Cách làm đề cương thực tập tốt nghiệp- ĐIỂM CAO

Rate this post

Hướng dẫn cách làm đề cương thực tập tốt nghiệp đạt điểm cao cho các bạn sinh viên. Để làm cơ sở cho việc viết báo cáo thực tập tốt nghiệp ngoài nhật ký thực tập, sinh viên phải xây dựng một đề cương chi tiết về chuyên đề đã lựa chọn. Đề cương này phải thông qua giáo viên hướng dẫn chỉnh sửa nội dung hoàn chỉnh đề cương cho học sinh mới thực hiện việc viết báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình.

Ngoài ra, nếu như các bạn sinh viên đang gặp khó khăn trong việc chọn đề tài và làm đề cương chi tiết thì có thể liên hệ với dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp của trangluanvan.com để được tư vấn và giúp đỡ hoàn thiện bài cho các bạn nhé.

Cách làm đề cương thực tập tốt nghiệp- ĐIỂM CAO

Cách làm đề cương thực tập tốt nghiệp- ĐIỂM CAO
Cách làm đề cương thực tập tốt nghiệp- ĐIỂM CAO

1. Mục đích làm luận văn tốt nghiệp:

 • Củng cố kiến thức lý thuyết đã được trang bị trong Nhà trường và vận dụng những kiến thức đó vào thực tế.
 • Rèn luyện kỹ năng thực hành thông qua việc thực hiện các công việc thực tiễn mà đơn vị tiếp nhận sinh viên thực tập giao cho.
 • Rèn luyện ý thức chấp hành kỷ luật lao động, thái độ giao tiếp với mọi người, phát huy tinh thần học hỏi, chủ động sáng tạo trong việc giải quyết các vấn đề của thực tiễn sản xuất, lao động và cuộc sống.
 • Giúp sinh viên định hướng nghề nghiệp, yên tâm phấn đấu phát triển ngành nghề đã chọn.

2. Yêu cầu làm luận văn tốt nghiệp:

 • Thực hiện sự chủ động, tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực tập như: khảo sát, tìm hiểu thực tế, thu thập dữ liệu cần thiết liên quan đến nội dung và yêu cầu của nội dung thực tập.
 • Nghiên cứu chọn lựa đề tài phù hợp khả năng cá nhân và nhu cầu của đơn vị và của xã hội để viết báo cáo thực tập đạt chất lượng cao.
 • Tôn trọng mọi quy định, quy chế tại đơn vị thực tập, nghiêm túc chấp hành các quy trình thủ tục, nguyên tắc làm việc tại đơn vị, hòa nhập nội bộ đơn vị để được hướng dẫn và giúp đở thực hiện nhiệm vụ thực tập và làm báo cáo thực tập tốt nghiệp.
 • Tuân thủ mọi quy định của Nhà trường, hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm, giáo viên hướng dẫn và cán bộ hướng dẫn trong quá trình thực tập và viết báo cáo thực tập tốt nghiệp.

II. NỘI DUNG BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Để làm cơ sở cho việc viết báo cáo thực tập tốt nghiệp ngoài nhật ký thực tập, sinh viên phải xây dựng một đề cương chi tiết về chuyên đề đã lựa chọn. Đề cương này phải thông qua giáo viên hướng dẫn duyệt học sinh mới thực hiện việc viết báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Báo cáo thực tập bao gồm các chương như sau:

CHƯƠNG I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ THỰC TẬP

 • Giới thiệu tổng quan về đơn vị thực tập
 • Tóm tắt lịch sử hình thành
 • Mô hình tổ chức bộ máy đơn vị thực tập
 • Những thuận lợi, khó khăn của đơn vị thực tập (nếu có)

CHƯƠNG II LUẬN VĂN TỐT NGHIÊP: BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP

 • Những công việc sinh viên đã tham gia trực tiếp (mô tả những công việc cụ thể, có hình ảnh minh họa mà bản thân tham gia trong thời gian thực tập tại đơn vị).
 • Trình bày về nội dung cụ thể theo chuyên đề đã chọn.
 • Đánh giá hiệu quả kinh tế của chuyên đề đã trình bày (nếu có).

CHƯƠNG III LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP:  KẾT LUẬN

 • Kiến nghị, đề xuất
 • Phân tích đánh giá
 • Kết luận chung

III. MỘT SỐ CHUYÊN ĐỀ SINH VIÊN CÓ THỂ LỰA CHỌN:

 1. Lắp ráp máy tính và cài đặt các phần mềm ứng dụng
 2. Thiết kế hệ thống mạng LA
 3. Thiết kế và quản trị Website.
 4. Chuẩn đoán và khắc phục các sự cố máy tính, sao lưu phục hồi dữ liệu.
 5. Ứng dụng Tin học văn phòng.
 6. Kỹ thuật dùng trong đồ họa, ứng dụng
 7. Xây dựng các phần mềm quản lý.

Ngoài ra, tùy theo đặc thù của từng đơn vị, cơ sở thực tập mà cán bộ hướng dẫn ở đó có thể giao công việc cụ thể hoặc đề xuất, gợi ý các chuyền đề phù hợp, hoặc qua quá trình tìm hiểu tại đơn vị, cơ sở sinh viên tự đề xuất tên chuyên đề được cán bộ hướng dẫn tại nơi thực tập đồng ý và GVHD duyệt.

IV. NỘI QUY, QUY CHẾ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP:

 1. Sinh viên phải thực hiện đúng nội quy, quy chế của đơn vị thực tập, không được tự ý sử dụng máy tính hoặc các thiết bị khác khi chưa có sự đồng ý của lãnh đạo đơn vị thực tập hoặc người hướng dẫn trực tiếp.
 2. Thực hiện tốt kỷ luật lao động, làm việc đúng giờ, không đi muộn về sớm, không làm việc riêng, nói chuyện riêng trong giờ làm việc tại đơn vị thực tập.
 3. Hàng ngày nhóm trưởng phải điểm danh đầy đủ (nếu đi theo nhóm), trong thời gian thực tập không giải quyết nghỉ phép (trừ trường hợp gia đình có sự cố và bản thân ốm đau đi viện), khi nghỉ phải xin phép, được giáo viên hướng dẫn và đơn vị thực tập đồng ý.
 4. Sinh viên phải lập kế hoạch cụ thể công việc tại cơ quan, đơn vị thực tập và và báo cáo tiến độ công việc thực tập với GVH
 5. Mọi vấn đề liên quan đến việc thực tập của Sinh viên, nếu có vấn đề cần thông báo, đề nghị quý cơ quan, đơn vị liên hệ với GVHD.

V. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP:

Mỗi sinh viên thực tập phải nộp một cuốn báo cáo bao gồm các trang được trình bày như sau:

1. Các quy ước, định dạng văn bản làm luận văn tốt nghiệp:

 • Khổ giấy A4 hướng giấy đứng, Font size 13, canh đều hai biên, Font name Time New Roman, giấy in một mặt, hình ảnh minh họa in màu.
 • Khoảng cách giữa các dòng: Single lines, khoảng cách đoạn trên và đoạn dưới: 6pt
 • Canh lề văn bản: Top: 2.5 cm; Bottom: 2.0 cm; Left: 2.5 cm; Right: 2 cm
 • Header and Footer và Page Numbers: sử dụng Font Time New Roman, size 12, in  nghiêng. (Nếu có)

Ví dụ:

 • Báo cáo phải đánh máy rõ đẹp, tối thiểu 20 trang A4 (không kể các Phụ lục, biểu mẫu minh họa).
 • Đề mục:

CHƯƠNG 1 LUẬN VĂN TỐT NGHIÊP: TÊN CHƯƠNG (Times New Roman, cỡ chữ 14, chữ hoa, đậm, đứng)

