Danh sách 5 đề cương chi tiết ngành tài chính ngân hàng tiêu biểu nhất

Rate this post

Danh sách 5 đề cương chi tiết ngành tài chính ngân hàng tiêu biểu nhất. Làm cách nào để có thể lựa chọn được một đề tài ngành tài chính doanh nghiệp hay và hấp dẫn nhất, quả thực là rất khó khăn. Và còn khó khăn hơn nữa đó là làm đề cương chi tiết. Hiểu được khó khăn này, dịch vụ viết thuê luận văn đại học, sẽ chia sẻ danh sách 5 đề cương chi tiết ngành tài chính doanh nghiệp hay nhất. Các bạn cùng tham khảo 5 đề cương ngành tài chính doanh nghiệp dưới đây nhé.

Hiện nay bên mình có dịch vụ viết thuê đề cương theo yêu cầu, các bạn có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với dịch vụ viết thuê luận văn ngành tài chính ngân hàng của trangluanvan.com nhé. ZALO:0932.091.562

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Table of Contents

ĐỀ TÀI SỐ 1: TÌNH HÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM – CNSGD ĐỒNG NAI – PGD

ĐỀ TÀI SỐ 1: TÌNH HÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

 • 1.1. Lý do chọn đề tài
 • 1.2 Mục tiêu nghiên cứu.
 • 1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
 • 1.4 Ý nghĩa thực tiễn và ý nghĩa khoa học của nghiên cứu.
 • 1.4.1. Ý nghĩa thực tiễn
 • 1.4.2. Ý nghĩa khoa học
 • 1.5. Phương pháp nghiên cứu
 • 1.6. Kết cấu của khóa luận.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN

 • 2.1. Tổng quan cơ sở lý thuyết.
 • 2.1.1. Khái niệm
 • 2.1.1.1. Khái niệm về Ngân Hàng Thương Mại
 • 2.1.1.2. Khái niệm về hoạt động cho vay
 • 2.1.1.3. Khái niệm về cho vay Tiêu Dùng
 • 2.1.1.4. Phân loại cho vay Tiêu Dùng
 • 2.1.1.5. Đặc điểm cho vay Tiêu Dùng
 • 2.1.2.Ý nghĩa, vai trò của cho vay tiêu dùng
 • 2.1.2.1 Đối với Khách hàng
 • 2.1.2.2. Đối với Ngân hàng
 • 2.1.2.3. Đối với nền Kinh tế
 • 2.1.3.Quy trình hoạt động cho vay tiêu dùng theo lý thuyết
 • 2.1.4.Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay tiêu dùng của NHTM
 • 2.1.4.1.Nhân tố vĩ mô
 • 2.1.4.2.Các nhân tố vi mô
 • 2.1.5.Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động cho vay
 • 2.1.5.1. Hệ số thu nợ
 • 2.1.5.2. Tỷ lệ nợ quá hạn
 • 2.1.5.3.Tỷ lệ nợ xấu
 • 2.1.5.4.Vòng quay vốn Tín Dụng
 • 2.1.5.5. Hiệu suất sử dụng vốn
 • 2.1.5.6. Tỷ lệ Dư Nợ trên Tổng Nguồn Vốn
 • 2.1.6. Các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân
 • 2.1.6.1. Khái niệm hiệu quả hoạt động cho vay đối với KH cá nhân
 • 2.1.6.2. Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân
 • 2.2. Một số nghiên cứu trước
 • 2.3. Giới thiệu khái quát về Ngân Hàng TMCP Phát Triển TP.HCM
 • 2.3.1. Lịch sử hình thành và phát triển
 • 2.3.1.1. Thông tin cơ bản về Ngân Hàng TMCP Phát triển TP.HC
 • 2.3.1.2. Lịch sử hình thành
 • 2.3.1.3. Ngành nghề kinh doanh
 • 2.3.2. Cơ cấu tổ chức của Ngân Hàng
 • 2.3.3. Các đặc điểm cơ bản trong hoạt động kinh doanh của Ngân Hàng HDBank – PGD
 • 2.3.3.1. Về sản phẩm
 • 2.3.3.2. Về Khách Hàng
 • 2.3.3.3. Hệ thống phân phối của NH HDBank
 • 2.3.3.4. Về đối thủ cạnh tranh
 • 2.3.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân Hàng từ năm 2018- 2020.
 • 2.3.5. Định hướng phát triển của Ngân Hàng HDBank
 • 2.3.5.1. Định hướng ngắn hạn
 • 2.3.5.2. Định hướng dài hạ.

CHƯƠNG 3:PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU

 • 3.1. Giả thiết nghiên cứu.
 • 3.2.Câu hỏi nghiên cứu
 • 3.3.Nguồn dữ liệu nghiên cứu
 • 3.4.Phương pháp nghiên cứu
 • 3.5. Quy trình thu thập dữ liệu.
 • 3.5.1 Tổng thể nghiên cứu
 • 3.5.2 Phương pháp nghiên cứu
 • 3.6.Quy trình xử lý và phân tích dữ liệu

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

 • 4.1. Các nhân tố vĩ mô, vi mô ảnh hưởng đến hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân hàng HDBank
 • 4.1.1. Nhân tố vi mô
 • 4.1.1.1. Sản phẩm cho vay
 • 4.1.1.2. Chính sách cho vay
 • 4.1.1.3. Nhân viên tư vấn
 • 4.1.1.4. Cơ sở vật chất
 • 4.1.1.5. Khách hàng
 • 4.1.2. Nhân tố vĩ mô
 • 4.1.2.1.Tăng trưởng tiền gửi:
 • 4.1.2.2.Tổng sản phẩm quốc nội:
 • 4.1.2.3.Lãi suất cho vay bình quân:
 • 4.1.2.4.Tỷ giá hối đoái bình quân liên ngân hàng:
 • 4.1.2.5.Lạm phát:
 • 4.1.2.6.Cung tiền M2( Tổng phương tiện thanh toán):
 • 4.2. Thực trạng của cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng HDBank
 • 4.2.1 Quy trình cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng HDBank  – PGD
 • 4.2.2. Sản phẩm cho vay tiêu dùng của ngân hàng.
 • 4.2.2.1.Cho vay “Mua xe ôtô thế chấp bằng chính xe mua”
 • 4.2.2.2. Cho vay “Trả góp mua nhà ở, nền nhà”
 • 4.3. Phân tích thực trạng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng HDBank  – PGD
 • 4.4. Nhận xét chung về cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng HDBank
 • 4.4.1 Thuận lợi và những kết quả đạt được
 • 4.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân

CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHO HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG HDBANK  – PGD

 • 5.1 Định hướng hoạt động của Ngân hàng HDBank  – PGD
 • 5.2 Giải pháp nâng cao hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng HDBank  – PGD
 • 5.2.1 Bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn lực
 • 5.2.2 Nâng cao chất lượng thông tin cho vay tiêu dùng
 • 5.2.3. Giải pháp về nguồn vốn
 • 5.2.4. Nâng cao chất lượng tín dụng
 • 5.2.5. Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng
 • 5.3 Một số kiến nghị với Ngân hàng HDBank  – PGD
 • 5.4. Một số kiến nghị đối với ngân hàng nhà nước

KẾT LUẬN

ĐỀ TÀI SỐ 2: RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

ĐỀ TÀI RỦI RO TÍN DỤNG NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

MỞ ĐẦU

 • 1.Lý do chọn đề tài:
 • 2. Mục đích nghiên cứu đề tài
 • 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 • 3.1. 1. Đối tượng nghiên cứu
 • 3.1.2. Phạm vi nghiên cứu
 • 4. Điểm nổi bật của đề tài
 • 5.Kết cấu đề tài

Ngoài lời nói đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chính của chuyên đề bao gồm ba phần:

 • Chương 1. Giới thiệu về Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Thịnh Vượng, chi nhánh
 • Chương 2. Thực trạng rủi ro tín dụng tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Thịnh Vượng, chi nhánh
 • Chương 3. Giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Thịnh Vượng, chi nhánh

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG, CHI NHÁNH

 • 1.1. Khái quát Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), chi nhánh
 • 1.1.1. Lịch sử hình thành của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), chi nhánh
 • 1.1.1.1. Giới thiệu về ngân hàng VPBank
 • 1.1.1.2. Giới thiệu về Chi nhánh
 • 1.2. Lịch sử phát triển của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), chi nhánh
 • 1.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển ngân hàng VPBank
 • 1.2.2. Quá trình hình thành VPBank – Chi nhánh
 • 1.3. Khát quát vị trí thực tập và nhiệm vụ bản thân trong quá trình thực tập tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), chi nhánh
 • 1.3.1. Khát quát về vị trí thực tập: Bộ phận tín dụng.
 • 1.3.2. Mô tả chi tiết các công việc đã thực hiện trong thời gian thực tập tổng hợp:
 • 1.4. Khái quát về cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), chi nhánh
 • 1.4.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức
 • 1.4.2. Nhiệm vụ chức năng của các bộ phận tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), chi nhánh
 • 1.5. Khái quát về tình hình hoạt động kinh doanh tại VPBank chi nhánh

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG, CHI NHÁNH

 • 2.1. Tình hình hoạt động kinh doanh và thực trạng rủi ro tín dụng tại VP Bank Chi nhánh
 • 2.1.1. Rủi ro tín dụng tại VP Bank Chi nhánh
 • 2.1.1.1. Cho vay theo thời hạn tín dụng
 • 2.1.1.2. Doanh số thu nợ theo thời hạn
 • 2.1.1.3. Tình hình dư nợ
 • 2.1.1.4. Nợ xấu
 • 2.1.2. Các biện pháp kiểm soát rủi ro tín dụng
 • 2.1.2.1. Công tác quản trị rủi ro tín dụng tại  VPBANK:
 • 2.1.2.2. Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ tại  VPBANK:
 • 2.1.2.3. Chính sách tín dụng hiện hành của  VPBANK
 • 2.1.2.4. Quy trình tín dụng
 • 2.1.2.5. Tổ chức thực hiện quy trình tín dụng
 • 2.1.3. Một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh phản ánh rủi ro tín dụng tại VP Bank Chi nhánh
 • 2.1.3.1.  Vốn huy động trên tổng nguồn vốn
 • 2.1.3.2. Tổng dư nợ trên vốn huy động
 • 2.1.3.3. Hệ số thu nợ
 • 2.1.3.4 Vòng quay vốn tín dụng
 • 2.1.3.5. Nợ xấu trên tổng dư nợ
 • 2.2. Đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng tại VP Bank Chi nhánh
 • 2.2.1. Kết quả đạt được tại VP Bank Chi nhánh
 • 2.2.2. Tồn tại và nguyên nhân
 • 2.2.2.1. Nhóm nguyên nhân chủ quan
 • 2.2.2.2. Nhóm nguyên nhân khách quan:

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG, CHI NHÁNH

 • 3.1. Định hướng phát triển trong hoạt động tín dụng tại VP Bank Chi nhánh
 • 3.1.1. Dự báo các yếu tố tác động tới hoạt động tín dụng trong thời gian tới
 • 3.1.2. Định hướng phát triển hoạt động tín dụng tại VP Bank Chi nhánh
 • 3.2. Những giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại VP Bank Chi nhánh
 • 3.2.1 Thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro
 • 3.2.2. Nâng cao chất lượng nghiệp vụ đánh giá khách hàng
 • 3.2.3. Thực hiện hiệu quả công tác thông tin phòng ngừa rủi ro
 • 3.2.4. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định
 • 3.2.5.  Một số biện pháp hạn chế nợ xấu
 • 3.2.6. Về chính sách khách hàng
 • 3.2.7. Về cán bộ công nhân viên
 • 3.3. Một số kiến nghị
 • 3.3.1. Với chính phủ
 • 3.3.2. Với ngân hàng nhà nước
 • 3.3.3. Với Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

KẾT LUẬN

ĐỀ TÀI SỐ 3: PHÁT TRIỂN CHO VAY MUA Ô TÔ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH THĂNG LONG PHÒNG GIAO DỊCH 

ĐỀ TÀI SỐ 3: PHÁT TRIỂN CHO VAY MUA Ô TÔ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN CHO VAY MUA Ô TÔ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 • 1.1. Tổng quan về cho vay mua ô tô đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng thương mại
 • 1.1.1. Khái niệm doanh nghiệp vừa và nhỏ
 • 1.1.2. Đặc điểm doanh nghiệp vừa và nhỏ
 • 1.1.3. Khái niệm cho vay
 • 1.1.4. Khái niệm cho vay mua ô tô đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ngân hàng thương mại
 • 1.1.5. Đặc điểm cho vay mua ô tô đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ngân hàng thương mại
 • 1.1.6. Vai trò cho vay mua ô tô đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ngân hàng thương mại
 • 1.2. Phát triển cho vay mua ô tô đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại
 • 1.2.1.  Khái niệm phát triển cho vay mua ô tô đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
 • 1.2.2.  Các tiêu chí đánh giá
 • 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển cho vay mua ô tô đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng thương mại
 • 1.3.1. Nhân tố có thể kiểm soát được
 • 1.3.2. Nhân tố không thể kiểm soát được

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY MUA Ô TÔ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH THĂNG LONG PHÒNG GIAO DỊCH

 • 2.1. Khái quát về hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh Thăng Long Phòng Giao Dịch
 • 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
 • 2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Thăng Long phòng giao dịch
 • 2.1.3. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Thăng Long phòng giao dịch
 • 2.1.4. Kết quả kinh doanh của ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Thăng Long phòng giao dịch
 • 2.2. Thực trạng phát triển cho vay mua ô tô đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng chi nhánh Thăng Long phòng giao dịch
 • 2.2.1. Thực trạng cho vay mua ô tô đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng chi nhánh Thăng Long phòng giao dịch
 • 2.2.2. Thực trạng phát triển cho vay mua ô tô đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Thăng Long phòng giao dịch
 • 2.2.3. Đánh giá phát triển cho vay mua ô tô đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Thăng Long phòng giao dịch

CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY MUA Ô TÔ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH THĂNG LONG PHÒNG GIAO DỊCH

 • 3.1. Định hướng và mục tiêu phát triển hoạt động kinh doanh giai đoạn 2015 – 2020
 • 3.1.1. Quan điểm, định hướng
 • 3.1.2. Mục tiêu
 • 3.2. Giải pháp phát triển cho vay mua ô tô đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng chi nhánh Thăng Long phòng giao dịch
 • 3.2.1. Nâng cao chất lượng cho vay mua ô tô đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
 • 3.2.2. Cân đối cơ cấu cho vay
 • 3.2.3. Đảm bảo nguồn vốn dồi dào đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của khách hàng
 • 3.2.4. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ chuyên viên khách hàng doanh nghiệp
 • 3.2.5. Mở rộng liên kết, hợp tác với các đại lý ô tô
 • 3.2.6. Ứng dụng công nghệ tiên tiến
 • 3.2.7. Đưa ra những chính sách liên kết sản phẩm hợp lý
 • 3.3. Kiến nghị
 • 3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ
 • 3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước

KẾT LUẬN

ĐỀ TÀI SỐ 4: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ MOBILE BANKING CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH

ĐỀ TÀI SỐ 4: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ MOBILE BANKING CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

 • 1.1 Tính cấp thiết của đề tài
 • 1.2  Mục tiêu nghiên cứu
 • 1.2.1 Mục tiêu tổng quát
 • 1.2.2 Mục tiêu cụ thể
 • 1.3  Câu hỏi nghiên cứu
 • 1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 • 1.5  Phương pháp nghiên cứu
 • 1.6   Đóng góp và hạn chế của nghiên cứu
 • 1.7  Cấu trúc của luận văn

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ DỊCH VỤ MOBILE BANKING VÀ  CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ

 • 2.1       Giới thiệu về dịch vụ mobile banking
 • 2.1.1   Đặc điểm dịch vụ mobile banking
 • 2.1.2   Điều kiện phát triển dịch vụ Mobile Banking
 • 2.2       Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng dịch vụ mobile banking
 • 2.2.1   Yếu tố rủi ro và an toàn
 • 2.2.2   Yếu tố nền tảng kiến thức, đặc điểm văn hoá và kinh tế – xã hội
 • 2.2.3   Yếu tố các dịch vụ đặc trưng
 • 2.2.4   Yếu tố chi phí sử dụng thiết bị và dịch vụ
 • 2.2.5   Yếu tố tính năng của thiết bị
 • 2.3. Các mô hình lý thuyết đánh giá hành vi chấp nhận sử dụng dịch vụ: TAM, EXTENDED TAM, IDT, và UTAUT
 • 2.3.1. Mô hình chấp nhận công nghệ (TAM)
 • 2.3.2. Mô hình chấp nhận công nghệ mở rộng (Extended TAM)
 • 2.3.3. Các mô hình khác
 • 2.3.3.2. Lý thuyết hợp nhất về chấp nhận và sử dụng công nghệ (UTAUT)
 • 2.3.3.3. Mô hình hành vi mua của người tiêu dùng
 • 2.4. Giới thiệu sơ bộ về Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh
 • Tóm tắt chương 2

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU

 • 3.1. Quy trình nghiên cứu tổng quát
 • 3.2. Nghiên cứu sơ bộ
 • 3.2.1. Nghiên cứu định tính
 • 3.2.2. Mô hình nghiên cứu đề xuất
 • 3.2.3. Hiệu chỉnh thang đo từ kết quả nghiên cứu định tính
 • 3.2.4. Kết quả nghiên cứu định tính
 • 3.3. Nghiên cứu chính thức
 • 3.3.1. Thiết kế bảng hỏi
 • 3.3.2. Thiết kế mẫu nghiên cứu
 • 3.3.3. Kỹ thuật phân tích dữ liệu
 • Tóm tắt chương 3

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

 • 4.1. Bộ dữ liệu khảo sát
 • 4.1.1. Quy trình khảo sát và làm sạch dữ liệu
 • 4.1.2. Đặc điểm mẫu khảo sát
 • 4.2. Báo cáo phân tích định lượng kết quả khảo sát
 • 4.2.1. Kiểm định độ tin cậy thang đo bằng Cronbach’s Alpha
 • 4.2.2. Kết quả phân tích nhân tố khám phá (EFA)
 • 4.2.3. Phân tích hồi quy mô hình nghiên cứu
 • 4.2.3.1. Kết quả phân tích hồi quy
 • 4.2.3.2. Kiểm định chẩn đoán phần dư (Residuals)
 • 4.2.4. Phân tích hồi quy các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng theo đối tượng khách hàng

Tóm tắt chương 4

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

 • 5.1. Kết luận
 • 5.2. Những gợi ý đề xuất với Vietcombank – CN
 • 5.2.1. Gợi ý chung theo các biến nghiên cứu
 • 5.2.2. Các gợi ý đề xuất riêng theo từng nhóm khách hàng
 • Tóm tắt chương 5

KẾT LUẬN

ĐỀ TÀI SỐ 5: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG – CHI NHÁNH

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG

LỜI MỞ ĐẦU

 • Lý do chọn đề tài
 • Vấn đề nghiên cứu
 • Phương pháp nghiên cứu:
 • Trình bày báo cáo nghiên cứu

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG

 • 1.1. Tổng quan về hoạt động cho vay tiêu dùng
 • 1.1.1. Khái niệm về hoạt động cho vay tiêu dùng
 • 1.1.2. Đặc điểm về hoạt động cho vay tiêu dùng
 • 1.1.3. Phân loại cho vay tiêu dùng
 • 1.1.4. Vai trò hoạt động cho vay tiêu dùng
 • 1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay tiêu dùng
 • 1.2.1. Nhân tố chủ quan
 • 1.2.2. Nhân tố khách quan.
 • 1.3. Những chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay tiêu dùng

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG – CHI NHÁNH

 • 2.1. Sơ lược về Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh
 • 2.1.1. Khái quát về Ngân hàng TMCP Tiên Phong
 • 2.1.2. Khái quát về Ngân hàng TMCP Tiên Phong – chi nhánh
 • 2.1.3. Giới thiệu về Chi nhánh
 • 2.1.3.1. Tổng quan Chi nhánh
 • 2.1.4.2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng
 • 2.1.4.3. Các nghiệp vụ chủ yếu trong Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh
 • 2.1.5. Kết quả kinh doanh Ngân hàng TMCP Tiên Phong, Chi nhánh
 • 2.3 . Hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong Chi nhánh
 • 2.3.1 Quy trình cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong – chi nhánh
 • 2.3.2.1.Cho vay “Mua xe ôtô thế chấp bằng chính xe mua” :
 • 2.3.2.2. Cho vay “Trả góp mua nhà ở, nền nhà” :
 • 2.3.2.3.Cho vay tiêu dùng tín chấp.
 • 2.4. Phân tích thực trạng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong – chi nhánh
 • 2.5 Đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong – chi nhánh
 • 2.5.1 Thuận lợi và những kết quả đạt được:
 • 2.5.2. Những hạn chế và nguyên nhân

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHO HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG – CHI NHÁNH

 • 3.1 Định hướng hoạt động của Ngân hàng TMCP Tiên Phong – chi nhánh
 • 3.2 Giải pháp nâng cao hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong – chi nhánh
 • 3.2.1 Bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn lực
 • 3.2.2 Nâng cao chất lượng thông tin cho vay tiêu dùng
 • 3.2.3. Giải pháp về nguồn vốn
 • 3.2.4. Nâng cao chất lượng tín dụng
 • 3.2.5. Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng
 • 3.3 Một số kiến nghị với Ngân hàng TMCP Tiên Phong – chi nhánh
 • 3.4. Một số kiến nghị đối với ngân hàng nhà nước

KẾT LUẬN

Tổng hợp TOP 5 Đề cương chi tiết ngành tài chính ngân hàng tiêu biểu nhất. Để có thể hoàn thiện bài luận văn tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng, thì các bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong thời gian làm bài, có khi trong thời gian làm bài các bạn còn gặp nhiều vấn đề về thời gian, công việc, hoặc đi làm thêm, có khi đơn giản các bạn không biết làm như nào để có thể làm tốt bài luận văn tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng của mình. Và để các bạn có thể thoải mái hơn trong thời gian, cũng như đi làm thêm thì bên mình trangluanvan.com có hỗ trợ các bạn gặp khó khăn trong việc làm bài báo cáo, chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp. Các bạn có nhu cầu thì liên hệ đến dịch vụ viết thuê luận văn ngành tài chính ngân hàng để có thể trao đổi chi tiết hơn về bài làm của các bạn nhé.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo