹ, cung cấp đầy đủ thông tin về sản phẩm vay, tạo sự thuận tiện cho khách hàng trong giao dịch nhằm duy trì khách hàng hiện tại và thu hút khách hàng cá nhân mới vay vốn tại ngân hàng trong thời gian tới.

Bảng 2.1. Tổng hợp các nghiên cứu có liên quan đến đề tài

Untitled

Các Nghiên Cứu Có Liên Quan Đến Đề Tài
Các Nghiên Cứu Có Liên Quan Đến Đề Tài

 

Nguồn: Tổng hợp từ các tác giả

Các nghiên cứu trên đều nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của KHCN tại các ngân hàng khác nhau tại Việt nam và nước ngoài. Các tác giả đều sử dụng mô hình nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật phân tích nhân tố khám phá và hồi quy để nghiên cứu các đề tài. Nhiều tác giả cũng đã đưa ra các mô hình nghiên cứu phù hợp trong từng bối cảnh nghiên cứu và tương thích trong từng điều kiện của các NHTM cụ thể tại từng quốc gia khác nhau.

Các tác giả đã có những đóng góp qua việc xây dựng các mô hình phát hiện ra nhiều nhân tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của KHCN trong đó bao gồm: Chiêu thị; Sự thuận tiện; Chi phí dịch vụ; Uy tín thương hiệu ngân hàng; Sự khuyến nghị từ người quen,….Nhân viên phục vụ tại ngân hàng, Phương tiện hữu hình… Đây là những nhân tố đã đóng góp vào định hướng cho các NHTM, cũng như các hàm ý chính sách được đề xuất từ kết quả nghiên cứu theo từng nhân tố cụ thể, góp phần cho các NHTM có những chính sách tốt hơn để giữ chân khách hàng cũ và thu hút khách hàng mới trong hoạt động cho vay KHCN.

Tuy vậy, các nghiên cứu này đã được nghiên cứu ở một số quốc gia có môi trường kinh tế – xã hội khác Việt Nam hoặc một số các nghiên cứu đã nghiên cứu ở những địa phương khác, ngân hàng khác nên có những khác biệt nhất định với điều kiện tại Vietinbank Chi nhánh Bảo Lộc, các nghiên cứu trước đây chưa thực hiện nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn từ ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Bảo Lộc của khách hàng cá nhân, chưa nêu được những nghiên cứu cụ thể trong bối cảnh và điều kiện hoạt động của Vietinbank Bảo Lộc và cho đến nay chưa có nghiên cứu nào về các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn từ ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Bảo Lộc của khách hàng cá nhân.

Qua đó cho thấy khoảng trống nghiên cứu này cần được nghiên cứu cụ thể hơn về các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn từ ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Bảo Lộc của khách hàng cá nhân, đánh giá mức độ tác động của các nhân tố và đề xuất các hàm ý nhằm duy trì KHCN cũ và thu hút KHCN mới vay vốn tại Vietinbank Bảo Lộc trong thời gian tới. Đồng thời, cho thấy đề tài nghiên cứu này không trùng lắp với các nghiên cứu trước đây và là vấn đề mới cần thiết để thực hiện nghiên cứu này và một lần nữa cho thấy đề tài nghiên cứu này càng trở nên cấp thiết.

Bài viết trên đây là toàn bộ các nghiên cứu về nhân tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn mà mình đã triển khai và gửi gấm đến cho các bạn sinh viên cùng xem và tha hồ tham khảo nguồn tài liệu hữu ích này nhé. Ngoài ra, bên mình có nhận viết thuê luận văn với nhiều đề tài đa dạng chất lượng, nếu như bạn đang có nhu cầu cần viết một bài luận văn hoàn chỉnh thì ngay bây giờ đây hãy nhanh tay liên hệ với dịch vụ viết luận văn thạc sĩ thuê nhắn tin qua zalo : 0934.536.149 để được hỗ trợ từ A đến Z nhé.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Contact Me on Zalo