Đề Cương Viết Tiểu Luận Tình Huống Mới Nhất

5/5 - (10 bình chọn)

Với mỗi bạn sinh viên học cao đẳng, đại học, đến thạc sĩ đều phải làm bài tiểu luận, nhưng làm cách nào để làm được một bài tiểu luận tình huống hay, và để có thể đạt được điểm cao nhất chắc hẳn các bạn cần phải làm đề cương, vậy hôm nay trangluanvan.com sẽ cập nhập đề cương viết tiểu luận tình huống mới nhất để các bạn sinh viên tham khảo.

Dưới đậy chỉ là đề cương mẫu các bạn thao khảo nhé.

ĐỀ CƯƠNG VIẾT TIỂU LUẬN TÌNH HUỐNG

Cấu trúc chung của tiểu luận tình huống:

Mở đầu

 1. Mô tả tình huống
 2. Phân tích tình huống
 3. Xác định mục tiêu xử lý tình huống
 4. Xây dựng, phân tích và lựa chọn phương án giải quyết tình huống
 5. Lập kế hoạch tổ chức thực hiện phương án giải quyết tình huống
 6. Kết luận và kiến nghị

Tài liệu tham khảo

1. Trình tự và nội dung viết tiểu luận

Phần mở đầu

 • – Phần này nhằm thể hiện sự cần thiết và lý do lựa chọn tình huống.
 •  – Nên viết ngắn gọn (trong khoảng 1 trang)

1.1. Mô tả tình huống

– Là việc kể lại (viết lại) câu chuyện về một sự kiện, vụ việc nào đó đã xảy ra trong đời sống xã hội phát sinh yêu cầu tác động quản lý hành chính nhà nước.

– Một số lưu ý trong phần mô tả tình huống:

 • + Tình huống được mô tả có thể là tình huống diễn ra trong thực tế, tình huống hư cấu hoặc kết hợp giữa thực tế và hư cấu nhưng phải gắn với thực tiễn và thể hiện được yêu cầu phát sinh tác động quản lý hành chính nhà nước.
 • + Nên mô tả tình huống theo lối kể chuyện để tạo sự hấp dẫn, lôi cuốn nhưng cần đảm bảo văn phong, ngôn ngữ hành chính. Cần thể hiện rõ ràng, chặt chẽ, hợp lý về nhân vật, thời gian, không gian diễn ra tình huống.
 • + Sự kiện, vụ việc được mô tả trong tình huống phải xuất hiện các vấn đề đòi hỏi cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức phân tích và tìm ra các phương án, biện pháp giải quyết phù hợp.
 • + Các vấn đề mà tình huống đặt ra cần gợi mở ra nhiều phương án giải quyết. Cố gắng tránh các tình huống chỉ có một cách giải quyết duy nhất đúng hoặc tình huống quá đơn giản mà sau khi đọc đã thấy ngay cách giải quyết.
 • + Việc mô tả tình huống cần chi tiết, cụ thể, làm nổi bật những yêu cầu tác động quản lý nhà nước nhưng không nên quá dài hoặc sa vào kể lể những tình tiết vụn vặt không cần thiết (chỉ nên trong khoảng 2 đến 4 trang).
 •  + Những trường hợp mô tả tình huống không phù hợp trong tiểu luận tình huống: Tường thuật lại một sự kiện, vụ việc đã được giải quyết xong, không còn phát sinh nhu cầu tác động quản lý hành chính nhà nước; nội dung tình huống quá xa rời thực tế; nội dung tình huống được mô tả không liên quan đến chức năng, nhiệm vụ quản lý hành chính nhà nước.

2.2. Phân tích tình huống

Đây là nội dung quan trọng của quá trình xử lý tình huống, thể hiện trình độ lý luận, chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cũng như kinh nghiệm thực tiễn của học viên.

Làm tốt nội dung này là cơ sở để xây dựng, phân tích và lựa chọn phương án giải quyết tình huống cũng như đề xuất các kiến nghị đúng đắn, hợp lý. Việc phân tích các nguyên nhân và hậu quả của tình huống là hết sức đa dạng gắn với mỗi tình huống.

Tuy nhiên có thể định hướng phân tích nguyên nhân và hậu quả của tình huống như sau:

2.3. Nguyên nhân

Có thể có nhiều nguyên nhân làm phát sinh tình huống nhưng nên chia thành 2 nhóm là nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan:

 • – Nguyên nhân khách quan: Có thể từ:
 • + Bất cập từ chính sách, pháp luật, cơ chế quản lý
 • + Điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa – xã hội
 • + Hạn chế, bất cập trong tổ chức và hoạt động của cơ quan cấp trên ……
 • – Nguyên nhân chủ quan: Có thể từ:
 • + Phẩm chất, năng lực của cán bộ, công chức, viên chức
 • + Tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm, tác phong, lề lối làm việc… của cán bộ, công chức, viên chức
 • + Trình độ dân trí, ý thức pháp luật của người dân
 • + Sự mất đoàn kết trong nội bộ các cơ quan hoặc mâu thuẫn trong nhân dân.          …………..

2.4. Hậu quả từ tình huống

Hậu quả phát sinh từ tình huống có thể xem xét dưới góc độ cụ thể (trước mắt) hoặc lâu dài. Tuy nhiên, việc xác định hậu quả có thể dựa trên các khía cạnh sau:

 • – Xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, tổ chức;
 • – Ảnh hưởng đến ổn định chính trị
 • – Ảnh hưởng đến kinh tế, văn hóa – xã hội, môi trường
 • – Làm mất uy tín của cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức, giảm sút lòng tin của nhân dân, gây bất bình trong dư luận.
 • – Ảnh hưởng đến trật tự pháp luật và pháp chế XHCN…

3. Xác định mục tiêu xử lý tình huống

Việc xác định mục tiêu xử lý tùy thuộc vào nội dung, tính chất, đặc điểm của từng tình huống cụ thể. Tuy nhiên, thường trong quá trình xử lý mỗi tình huống chúng ta đều cần đặt ra các mục tiêu cụ thể, trước mắt cũng như mục tiêu lâu dài.

Mục tiêu xử lý tình huống nói chung thường xoay quanh các mục đích sau:

 • – Giải quyết các vấn đề do tình huống đặt ra đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
 • – Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, kỷ cương pháp luật.
 • – Bảo vệ lợi ích chính đáng của tổ chức nhà nước, tổ chức xã hội và của công dân.
 • – Đảm bảo công bằng, bình đẳng vì sự phát triển bền vững của xã hội và phù hợp với yêu cầu của thực tiễn.

4. Xây dựng, phân tích và lựa chọn phương án giải quyết tình huống

Đây có thể xem là phần trọng tâm của tiểu luận tình huống.

Giúp học viên rèn luyện được kỹ năng xây dựng, phân tích và lựa chọn phương án giải quyết các tình huống QLNN.

4.1. Xây dựng, phân tích phương án

Trên thực tế, mỗi tình huống có thể được giải quyết theo nhiều phương án khác. Mỗi phương án đều sẽ luôn có những ưu điểm và hạn chế nhất định. Học viên cần xây dựng ít nhất 2 phương án, sau đó phân tích làm rõ từng phương án để lựa chọn phương án tối ưu.

Khi xây dựng phương án cần đảm bảo một số yêu cầu sau:

 • + Đáp ứng được nhiều nhất các mục tiêu đặt ra, ưu điểm là cơ bản, các nhược điểm, khuyết điểm là không cơ bản và có thể chấp nhận được.
 • + Có lý, có tình
 • + Có tính khả thi
 • + Có căn cứ pháp luật.

4.2. Lựa chọn phương án  

Trên cơ sở phân tích ưu điểm, nhược điểm của từng phương án để lựa chọn phương án được cho là tối ưu để tổ chức thực hiện.

5.Lập kế hoạch tổ chức thực hiện phương án đã được lựa chọn

Bước này giúp học viên rèn luyện kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và điều hành để giải quyết, xử lý tình huống sau khi đã lựa chọn một phương án cụ thể.

Một số lưu ý trong phần lập kế hoạch tổ chức thực hiện phương án.

 • + Xây dựng lịch trình (có thể lập biểu đồ) công việc theo thời gian;
 • + Thiết lập tổ chức và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên
 • + Xác định các văn bản cần được áp dụng
 • + Xác định nguồn lực về vật chất – kỹ thuật và tài chính cần thiết để giải quyết phương án.
 • + Dự kiến kết quả giải quyết tình huống.

6.Kết luận và kiến nghị

6.1. Kết luận

 Đưa ra những kết luận chủ yếu qua quá trình phân tích và xử lý tình huống đã được tiến hành ở các phần trên.

6.2. Kiến nghị (nếu có)

 • – Đề xuất với các cơ quan nhà nước, cá nhân có thẩm quyền.
 • – Yêu cầu khi kiến nghị:
 • + Đúng cấp, cá nhân có thẩm quyền.
 • + Cụ thể
 • + Kết hợp hài hoà các lợi ích
 • + Có tính khả thi

III. Yêu cầu về hình thức trình bày

 •  – Giấy trình bày: Tiểu luận được in 1 mặt trên giấy khổ A4 (210 x 297 mm) rõ ràng, không được tẩy xóa, có đánh số trang, đánh số bảng biểu, hình vẽ…(nếu có).
 • – Bìa tiểu luận: Bìa ngoài là giấy màu, cứng và in chữ đủ dấu tiếng Việt (theo đúng mẫu hướng dẫn)
 •  – Sử dụng phông chữ: Phông Unicode Times New Roman, cỡ chữ 14, giãn dòng 1.5.
 •  – Việc căn lề, giãn dòng thực hiện theo hướng dẫn của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư
 • – Số trang của tiểu luận: tối thiểu là 10 trang (Không kể phần mục lục; danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục (nếu có).
0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo