Cơ Sở Lý Luận Về Đánh Giá Viên Chức Làm Khoá Luận

Rate this post

✅✅✅  Download Free !!! Tải Free !!!  Cơ Sở Lý Luận Về Đánh Giá Viên Chức Làm Khoá Luận ngay bây giờ đây mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn sinh viên nguồn tài liệu cụ thể là về đánh giá viên chức làm khoá luận hoàn toàn xuất sắc các bạn không nên bỏ qua đáng để xem và tham khảo. Mình đã tiến hành triển khai nội dung như là khái niệm viên chức,đánh giá viên chức, và cuối cùng là thực trạng đội ngũ viên chức tại trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố hồ chí minh. 

Chưa dừng lại ở đó, hiện tại bên mình có nhận viết thuê khoá luận với nhiều đề tài đa dạng chất lượng các ngành nghề phong phú phổ biến nhất hiện nay. Nếu như bạn đang trong quá trình khó khăn về việc phải làm hoàn thiện một bài khoá luận, tất cả mọi khuất mắt sẽ được gỡ bỏ chỉ cần bạn tìm ngay đến dịch vụ nhận viết thuê khoá luận của chúng tôi qua zalo/telegram : 0934.536.149 để được tư vấn báo giá và hỗ trợ nhiệt tình từ A đến Z nhé.

Table of Contents

1.Khái niệm viên chức

1.1. Khái niệm và đặc điểm viên chức

Tại Điều 2 Luật Viên chức năm 2010 quy định “Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật”.

Từ định nghĩa trên, viên chức bao gồm những đặc điểm sau đây:

Thứ nhất, phải là công dân Việt Nam.

Thứ hai, về chế độ tuyển dụng: Viên chức phải là người được tuyển dụng theo vị trí việc làm. Ngoài ra, Điều 20 Luật Viên chức năm 2010 quy định cụ thể hơn về chế độ tuyển dụng như sau:“Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập”.

XEM THÊM :Báo Giá Viết Thuê Khoá Luận Tốt Nghiệp

Vị trí việc làm được hiểu là “công việc hoặc nhiệm vụ gắn với chức danh nghề nghiệp hoặc chức vụ quản lí tương ứng, là căn cứ xác định số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lí viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập”. Vị trí việc làm có thể có một hoặc nhiều công việc, có tính thường xuyên, liên tục chứ không bao gồm những công việc thời vụ, tạm thời. Để được tuyển dụng vào vị trí việc làm thì phải thông qua một trong hai phương thức tuyển dụng Viên chức là thi tuyển hoặc xét tuyển (Điều 23 Luật Viên chức năm 2010 ).

Cơ Sở Lý Luận Về Đánh Giá Viên Chức Làm Khoá Luận thứ ba, về nơi làm việc: Viên chức làm việc tại Đơn vị sự nghiệp công lập. Đơn vị sự nghiệp công lập theo khoản 1 Điều 9 Luật Viên chức năm 2010 được hiểu là “…tổ chức do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước”. Đơn vị sự nghiệp công lập bao gồm:

– Đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự (sau đây gọi là đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ);

– Đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự (sau đây gọi là đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ).

Thứ tư, về thời gian làm việc: Thời gian làm việc của viên chức được tính kể từ khi được tuyển dụng, hợp đồng làm việc có hiệu lực cho đến khi chấm dứt hợp đồng làm việc hoặc đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động.

Thứ năm, về chế độ lao động: Viên chức làm việc theo chế độ Hợp đồng làm việc và hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật. Điều đó có nghĩa giữa viên chức và bên tuyển dụng có sự thỏa thuận về vị trí việc làm, tiền lương, chế độ đãi ngộ, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên… Hợp đồng làm việc là cơ sở pháp lí để sau này xử lí các việc liên quan đến việc vi phạm quyền hay các vấn đề khác phát sinh giữa hai bên. Lương của Viên chức được nhận từ quỹ của Đơn vị sự nghiệp công lập nơi họ làm việc chứ không phải từ Nhà nước. Do vậy, tiền lương mà viên chức nhận được phụ thuộc vào sự thỏa thuận của viên chức và bên tuyển dụng, Nhà nước hầu như không can thiệp vào vấn đề này.

1.2. Khái niệm đánh giá viên chức

Theo Từ điển tiếng Việt đánh giá được giải thích là “nhận định giá trị”. Đánh giá theo cách hiểu thông thường là việc chủ thể xác định giá trị hoặc tình trạng của đối tượng đánh giá (người, vật, sự việc, hiện tượng….); nhiều phương tiện đánh giá khác nhau như đánh giá về quy mô, kích thước là lớn hay nhỏ; đánh giá về ý nghĩa, vai trò là quan trọng hay không quan trọng; đánh giá về mức độ so với yêu cầu thực tế là cấp thiết hay không cấp thiết; đánh giá giá trị, chất lượng so với chuẩn mực là tốt hay không tốt; so với quy định là đúng đắn hay không đúng đắn;… Trên cơ sở đó việc đánh giá phải có tiêu chuẩn, có công cụ đánh giá, đánh giá cần phải có phương pháp.

Cơ Sở Lý Luận Về Đánh Giá Viên Chức Làm Khoá Luận từ sự phân tích trên có thể hiểu đánh giá viên chức là một loại hình đánh giá nhân sự. Tuy nhiên, do đặc điểm hoạt động nghề nghiệp của viên chức, do đó việc đánh giá viên chức ngoài những cách thức chung về đánh giá nhân sự còn phải gắn với đặc thù của hoạt động nghề nghiệp của họ. Đánh giá viên chức là việc cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng viên chức tiến hành đánh giá, phân loại, làm rõ phẩm chất chính trị đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của từng viên chức. Kết quả đánh giá viên chức là căn cứ để bố trí sử dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chính sách đối với viên chức. Do đó, đánh giá đúng viên chức thì việc bố trí đề bạt sử dụng viên chức đúng với năng lực, sở trường, cũng là căn cứ để cấp có thẩm quyền chủ động trong việc đào tạo, bồi dưỡng rèn luyện viên chức, giúp viên chức nhận thấy khuyết điểm mà sửa chữa và phát huy ưu điểm của mình.

Đánh giá viên chức cần tiếp cận khoa học, hợp lý nhưng đồng thời cần có sự tham gia của các yếu tố cảm xúc, tình cảm để có sự hợp tình. Như vậy, đánh giá con người vừa là một khoa học, vừa là một nghệ thuật, không chỉ phức tạp về cách đánh giá mà còn phức tạp về nội dung và yêu cầu của việc đánh giá. Đánh giá viên chức không chỉ để đưa ra kết quả đánh giá mà mục tiêu cuối cùng quan trọng nhất là đánh giá để hướng tới việc sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng con người và đem lại hiệu quả nhất cho công việc. Do đó, nội dung quan trọng của đánh giá viên chức là đánh giá những gì liên quan đến trách nhiệm, bổn phận của viên chức trong việc thực hiện mục tiêu, chức năng nhiệm vụ của tổ chức. Đánh giá viên chức khác với đánh giá con người bình thường trong quan hệ xã hội; là việc phải dựa trên những quan điểm, nguyên tắc, tiêu chuẩn và phải tuân theo một quy trình, phương pháp nhất định đồng thời kết quả đánh giá sẽ là căn cứ để cấp có thẩm quyền ra quyết định bố trí, sử dụng, viên chức; đánh giá viên chức.

Tóm lại, đánh giá viên chức là một khâu quan trọng trong quá trình quản lý nguồn nhân lực, là sự so sánh giữa năng lực và hiệu quả công việc của viên chức với các tiêu chí, tiêu chuẩn chức danh vị trí việc làm nhằm xác định mức độ hoàn thành chức trách nhiệm vụ để đưa ra các chính sách nhân sự phù hợp.

XEM THÊM : Danh Sách Đề Tài Khoá Luận Tốt Nghiệp Chính Trị

1.3. Đánh giá viên chức

1.3.1. Các văn bản quy định về đánh giá viên chức

Hiện nay để đánh giá viên chức cần căn cứ vào: Luật Viên chức 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức của chính phủ ngày 25/09/2020; Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức của chính phủ ngày 13/08/2020; Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, ngày 18/10/2019; Quyết định số 3728/QĐ-UBND ngày 3/9/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo quyết định số 4631/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2018 của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố; Văn bản số 4634/UBND-VX ngày 8/11/2019 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện Quy định đánh giá, phân loại hàng quý (sửa đổi) đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định số 3728/QĐ-UBND ngày 3/9/2019 của Uỷ ban nhân dân thành phố.

1.3.3. Nội dung đánh giá viên chức

Đánh giá viên chức là biện pháp quản lý cán bộ thông qua việc kiểm định các chỉ số nói lên phẩm chất, kết quả làm việc, cống hiến của viên chức. Theo đó, tại khoản 5 Điều 2 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019 sửa đổi, bổ sung Điều 41 Luật viên chức 2010 quy định nội dung đánh giá viên chức cụ thể như sau:

– Đối với viên chức không có chức năng quản lý

+ Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

+ Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao; tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phải gắn với vị trí việc làm, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể;

+ Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp;

+ Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức;

+ Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức.

– Đối với viên chức quản lý

+ Các nội dung đánh giá tương tự viên chức không có chức năng quản lý;

+ Năng lực quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ;

+ Kế hoạch làm việc theo năm, quý, tháng và kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý;

+ Việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cá nhân phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp phụ trách;

+ Mức xếp loại chất lượng của cá nhân không cao hơn mức xếp loại chất lượng của cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp phụ trách.

Ngoài ra, tiêu chí chung đánh giá chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được quy định tại Điều 3 Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

XEM THÊM : Khoá Luận Tốt Nghiệp Ngành Quản Lý Văn Hoá

1.2.3. Các nguyên tắc đánh giá viên chức

Để bảo đảm việc đánh giá đúng đắn về phẩm chất, kết quả công việc của viên chức, khi đánh giá cần tuân theo các nguyên tắc được quy định tại Điều 2 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/08/2020 với 04 nguyên tắc sau:

Thứ nhất, bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác; không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức; bảo đảm đúng thẩm quyền quản lý, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.

Thứ hai, việc đánh giá, xếp loại chất lượng phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể; đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

Thứ ba, cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác trong năm chưa đủ 06 tháng thì không thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng vẫn phải kiểm điểm thời gian công tác trong năm, trừ trường hợp nghỉ chế độ thai sản.

Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật trong năm từ 03 tháng đến dưới 06 tháng thì vẫn thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ chế độ thai sản theo quy định của pháp luật thì kết quả xếp loại chất lượng trong năm là kết quả xếp loại chất lượng của thời gian làm việc thực tế của năm đó.

Thứ tư, kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Nghị định này được sử dụng làm cơ sở để liên thông trong đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên.

1.2.4. Quy trình đánh giá viên chức

1.2.4.1. Đối với viên chức là người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu

Bước 1: Viên chức tự đánh giá, xếp loại chất lượng

Viên chức làm báo cáo tự đánh giá, mức xếp loại kết quả công tác theo chức trách, nhiệm vụ được giao theo mẫu số 03 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP.

Tổ chức cuộc họp tại đơn vị nơi viên chức công tác để nhận xét, đánh giá đối với viên chức.

Bước 2: Nhận xét, đánh giá viên chức

Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm toàn thể viên chức của đơn vị.

Trường hợp đơn vị có đơn vị cấu thành thì thành phần bao gồm tập thể lãnh đạo đơn vị, đại diện cấp ủy đảng, công đoàn, đoàn thanh niên cùng cấp và người đứng đầu các đơn vị cấu thành; đối với đơn vị có quy mô lớn thì người đứng đầu các đơn vị cấu thành có thể tham gia ý kiến bằng văn bản.

Viên chức trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp, các thành viên tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến, các ý kiến phải được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.

Bước 3: Lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của cấp ủy đảng đơn vị nơi viên chức công tác.

Bước 4: Xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức

Bộ phận tham mưu về công tác cán bộ của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đánh giá tổng hợp ý kiến nhận xét, đánh giá ở Bước 2, Bước 3 và tài liệu liên quan (nếu có), đề xuất nội dung đánh giá và mức xếp loại chất lượng đối với viên chức.

Cấp có thẩm quyền quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng đối với viên chức.

Bước 5: Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức

Cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức thông báo bằng văn bản cho viên chức về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng; quyết định hình thức công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi viên chức công tác, trong đó ưu tiên áp dụng hình thức công khai trên môi trường điện tử.

1.2.4.2. Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý

Bước 1: Viên chức tự đánh giá, xếp loại chất lượng

Viên chức làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao theo mẫu số 03 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP.

Tổ chức cuộc họp tại đơn vị nơi viên chức công tác để nhận xét, đánh giá đối với viên chức.

Bước 2: Nhận xét, đánh giá viên chức

Cơ Sở Lý Luận Về Đánh Giá Viên Chức Làm Khoá Luận thành phần tham dự cuộc họp bao gồm toàn thể viên chức của đơn vị hoặc toàn thể viên chức của đơn vị cấu thành nơi viên chức công tác trong trường hợp đơn vị có đơn vị cấu thành.

Viên chức trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp, các thành viên tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến, các ý kiến phải được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.

Bước 3: Xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức

Cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng căn cứ ý kiến tại cuộc họp nhận xét, đánh giá ở Bước 2 quyết định nội dung đánh giá và mức xếp loại chất lượng đối với viên chức.

Bước 4: Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức

Cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức thông báo bằng văn bản cho viên chức và thông báo công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi viên chức công tác về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức; quyết định hình thức công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi viên chức công tác, trong đó ưu tiên áp dụng hình thức công khai trên môi trường điện tử.

Như vậy có thể thấy rằng đánh giá viên chức là một công việc hết sức quan trọng đòi hỏi sự quan tâm, chỉ đạo của các cơ quan, ban, ngành cấp trên và sự khách quan, công bằng, chính xác của chính cơ quan trực tiếp tuyển dụng viên chức nhằm đảm bảo thực hiện đúng và đầy đủ các văn bản chỉ đạo của cơ quan cấp trên, đồng thời thể hiện tính nghiêm túc của chính cơ quan chủ quản.

Cơ Sở Lý Luận Về Đánh Giá Viên Chức Làm Khoá Luận
Cơ Sở Lý Luận Về Đánh Giá Viên Chức Làm Khoá Luận

2. Thực trạng đội ngũ viên chức tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh

2.1. Số lượng cán bộ viên chức

Hiện nay tổng số đội ngũ lãnh đạo, cán bộ công nhân viên chức tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh có 183 người, trong đó 174 viên chức; 01 hợp đồng thuê khoán; 08 hợp đồng lao động theo Nghị định 68 và Nghị định 161.

Ban giám đốc có 04 người, bao gồm 1 Giám đốc và 3 phó Giám đốc; có 07 phòng chuyên môn.

Nhìn chung, số lượng cán bộ viên chức tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh cơ bản đáp ứng yêu cầu công việc quản lý nhà nước hiện nay theo yêu cầu đặt ra trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.

2.1.1 Trình độ chuyên môn nghiệp vụ

Trong số 174 viên chức có 03 người trình độ tiến sĩ, chiếm 1,73%; 28 người trình độ thạc sĩ, chiếm 16,1%; 140 người trình độ đại học, chiếm 80,45%; 01 người trình độ cao đẳng, chiếm 0,58%; 02 người trình độ trung cấp, chiếm 1,14%.

Trong số 08 hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 và Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ có 01 trình độ đại học, 01 trình độ cao đẳng, 02 lao động trình độ 12/12, 01 lao động trình độ 11/12, 01 lao động trình độ 10/12, 02 lao động trình độ 9/12; 01 hợp đồng thuê khoán trình độ đại học.

2.1.2 Trình độ chính trị

Kết quả tổng hợp cho thấy có 5/174 viên chức có trình độ cao cấp lý luận chính trị (chiếm 2,87%), có 117 người có trình độ trung cấp lý luận chính trị (chiếm 67,24%) và có 52 người có trình độ sơ cấp hoặc chưa qua đào tạo (chiếm 29,89%). Nhìn chung, trình độ lý luận chính trị của cán bộ viên chức tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh cơ bản đáp ứng yêu cầu công việc đề ra. Tuy nhiên trong thời gian tới, Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh cần quan tâm, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ viên chức có điều kiện tham gia học tập các lớp cao cấp, trung cấp lý luận chính trị để nâng cao trình độ, góp phần thực hiện tốt hơn công việc được giao.

2.3. Công tác đánh giá viên chức tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh

Đánh giá viên chức là một nội dung quan trọng của quản lý và sử dụng viên chức. Để làm rõ thực trạng công tác đánh giá viên chức tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, tiểu luận tập trung nghiên cứu, làm rõ một số nội dung sau:

2.3.1. Kế hoạch đánh giá viên chức tại đơn vị

Qua kết quả khảo sát cho thấy tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện nghiêm túc các văn bản của các cơ quan, ban ngành cấp trên như Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Công văn số 4780/UBND-VX ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, người đại diện và người quản lý doanh nghiệp. Trên cơ sở đó thực hiện nghiêm túc Quyết định số 2248/QĐ-SXD-TCCB ngày 17/12/2020 ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể phòng, đơn vị và công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, Công văn số 10661/SXD-TCCB ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Sở Xây dựng về triển khai công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể phòng, đơn vị và công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Xây dựng năm 2021.

Như vậy, căn cứ vào các quy định trên làm cơ sở cho Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh hàng năm có căn cứ cụ thể để tiến hành các bước trong quá trình đánh giá cán bộ viên chức; đảm bảo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và đúng quy định.

2.3.2. Tình hình triển khai đánh giá viên chức

Cơ Sở Lý Luận Về Đánh Giá Viên Chức Làm Khoá Luận công tác đánh giá cán bộ viên chức là một nội dung hết sức quan trọng, luôn được Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh quan tâm và ngày càng chú trọng, được thực hiện thường xuyên và đảm bảo đáp ứng tốt các yêu cầu cũng như đòi hỏi trong tình hình thực tế đặt ra. Công tác đánh giá viên chức luôn được Ban lãnh đạo trung tâm chú trọng, chỉ đạo thực hiện nghiêm chỉnh. Tại trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh các hình thức đánh giá viên chức thường được tiến hành thông qua hoạt động công vụ của cán bộ viên chức; đánh giá cán bộ viên chức để đề bạt; trong đó hình thức đánh giá quan trọng và được tiến hành thường xuyên đó là công tác đánh giá viên chức định kỳ hàng năm.

Việc triển khai đánh giá viên chức định kỳ hàng năm là tổng hợp một chuỗi liên tiếp các hoạt động có liên hệ mật thiết, hữu cơ, khoa học với nhau nhằm tạo ra kết quả đánh giá trung thực, khách quan, khoa học. Trong thực tiễn hiện nay tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, việc đánh giá viên chức được tiến hành dựa trên các quy định chung tại Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức của Chính phủ ngày 13/08/2020. Trên cơ sở đó, Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh đánh giá viên chức định kỳ hàng năm với các bước như sau:

Bước 1: Viên chức viết bản tự nhận xét theo các nội dung: Chính trị tư tưởng (chấp hành chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước như thế nào); Đạo đức, lối sống; Tác phong, lề lối làm việc; Ý thức tổ chức kỷ luật; Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (số lượng công việc hoàn thành trong năm và mức độ hoàn thành công việc như thế nào); Tinh thần phối hợp công tác; Tinh thần học tập nâng cao trình độ; Tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân.

Đối với viên chức giữ chức vụ quản lý phải tự đánh giá thêm kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách, năng lực lãnh đạo, quản lý, năng lực tập hợp, đoàn kết. Cán bộ viên chức trong đơn vị góp ý kiến; công chức cấp trên trực tiếp đánh giá dựa trên kết quả hoạt động của toàn cơ quan, tổ chức và khả năng quản lý của viên chức lãnh đạo.

Bước 2: Tổ chức cuộc họp, tập thể nơi cán bộ viên chức công tác tham gia ý kiến vào bản tự nhận xét cá nhân và ghi phiếu phân loại viên chức.

Bước 3: Xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức trên cơ sở ý kiến của tập thể cũng như ý kiến của chính cá nhân viên chức. Xếp loại viên chức theo 4 mức: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ.

Bước 4: Cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức thông báo bằng văn bản cho viên chức và thông báo công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi viên chức công tác về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức. Viên chức có quyền trình bày ý kiến, bảo lưu ý kiến của mình những nội dung không nhất trí về đánh giá đối với bản thân mình nhưng phải chấp hành ý kiến kết luận của cơ quan quản lý có thẩm quyền.

Trên đây là quá trình triển khai đánh giá viên chức tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh định kỳ hàng năm. Những hình thức đánh giá công vụ của viên chức và đánh giá để đề bạt cũng có những nét tương tự với công tác đánh giá viên chức định kỳ hàng năm.

2.3.3. Nội dung đánh giá viên chức tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh

Công tác đánh giá viên chức tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh được tiến hành cụ thể như sau:

2.3.3.1. Đánh giá viên chức định kỳ hàng năm

– Hình thức, phương pháp đánh giá

Đánh giá viên chức định kỳ hàng năm là công tác được thực hiện thường xuyên tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Qua tìm hiểu sâu hơn về công tác đánh giá viên chức định kỳ hàng năm thấy được ưu điểm, nhược điểm và đưa ra một số ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả công tác đánh giá viên chức định kỳ hàng năm tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Trên cơ cở đó, công tác đánh giá viên chức định kỳ hàng năm được thực hiện cụ thể như sau:

+ Thông thường vào cuối năm (trước ngày 15 tháng 12 dương lịch) hàng năm, sau khi nhận được công văn yêu cầu đánh giá viên chức, Trưởng các phòng chuyên môn phải triển khai công tác đánh giá tới các viên chức thuộc quyền. Các viên chức được phát một phiếu phân loại viên chức và tự đánh giá kết quả công tác theo chức trách nhiệm vụ được giao theo Mục I Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP. Các tiêu chí trong phiếu phân loại viên chức của trung tâm cũng là 6 tiêu chí chung trong Quyết định đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm do Chính phủ ban hành bao gồm: Chính trị tư tưởng; đạo đức, lối sống; tác phong, lề lối làm việc; ý thức tổ chức kỷ luật; kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (xác định rõ nội dung công việc thực hiện; tỷ lệ hoàn thành, chất lượng, tiến độ công việc); thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp (đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp). Đối với viên chức quản lý, lãnh đạo thì ngoài các tiêu chí trên còn có các tiêu chí sau đây: Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách; năng lực lãnh đạo, quản lý; năng lực tập hợp, đoàn kết.

Cơ Sở Lý Luận Về Đánh Giá Viên Chức Làm Khoá Luận phương pháp đánh giá được sử dụng để đánh giá viên chức tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật là phương pháp đánh giá dựa trên bản kiểm điểm và phương pháp bình bầu, đây là hai phương pháp được sử dụng phổ biến hiện nay. Việc áp dụng bản kiểm điểm khá thuận lợi trong đánh giá, trên cơ sở các nội dung được quy định sẵn, đối chiếu với nhiệm vụ chuyên môn được giao, từng viên chức tự nhận xét những kết quả đạt được, những ưu, khuyết điểm và tự xếp loại. Cách thức đánh giá này phụ thuộc phần nhiều vào sự tự giác của viên chức và cũng rất khó để kiểm chứng những gì viên chức đã tự kiểm điểm là đúng hay sai.

Phương pháp bình bầu là phương pháp truyền thống, được áp dụng từ rất lâu và vẫn tỏ ra khá hiệu quả trong việc đánh giá viên chức hiện nay cũng như trong việc bình bầu xếp loại lao động. Phương pháp này khá đơn giản trong áp dụng và được hầu hết mọi người chấp nhận vì đã có “hội đồng” đánh giá.

Đánh giá viên chức định kỳ hàng năm tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh đã đánh giá được trình độ chuyên môn, động cơ của viên chức và đánh giá được hiệu quả công việc của viên chức. Trong đó tiêu chí kết quả công tác được xem là tiêu chí quan trọng để thấy được khả năng, hiệu quả công việc của viên chức được thực hiện hàng năm đạt mức độ nào. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết được thể hiện ở khối lượng, chất lượng, hiệu quả, tiến độ thực hiện công việc. Hiện nay, tại trung tâm đều thực hiện ký kết hợp đồng làm việc theo quy định trong đó có nêu rõ nhiệm vụ, chức năng mỗi viên chức đảm nhận. Do đó, căn cứ vào vị trí, nhiệm vụ tiến hành đánh giá viên chức theo quy định bảo đảm chất lượng và đúng thời gian quy định, cụ thể: Bản thân có vi phạm hợp đồng làm việc đã ký kết hay không, những công việc được giao trong năm có hoàn thành theo quy định, giải quyết đúng hạn, chậm trễ hoặc chưa giải quyết; những văn bản minh chứng cụ thể (nếu có). Ngoài ra, tinh thần thái độ học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị nhằm phục vụ tốt hơn công tác của mỗi viên chức cũng là tiêu chí để đánh giá viên chức. Trong đó, mỗi viên chức phải nêu rõ những khóa đào tạo, bồi dưỡng, các lớp tập huấn đã tham gia. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được thực hiện như thế nào.

Trong phiếu phân loại viên chức có rất nhiều tiêu chí nhằm đánh giá động cơ của cán bộ viên chức như tiêu chí tinh thần phối hợp công tác, tức là mức độ tham gia vào các hoạt động chung của viên chức. Đặc biệt, viên chức có tiêu chí đánh giá là tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân. Tiêu chí này vừa đánh giá động cơ viên chức vừa đánh giá được đạo đức của viên chức.

Ngoài ra, trong đánh giá chất lượng viên chức là đảng viên, hàng năm Sở Xây dựng đã hướng dẫn cho từng viên chức Đảng viên để viết bản kiểm điểm cá nhân. Trong từng bản kiểm điểm của viên chức được bí thư, thường vụ Sở Xây dựng yêu cầu làm rõ kết quả hoạt động và tự nhận xét mức độ hoàn thành công việc, nêu rõ ưu, khuyết điểm và phương hướng phát huy thành tích và khắc phục khuyết điểm. Đảng Uỷ Sở Xây dựng tổ chức cuộc họp để từng cán bộ báo cáo, tự nhận xét về mình và nhận xét nhau. Thông qua đó phát hiện được nhiều tấm gương điển hình, đồng thời cũng làm rõ thiếu sót để kịp thời khắc phục. Qua các buổi kiểm điểm như vậy, cấp ủy gần gũi với Đảng viên hơn, đảng viên được chia sẻ, tạo sự gần gũi, đoàn kết, gắn bó giúp đỡ nhau để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Như vậy từ năm 2020 sau khi Chính phủ ban hành Nghị định mới, trung tâm đã áp dụng và thực hiện nghiêm túc các quy định của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, từ đó việc đánh giá viên chức đã được đơn vị thực hiện đảm bảo theo nguyên tắc: Việc đánh giá căn cứ vào chức trách nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ; bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác và không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức.

Cơ Sở Lý Luận Về Đánh Giá Viên Chức Làm Khoá Luận về nguyên tắc, phương pháp đánh giá, quy trình đánh giá được thực hiện chặt chẽ, dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định. Kết quả đánh giá viên chức là cơ sở để trung tâm xem xét, quyết định sắp xếp từng vị trí cho phù hợp nhằm phát huy tối đa năng lực, sở trường của từng viên chức; kết quả đánh giá là căn cứ để quy hoạch, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu nhân sự ứng cử. Qua đánh giá, giúp viên chức nhìn nhận được những ưu điểm, khuyết điểm của bản thân để từ đó có những kế hoạch và biện pháp nhằm khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm; đồng thời giúp viên chức phát huy những ưu điểm, trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, nâng cao năng lực và trách nhiệm được giao.

– Kết quả đạt được qua công tác đánh giá viên chức định kỳ trong năm 2018, 2019, 2020 như sau:

Năm 2018: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 14 người, chiếm 8,04%; hoàn thành tốt nhiệm vụ 148 người, chiếm 85,05%; hoàn thành nhiệm vụ 9 người, chiếm 5,18%; không hoàn thành nhiệm vụ 3 người, chiếm 1,73%.

Năm 2019: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 15 người, chiếm 8,62%; hoàn thành tốt nhiệm vụ 149 người, chiếm 85,64%; hoàn thành nhiệm vụ 9 người, chiếm 5,17%; không hoàn thành nhiệm vụ 1 người, chiếm 0,57%.

Năm 2020: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 19 người, chiếm 10,92%; hoàn thành tốt nhiệm vụ 143 người, chiếm 82,18%; hoàn thành nhiệm vụ 10 người, chiếm 5,75%; không hoàn thành nhiệm vụ 02 người, chiếm 1,14%.

Cơ Sở Lý Luận Về Đánh Giá Viên Chức Làm Khoá Luận như vậy, qua số liệu trên cho thấy năm 2018, năm 2019 vẫn thực hiện việc đánh giá viên chức theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ và năm 2020 thực hiện theo Nghị định mới số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức thì kết quả đánh giá có sự thay đổi rõ rệt. Về tỷ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của viên chức chiếm 10,92% tăng lên 2,3% so với năm 2019; hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 82,18% giảm 3,46% so với năm 2019; hoàn thành nhiệm vụ là 5,75% tăng 0,58% so với năm 2019; không hoàn thành nhiệm vụ chiếm 1,14% tăng 0,57% so với năm 2019. Theo kết quả cho thấy số viên chức được đánh giá, phân loại ở mức hoàn thành nhiệm vụ tăng mạnh do tiêu chí đánh giá rõ ràng hơn nên công tác đánh giá chặt chẽ và cụ thể, đồng thời không yêu cầu tiêu chí phải “Có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận”. qua đó góp phần tăng nhẹ tỷ lệ viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ so với những năm trước. Từ kết quả trên cho thấy công tác đánh giá viên chức từng bước được nâng cao chất lượng cả về đạo đức và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kết quả đánh giá viên chức đúng và ngày càng thực chất hơn.

Nhìn chung, việc hướng dẫn đánh giá viên chức được thực hiện kịp thời, đảm bảo đúng quy trình, quy định. Trong đánh giá đã thấy rõ trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân. Các nội dung, tiêu chí, giúp việc đánh giá được khách quan, chính xác hơn. Kết quả đánh giá, xếp loại đội ngũ viên chức cơ bản bảo đảm theo nội dung, tiêu chí và tiến độ đã đề ra sát, đúng với kết quả rèn luyện phẩm chất, tư cách, ý thức tổ chức kỷ luật và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Mặt khác, bên cạnh công tác đánh giá viên chức, Sở Xây dựng cũng thành lập đoàn kiểm tra, giám sát để kiểm tra các văn bản, quy trình đánh giá viên chức; qua kiểm tra nhằm phát hiện những sai sót để kịp thời chấn chỉnh, xử lý; tuy nhiên hoạt động kiểm tra giám sát chỉ được tiến hành theo định kỳ hàng năm hoặc khi có đơn thư khiếu nại, tố cáo.

2.2.3.2. Đánh giá viên chức trước khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật

Trình tự đánh giá diễn ra như sau:

Tập thể cán bộ nơi viên chức được đề bạt công tác tổ chức họp và đóng góp ý kiến, bỏ phiếu kín nhận xét, đánh giá viên chức được đề bạt. Gửi lên cấp có thẩm quyền đánh giá đối với cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý theo phân cấp. Việc đánh giá cần phải có biên bản họp đánh giá cán bộ viên chức trong đó tổng hợp những ý kiến đánh giá nhận xét viên chức gửi cho bộ phận làm công tác cán bộ theo phân cấp quản lý để hoàn chỉnh hồ sơ xin ý kiến phê chuẩn về việc nâng ngạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật.

Cơ Sở Lý Luận Về Đánh Giá Viên Chức Làm Khoá Luận khi đánh giá cán bộ viên chức được đề bạt, bổ nhiệm, điều động thường chỉ đánh giá trình độ chuyên môn, phẩm chất, đạo đức và kinh nghiệm công tác. Phần lớn các tiêu chí đánh giá mang cảm tính nên thường công tác đánh giá chủ yếu còn hình thức. Các tiêu chí khi nhận xét viên chức để đề bạt là quan điểm, trình độ chính trị chuyên môn, bằng cấp, kinh nghiệm và mức độ hoàn thành công tác.

Công tác đánh giá viên chức trên chỉ được tiến hành khi cán bộ viên chức được nâng ngạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng… Do đó, hình thức đánh giá này cũng ít được thực hiện tại cơ quan, đơn vị.

2.4. Nhận xét về công tác đánh giá viên chức tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh

2.4.1. Ưu điểm

Đánh giá viên chức là một công tác vô cùng quan trọng, là khâu kết thúc và cũng là khâu mở đầu có ý nghĩa cho mọi quyết định trong công tác viên chức; là cơ sở để lựa chọn, bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm và thực hiện các chính sách cán bộ. Đánh giá đúng viên chức sẽ phát huy được tiềm năng của từng viên chức và của cả tập thể, kết quả đánh giá đúng sẽ cho ra những quyết định đúng và góp phần xây dựng một đội ngũ viên chức có chất lượng cao. Ngược lại, đánh giá sai về viên chức sẽ dẫn đến những sai lầm, lựa chọn nhầm những viên chức không có đủ phẩm chất và năng lực để nắm giữ những vị trí quan trọng trong cơ quan, tổ chức. Như vậy có thể khẳng định công tác đánh giá viên chức tại trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được những thành công nhất định như:

– Công tác đánh giá ngày càng được thực hiện nghiêm túc, công tác đánh giá viên chức định kỳ hàng năm đã được chú trọng hơn trước, đồng thời thu hút được sự tham gia của hầu hết các cán bộ viên chức. Ban Giám đốc trung tâm đã thấy được vai trò của công tác đánh giá viên chức nên đã triển khai thực hiện đánh giá công tác thường xuyên, theo đúng các quy định của các văn bản quy phạm pháp luật. Công tác đánh giá viên chức tại trung tâm đã dần dần phát huy được vai trò đối với công tác cán bộ. Kết quả của công tác đánh giá viên chức đã góp phần thực hiện được các chính sách cán bộ (đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, khen thưởng…).

Cơ Sở Lý Luận Về Đánh Giá Viên Chức Làm Khoá Luận công tác đánh giá viên chức định kỳ hàng năm đã đảm bảo đánh giá được toàn diện về các mặt như: hiệu quả công việc trong năm của viên chức; trình độ chuyên môn, năng lực của viên chức và đánh giá được động cơ của cán bộ viên chức. Quy trình đánh giá viên chức định kỳ hàng năm đã thực sự do cán bộ viên chức làm chủ, cá nhân viên chức tự đánh giá về bản thân, tiếp đó cùng tập thể đánh giá viên chức khác, cuối cùng khi được thông báo về kết quả xếp loại viên chức có quyền bảo lưu ý kiến của mình về bản thân.

– Kết quả đánh giá viên chức hàng năm đã giúp trung tâm kịp thời hỗ trợ những cán bộ viên chức còn hạn chế, thiếu sót về chuyên môn và kịp thời động viên, khen thưởng, khích lệ tinh thần cán bộ viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

– Kết quả của công tác đánh giá viên chức đã giúp trung tâm xây dựng được đội ngũ viên chức có chất lượng ngày càng cao, đáp ứng được các yêu cầu của nhiệm vụ mới, thời đại mới và công cuộc đổi mới cải cách hành chính hiện nay.

2.4.2. Nhược điểm

Công tác đánh giá viên chức tại trung tâm còn tồn tại một số nhược điểm sau:

Cơ Sở Lý Luận Về Đánh Giá Viên Chức Làm Khoá Luận trong những buổi họp đánh giá Viên chức của Trung tâm Hạ tầng cũng trên cơ sở xây dựng tiêu chuẩn từ đầu năm. Song hiện tại tiêu chuẩn Viên chức được Trung tâm Hạ tầng xây dựng còn chung chung, chưa được rõ ràng dẫn đến việc đánh giá chưa đúng, chưa sát tới từng viên chức, chưa nêu bật phẩm chất, năng lực của đội ngũ viên chức. Hiên tại vẫn còn tình trạng đánh giá viên chức dựa trên mức độ tình cảm, chưa coi trọng tính khách quan và sự công tâm, hoặc còn theo những mục đích đã định sẵn thể hiện những cảm xúc của bản thân (yêu, ghét, định kiến cá nhân…), đôi khi chỉ nhìn nhận những biểu hiện bên ngoài mà đánh giá viên chức.

– Hầu hết Viên chức hàng năm ở Trung tâm Hạ tầng đều đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ và lãnh đạo cao nhất được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong thực tế thì nhiều Viên chức vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ và còn có những hạn chế nhất định. Có lẽ đây là một thói quen, một vết đường mòn, dĩ hòa vi quý, cần phải được đổi mới trong phương pháp lãnh đạo theo tinh thần văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X “Đánh giá cán bộ công khai, minh bạch, khách quan, toàn diện và công tâm, lấy nhiệm vụ chính trị làm thước đo phẩm chất và năng lực cán bộ”.

Cơ Sở Lý Luận Về Đánh Giá Viên Chức Làm Khoá Luận công tác đánh giá viên chức tập trung vào việc thực hiện theo đúng quy định của cấp trên, còn thiếu sáng tạo, chưa mạnh dạn áp dụng các phương pháp đánh giá khác nhau để đảm bảo công tác đánh giá được chính xác và khách quan hơn.

– Tiêu chí đánh giá viên chức còn mang tính chất chung chung, còn nặng về cảm tính, khó định lượng nên kết quả đánh giá chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Trong thực tế một số phòng chuyên môn có tỷ lệ viên chức được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ rất cao, thậm chí có những phòng tỷ lệ đó là 97% nhưng đội ngũ viên chức trong thực thi công vụ hàng năm vẫn không đạt kết quả cao, lí do giải thích cho hiện tượng này là do tâm lý “bình quân chủ nghĩa” hoặc là do tập thể các phòng này rất đoàn kết, mối quan hệ đồng nghiệp theo kiểu “dĩ hoà vi quý”, một lí do nữa là do bệnh thành tích của người lãnh đạo. Ngược lại, có những phòng tỷ lệ viên chức được xếp loại xuất sắc thấp nhưng chất lượng công việc được giao đạt được vẫn rất cao. Chính vì vậy, chưa có đủ cơ sở để lấy kết quả đánh giá làm cơ sở đánh giá năng lực giữa các phòng, ban chuyên môn với nhau, không thể nói rằng phòng này có kết quả đánh giá viên chức cao hơn thì công việc được thực hiện tốt hơn các phòng có kết quả đánh giá thấp hơn được.

– Công tác kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức đánh giá viên chức chưa được tiến hành thường xuyên và liên tục; công tác tổng kết rút kinh nghiệm còn mang tính chung chung chủ yếu thực hiện trong công tác tổng kết chung của đơn vị nên chất lượng, hiệu quả mang lại chưa cao.

Cơ Sở Lý Luận Về Đánh Giá Viên Chức Làm Khoá Luận công tác đánh giá viên chức quản lý, lãnh đạo còn gặp nhiều khó khăn, thông thường khi viên chức quản lý, lãnh đạo kiểm điểm trước tập thể, các viên chức cấp dưới chưa mạnh dạn chỉ ra những khuyết điểm của cấp trên.

Qua đó có thể thấy công tác đánh giá viên chức tại trung tâm trong những năm qua vẫn còn những khó khăn, hạn chế nhất định, chính vì vậy cần tìm hiểu và làm rõ những nguyên nhân để từ đó có phương hướng khắc phục trong thời gian tới.

2.4.3. Nguyên nhân của hạn chế

– Nguyên nhân khách quan

+ Theo quy định của Nhà nước, cán bộ viên chức được đánh giá định kỳ mỗi năm một lần. Việc tập trung đánh giá một lần vào cuối năm chưa phản ánh hết năng lực công tác của cán bộ viên chức. Một năm tiến hành đánh giá viên chức một lần thì khối lượng công việc cần được đánh giá quá lớn, kết quả đánh giá vì vậy sẽ không có tính chính xác cao.

+ Cơ Sở Lý Luận Về Đánh Giá Viên Chức Làm Khoá Luận tiêu chí đánh giá viên chức còn chung chung, chưa cụ thể, rõ ràng và khó định lượng.

+ Phương pháp đánh giá chưa phù hợp. Hiện tại phương pháp chủ yếu được cơ quan sử dụng vẫn trên cơ sở bản tự kiểm điểm của viên chức và tiến hành bình bầu nên khó có thể đánh giá được đối với từng viên chức. Do đánh giá thông qua bản tự kiểm điểm nên hầu hết viên chức đều có kết quả tự đánh giá gần giống nhau dù vị trí viên chức là khác nhau.

– Nguyên nhân chủ quan

+ Nhận thức của một bộ phận viên chức về vai trò của công tác đánh giá viên chức và tầm quan trọng của nó còn chưa được coi trọng. Trong nhận thức của một bộ phận viên chức tại trung tâm công tác đánh giá chỉ là một hình thức cần thiết do cấp trên chỉ đạo nên phải thực hiện và kết quả đánh giá còn chưa quan trọng, chưa được sử dụng hữu ích vào các công tác quản lý viên chức.

+ Một số cấp ủy thuộc các phòng chưa thực sự đề cao vai trò của công tác đánh giá cán bộ viên chức, chưa thấy hết ý nghĩa, tầm quan trọng của đánh giá viên chức trong công tác quản lý, sử dụng viên chức, chưa thực sự quan tâm đến đánh giá viên chức.

Trên đây là toàn bộ Cơ Sở Lý Luận Về Đánh Giá Viên Chức Làm Khoá Luận là toàn bộ nguồn nội dung mà mình đã tiến hành chia sẻ và triển khai đến cho các bạn sinh viên cùng xem và tham khảo. Nếu như nguồn tài liệu trên đây chưa đủ để làm bạn hài lòng thì ngay bây giờ đây hãy liên hệ ngay đến dịch vụ nhận làm khoá luận tốt nghiệp của chúng tôi qua zalo/telegram : 0934.536.149 để được tư vấn báo giá và hỗ trợ nhanh nhất có thể nhé.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Contact Me on Zalo