16 Đề tài luận văn luật hiến pháp – Thạc sĩ ngành Luật

5/5 - (2 bình chọn)

Đặc mình gửi gắm đến các bạn TOP 6 bài mẫu đề tài luận văn luật hiến pháp, như các bạn đã biết luật là một trong những ngành hot nhất hiện nay và dần dần được giới trẻ yêu thích lựa chọn tăng lên thêm từng năm. Luật hiến pháp là một hệ thống gồm các quy định pháp luật được điều chỉnh theo từng quan hệ xã hội để gắn liền với tổ chức quyền lực nhà nước, mà cũng chính vì thế mà Luật Hiến Pháp rất quan trọng trong đời sống của chúng ta.


LUẬT HIẾN PHÁP LÀ GÌ 

Ngành luật là một trong những ngành học hot nhất hiện nay với khối lượng học sinh lựa chọn vào các trường khoa luật là rất cao. Các sinh viên khi học ngành luật đều được đào tạo kiến thức từ cơ bả cho đến chuyên sâu và tìm hiểu hệ thống các quy định pháp luật. Cùng với sự phát triển của đất nước, có rất nhiều ngành nghề như về luật hiến pháp, luật hình sự, luật tố tụng hình sự, dân sự tố tụng dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh tế, tài chính, đất đai, ngân hàng….

Luật hiến pháp hay còn gọi là luật nhà nước, thông qua luật hiến pháp sẽ giúp cho nhà nước dễ dàng điều chỉnh các mối quan hệ xã hội quan trọng nhất và được gắn liền với các tổ chức quyền lực nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

ĐỀ TÀI LUẬN VĂN LUẬT HIẾN PHÁP

1. Mối quan hệ giữa nhân dân với Quốc hội và đại biểu Quốc hội trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
2. Mối quan hệ giữa nhân dân với Hội đồng nhân dân và đại biểu hội đồng nhân dân trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
3. Hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với các cơ quan nhà nước (thực tiễn gắn với một địa phương nhất định).
4. Đề tài luận văn luật hiến pháp Vấn đề bảo đảm thực hiện quyền chính trị của công dân ở nước ta.
5. Vấn đề bảo đảm thực hiện quyền dân sự của công dân ở nước ta.
6. Vấn đề bảo đảm thực hiện quyền văn hóa, giáo dục của công dân ở nước ta.
7. Quyền hội họp, lập hội của công dân – Những vấn đề lý luận và thực tiễn.
8. Quyền biểu tình của công dân – Những vấn đề lý luận và thực tiễn.

Tham khảo thêm ⇒ Dịch vụ viết thuê Luận văn  

9. Hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân 
10. Tổ chức và hoạt động các Ủy ban của Quốc hội trước yêu cầu đổi mới.
11. Vấn đề trưng cầu ý dân ở Việt Nam.
12. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở địa phương.
13. Thực trạng xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, vì nhân dân, do nhân dân theo quy định tại
14. Đề tài luận văn thạc sĩ luật hiến pháp Giải pháp bảo đảm “tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân” được quy định tại
15. Tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo của Đảng CSVN đối với nhà nước và xã hội theo quy định của Điều
16. Đổi mới cơ chế pháp luật/phân công, phối hợp, kiểm soát quyền lực trong xây dựng nhà nước pháp quyền XHCNVN VN theo tinh thần của

BÀI MẪU LUẬN VĂN LUẬT HIẾN PHÁP – MẪU THẠC SĨ ĐIỂM CAO

BÀI MẪU: QUYỀN TƯ PHÁP THEO HIẾN PHÁP

Mở đầu bằng “ Trong lịch sử tư tưởng nhân loại ” giúp cho Bài mẫu luận văn Luật hiến pháp gây thêm điểm cộng với người đọc vì giống như đang đọc mở đầu của một lịch sử, người đọc sẽ cảm thấy hào hứng hơn bao giờ hết về lịch sử của chính đất nước ta. Cho đến hiện nay có rất nhiều quan niệm được chia sẻ rộng rãi từ quốc gia này sang quốc gia khác, tuy nhiên ý nghĩa của nó chỉ vọn vẹn là áp dụng quy định của pháp luật để xử lý, phân định đúng sai.

Trước khi tiến đến lựa chọn Đề tài luận văn luật hiến pháp này, tác giả đã tìm hiểu kĩ lưỡng từ các công trình nghiên cứu trước đây, khi tìm hiểu kĩ nhưng chưa thấy ai làm về đề tài Quyền tư pháp theo hiến pháp năm 2013 nên tác giả đã chọn để làm bài luận văn thạc sĩ cho mình. Những số liệu hay ví dụ thậm chí là trích dẫn đều hoàn toàn chính xác, có nguồn rõ ràng thể hiện sự trung thực của tác giả đối với bài luận văn của chính mình. Bài luận văn này được tác giả thực hiện theo đúng quy định của trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, nên các bạn tham khảo luôn cả hình thức làm bài luôn nhé.

dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ
dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ

Bài mẫu luận văn thạc sĩ Luật hiến pháp này được chia làm 3 chương chính, lần lượt được chia từng phần mục rõ ràng, cụ thể và được sắp xếp logic, khoa học. Nhờ vào đó mà người đọc dễ dàng tham khảo, hiểu được các nội dung mà tác giả đang trình bày ngay trong bài luận văn.

Chương 1: Quyền tư pháp trong chính thể nhà nước hiện đại

Chương 2: Quyền tư pháp theo quy định của hiến pháp

Chương 3: Những nội dung mới của luật tổ chức tòa án nhân dân theo hiến pháp

Với khả năng diễn đạt cộng với lối văn phong hiện đại, tác giả đã hoàn thành trọn vẹn bài luận văn bằng những phương pháp phổ biến như chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Nhằm triển khai Đề tài luận văn thạc sĩ luật hiến pháp hoàn chỉnh hơn, từ những lý luận cơ bản cho đến nội dung chính của bài đều được đánh giá bằng những quy định của pháp luật và áp dụng vào thực tiễn. Áp dụng thực tiễn là một trong những điều vô cùng quan trọng của một trong những luận văn, đây cũng là một trong những yếu tố để đánh giá bài luận văn nên các bạn cần chú ý và làm kĩ nhé.

.

BÀI MẪU LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HIẾN PHÁP ĐỀ TÀI: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ QUA CÁC BẢN HIẾN PHÁP VIỆT NAM 

Công cuộc đổi mới đất nước, sự phát triển của nền kinh tế đã giúp cho nước ta có thêm nhiều định hướng. Những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới trong những năm qua đã tác động sâu sắc đến tình hình nước ta, do vậy luôn cần những quy định pháp luật để ngăn chặn những nhân tố gây ảnh hưởng. Và quyền con người cũng một trong những giá trị mang tính toàn cầu, đây cũng là lý do mà tác giả lựa chọn Đề tài luận văn luật hiến pháp.

Đồng thời, tác gỉa sử dụng các phương pháp luận để nghiên cứu bài luận văn tốt hơn, phù hợp với tính chất, nội dung, quy mô của đề tài. Tác giả cũng tham gia điều tra trực tiếp để có những thông tin mới, số liệu mới phục vụ cho bài luận văn. Chưa dừng ở đó, những công trình nghiên cứu trong nước và ngoài nước cũng là một lựa chọn khôn ngoan, khi có thể tham khảo những bước đi trước của khóa trước, từ đó rút ra những kinh nghiệm cho bản thân làm tốt bài luận văn.

Trong bài Bài mẫu luận văn thạc sĩ Luật hiến pháp này, tác giả coi trọng mối quan hệ giữa hiến pháp với quyền con người, từ đó đánh giá vai trò mà hiến pháp mang lại cho đến ngày nay, đặc biệt là các quyền dân sự, chính trị. Với khả năng của mình, tác giả phân tích hệ thống quyền dân sự, chính trị đã được ghi nhận và bảo vệ, mang lại ý kiến góp ý của bản thân dành cho hiến pháp trước đây về tiêu chuẩn quốc tế, quyền con người. 

Tham khảo thêm ⇒ Mẫu luận văn thạc sĩ hay nhất

Tác giả đánh giá phân tích thực trạng sử dụng hiến pháp ngày nay dựa trên những thông tin, dữ liệu mà bản thân thu thập được trong quá trình làm bài luận văn. Để tìm ra những hạn chế vẫn luôn tồn tại, tác giả đã liệt kê những ưu điểm của hiến pháp nhằm hoàn thiện sửa đội văn bản luật liên quan đến quyền tự do, dân chủ của công dân chưa được ban hành. Điều này đã gay khó khăn ít nhiều cho người dân khi thực thi quyền của chính mình, vì vậy mà tác giả đã gửi gắm đến một số góp ý cho từng đối tượng với mong muốn có thể cải thiện được tình hình hiện tại.

Đề tài luận văn luật hiến pháp đánh giá tiêu chuẩn, đối chiếu với quốc tế về quyền con người, tác giả dựa trên cơ sở nghiên cứu sau đó phân tích về sự tương thích giữa các quy định hiên pháp Việt Nam với quốc tế; về số lượng quyền dân sự hiện nay đang được chính trị ghi nhận và về hiệu lực thực thi. Từ những nhận định trên, tác giả cho rằg hiên pháp của Việt Nam cần được cải thiện tốt hơn đề bảo vệ quyền con người, xây dựng cơ chế để bảo vệ hiến pháp dựa trên ” Tất cả quyền lực nhà nước là của dân, phải do dân và phải vì dân” .

ĐỀ TÀI LUẬN VĂN LUẬT HIẾN PHÁP: CƠ CHẾ BẢO VỆ HIẾN PHÁP BẰNG PHÁP LUẬT Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Ngay từ khi tham khảo, Đề tài luận văn luật hiến pháp tác giả đã đề cập một lời cam đoan rằng đây là công trình nghiên cứu của riêng một mình tác giả, những số liệu đều được công bố, có nguồn gốc rõ ràng mới sử dụng để phân tích, đồng thời đây cũng là kết quả nghiên cứu do chính bản thân tác giả tự tìm hiểu, tìm kiếm, phân tích một cách trung thực. Cho nên các bạn hoàn toàn có thể tin tưởng được công trình nghiên cứu này mà tham khảo phục vụ cho bài luận văn của chính các bạn.

Về hình thức, các phần mục trong bài đều được tác giả đã trình bày rõ ràng, khoa học và logic. Bài mẫu được chia làm hai chương chính và vô vàn các mục nhỏ khác để chứng minh cho nội dung Bài mẫu luận văn Luật hiến pháp hoàn toàn đầy đủ, chi tiết, phù hợp cho các bạn tải về. 

Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về cơ chế bảo vệ hiến pháp bằng pháp luật.

Ngay từ chương 1, tác giả đã cố gắng đề cập các khái niệm từng phần để các bạn học giả có thể tìm hiểu rõ ràng, hiểu về bài luận văn có những giá trị như thế nào để sử dụng tốt nhất có thể. Các quan niệm, khái niệm bây giờ có rất nhiều, 10 trang đăng tải thì đã có đến 9 khái niệm khác nhau tuy nhiên vẫn dẫn lối về một ý nghĩa mà chỉ khác là từ ngữ diễn đạt và 1 trang copy. Chính vì thế, nếu các bạn đang phân vân quan niệm nào mới đúng mà lại còn lách được đjao văn thì đừng ngần ngại tìm hiểu rõ về ý nghĩa khái niệm đó là gì và cho bản thân một khái niệm về luật hiến pháp.

Tham khảo thêm ⇒ Cách viết luận văn thạc sĩ sao cho đúng đủ, chi tiết

Thông quan chương 1, Đề tài luận văn thạc sĩ luật hiến pháp các bạn đã được tìm hiểu những kiến thức mới mà những công trình nghiên cứu trước đây không có hoặc còn thiếu. Các bài luận văn qua từng năm sẽ có những thông tin mới hớn bao giờ hết, vậy nên hãy cố gắng tìm hiểu những luận văn gần đây để có những kiến thức mới bổ sung cho chính bản thân và bài làm của mình. Trong chương 1, tác  giả cũng đề cập một số mô hình cơ chế để bả vệ hiến pháp một cách trọn vẹn như là pháp luật trên thế giới hay là những yếu tố đang chi phối sự lựa chọn của hiến pháp hiện nay.

Chương 2: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện cơ chế bảo vệ hiến pháp bằng pháp luật ở Việt Nam. 

Đầu tiên để đảm bảo đọc giả có thể hiểu được những cơ chế bảo vệ hiến pháp trước đây hoặc ngày nay thì tác giả đã dành một phần giới thiệu khát quát về cơ chế bảo vệ hiến pháp qua từng thời kỳ. Bài mẫu luận văn Luật hiến pháp với những kiến thức này các bạn đã được học trên trường lớp hoặc tham khảo trên các giáo án giáo trình của giáo viên, tuy nhiên không vì thế mà tác giả bỏ qua phần này, đây cũng là một điểm cộng dành cho tác giả. Đối với các bạn chưa hiểu rõ về cơ chế bảo vệ hiến pháp những giai đoạn trước đây thì cũng đừng bỏ qua phần mục này nhé.

Để đánh giá thực trạng cơ chế bảo vệ hiến pháp bằng pháp luật theo hiến pháp, tác giả đã dành gần 10 trang giấy phô diễn trình bày, sau đó đưa ra quan điểm cá nhân về cơ chế bảo vệ hiện nay. Đồng thời, Đề tài luận văn luật hiến pháp tác giả cũng mang đến những giải pháp nhằm giúp hoàn thiện cơ chế bảo vệ hiến pháp bằng pháp luật.

BÀI MẪU ĐỀ TÀI LUẬN VĂN LUẬT HIẾN PHÁP: CÔNG LÝ VÀ SỰ THỂ HIỆN CÔNG LÝ TRONG HIẾN PHÁP VIỆT NAM. 

Các bạn hay trêu đùa công lý đâu thì có hình Công Lý ở đó, tuy nhiên theo khái niệm thì công lý là sự đúc kết của những sự cố gắng, nỗ lực không ngừng thực thi công bằng, là cốt lõi, giá trị nền tảng khi tổ chức một xã hội trật tự, ổn định. Bài mẫu Đề tài luận văn luật hiến pháp được tác giả chia làm 4 chương mẫu:

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Trong chương này, tác giả thể hiện bằg cách diễn đạt ngôn từ của mình khi tham khảo các công trình nghiên cứu cả trong nước và ngoài nước, từ đó giúp tác giả thể hiện được tốt lối dẫn dắt của mình cho người đọc. Song song, nhờ tham khảo các bài nghiên cứu trước đây đã giúp tác giả có thêm kiến thức về những gì trước đây đã được khai thác, từ đó giúp cho tác giả có thêm điểm mới để làm cho Luận văn thạc sĩ Luật hiến pháp mới mẻ, mang lại nhiều giá trị hơn.

Chương 2: Những vấn đề lý luận về công lý và sự thể hiện của công lý trong hiến pháp.

Tham khảo thêm ⇒ Trọn bộ Đề cương chi tiết luận văn

Với lượng kiến thức mà chương 2 mang lại cũng khá nhiều, nằm trong vòng 50 trang nhưng đều được tác giả cẩn thận triển khai từng phần mục, đảm bảo chính xác, có độ logic liên kết cao với các chương còn lại, đồng thời được sắp xếp khá là khoa học. Cho nên các bạn có thể tham khảo bài mẫu này về mặt hình thức lẫn cả nội dung, vì đây là là một bài luận văn được sắp xếp theo quy định của bộ giáo dục. Điều này cũng là một điểm cộng trong bài Đề tài luận văn thạc sĩ luật hiến pháp khi vừa triển khai đầy đủ ý, vừa mang lại lượng thông tin kiến thức mới mẻ và trình bày sạch đẹp. 

Chương 3: Thực trạng thể hiện công lý trong hiến pháp và thực tiễn bảo vệ công lý ở Việt Nam hiện nay.

Nhờ vào lượng thông tin mà chương 1 và chương 2 đã triển khai, có những cơ sở lý thuyết bền vững và sự liên kết giữa các chương mạnh mẽ nên tác giả đã nhanh chóng triển khai qua chương 3. Dựa trên đó, tác giả dễ dàng thực hiện phân tích thực trạng công lý trong hiến pháp Việt Nam. Sau đó đưa ra kết quả, quan điểm của mình ngay trong chương sau.

Chương 4: Quan điểm và giải pháp thúc đẩy và bảo vệ công lý ở Việt Nam hiện nay

Để đi tới bước này, Đề tài luận văn luật hiến pháp tác giả đã gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên vẫn đảm bảo được tiến độ làm bài và được sự nhận xét của giáo viên giúp tác giả chỉnh sửa lại những phần chưa hợp lý.  Để thúc đẩy và bảo vệ công lý, đã có rất nhiều giải pháp được các công trình nghiên cứu trước đó đề cập, tuy nhiên vẫn chưa được sử dụng cao và chưa được tín nhiệm, cho nên tác giả đã đưa ra quan điểm của bản thân, đồng thời có những giải pháp cụ thể để thúc đẩy hiệu quả và bảo vệ công lý tốt hơn trong tương lai.

ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ HIẾN PHÁP: CHẾ ĐỊNH QUYỀN CON NGƯỜI, QUYỀN CÔNG DÂN TRONG HIẾN PHÁP VIỆT NAM.

Hiến pháp Việt Nam không còn xa lạ với mọi người nữa, bởi vì là một con người, một công dân quốc gia nào cũng sẽ có quy định để bảo vệ công dân của chính đất nước họ. Chính vì thế, để có những giải pháp nhằm hoàn thiện quyền con người, quyền công dân trong hiến pháp Việt Nam hơn, tác giả đã lựa chọn Đề tài luận văn luật hiến pháp làm luận văn của mình.

Đồng thời, theo tác giả những nghị quyết đều được đặt ra bởi những yêu cầu cần thiết, luôn phải nghiên cứu nội dung của hiến pháp mới. Đặc biệt là các quy định về quyền con người, quyền công dân đều được tác giả lựa chọn và để đánh giá những thành tựu đã có, hay những khó khăn đang gặp phải còn hạn chế về chế định quyền con người, quyền công dân. Bài mẫu được tác giả chia làm 3 chương chính như là

Tham khảo thêm ⇒ Danh sách đề tài luận văn mới

Chương 1: Mối quan hệ giữa quyền con người và hiến pháp.

Sau khi tham khảo rất nhiều các công trình nghiên cứu trước đây, có cho mình những kiến thức mới và rút kinh nghiệm từ các nghiên cứu trước, cho nên tác giả đã quyết định sử dụng các phương pháp luận duy vật biện chứng, duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác và tư tưởng Hồ Chí Minh để làm đa dạng cho bài luận văn. Trong chương 1,Bài mẫu luận văn thạc sĩ Luật hiến pháp tác giả trình bày vai trò quan trọng của quyền con người, bảo vệ thúc đẩy nhân quyền và cả về hiến pháp trên thế giới. 

Ngay từ lời mở đầu ta đã thấy sự liên kết mạnh mẽ giữa các chương, nên mỗi chương đều có một tác dụng chính nhưng lại có mức độ liên kết với nhau, nói cho dễ hiểu thì chương 1 phải liên kết với chương 2, chương 2 thì liên kết với chương 3. Tuy nhiên nếu trong trường hợp chương 2 bị sai thì chương 3 sẽ k có ý nghĩa để tồn tại.

Chương 2: Quyền con người, quyền công dân trong các hiến pháp Việt Nam.

Tuy đã có công trình nghiên cứu sử dụng các phương pháp này để làm bài luận văn, nhưng vì chưa có bài nào nghiên cứu toàn diện chế định này nên tác giả đã quyết định chọn Đề tài luận văn thạc sĩ luật hiến pháp và các phương pháp này để hoàn thanh luận văn tốt nghiệp. Với chương 2, tác giả triển khai các phần mục được sắp xếp logic, khoa học và tỉ mỉ từ khái quát cho đến cách thức và so sánh các hiến pháp, chế định khác nhau. 

đề tài luận văn luật hiến pháp
đề tài luận văn luật hiến pháp

Để so sánh được các hiến pháp với nhau bắt buộc cần phải hiểu rõ về các hiến pháp, vì thế tác giả đã dành thời gian rất nhiều để tìm hiểu những hiến pháp trước đây và rồi mang lại những thôgn tin hữu ích nhất rồi so sánh. Từ đó các bạn hoàn toàn có thể tin tưởng được những thông tin mà tác giả mang lại ngay từ chương này.

Chương 3: Quyền con người, quyền công dân trong hiến pháp Việt Nam.

Đặc biệt, Luận văn thạc sĩ Luật hiến pháp để thực hiện tốt chương 3 thì tác giả cần thể hiện các vấn đề trong chương 2 sau đó dựa trên đó mang đến những kết quả chính xác, sau đó phân tích những điểm mới trong hiến pháp gần đây nhất. Các điểm mới được bổ sung, sửa đổi đều dựa trên các vấn đề không được thiết yếu, cho nên khi chuyển đổi hiến pháp mới sẽ mang lại nhiều lợi ích và thiết yếu hơn, mặc dù đã có sự thay đổi mới với hiến pháp, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế. Điều này được tác giả phác họa và có một số giải pháp nhằm đảm bảo thực thi chế định quyền con người và quyền công dân tốt nhất.

BÀI MẪU LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HIẾN PHÁP: CHẾ ĐỊNH QUYỀN CON NGƯỜI TRONG HIẾN PHÁP VIỆT NAM

Giai cấp tư sản đã co những lý tưởng về quyền con người, quyền công dân của mỗi đất nước khác nhau. Đây cũng là một tư tưởng được hình thành sớm trong lịch sử của nhân loại ta lúc bấy giờ, tuy nhiên không phải đất nước nào cũng thừa nhận, cho nên quyền con người là một đấu tranh không ngừng của toàn nhân loại. Nhằm mang đến những ánh nhìn khách quan hơn về chủ đề Chế định quyền con người trong hiến pháp Việt Nam nhằm đánh giá những thành tựu và hạn chế của hiến pháp. 

Đề tài luận văn luật hiến pháp được chia làm 3 chương chính, các mục được tác giả thảo luận kĩ càng với giáo viên cho nên bài luận văn này được sắp xếp rất hợp lý, phù hợp với logic. Sau đó, tác giả cũng quyết định tìm hiểu thêm các công trình nghiên cứu khoa học trước đây để bổ trợ cho bài luận văn của mình một cách hoàn hảo nhất.

Chương 1: Cơ sở lý luận về chế định quyền con người trong hiến pháp

Chương 2: Quá trình phát triển của chế định quyền con người trong hiến pháp Việt Nam

Chương 3: Quan điểm và giải pháp hoàn thiện chế định quyền con người trong hiến pháp Việt Nam.

Tham khảo thêm ⇒ Danh sách luận văn ngành Luật

Nói một cách dễ hiểu hơn thì con người luôn là tiền đề của tri thức, cho hòa bình và phát triển của nhân loại, với tư tưởng về quyền con người luôn được gắn liền với nền cách mạng giải phóng dân tộc. Ngay chương 1, Bài mẫu luận văn thạc sĩ Luật hiến pháp tác giả đã tìm kiếm những lý luận chung, kiến thức mới phân tích những cơ sở lý luận từ đó áp dụng vào thực tế bằng một cách tổng quan. Đồng thời, làm sáng tỏ những nội dung khái niệm quyền con người,  các bạn có thể tham khảo ngay chương 1 để cập nhật thêm những thông tin mới về lý luận. 

Để làm rõ được các lý luận, tác giả đã tham khảo không ít nghiên cứu khoa học trước đây, sách báo để chứng minh mối quan hệ giữa quyền con người và hiến pháp, đây dần trở thành nền tảng vững chắc. 

Tiếp đến, tác giả dựa trên các lý luận ở chương 1 mà phân tích chế định quyền con người trong các bản hiến pháp của Việt Nam qua từng giai đoạn, nhờ vào đó àm dễ dàng nhận thấy sự phát triển, thay đổi, cải thiện trong những hiến pháp gần đây. Từ đó, Đề tài luận văn luật hiến pháp giúp cho tác giả làm rõ các quy định về quyền con người, giúp tác giả đánh giá tổng quan về các thành tựu mà hiến pháp mang lại, chưa kể đến các hạn chế vẫn còn tồn tại cho đến hiện nay. 

Sau khi đánh giá về các mặt ưu điểm, nhược điểm của hiến pháp, tác giả nhanh chóng so sánh và mang lại quan điểm cá nhân mà bản thân cảm nhận cuối cùng là có các giải pháp hoàn thiện tốt nhất cho chế định quyền con người.


Tuy trên Trangluanvan.com AD đã đăng tải rất nhiều các bài mẫu luận văn thạc sĩ ngành luật và trong bài viết này là Đề tài luận văn luật hiến pháp – Thạc sĩ ngành Luật. Hãy tham khảo thêm nhiều bài mẫu hơn ở đây nhé 😀

Contact Me on Zalo