Gợi Ý 150 Đề Tài Làm Luận Văn Thạc Sĩ Tiếng Anh Mới Nhất

5/5 - (74 bình chọn)

Hình như bạn đang tìm Đề Tài Làm Luận Văn Thạc Sĩ Tiếng Anh? Bạn đang là học viên học chuyên ngành ngôn ngữ anh? Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn nguồn tài liệu hoàn toàn hữu ích đáng để xem và tham khảo. Các bạn sau khi xem xong đề tài mình gợi ý dưới đây thì đừng quên là hãy nhanh chóng lựa chọn ngay cho mình một đề tài phù hợp để tiến hành triển khai bài làm luận văn của mình trong thời gian sắp tới nhé. 

Ngoài ra, hiện tại bên mình có nhận viết thuê luận văn với đa dạng các đề tài điểm cao và chất lượng,bạn đang lo lắng vì chưa thể hoàn thành bài luận văn vì bạn chưa có nhiều thời gian hoặc thậm chí giáo viên đưa ra yêu cầu quá khó so với năng lực của bạn. Không sao cả, ngay bây giờ đây các bạn hãy tìm đến ngay dịch vụ làm thuê luận văn thạc sĩ của chúng tôi qua zalo/telegram : 0934.536.149 để được tư vấn báo giá làm bài trọn gói và từ A đến Z nhé.

Những Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Tiếng Anh Hay Nhất Hiện Nay

 1. Using discussion activities to increase motivation and speaking proficiency of 10th grade students at a Secondary school in VN.
 2. Using language games to enhance motivation in English classes for students at an English center.
 3. Using group work to improve speaking skills of the 11th grade students at a Secondary school in VN: An action research
 4. Applying communicative language teaching to improve speaking competence of the 11th year students at a Secondary school in VN
 5. Using mind mapping to improve 10th grade students’ English vocabulary at a Secondary school in HN
 6. An investigation into the effectiveness of warm-up activities in English speaking skill improvement for the 12th grade students at a Secondary school in HN
 7. An investigation into problems faced by teachers and students in large multilevel classes during English speaking periods at a Secondary school in HN
 8. An investigation into the effectiveness of pre-listening activities on the students’ English listening comprehension improvement at a Secondary school in HN
 9. A study of the challenges to the effectiveness of learning military English for the 11th graders at a Secondary school in HN
 10. An Action Research Project On The Using Language Games To Enhance Motivation In English Speaking Classes For The 10th Graders At A Secondary School In Hn
 11. The use of authentic texts as reading comprehension materials for the 10th graders a Secondary school in HN
 12. Using referential questions to promote participation and oral production in reading lessons for the 12th grade stdents at a secondary school in hn
 13. Using active learning techniques to engage the 10th grade students at a secondary school in hn in vocabulary learning
 14. Using games to increase motivation and speaking proficiency of non-major english learners at an english language center in hn.
 15. Using the 3-2-1 reading strategy to improve reading comprehension for the 11th grade students at a secondary school in hn
 16. Using native english speaking youtube vlogs to facilitate english language learning at an english in hn.
 17. Using corrective feedback to promote the students’ learning: A study ATan Egnlish center.
 18. The use of pre-writing activities to improve writing skills for 11th form students at a secondary school in hn
 19. A study of compliments and responses to compliments in english and vietnamese
 20. Using role – play activities in teaching english speaking skills for the 12th graders at a secondary school in hn
 21. How to increase adults’ participation in speaking lessons: an action research project at an english center
 22. A study on appearance description in selected ernest hemingway’s short stories (nghiên cứu về miêu tả diện mạo trong các truyện ngắn chọn lọc của ernest hemingway)
 23. A study on linguistic features of compound words in english articles about climate change with vietnamese equivalents
 24. A cross-cultural study on hedges showing power distance in contemporary english and vietnamese novels
 25. English preposition “on” in to kill a mocking bird and its vietnamese equivalents in giết con chim nhại
 26. A study on metaphors used in articles of financial times
 27. A study on the semantic features of idioms and proverbs in english containing the words mouse, horse, cat, chicken with reference to vietnamese equivalents
 28. Negative yes/no questions in english and vietnamese:a contrastive analysis
 29. A study on suffixation in english articles about brexit with reference to vietnamese equivalents
 30. A study on negative expressions in the bilingual novel “Wuthering Heights” from syntactic and semantic perspectives
 31. Sight translation study by 4th year students of FEFL.
 32. A study on translation of non equivalence at word level from English to Vietnamese and vice versa
 33. A study on short-term memory – decisive factor to succeed in consecutive translation
 34. Neologisms in English texts and their translation into Vietnamese
 35. A study on Vietnamese-English translation of exhibit labels in the Vietnamese museum of Ethnology
 36. A study on errors in translating Vietnamese cuisines in some Hanoi’s restaurants into English
 37. Strategies for translating Noun Phrases/ Verb Phrases in Novel ” Gone With the Wind”
 38. Strategies for translating Advertisements from English into Vietnamese and vice versa.
 39. A study of English food-related set expressions and the Vietnamese equivalents
 40. A study on word order in English verb phrases with reference to the Vietnamese equivalents
 41. A study of English expressions/strategies for gratitude with reference to the Vietnamese equivalents
 42. A study on English idioms denoting food and drink with reference to the Vietnamese equivalents
 43. A study on syntactic and semantic features of English motion verbs in comaprision with the Vietnamese equivalents
 44. An analysis of coordinating conjunctions as cohesive devices in “The Call of the Wild” by Jack London in comparison with its Vietnamese translation
 45. A study of English pragmatic markers on the basis of the bilingual novel “Jane Eyre”
 46. Đề Tài Làm Luận Văn Thạc Sĩ Tiếng Anh: Refusing an invitation in English and Vietnamese
 47. A study on different types of verbal responses to questions in English conversations with reference to the Vietnamese equivalents
 48. Conversation maintaining strategies in English and Vietnamese
 49. English proverbs denoting weather with reference to the Vietnamese equivalents
 50. A study on English idioms colors with reference to the Vietnamese equivalents
 51. A study on advice-giving in English with reference to the Vietnamese equivalents
 52. A cross-cultural contrastive analysis on greetings in English and Vietnamese
 53. A cross-cultural study on verbal compliment responses by English native speakers and Vietnamese learners
 54. A study of English idioms denoting FEAR with reference to the Vietnamese equivalents
 55. A study on pragmatic pespective of irony in English with reference to the Vietnamese equivalents
 56. English marriage-related proverbs and their equivalents in Vietnamese
 57. A study of English idioms containing the word ‘arm’, ‘hand’, ‘finger’ with reference to the Vietnamese equivalents
 58. A study on English expressions of greeting with reference to the Vietnamese equivalents
 59. A contrastive study of syntactic and semantic features of idioms denoting ‘Fire’ in English and Vietnamese
 60. A study of English set expressions containing numbers and the Vietnamese equivalents
 61. A contrastive study on interjection in English and Vietnamese
 62. A cross-cultural study of promissing in English and Vietnamese
 63. A study on English responses to compliments with reference to the Vietnamese equivalents
 64. A study of conditional sentences in the English novel “Jane Eyre” and their Vietnamese equivalents
 65. An analysis of cohesive device in business letters in English and Vietnamese
 66. An investigation into English expressions for thanks with reference to the Vietnamese equivalents
 67. An investigation into syntatic and semantics features of English collocations with the verb ‘make’ with reference to the Vietnamese equivalents
 68. A study on semantic features of English idioms denoting TIME with reference to the Vietnamese equivalents.
 69. Features of set expressions containing word “Black” and
 70. “White” in English and ” Đen”, “Trắng” in Vietnamese from the cultural perspective.
Đề Tài Làm Luận Văn Thạc Sĩ Tiếng Anh
Đề Tài Làm Luận Văn Thạc Sĩ Tiếng Anh
 1. English prepositions of place “in”, “at”, “on” with reference to Vietnamese equivalents.
 2. A study on semantic features of English colour expressions with reference to the Vietnamese equivalents
 3. A study of english idioms relating to “LOVE” with reference to the Vietnamese equivalent
 4. Syntactic and semantic features of English noun phrase with reference to their Vietnamese equivalents
 5. A study on politeness strategies preferred by the British in responding to complaints
 6. A study on English politeness strategies for gift offers with reference to the Vietnamese equivalents
 7. A study of English politeness strategies for expressing annoyance with reference to the Vietnamese equivalents
 8. Negative questions in English and Vietnamese – A contrastive analysis
 9. A study on the flouting maxims used in the novel “The sun also rises” by Ernest Hemingway
 10. A study on ellipsis in Ernest Hemingway’s short stories with reference to the Vietnamese equivalents
 11. An investigation into the cultural factors affecting the translation of idioms from English into Vietnamese
 12. Đề Tài Làm Luận Văn Thạc Sĩ Tiếng Anh :Implicature in English funny stories
 13. A study on English idiomatic expressions containing the word ” eye” with reference to the Vietnamese equivalents
 14. A study on semantic and syntactic features of English adjective phrases denoting ‘Big’ with reference to their Vietnamese equivalents
 15. A study on the English collocations containing the verb “SET” with reference to their Vietnamese equivalents
 16. A stylistic analysis of the U.S President Barack Obama’s inaugural speeches in 2009 and 2013
 17. A cross-cultural study on criticizing in English and Vietnamese
 18. A contrastive study on metonymy in English and Vietnamese
 19. A contrastive study on the meanings of the verb ‘run’ in English and ‘chạy’ Vietnamese from a cognitive semantic perspective.
 20. A study on grammatical and semantic features of indirect speech in English and their Vietnamese equivalents
 21. Using Movies in Teaching Speaking Skills to False Beginners
 22. Difficulties of Learning English Vocabulary Facing Rural 10th-grade Students at … High School
 23. The Role of Body Language in Teaching English to Children
 24. Exploring Factors Affecting the First-year Students’ Listening Skill and their Implications for the Students’ Listening Skill Development
 25. The effect of native English speaker teachers on English speaking skill of the beginners at … English Center
 26. Using the Internet to promote autonomous English learning of English majors at Vietnam National University of Agriculture
 27. Motivation and attitudes of Vietnam National University of Agriculture English major students towards learning English.
 28. English major students’ attitudes towards doing English presentations at Vietnam National University of Agriculture
 29. Group Work and the Efficiency in Improving the Academic Performance for English major students at Vietnam National University of Agriculture
 30. Benefits of English Speaking Clubs to the Promotion of Speaking Skill
 31. Properly organizing pair work activities to increase the students’ participation in speaking lessons- An action research project at Vietnam National University of Agriculture
 32. The effects of guided extensive reading on reading speed and reading comprehension of first-year students at Vietnam National University of Agriculture
 33. The effects of peer feedback on improving the first-year students ‘s writing skills at Vietnam National University of Agriculture
 34. The effects of semantic mapping on vocabulary retention of non-English major first –year students at Vietnam National University of Agriculture. An action research project
 35. Using communicative activities to improve grammar learning: An action research project for first-year students at Vietnam National University of Agriculture
 36. The impact of using group work in reading class among first year English major students
 37. Investigation into reality of teaching pronunciation to 10th grade students at Cao Ba Quat High School
 38. Perception and practice of using mind mapping in reviewing vocabulary
 39. Exploring factors affecting the first year English major students’ listening skill and their implications for the students’ listening skill development
 40. Studying online to improve Listening skill of 2nd year English major students
 41. Application of body language in communication in Vietnam and the US
 42. Qualities and skills needed to become a consecutive interpreter
 43. A study on common English written errors made by first/ second year students of English major at Vietnam National University of Agriculture
 44. Factors affecting motivation in learning English speaking skill of English majors/ non-English majors at Vietnam National University of Agriculture
 45. A study on vocabulary learning strategies employed by English major students at Vietnam National University of Agriculture
 46. Factors supporting the learning of English as a foreign language among English-majored students at VNUA
 47. Factors causing a lack of motivation among low-level English-majored students at VNUA
 48. Evaluation of an online English learning program (choose an online English learning program)
 49. Evaluation of a textbook from the perspective of instructors (choose any textbook)
 50. Evaluation of an English learning application
 51. Enhancing students’ speaking skills through cooperative group work at Viet Nam National University of Agriculture.
 52. Storytelling as a strategy to increase oral language proficiency of the first year students at Vietnam National University of Agriculture.
 53. An action research project on using Role-play to teach speaking skills at Vietnam National University of Agriculture.
 54. The effects of using games in improving speaking skills for the second students at Vietnam National University of Agriculture.
 55. A study on some reading strategies to improve reading skills for the first year students at Viet Nam National University of Agriculture.
 56. A study on applying information technology in English language teaching at Viet Nam National University of Agriculture.
 57. Organization of efficient group activities in teaching and learning foreign language.
 58. Negative mother tongue language transfer into english writing learning of first year advanced program students at Vietnam National University Of Agriculture.
 59. A study on difficulties in learning ESP of students at Viet Nam National University of Agriculture.
 60. Using visual aids for effective esp vocabulary teaching for students at Vietnam National University Of Agriculture
 61. The use of authentic materials in teaching reading for third year- students at VNUA
 62. The effects of using extensive reading in teaching reading for third year- students at VNUA
 63. A survey on the use of smartphone in learning English within English-major students at VNUA
 64. A survey on learners’ autonomy among English-major students at VNUA
 65. Some suggestions in adapting ESP textbooks to teach English for Environmental Science at VNUA.

Bài viết trên đây là toàn bộ Đề Tài Làm Luận Văn Thạc Sĩ Tiếng Anh hoàn toàn xuất sắc các bạn học viên có thể lựa chọn ngay cho mình một đề tài hữu ích để xem và tham khảo nhé.Chúc các bạn xem được bài viết này sẽ lựa chọn ngay ra cho mình một đề tài phù hợp và nhanh chóng hoàn thành được bài luận văn của mình nhé. Ngoài ra, hiện nay bên mình có nhận viết thuê luận văn với đa dạng các đề tài xịn xò nhất hiện nay, nếu các bạn có nhu cầu cần viết thuê một bài luận văn thì ngay bây giờ đây hãy tìm đến ngay dịch vụ nhận làm khoá luận tốt nghiệp của chúng tôi qua zalo/telegram : 0934.536.149 để được tư vấn báo giá làm bài trọn gói và hỗ trợ nhanh nhất có thể nhé.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Contact Me on Zalo