Danh Sách 150 Đề Tài Luận Văn Chuyên Ngành Quản Lý Công

Rate this post

Tổng hợp Danh Sách 150 Đề Tài Luận Văn Chuyên Ngành Quản Lý Công mới nhất, để giúp đỡ cũng như chia sẻ đến các bạn học viên đang gặp khó khăn trong việc lựa chọn đề tài làm luận văn thạc sĩ. Dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ tại Trang Luận Văn đã dành thời gian rất nhiều để chia sẻ đến các bạn Danh Sách 150 Đề Tài Luận Văn Chuyên Ngành Quản Lý Công mới nhất.

Ngoài ra, còn rất nhiều đề tài luận văn thạc sĩ ngành quản lý công khác, nếu như các bạn học viên chưa ưng ý với 150 Đề Tài Luận Văn Chuyên Ngành Quản Lý Công dưới đây, thì có thể liên hệ trực tiếp đến Trang Luận Văn để được hỗ trợ thêm về những đề tài mới nhất nhé.

 1. Khuyến khích người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Thành phố Hải Phòng
 2. Chất lượng công chức các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
 3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản đến tại Văn phòng Chính phủ
 4. Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính tại Ủy ban nhân dân Phường An Biên, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
 5. Cán bộ nữ trong lãnh đạo quản lý tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Nam Định
 6. Xây dựng tiêu chí đánh giá giáo viên dạy nghề trong cơ sở dạy nghề theo tiêu chuẩn quốc tế tại Hà Nội
 7. Nâng cao hiệu quả Quản lý hành chính nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp xã ở huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
 8. Chất lượng cán bộ chủ chốt các phường ở Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
 9. Chất lượng công chức các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa
 10. Đào tạo, bồi dưỡng các chức danh quản lý ở Bộ Năng lượng và Mỏ, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
 11. Thực hiện Quy chế văn hóa công sở tại Ủy ban nhân dân Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
 12. Phổ biến, giáo dục pháp luật đối với lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài
 13. Phổ biến, giáo dục pháp luật đối với thanh niên Thủ đô hiện nay
 14. Giải quyết khiếu nại trong thu hồi đất ở huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội.
 15. Văn hóa công sở tại Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC
 16. Quản lý nhà nước đối với thanh niên công giáo tại tỉnh Nam Định
 17. Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực ngành kho bạc ở Việt Nam
 18. Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực hành chính trên địa bàn huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
 19. Quản lý nhà nước về giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở Thành phố Hải Phòng
 20. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về bồi thường thu hồi đất đối với các dự án kinh tế trên địa bàn Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
 21. Quản lý nhà nước về hộ tịch tại huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
 22. Tổ chức và hoạt động thanh tra chuyên ngành giáo dục của tỉnh Nam Định
 23. Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định
 24. Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
 25. Cải cách thủ tục hành chính tại Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ
 26. Giáo dục pháp luật cho học sinh trong trường trung học phổ thông – Từ thực tiễn huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
 27. Chất lượng cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý tỉnh Nam Định
 28. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với đội ngũ lãnh đạo Đoàn cấp cơ sở ở tỉnh Nam Định hiện nay
 29. Quản lý nhà nước về đào tạo nguồn nhân lực ngành du lịch trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 30. Quản lý nhà nước đối với hoạt động cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Nam Định
 31. Hiệu quả quản lý “Dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động sử dụng tin nhắn” tại Việt Nam
 32. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức tại Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, giai đoạn 2011-2015
 33. Quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng tại Ninh Bình – Thực trạng và giải pháp
 34. Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về Dân số – Kế hoạch hóa gia đình của Thành phố Hà Nội
 35. Quản lý nhà nước đối với hoạt động phòng, chống ma túy trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 36. Quản lý nhà nước đối với hoạt động phòng, chống ma túy trên địa bàn Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
 37. Quản lý nhà nước đối với hoạt động cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
 38. Đổi mới tổ chức bộ máy chính quyền đô thị ở Việt Nam hiện nay
 39. Đánh giá công chức các phòng chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định
 40. Năng lực công chức các phường tại Thành phố Nam Định
 41. Chất lượng công chức các phường, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
 42. Nâng cao chất lượng hoạt động của đội tàu biển Việt Nam
 43. Hoàn thiện hệ thống văn bản hành chính của Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex
 44. Hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nhà nước về thủ tục xuất nhập khẩu trang thiết bị y tế
 45. Chính sách của Nhà nước đối với khai thác thủy sản trên các vùng biển xa
 46. Quản lý nhà nước đối với hoạt động giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Nam Định
 47. Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Nam Định
 48. Tổ chức thực thi chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
 49. Tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân cấp xã ở tỉnh Nam Định
 50. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
 51. Quản lý nhà nước trong hoạt động phối hợp điều tra các vụ án có yếu tố nước ngoài
 52. Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Viêng Chăn – nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong giai đoạn hiện nay
 53. Quản lý nhà nước về bảo tồn khu di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 54. Năng lực của công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc
 55. Đánh giá thực hiện quy tắc ứng xử tại Bệnh viện tuyến Trung ương trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 56. Nâng cao hiệu quả Quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo qua thực tiễn huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
 57. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu của Văn phòng Bộ Giáo dục –  Đào tạo hiện nay
 58. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam (thực tế tại Tạp chí Truyền thống và Phát triển, Tạp chí điện tử Vanhien.vn, Báo điện tử tầm nhìn net)
 59. Quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở quận Chanthabuly, Thành phố Viêng Chăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
 60. Cung øng dÞch vô hµnh chÝnh c«ng tại Ủy ban nhân dân quận trªn ®Þa bµn Thành phố Hà Nội
 61. Quản lý nhà nước đối với việc xác định giá trị tính thuế hàng hóa nhập khẩu trong giai đoạn hiện nay
 62. Tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp huyện ở tỉnh Hưng Yên
 63. Quản lý hành chính tư pháp của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam
 64. Tổ chức, chỉ huy điều khiển giao thông của Cảnh sát giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 65. Hoạt động thanh tra chuyên ngành văn hóa của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hà Nội
 66. Quản lý nhà nước về chứng thực trên địa bàn Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội
 67. Giải quyết khiếu nại về đất đai tại Huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
 68. Quản lý nhà nước đối với thị trường xuất khẩu hàng nông nghiệp
 69. Phổ biến, giáo dục pháp luật đối với sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Nam Định
 70. Quản lý nhà nước đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh Nam Định
 71. Năng lực công chức thông quan hàng hóa của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa
 72. Đào tạo, bồi dưỡng công chức hành chính nhà nước theo nhu cầu ở tỉnh Bắc Ninh
 73. Tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo tại Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 74. Thực hiện văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
 75. Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp du lịch trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 76. Quản lý nhà nước đối với nguồn nhân lực lao động ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
 77. Nâng cao năng lực công chức chính quyền cấp huyện ở Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào qua thực tiễn Huyện
 78. Quản lý nhà nước đối với nguồn nhân lực giảng viên các trường Đại học công lập trên địa bàn tỉnh Nam Định
 79. Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực giảng viên các trường Cao đẳng nghề trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 80. Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực đại học Nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào
 81. Quản lý nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp tự chủ tài chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 82. Nâng cao chất lượng ban hành quy chế của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
 83. Quản lý nhà nước về tạo nguồn cán bộ, công chức cấp cơ sở tại huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng
 84. Hoàn thiện quản lý nhà nước nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Nam Định
 85. Đào tạo, bồi dưỡng công chức hành chính theo vị trí việc làm ở Việt Nam hiện nay
 86. Năng lực công chức các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
 87. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã ở huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái
 88. Phát triển nguồn nhân lực giảng viên các trường Cao đẳng nghề trên địa bàn tỉnh Nam Định
 89. Chính sách thu hút người tài vào các cơ quan hành chính nhà nước ở tỉnh Thanh Hóa
 90. Chính sách đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Nam Định
 91. Quản lý nhà nước về người cao tuổi ở Việt Nam hiện nay
 92. Quản lý nhà nước về tài liệu điện tử ở Việt Nam hiện nay
 93. Năng lực đội ngũ kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
 94. Nâng cao chất lượng ban hành văn bản hành chính của Trường đại học Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang
 95. Vai trò của chính quyền xã trong xây dựng nông thôn mới ở Thái Nguyên
 96. Hệ thống văn bản quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao trong lĩnh vực quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam
 97. Năng lực quản lý của cán bộ Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc
 98. Quản lý hành chính nhà nước trong hệ thống Tòa án nhân dân nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
 99. Chất lượng công chức xã tại huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội
 100. Năng lực của công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
 101. Chính sách bảo hiểm thất nghiệp tại tỉnh Tuyên Quang
 102. Quản lý nhà nước về tái định cư khi thuộc dự án Thủy điện Sơn La, tỉnh Sơn La
 103. Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực Y học cổ truyền Việt Nam
 104. Quản lý nhà nước về đội ngũ giảng viên trường đại học thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam
 105. Nâng cao hiệu quả tuyển dụng công chức phường tại quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng
 106. Năng lực thực thi công vụ của công chức phòng Nội vụ huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
 107. Quản lý nhà nước đối với trường đại học tỉnh Thái Bình
 108. Quản lý nhà nước về bảo tồn phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 109. Quản lý nhà nước về hoạt động thư viện công cộng (từ thực tiễn tình Thái Bình)
 110. Đào tạo, bồi dưỡng công chức Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
 111. Nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng công chức cấp huyện tại Uỷ ban nhân dân huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
 112. Xã hội hóa dịch vụ công cộng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
 113. Nâng cao năng lực cán bộ, công chức cơ quan Văn phòng tỉnh ủy Thái Bình
 114. Một số giải pháp quản lý nhà nước về phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hoá ở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
 115. Quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng công chức hành chính nhà nước tại tỉnh Hải Dương trong giai đoạn hiện nay
 116. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã của tỉnh Bắc Kạn trong giai đoạn hiện nay
 117. Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý trong các cơ quan nhà nước cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
 118. Đổi mới hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân đối với Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
 119. Quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn  tỉnh Bắc Giang
 120. Tổ chức và hoạt động của Cảnh sát biển vùng I
 121. Quản lý nhà nước về thanh tra – Từ thực tiễn tại Thanh tra Chính phủ
 122. Quản lý nhà nước về đất đai ở huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng
 123. Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã tại huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng
 124. Bồi thường giải phóng mặt bằng ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
 125. Thu hồi, đền bù đất đai trong giải phóng mặt bằng ở quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
 126. Quản lý nhà nước về vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Thái Bình
 127. Quản lý nhà nước về xây dựng nhà ở riêng lẻ tại các điểm dân cư nông thôn trên địa bàn các huyện thuộc Thành phố Hà Nội
 128. Quản lý nhà nước đối với môi trường đầu tư tại tỉnh Thái Bình
 129. Quản lý nhà nước về đất nông nghiệp ở huyện Ba Vì – Thành phố Hà Nội
 130. Tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng
 131. Hoàn thiện thủ tục hành chính trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội
 132. Quản lý nhà nước về hải quan tại Cục Hải quan Thành phố Hà Nội
 133. Tiếp công dân và xử lý đơn thư của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên
 134. Hoạt động thanh tra chuyên ngành thông tin và truyền thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 135. Giải quyết khiếu nại của Thanh tra Bộ Công thương
 136. Quản lý nhà nước về Hợp tác xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 137. Quản lý Nhà nước về sở hữu công nghiệp tại tỉnh Thái Nguyên
 138. Quản lý ngân sách nhà nước ở quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
 139. Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại  huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội
 140. Quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
 141. Quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thái Nguyên
 142. Chất lượng công chức cấp xã, thị trấn huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
 143. Quản lý nhà nước về đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức ở quận Sikhottabong, Thành phố Viêng Chăn – nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
 144. Nâng cao hiệu quả hoạt động của cán bộ công đoàn Thành phố Hải Phòng trong giai đoạn hiện nay
 145. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn tỉnh Thái Bình trong giai đoạn hiện nay
 146. Quản lý nhà nước trong lĩnh vực hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại cảng biển Hải Phòng
 147. Quản lý nhà nước đối với công chức quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 148. Phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho thanh niên tại huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng
 149. Quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ
 150. Quản lý nhà nước đối với công tác văn thư lưu trữ trong cơ quan thuế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Trên đây là tổng hợp Danh Sách 150 Đề Tài Luận Văn Chuyên Ngành Quản Lý Công mới nhất, đến với Trang Luận Văn các bạn gặp những khó khăn gì đề được hỗ trợ, tư vấn nhiệt tình nhất. Từ việc tư vấn đề tài, đến việc làm đề cương chi tiết và hoàn thiện bài luận văn thạc sĩ của các bạn. Ngoài ra, Trang Luận Văn còn nhận hỗ trợ hoàn thiện bài luận văn thạc sĩ của các bạn đang làm dở dang, hoặc đang bị giáo viên bắt chỉnh sửa, và lỗi đạo văn quá nhiều, đều được Trang Luận Văn hỗ trợ cho các bạn học viên từ A- Z hãy liên hệ trực tiếp để trao đổi thêm các bạn nhé.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*