cách làm báo cáo thực tập, viết báo cáo điểm cao

5/5 - (2 bình chọn)

Chia sẻ đến các bạn sinh viên về cách làm báo cáo thực tập đạt điểm cao, đầy đủ ý và dễ dàng nhất. Đối với các bạn sinh viên mà nói thì luận văn tốt nghiệp là một bài luận quan trọng và rất khó để viết, có trường – giáo viên sẽ hướng dẫn cho các bạn thật chỉnh chu và kĩ tính, có khi các bạn sinh viên gặp trường hợp không may không được giáo viên hướng dẫn chỉ dạy thì lại gặp khó khăn khi làm bài. Chính vì thế AD quyết định đăng tải cho các bạn về cách viết Báo cáo thực tập.


Đầu tiên, phần quan trọng là mục đích – yêu cầu – phạm vi làm báo cáo tốt nghiệp nên làm như thế nào. Với các bạn đi thực tập thực tế lại các công ty, doanh nghiệp, đơn vị thì các bạn sẽ có cái nhìn thực tế và tốt hơn đối với các bạn lựa chọn không đi thực tập vì nhiều lý do. 

I. CÁCH LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP: MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU – PHẠM VI

1. Mục đích làm báo cáo thực tập tốt nghiệp 

– Tiếp cận môi trường làm việc thực tế tại các đơn vị. Qua đó có điều kiện so sánh, đánh giá giữa lý thuyết và thực tiễn với trọng tâm là kiến thức của nghề học.
– Bước đầu tiếp cận thực tế các nội dung đã học ở chuyên ngành, học hỏi và làm quen với chuyên môn được đào tạo.

Sinh viên có điều kiện tiếp xúc với môi trường năng động, tác phong công nghiệp, và ý thức tổ chức kỹ luật…
– Vận dụng các kiến thức đã học để áp dụng vào một (hay một số) nội dung liên quan đến công việc cụ thể tại đơn vị thực tập. Sinh viên thực tập tham gia vào các hoạt động sản xuất, nghiên cứu và trình bày kết quả bằng báo cáo thực tập.
– Có cơ hội phát triển viết Báo cáo thực tập thành đề tài Khóa luận tốt nghiệp.

2. Cách làm báo cáo thực tập về Yêu cầu bài

– Hiểu và vận dụng kiến thức chuyên môn về ngành nghề học và những kiến thức bổ trợ liên quan.
– Tìm hiểu thực tiễn về nội dung đã học và những vấn đề có liên quan.
– Phân tích, đánh giá và nhận xét về thực tiễn và lý thuyết. Giải thích sự khác biệt giữa thực tiễn và lý thuyết áp dụng tại các đơn vị, trên cơ sở lý luận (lý thuyết) và điều kiện thực tế của đơn vị, doanh nghiệp, từ đó đề xuất các giải pháp liên quan.
– Sinh viên chấp hành các quy định của đơn vị thực tập, quy định của nhà trường và giảng viên hướng dẫn. Sinh viên phải tích cực và chủ động gặp gỡ, trao đổi với giảng viên hướng dẫn và cán bộ hướng dẫn tại đơn vị thực tập trong quá trình thực tập, nghiên cứu và trình bày kết quả trong báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Tiếp theo, với nguyên tắc khi viết báo cáo thực tập tốt nghiệp thì các bạn nên tham khảo 5 nguyên tắc dưới đây để có cái nhìn tốt hơn.

Còn Phương pháp viết báo cáo tốt nghiệp, các bạn đã hình dung sẵn trong đầu thì tốt, tuy nhiên sẽ tốt hơn nếu các bạn cùng AD tham khảo 5 phương pháp giúp các bạn đạt điểm tối đa.

Tham khảo thêm ⇒ Dịch vụ viết thuê Báo cáo Thực tập 

II. NGUYÊN TẮC, PHƯƠNG PHÁP VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 

1. Nguyên tắc cách làm báo cáo thực tập

– Nguyên tắc 1: Trong sáng có nghĩa là tránh những câu văn rườm rà, những từ khó hiểu.
– Nguyên tắc 2: Đơn giản có nghĩa là dùng từ ngữ dễ hiểu, chính xác và câu văn ngắn.
– Nguyên tắc 3: Chính xác có nghĩa là định lượng hóa nội dung thông tin. Tránh những từ ngữ mù mờ.
– Nguyên tắc 4: Khách quan có nghĩa là tránh giả định, những câu văn không có chứng cứ.
– Nguyên tắc 5: Logic có nghĩa cấu trúc đề tài phải sắp xếp có mối liên hệ có trước sau, khúc chiết.

2. Phương pháp viết báo cáo thực tập tốt nghiệp 

2.1. Cách làm báo cáo thực tập: Tìm hiểu thông tin về đơn vị thực tập

– Tên, loại hình doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh.
– Sơ lược về sự hình thành và phát triển của đơn vị.
– Tổ chức và các lĩnh vực hoạt động SXKD của đơn vị.
– Tổ chức quản lý sử dụng các nguồn lực của đơn vị.

2.2. Tìm hiểu thông tin về vị trí sinh viên tham gia thực tập

– Giới thiệu chung về vị trí tham gia thực tập.
– Đặc điểm, yêu cầu của công việc.

2.3. Cách làm báo cáo thực tập: Nghiên cứu tài liệu

Sinh viên tiến hành thu thập tài liệu và nghiên cứu các nội dung sau:
– Nghiên cứu về lý thuyết đã học hoặc thu thập thông qua các văn bản pháp lý, sách giáo khoa, tạp chí, internet,…
– Các thông tin, tài liệu liên quan đến vị trí công tác.
– Tìm hiểu thực trạng về phương pháp thực hiện hay giải quyết vấn đề của đơn vị, thông qua tài liệu thu thập.

2.4. Phương pháp thu thập tài liệu

Trong quá trình thực tập tại đơn vị sinh viên thu thập các thông tin, ghi chép nhật ký thực tập các thu hoạch liên quan đến toàn bộ quá trình thực tập giúp cho sinh viên trình bày trong báo cáo thực tập vào cuối đợt thực tập.
Sinh viên thực tập tốt nghiệp cần chủ động tìm hiểu, thu thập thông tin tại đơn vị liên quan đến công việc thực tập của mình. Đồng thời cần thường xuyên tham khảo ý kiến của giảng viên hướng dẫn để có phương pháp thu thập thông tin thích hợp. Sau đây là một số cách làm báo cáo tốt nghiệp thu thập thông tin cần thiết:
– Tìm hiểu, tham khảo các văn bản, tài liệu… liên quan đến đơn vị, đến nội dung đề tài đề cập đến.
– Phỏng vấn trực tiếp người liên quan (Nên chuẩn bị sẵn trước các câu hỏi ở nhà, có thể ghi ra giấy để tiết kiệm thời gian).
– Tham gia trực tiếp vào các quá trình công việc.
– Thu thập các tài liệu, các mẫu biểu liên quan đến đề tài.
viết Báo cáo thực tập Ghi chép nhật ký thực tập.

2.5. Cách làm báo cáo thực tập: Tiếp cận công việc thực tế

Sau khi đã có hiểu biết nhất định về quy trình, phương pháp thực hiện tại đơn vị thực tập thông qua việc nghiên cứu tài liệu, tiếp cận thực tế sẽ giúp sinh viên hiểu được và trực tiếp làm quen với quy trình và những nội dung công việc thực tế, giúp sinh viên làm quen dần với kỹ năng nghề nghiệp, làm sáng tỏ và có thể giải thích những vấn đề đặt ra trong quá trình nghiên cứu tài liệu và thực tập tại đơn vị.
Cuối đợt thực tập, sinh viên phải hoàn thành viết báo cáo thực tập, đánh giá kiến thức và kỹ năng sinh viên thu thập được qua quá trình thực tập.

cách làm báo cáo thực tập
cách làm báo cáo thực tập

III. CÁCH LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP: NỘI DUNG – QUY TRÌNH

1. Nội dung cơ bản báo cáo thực tập

cách làm báo cáo tốt nghiệp là sản phẩm khoa học của sinh viên sau quá trình thực tập dưới sự hướng dẫn và giám sát của giảng viên hướng dẫn và đơn vị thực tập.
Sinh viên phải gắn kết được lý luận với thực tế tại đơn vị thực tập.
Đề tài sinh viên lựa chọn và viết báo cáo tốt nghiệp liên quan đến một hay một số nội dung gắn liền với công việc thực tế tại đơn vị thực tập và nghề đào tạo.
Tình hình thực tế tìm hiểu ở đơn vị thực tập theo chủ đề nghiên cứu đã chọn, gồm:
– Giới thiệu sơ lược về đơn vị thực tập, tình hình chung về tổ chức sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Công trình mà sinh viên được tham gia nghiên cứu.
– Tình hình tổ chức và thực trạng có liên quan đến quá trình thực tập, phù hợp với chủ đề nghiên cứu đã chọn.
– Nhận xét, đánh giá. Có thể trình bày viết Báo cáo thực tập thêm kiến nghị các giải pháp (nếu có).

2. Quy trình viết báo cáo thực tập tốt nghiệp

Bước 1: Chọn đề tài

Nếu các bạn chưa biết cách lựa chọn đề tài thì tham khảo ngay: Đề tài báo cáo thực tập 

– Tránh: chọn đề tài thật “kêu”, song: lực bất tòng tâm, bơi trên bể kiến thức, quá mới lạ.
– Nên: chọn cái người ta đang cần đến, hướng đến, bàn đến. Tóm lại, cách làm báo cáo tốt nghiệp tiện và lợi. Yêu cầu của bước này đề tài báo cáo thực tập tốt nghiệp phải thỏa mãn ba yếu tố sau:
+ Tính thực tiễn. 
+ Tính tiên tiến.
+ Phạm vi của đề tài (không gian, thời gian, kiến thức)
Ví dụ: Đề tài “Một số giải pháp nâng cao chất lượng tự học của sinh viên khoa Quản trị kinh doanh – Cao đẳng Công thương TP.HCM trong học chế tín chỉ”.
Đề tài thỏa mãn 3 yếu tố:
+ Tính thực tiễn (chất lượng tự học của sinh viên)
+ Tính tiên tiến (học chế tín chỉ)
+ Phạm vi của đề tài (không gian: Khoa Quản trị kinh doanh – Cao đẳng Công thương TP.HCM)
– Trong thời gian thực tập để viết báo cáo tốt nghiệp sinh viên có thể tự chọn đề tài viết Khóa luận tốt nghiệp trên cơ sở lĩnh vực mà mình am hiểu nhiều nhất hoặc muốn thử sức mình khám phá, giải quyết vấn đề thực tế mà sinh viên cho là có giá trị, nhưng phải được sự đồng ý của giảng viên hướng dẫn.
Gợi ý một số đề tài của báo cáo thực tập tốt nghiệp
Nội dung thực tập và viết báo cáo chuyên đề tốt nghiệp nhằm vào việc thực hành và giải quyết có hệ thống một vấn đề cụ thể trong lĩnh vực quản trị của các doanh nghiệp. Để thực hiện mục tiêu này sinh viên cần từng bước nghiên cứu có hệ thống những vấn đề lý luận có liên quan, xác định những vấn đề thực tiễn cụ thể cần tìm hiểu, xây dựng chương trình nghiên cứu trên cơ sở chọn một trong các dạng đề tài thực tập và cách làm báo cáo tốt nghiệp sau:
– Một số giải pháp nâng cao hiệu quả của quá trình ra quyết định (nói chung hoặc cụ thể trong từng lĩnh vực như sản xuất, nhân sự, chất lượng, bán hàng, ngoại thương, marketing v.v.) ở một doanh nghiệp cụ thể.
– Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh (nói chung hay cụ thể trong từng lĩnh vực như sản xuất, chất luợng, bán hàng, tài chính, cạnh tranh v.v.) ở một công ty.
– Giải pháp hoàn thiện lập kế hoạch/hoạch định chiến lược (nói chung hoặc cụ thể trong từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh) ở một công ty cụ thể.
– Phân tích hoạt động tổ chức/tuyển dụng và đào tạo nhân viên (nói chung hoặc trong từng lĩnh vực cụ thể) ở một doanh nghiệp.
– Phân tích hoạt động lãnh đạo/khen thưởng động viên (về từng lĩnh vực cụ thể hoặc nói chung) ở một công ty.
– Giải pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động kiểm soát/đánh giá nhân viên (nói chung hoặc trong từng lĩnh vực cụ thể) ở một doanh nghiệp.
– Phân tích ảnh hưởng của môi trường tới quá trình quản trị ở một doanh nghiệp cụ thể.
– Giải pháp phòng ngừa rủi ro (trong từng lĩnh vực cụ thể hoặc nói chung) ở một doanh nghiệp cụ thể.
– Nhóm đề tài về quản trị bán hàng.
– Nhóm đề tài về quản trị Marketing.
– Nhóm đề tài về quản trị chiến lược.
– Nhóm đề tài về quản trị thương hiệu.
– Nhóm đề tài về quản trị nhân sự.
– Nhóm đề tài về quản trị tài chính.
– Nhóm đề tài về quản trị chất lượng.
– Nhóm đề tài về quản trị sản xuất.
– Nhóm đề tài về quản trị rủi ro
– Nhóm đề tài về quản trị hành chính văn phòng
– Nhóm đề tài về quản trị ngoại thương (kinh doanh xuất nhập khẩu).
Ngoài những cách làm báo cáo tốt nghiệp gắn liền với từng doanh nghiệp, công ty cụ thể nêu trên, sinh viên có thể lựa chọn những đề tài khác có nội dung liên quan đến giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn của nhiều doanh nghiệp, của một loại hình doanh nghiệp, theo sự gợi ý của giảng viên hướng dẫn, hoặc tự sinh viên đề xuất và được sự chấp thuận của giảng viên hướng dẫn.

Bước 2: Hướng dẫn viết đề cương tóm tắt

– Sau khi được sự đồng ý của giảng viên hướng dẫn về tên đề tài, sinh viên tiến hành viết đề cương sơ bộ và gặp trực tiếp giảng viên để giáo viên góp ý kiến.
Yêu cầu giảng viên gởi danh sách tên đề tài theo mẫu về địa chỉ email của Khoa.
Yêu cầu sinh viên cần xác định những nội dung cơ bản cần phải thực hiện cho đề tài như: cơ sở lý luận, phân tích thực trạng, các đề xuất với những suy nghĩ của mình thật cụ thể và rõ ràng.

Bước 3: cách làm báo cáo tốt nghiệp Viết đề cương chi tiết

– Sau khi có được những góp ý của giảng viên ở bước 2 sinh viên sẽ viết đề cương chi tiết gửi cho giảng viên hướng dẫn góp ý kiến, chỉnh sửa. Yêu cầu của bước này sinh viên cần  viết Báo cáo thực tập xác định chi tiết nội dung từng chương, bám sát mục tiêu đề tài để viết cụ thể.

Bước 4: Viết bản nháp báo cáo tốt nghiệp

– Sau khi giảng viên hướng dẫn góp ý, chỉnh sửa sinh viên viết bản nháp với đầy đủ các nội dung yêu cầu đối với một báo cáo tốt nghiệp, ít nhất 40 – 50 trang đánh máy A4. Yêu cầu của bước này sinh viên phải viết bản nháp nộp cho giảng viên hướng dẫn trước 1 tuần so với thời điểm kết thúc thực tập để giảng viên đọc và góp ý kiến.

Bước 5: Hoàn tất bản báo cáo thực tập tốt nghiệp

– Sau khi được sự chấp thuận của giảng viên, sinh viên sẽ hoàn tất bản chính báo cáo tốt nghiệp và nộp cho giảng viên hướng dẫn. Yêu cầu của bước này sinh viên phải được sự chấp thuận của giảng viên hướng dẫn để hoàn tất bản chính báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Bước 6: cách làm báo cáo tốt nghiệp Nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp

– Sau khi hoàn tất báo cáo tốt nghiệp, giảng viên hướng dẫn nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp của sinh viên đã được phân công về văn phòng Khoa. Yêu cầu của bước này giảng viên nộp báo cáo thực tập đúng thời hạn đã được ấn định trước khi triển khai đợt thực tập tốt nghiệp.

Tham khảo thêm ⇒ Trọn bộ Đề cương chi tiết luận văn

IV. KẾT CẤU VÀ BỐ CỤC, HÌNH THỨC TRÌNH BÀY KHI VIẾT BÁO CÁO 

1. cách làm báo cáo tốt nghiệp: Kết cấu 

* MỞ ĐẦU (2-3 trang)
Nội dung ở phần mở đầu gồm:
– Tính cấp thiết của đề tài: (lý do chọn đề tài).
– Mục tiêu đề tài.
– Đối tượng nghiên cứu.
– Phạm vi nghiên cứu.
– Phương pháp nghiên cứu.
– Kết cấu: 3 chương chỉ nêu tên từng chương.

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN……………………………. (8-10 trang)

Nội dung chương này trình bày:

1. cách làm báo cáo tốt nghiệp Những vấn đề cơ bản về lý thuyết liên quan

– Sinh viên dựa vào giáo trình, các văn bản pháp quy, tài liệu học lý thuyết, tạp chí, bài báo đăng trên các tạp chí kinh tế, tạp chí chuyên ngành, tài liệu chuyên ngành dịch từ sách của nước ngoài hoặc nguyên bản của nước ngoài, để viết một cách có hệ thống nhưng ngắn gọn, xúc tích nền tảng lý luận có liên quan đến đề tài đang thực hiện.

2.Cách làm báo cáo thực tập: Nội dung lý thuyết

– Sinh viên tham khảo những nội dung của từng vấn đề trong tài liệu tham khảo để xử lý chuyển thành nội dung của mình để viết bài.
Lưu ý:
– Những nội dung liên quan làm cơ sở phân tích, đánh giá nhận xét cho chương 2.
– Nội dung không sao chép nguyên văn tài liệu mà phải tuân thủ các quy định về trích dẫn tài liệu tham khảo.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI (15-20 trang)

cách làm báo cáo tốt nghiệp Nội dung bao gồm:

1. cách làm báo cáo tốt nghiệp Thông tin về đơn vị thực tập

– Tên doanh nghiệp, đia chỉ trụ sở chính, chủ doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh
– Sơ lược về sự hình thành và phát triển của đơn vị.
– Cơ cấu tổ chức và các lĩnh vực hoạt động của đơn vị.
– Tổ chức quản lý sử dụng các nguồn lực của đơn vị.
– Tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 3 – 5 năm gần nhất.
– Các nội dung khác (tuỳ theo lĩnh vực của đề tài)

2. Thông tin về vị trí sinh viên tham gia thực tập

– Giới thiệu chung viết Báo cáo thực tập vị trí công tác.
– Đặc điểm, yêu cầu.
– Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ liên quan.
Nội dung bao gồm: Tóm tắt, hệ thống hoá một cách súc tích các thông tin có liên quan.
Lưu ý: Phần này căn cứ vào giấy chứng nhận doanh nghiệp, Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của phòng kế toán hoặc phòng kinh doanh hoặc báo cáo các hội nghị của doanh nghiệp liên quan, hỏi người hướng dẫn tại doanh nghiệp.

3. cách làm báo cáo tốt nghiệp Phân tích thực trạng vấn đề liên quan đến đề tài tại đơn vị thực tập

– Thực trạng tình hình thực tế theo chủ đề thực tập tại đơn vị
– Phân tích đánh giá thực trạng, tìm hiểu nguyên nhân
– Ưu điểm, hạn chế của vấn đề phân tích
– Tiến độ thực hiện công việc (các mốc thời gian thực hiện)
– Công tác vệ sinh, an toàn lao động
Lưu ý:
– Hình chụp minh họa quá trình làm việc thực tế tại đơn vị (làm tới đâu hình chụp tới đó – in màu vào báo cáo thực tập tốt nghiệp).
– Bám sát cơ sở lý thuyết của chương 1 để phân tích thật cụ thể thực trạng, có số liệu chứng minh cho kết quả phân tích, không viết lý thuyết sáo rỗng, đánh giá cảm tính, mơ hồ.
– Bám sát thực trạng nhận xét, đánh giá và xác định nguyên nhân làm căn cứ để đưa ra ý kiến đề xuất giải pháp chương 3.

CHƯƠNG 3: Ý KIẾN ĐỀ XUẤT, BÀI HỌC KINH NGHIỆM (5-7 trang)

Cách làm báo cáo thực tập: Nội dung gồm

1. Định hướng phát triển của đơn vị

Dựa vào phân tích chương 2, đề ra phương hướng công ty nên làm gì để tồn tại và phát triển.

2. cách làm báo cáo thực tập Ý kiến đề xuất

Một vài ý kiến đề xuất qua phân tích, đánh giá nhận xét từ chương 2.

3. Bài học kinh nghiệm

Bản thân học được những gì qua thực tập tốt nghiệp: Kiến thức, kỹ năng, thái độ làm việc.
Bán sát nguyên nhân từ phân tích đánh giá ở chương 2 và định hướng phát triển của đơn vị ở chương 3 để đề xuất các ý kiến đóng góp cho đơn vị.

4. Bài học kinh nghiệm

Học được gì qua đi thực tế tại đơn vị.
* KẾT LUẬN
* TÀI LIỆU THAM KHẢO
* NHẬT KÝ THỰC TẬP
* PHỤ LỤC (các nội dung liên quan)

2. Bố cục cách làm báo cáo thực tập

– Trang bìa (theo mẫu)
– Trang phụ bìa (theo mẫu)
– Trang “Lời cảm ơn”
– Trang “Phiếu đánh giá của đơn vị thực tập” có dấu xác nhận (theo mẫu)
– Trang “Phiếu nhận xét của giáo viên hướng dẫn” (theo mẫu)
– Trang “Mục lục”
– Trang “Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt” (nếu có)
– Trang “Danh sách các bảng sử dụng” (nếu có)
– Trang “Danh sách các biểu đồ, đồ thị, sơ đồ, hình ảnh” (nếu có)
– MỞ ĐẦU
– CHƯƠNG 1.
– CHƯƠNG 2.
– CHƯƠNG 3.
– KẾT LUẬN
– TÀI LIỆU THAM KHẢO
– NHẬT KÝ THỰC TẬP
– PHỤ LỤC (nếu có)

Tham khảo thêm ⇒ Mẫu Báo cáo thực tập tốt nghiệp điểm cao

3. Cách làm báo cáo thực tập: Hình thức trình bày

3.1. cách làm báo cáo thực tập Quy định định dạng trang 

– Trang giấy loại A4.
– Font chữ: Times New Roman.
– Canh lề: lề trái 2.5 cm, lề phải 2 cm, lề trên 1.5 cm, lề dưới 1.5 cm.
– Cỡ chữ 13.
– Header: 1.20 cm Footer: 1.20 cm
– Khoảng cách hàng: “single”.
– Khoảng cách đề mục: trước 0,6pt, sau 0,6pt, thụt đầu dòng 0,7 cm.
– Khoảng cách cách các đoạn: trước 0,6pt, sau 0,6pt, thụt đầu dòng 0,7 cm

3.2. Cách làm báo cáo thực tập: Đánh số trang

Từ trang bìa đến trang “Mục lục” đánh chữ số La Mã thường (i,ii, iii,iv)
Từ “Mở đầu” đến phần “Tài liệu tham khảo” đánh theo số (1,2,3), canh giữa ở cuối trang.
Lưu ý: Không ghi tên đề tài, tên sinh viên, tên GVHD,… ở phần header và footer.

3.3. Đánh số chương, các đề mục, các mục và tiểu mục

– Đánh số Chương: viết chữ số Ả rập 1,2,3… và có tiêu đề – In hoa, đậm (bold). Ví dụ: CHƯƠNG 1. …
– Đánh số Đề mục: Viết chữ số La Mã I, II, II, IV… và có tiêu đề – In hoa, đậm).
Ví dụ: I: là chỉ dẫn Đề mục I của CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 1. ……………
I. ……..
1. ……….
1.1. ………
1.2. ………
……
CHƯƠNG 2. ………..
I. …………
1……..
2 …..
II. …………
1. … …
2. ………….
……
– Đánh số Mục: Viết số la mã 1,2,3…
Các mục của báo cáo được trình bày và đánh số thành nhóm chữ số, nhiều nhất gồm 3 chữ số, chữ số thứ nhất là chỉ số chương. Tại mỗi nhóm mục phải có ít nhất 2 mục.
Ví dụ: cách làm báo cáo thực tập 1.2. là chỉ dẫn tiểu mục thứ 2, thuộc nhóm mục 1; của Đề mục I, trong Chương 1.
– Đánh số Tiểu mục: Viết số la mã 1,2,3… đậm, nghiêng
Các tiểu mục của luận văn được trình bày và đánh số thành nhóm chữ số, nhiều nhất gồm 4 chữ số, chữ số thứ nhất là chỉ số chương. Tại mỗi nhóm tiểu mục phải có ít nhất 2 tiểu mục.
Ví dụ: 1.2.1. là chỉ dẫn tiểu mục thứ 1, thuộc nhóm mục 2; của Đề mục I, trong Chương 1.
– Đánh ký hiệu khác trong Tiểu mục: thứ tự trừ, cộng, sao ( -, +, *)


Chúc các bạn hoàn thành tốt bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình sau khi tham khảo bài viết Cách làm báo cáo thực tập.!

Contact Me on Zalo