 • 1.1 (Times New Roman, cỡ chữ 14, chữ thường, đứng)
 • 1.1.1 (Times New Roman, cỡ chữ 14, chữ thường, đứng)
 • 1.1.1.1 (Times New Roman, cỡ chữ 14, chữ thường, đứng)

CHƯƠNG 2 LUẬN VĂN TỐT NGHIÊP: TÊN CHƯƠNG (Times New Roman, cỡ chữ 14, chữ hoa, đậm, đứng)

 • 2.1 (Times New Roman, cỡ chữ 14, chữ thường, đứng)
 • 2.1.1 (Times New Roman, cỡ chữ 14, chữ thường, đứng)
 • 2.1.1.1 (Times New Roman, cỡ chữ 14, chữ thường, đứng)

CHƯƠNG 3 LUẬN VĂN TỐT NGHIÊP: TÊN CHƯƠNG (Times New Roman, cỡ chữ 14, chữ hoa, đậm, đứng)

 • 3.1 (Times New Roman, cỡ chữ 14, chữ thường, đứng)
 • 3.1.1 (Times New Roman, cỡ chữ 14, chữ thường, đứng)
 • 3.1.1.1 (Times New Roman, cỡ chữ 14, chữ thường, đứng)

2. Hình thức trình bày báo cáo luận văn tốt nghiệp:

 • Bìa 1: Bìa cứng màu vàng, bìa kiếng (Mẫu TT-01)
 • Bìa 2: Giấy mềm (Mẫu TT-01)
 • Lời cảm ơn
 • Nhận xét của đơn vị thực tập (Mẫu TT-02)
 • Nhận xét của giáo viên hướng dẫn (Mẫu TT-03)
 • Phụ lục
 • Lời giới thiệu
 • Các chương Báo cáo thực tập
 • Tài liệu tham khảo (nếu có).
 • (Đính kèm Mẫu TT-01, Mẫu TT-02, Mẫu TT-03)

Lưu ý: Các biểu mẫu, sơ đồ phải được đánh số. Nếu biểu mẫu, sơ đồ bố trí dọc trang giấy, phải quay đầu trang giấy vào trong gáy của Báo cáo thực tập, nếu sử dụng các ký hiệu, phải chú thích rõ ràng.

VI. THANG ĐIỂM CHẤM BÁO CÁO LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

1. Hình thức và thời gian làm luận văn tốt nghiệp

Trình bày trang bìa, định dạng văn bản, số trang quy định, lỗi chính tả, lỗi in ấn, hình ảnh phù hợp, định dạng bảng biểu trong thời gian thực tập sinh viên phải báo cáo tình hình thực tập và tiến độ công việc thực hiện tại đơn vị thực tập về giáo viên hướng dẫn 1 lần/tuần).

2. Nội dung làm luận văn tốt nghiệp

 • Chương I:  Giới thiệu đơn vị thực tập
 • Chương II:  Báo cáo chuyên đề thực tập
 • Chương III:  Kết luận

Chú ý: Sau khi hết thời gian thực tập tại đơn vị, sinh viên phải hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp nộp cho cán bộ hướng dẫn nhận xét và giáo viên hướng dẫn đánh giá, chấm điểm, trường hợp sinh viên không hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp đúng thời gian quy định thì sinh viên không được chấm điểm báo cáo thực tập tốt nghiệp. Trường sẽ căn cứ vào kết quả này để đánh giá quá trình thực tập của sinh viên.

Trên đây là những nội dung và yêu cầu làm đề cương bài báo cáo luận văn tốt nghiệpdịch vụ viết thuê luận văn muốn gửi đến cho các bạn sinh viên tham khảo. Ngoài ra các bạn đang gặp khó khăn trong việc chọn đề tài và làm đề cương của bài luận văn tốt nghiệp thì có thể liên hệ đến với dịch vụ làm thuê luận văn tốt nghiệp của trangluanvan để được hỗ trợ nhé.

ZALO: 0932.091.562

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo