Luận Văn Quản Lý Nhà Nước Về Xây Dựng [205+ Đề Tài] – Mới Nhất!

5/5 - (35 bình chọn)

Luận Văn Quản Lý Nhà Nước Về Xây Dựng là một loại luận văn nghiên cứu được thực hiện nhằm phân tích, đánh giá và đưa ra các giải pháp về quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng. Nó tập trung vào việc nghiên cứu các chính sách, quy định và các văn bản pháp luật liên quan đến xây dựng và đưa ra các khuyến nghị để cải thiện hoặc tối ưu hóa hiệu quả của chính sách, quy định và các văn bản pháp luật đó.

Các nội dung cụ thể mà luận văn quản lý nhà nước về xây dựng có thể nghiên cứu bao gồm:

 • Quản lý đầu tư xây dựng công trình cơ bản.
 • Quản lý chất lượng và an toàn công trình xây dựng.
 • Quản lý và sử dụng đất đai trong xây dựng.
 • Quản lý, giám sát và kiểm định hoạt động của các tổ chức, cá nhân liên quan đến xây dựng.
 • Quản lý chi phí xây dựng và tiết kiệm ngân sách nhà nước.
 • Quản lý quy hoạch, thiết kế và quản lý các công trình xây dựng công cộng và các khu đô thị.

Mục tiêu của luận văn quản lý nhà nước về xây dựng là giúp cho các quyết định của chính phủ trong lĩnh vực xây dựng được đưa ra dựa trên những nghiên cứu và đánh giá khoa học, từ đó giúp tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng và đem lại lợi ích cho xã hội.

Ngoài chia sẻ đến cho các bạn nguồn tài liệu miễn phí về đề tài này thì ngoài ra bên mình còn có thêm cả dịch vụ nhận viết thuê luận văn thạc sĩ trọn gói từ A đến Z, bao gồm đề cương chi tiết, và đặc biệt là bài làm không dính đạo văn được triển khai theo kiến thức và kinh nghiệm của bản thân trong suốt thời gian chuyên về hỗ trợ viết bài luận văn. Đảm bảo chất lượng từ nội dung cho đến hình thức và bảo mật thông tin cá nhân cũng như nội dung bài làm 100%. Nếu bạn đang gặp khó khăn hay trở ngại trong quá trình viết bài luận văn thì đây chính là dịch vụ tốt nhất dành cho bạn, hãy liên hệ ngay với dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ thông qua zalo/telegram : 0934.536.149 để được tư vấn báo giá làm bài trọn gói dựa trên yêu cầu mà các bạn mong muốn nhá.


📌 Quy Trình Làm Luận Văn Quản Lý Nhà Nước Về Xây Dựng 📌

Quy trình làm luận văn quản lý nhà nước về xây dựng có thể được phân thành các giai đoạn như sau:

 1. Lựa chọn đề tài: Lựa chọn đề tài phù hợp và quan tâm đến các vấn đề liên quan đến quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng. Đề tài cần phải cụ thể, có tính thực tiễn và khả thi để thực hiện.
 2. Tìm kiếm và nghiên cứu tài liệu: Tìm kiếm và thu thập các tài liệu, báo cáo, bài viết, văn bản pháp luật và các nguồn tư liệu khác liên quan đến đề tài. Đánh giá tính hợp lệ và đáng tin cậy của tài liệu.
 3. Xác định phương pháp nghiên cứu: Xác định phương pháp nghiên cứu phù hợp với đề tài, có thể là phương pháp nghiên cứu định tính, định lượng hoặc kết hợp cả hai.
 4. Thu thập và phân tích dữ liệu: Thu thập dữ liệu thông qua các phương pháp khảo sát, phỏng vấn, tài liệu và phân tích dữ liệu để đưa ra các kết quả nghiên cứu.
 5. Đưa ra kết luận và khuyến nghị: Tổng hợp và phân tích kết quả nghiên cứu để đưa ra kết luận và khuyến nghị phù hợp với đề tài. Kết luận và khuyến nghị cần phải dựa trên các bằng chứng và dữ liệu có thực.
 6. Viết báo cáo và trình bày luận văn: Viết báo cáo và trình bày luận văn theo định dạng chuẩn và theo yêu cầu của trường học. Đảm bảo rõ ràng, logic và thuyết phục.
 7. Chỉnh sửa và nộp luận văn: Chỉnh sửa và hoàn thiện báo cáo, luận văn để đảm bảo tính chính xác, sự hoàn chỉnh và đầy đủ. Nộp luận văn theo quy định của trường học và chờ đợi kết quả.

Trong quá trình làm luận văn, cần thường xuyên cập nhật các tài liệu mới nhất và đưa ra các giải pháp để giải quyết các vấn đề gặp phải.


🗞️ Số Liệu, Tài Liệu Làm Luận Văn Quản Lý Nhà Nước Về Xây Dựng 🗞️

Số liệu và tài liệu tham khảo cho luận văn quản lý nhà nước về xây dựng có thể bao gồm:

 1. Các văn bản pháp luật liên quan đến quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng, bao gồm các Luật, Nghị định, Quyết định, Chỉ thị, Thông tư, v.v…
 2. Các báo cáo, tài liệu, bài viết, sách và nghiên cứu liên quan đến quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng. Đây có thể là các báo cáo của các tổ chức, cơ quan chức năng, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.
 3. Các số liệu thống kê liên quan đến xây dựng nhà nước, bao gồm thông tin về diện tích xây dựng, số lượng công trình xây dựng, số lượng lao động trong ngành xây dựng, v.v…
 4. Các công nghệ mới trong lĩnh vực xây dựng, bao gồm các công nghệ xây dựng tiết kiệm năng lượng, công nghệ xây dựng xanh, v.v…
 5. Các chính sách và giải pháp quản lý nhà nước hiện nay, bao gồm các chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư trong lĩnh vực xây dựng, các giải pháp giảm thiểu tác động của xây dựng đến môi trường và người dân.

Ngoài ra, các nhà nghiên cứu còn có thể sử dụng các phương pháp khảo sát, phỏng vấn và tham gia các diễn đàn, hội thảo, buổi tọa đàm để thu thập thông tin và ý kiến từ các chuyên gia và người trong ngành để đưa ra các giải pháp và khuyến nghị phù hợp cho luận văn của mình.


🚩 Phương Pháp Nghiên Cứu Sử Dụng Trong Luận Văn Quản Lý Nhà Nước Về Xây Dựng 🚩

Có nhiều phương pháp nghiên cứu có thể được sử dụng trong luận văn quản lý nhà nước về xây dựng, tùy thuộc vào mục đích và đối tượng nghiên cứu của từng luận văn. Dưới đây là một số phương pháp nghiên cứu phổ biến trong lĩnh vực này:

 1. Phương pháp phân tích tài liệu: Phương pháp này sử dụng để nghiên cứu các tài liệu như sách vở, báo cáo, chính sách, luật, v.v… liên quan đến quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng. Việc phân tích tài liệu sẽ giúp nghiên cứu đánh giá tình hình hiện tại và nhận diện các vấn đề, thách thức, cơ hội trong quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng.
 2. Phương pháp khảo sát: Phương pháp này sử dụng để thu thập dữ liệu trực tiếp từ các cá nhân, tổ chức hoặc doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Việc khảo sát sẽ giúp nghiên cứu có được những ý kiến, thông tin chi tiết từ các đối tượng nghiên cứu, từ đó giúp đánh giá tình hình thực tế và đưa ra các giải pháp quản lý nhà nước phù hợp hơn.
 3. Phương pháp phỏng vấn: Phương pháp này tương tự như khảo sát, nhưng thường được sử dụng để nghiên cứu đối tượng nghiên cứu quan trọng hơn như các chuyên gia, quản lý, lãnh đạo. Việc phỏng vấn sẽ giúp nghiên cứu có được những thông tin chi tiết hơn, từ đó giúp đưa ra các khuyến nghị và giải pháp quản lý nhà nước tốt hơn.
 4. Phương pháp quan sát: Phương pháp này sử dụng để nghiên cứu hành vi, hoạt động của các đối tượng nghiên cứu trong lĩnh vực xây dựng. Việc quan sát sẽ giúp nghiên cứu đánh giá chất lượng, hiệu quả của các hoạt động xây dựng, từ đó đưa ra các khuyến nghị và giải pháp quản lý nhà nước phù hợp.
 5. Phương pháp mô hình hoá: Phương pháp này sử dụng để tạo ra mô hình để mô phỏng các quá trình, tình huống hoặc các kịch bản trong quản lý nhà nước về xây dựng. Việc tạo ra các mô hình sẽ giúp nghiên cứu hiểu rõ hơn các quá trình, tương tác giữa các yếu tố, từ đó đưa ra các giải pháp quản lý nhà nước phù hợp.
 6. Phương pháp phân tích định lượng: Phương pháp này sử dụng để xác định mối quan hệ giữa các yếu tố trong quản lý nhà nước về xây dựng thông qua các phương pháp thống kê. Việc phân tích định lượng sẽ giúp nghiên cứu có được những số liệu, dữ liệu cụ thể để đánh giá hiệu quả, tác động của các chính sách, quy định, từ đó đưa ra các giải pháp quản lý nhà nước phù hợp.
 7. Phương pháp so sánh: Phương pháp này sử dụng để so sánh các trường hợp, quốc gia, khu vực trong quản lý nhà nước về xây dựng để đưa ra các giải pháp quản lý nhà nước tốt hơn. Việc so sánh sẽ giúp nghiên cứu hiểu rõ hơn các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước về xây dựng trong các trường hợp khác nhau, từ đó đưa ra các giải pháp quản lý nhà nước phù hợp.

Trong thực tế, nghiên cứu quản lý nhà nước về xây dựng thường sử dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu khác nhau để đạt được kết quả tốt nhất.

Quy Trình - Số Liệu, Tài Liệu & Phương Pháp Nghiên Cứu Làm Bài Luận Văn Quản Lý Nhà Nước Về Xây Dựng
Quy Trình – Số Liệu, Tài Liệu & Phương Pháp Nghiên Cứu Làm Bài Luận Văn Quản Lý Nhà Nước Về Xây Dựng

💡 Trọn Bộ 205+ Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Xây Dựng – Hay Xuất Sắc 💡

Luận Văn Quản Lý Nhà Nước Về Xây Dựng là một bài luận văn thạc sĩ có ý nghĩa vô cùng quan trọng, bài luận văn này đánh giá chất lượng học tập, nghiên cứu và cung cấp những kiến thức chuyên ngành cụ thể, chi tiết sau quá trình tích lũy. Để thực hiện tốt bài luận văn này, các bạn cần phải có kỹ năng và tìm hiểu, nghiên cứu qua nhiều tài liệu để có một vốn kiến thức tốt và nắm chắc được hình thức trình bày. Và đương nhiên là trước tiên muốn làm hoàn thành một bài luận văn thạc sĩ thì các bạn cần phải lựa chọn đề tài phù hợp với chuyên ngành mà mình đang theo học, nếu bạn đang là học viên học ngành quản lý nhà nước cần đề tài làm bài thì đây chính là kho đề tài dành cho bạn!

 1. Nghiên cứu các giải pháp nâng cao quản lý chất lượng các công trình thủy lợi do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thủy lợi Tam Đảo quản lý
 2. Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện easúp, tỉnh đắk lắk
 3. Luận văn thạc sĩ quản lý dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước tại ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng văn phòng Quốc hội
 4. Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thanh tra dự án, công trình xây dựng tỉnh lâm đồng
 5. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản
 6. Nâng cao chất lượng giám sát xây dựng các công trình thủy lợi do công ty thủy lợi bắc sông mã
 7. Xây dựng tiêu chí trong lựa chọn nhà thầu xây lắp tại ban quản lý dự án chuyên ngành nông nghiệp
 8. Giải pháp nâng cao chất lượng khối xây gạch không nung tại tỉnh bình thuận
 9. Nghiên cứu phương pháp đánh giá chất lượng và đề xuất một số giải pháp quản lý chất lượng công trình
 10. Nghiên cứu giải pháp nâng cao công tác quản lý chất lượng công trình giai đoạn thi công dự án
 11. Nghiên cứu giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng trường đại học thủy lợi
 12. Đề xuất giải pháp quản lý chất lượng các công trình thủy lợi tại công ty thủy lợi sông nhuệ
 13. Đề xuất giải pháp nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư xây dựng tại công ty trách nhiệm hữu hạn
 14. Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực quản lý dự án tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản
 15. Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình
 16. Nghiên cứu và đề xuất giải pháp đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng các công trình giao thông trên địa bàn thành phố quảng ngãi
 17. Nghiên cứu và đề xuất giải pháp đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng các công trình giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội
 18. Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 419
 19. Chất lượng nhân lực của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8, Nguyên nhân và hướng biện pháp nâng cao
 20. Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh trong đấu thầu ở công ty xây dựng công trình giao thông 873

Cũng như bạn đã thấy trên đây chính là một số đề tài luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về xây dựng mà mình vẫn đang liệt kê đến cho các bạn đây, à mà chưa dừng lại ở đó trước đây mình đã từng viết một bài có hẳn hoi 193+ đề tài luận văn thạc sĩ ngành xây dựng là một trong số những dạng đề tài gây ấn tượng mạnh đến cho giảng viên và gây nhiều sự chú ý nhất đến cho các bạn học viên. Vì thế, các bạn có thể tham khảo và lựa chọn thêm những đề tài đa dạng, phong phú ở tại website trangluanvan.com của chúng tôi nhé.

 1. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đấu thầu ở Công ty cầu 14 -Tổng công ty xây dựng công trình giao thông I, Bộ giao thông vận tải
 2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty công trình giao thông 208 thuộc tổng giao thông 4 – Bộ Giao Thông Vận tải
 3. Luận Văn Quản Lý Nhà Nước Về Xây Dựng : Các hình thức trả lương tại Công ty công trình giao thông III – Hà Nội
 4. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng công trình giao thông Xuyên Á
 5. Hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị nhân sự của tổng công ty xây dựng công trình giao thông i
 6. Hoàn thiện tổ chức hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty CPXD công trình giao thông và cơ giới
 7. Những đặc trưng cơ bản của công ty xây dưng công trình giao thông Việt –lào
 8. Một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty công trình giao thông 134
 9. Đánh giá thành tích nhân viên tại văn phòng tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5
 10. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Xây Dựng: Tổ chức và hoạt động của văn phòng tổng công ty công trình giao thông 8
 11. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Xây dựng Công trình giao thông 889 thuộc Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 8
 12. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hải Phòng
 13. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Công trình Giao thông Hải Phòng
 14. Những đặc điểm kinh tế – kỹ thuật chủ yếu có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh cảu công ty công trình giao thông 128
 15. Nghiên cứu và đề xuất giải pháp đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng các công trình giao thông trên địa bàn thành phố Quảng Ninh
 16. Nghiên cứu và đề xuất giải pháp đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng các công trình giao thông trên địa bàn thành phố Khánh Hòa
 17. Nghiên cứu và đề xuất giải pháp đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng các công trình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 18. Nghiên cứu và đề xuất giải pháp đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng các công trình giao thông trên địa bàn thành phố Biên Hòa
 19. Nâng cao hiệu quả quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã tân uyên tỉnh bình dương
 20. Xây dựng dân dụng và công nghiệp về thiết kế kiến trúc và kết cấu công trình khách sạn Huỳnh Huệ
 21. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Xây Dựng : Bản vẽ thiết kế móng
 22. Đồ thiết kế tuyến đường qua hai điểm C – D
 23. Khai thác giá trị nghệ thuật đền tháp Chămpa vào thiết kế kiến trúc của công trình công cộng
 24. Mô hình tính toán cho cọc xi măng đất để ứng dụng cho công trình dân dụng vừa và cao tầng
 25. Thiết kế không dầm bê tông ứng lực trước căng sau theo tiêu chuẩn Eurocode
 26. Luận văn thạc sĩ xây dựng: ảnh hưởng của việc bố trí kết cấu đến tác động của tải trọng gió lên nhà cao tầng
 27. Chỉ tiêu xác định mưa và dông cho trạm Ra Đa thời tiết Tam Kỳ
 28. Luận văn tìm hiểu tình hình triển khai hoạt động xây dựng nông thôn mới tại xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ
 29. Luận văn thạc sĩ đánh giá công tác thực hiện xây dựng nông thôn trên địa bàn xã An Sinh, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2011 – 2014
 30. Luận văn thạc sĩ đánh giá kết quả công tác thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Phong Châu – huyện Trùng Khánh – tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2012 – 2014
 31. Luận văn thạc sĩ Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lãnh đạo xây dựng nông thôn mới từ năm 2008 đến năm 2013
 32. Luận văn thạc sĩ Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lãnh đạo xây dựng nông thôn mới từ năm 2006 đến năm 2014
 33. Luận văn thạc sĩ phát triển kết cấu hạ tầng trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Đồng Tháp hiện nay
 34. Luận văn thạc sĩ vai trò của hội nông dân cơ sở trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên hiện nay
 35. Luận văn đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới tại xã Trực Đại, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
 36. Luận văn thạc sĩ chuyên ngành vai trò của nông dân tỉnh Thái Bình trong xây dựng nông thôn mới hiện nay
 37. Luận văn thạc sĩ xây dựng hoạt động lãnh đạo xây dựng nông thôn mới của Đảng bộ huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng hiện nay
 38. Xây dựng dự án đầu tư khu tái định cư 243 tân hòa đông, quận 6, tp hcm
 39. Đề Tài Luận Văn Quản Lý Nhà Nước Về Xây Dựng : Lập và thẩm định dự án xây dựng siêu thị nội thất
 40. Xây dựng trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia ở huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá
 41. So sánh một số giải pháp sàn trong nhà cao tầng thông qua việc nghiên cứu, tính toán với công trình cụ thể
 42. Ảnh hưởng của việc bố trí kết cấu đến tác động của tải trọng gió lên nhà cao tầng
 43. Hiệu quả khi thiết kế khung thép nhà công nghiệp xét đến độ đàn hồi của liên kết
 44. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn sử dụng vay vốn ngân hàng thế giới oda trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 45. Quản lý dự án đầu tư tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Hà Nam
 46. Quản lý dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước tại ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng văn phòng Quốc hội
 47. Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh
 48. Quản lý hoạt động xây dựng trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích ở các trường mầm non thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên
 49. Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Hoài Đức thành phố Hà Nội trong bối cảnh mới
 50. Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Lê Trọng Tấn Geleximco
 51. Luận văn văn thạc sĩ kinh tế hoàn thiện công tác quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình tại tập đoàn nam cường
 52. Lập & quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng trong các khi đô thị
 53. Quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình
 54. Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp tăng cường công tác quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh thái nguyên
 55. Nghiên cứu áp dụng định mức chi phí trong quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình và ứng dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình sửa chữa, nâng cấp một số đoạn cấp bách kè biển cửa tùng
 56. Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện thường tín, thành phố hà nội
 57. Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình
 58. Đánh giá hiệu quả Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải Thị xã Hà Giang- tỉnh Hà Giang
 59. Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải mỏ than cọc sáu
 60. Phân tích dự án đầu tư xây dựng tổ hợp sản xuất bê tông thương phẩm và bê tông đúc sẵn của Công ty vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại – Bộ thương mại
 61. Dự án đầu tư xây dựng khu chung cư cao cấp phú thuận
 62. Luận văn đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công trình phong điện
 63. Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
 64. Quản lý xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ở các trường trung học phổ thông huyện kinh môn, tỉnh hải dương
 65. Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng quản lý các dự án đầu tư xây dựng tại Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12 TP HCM
 66. Quản lý xây dựng dự án theo phương thức đối tác công tư tại thành phố Hà Nội
 67. Luận Văn Quản Lý Nhà Nước Về Xây Dựng : Công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm
 68. Giải pháp quản lý chất lượng xây dựng đường bộ tại huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương
 69. Quản lý xây dựng trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia ở Huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
 70. Biện pháp xây dựng trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia ở huyện Từ Liêm
 71. Các biện pháp huy động cộng đồng tham gia xây dựng trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia ở huyện Vĩnh Bảo thành phố Hải Phòng
 72. Một số giải pháp xây dựng trưòng THCS đạt chuấn quốc gia ở huyện lang chánh, tỉnh thanh hóa
 73. Quản lý xây dựng trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia ở thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
 74. Hoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách tại huyện Hòa An
 75. Thực trạng sử dụng vốn tại công ty xây dựng công trình hàng không
 76. Xây dựng môi trường văn hóa ở thành phố Hạ Long trong thời kỳ đổi mới hiện nay
 77. Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình tại công ty hud1
 78. Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội
 79. Thực trạng công tác lập dự án đầu tư xây dựng nhà ở của quận Hai bà trưng- Hà nội
 80. Lập dự án đầu tư xây dựng chung cư cao tầng đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ long, tỉnh Quảng Ninh
 81. Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư xây dựng phát triển nhà ở của quận thời gian tới.
 82. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Xây Dựng : Lập dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải nix ninh thủy
 83. Hướng dẫn lập dự án đầu tư xây dựng – Dự án bất động sản
 84. Phân tích dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến Chè của Công ty TNHH Phúc Lộc
 85. Thủ tục giới thiệu địa điểm lập dự án đầu tư xây dựng công trình tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
 86. Quản trị dự án đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện – dự án thủy điện krông h’năng 2 – Đại học duy tân đà nẵng
 87. Lập dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở eximbank
 88. Lập dự án đầu tư xây dựng khu chung cư thương mại dịch vụ hoàng gia khải hoàn
 89. Lập dự án đầu tư xây dựng khu liên hợp Khách sạn, Trung tâm hội nghị, tiệc cưới cao cấp Mường Thanh
 90. Thực trạng về quy hoạch xây dựng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng trên địa bàn thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Ngoài chia sẻ đến cho các bạn đề tài luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về xây dựng thì ngoài ra mình đã có thêm một bài với chủ đề về luật xây dựng rất hay thì tiện thể mình giới thiệu sơ qua cho các bạn có thêm nhiều sự lựa chọn đề tài sâu sắc, đúng đắn hơn và đặc biệt là phù hợp với khả năng của bản thân nhé. Tại đây mình đã chia sẻ 202+ đề tài luận văn thạc sĩ luật xây dựng hay nhức nhói đã khiến nhiều bạn học viên phải trầm trồ vì hầu như các bạn lựa chọn đề tại tại website trangluanvan.com đều đạt được thành tích rất tốt.

 1. Lập & quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng trong các khu đô thị
 2. Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp tăng cường công tác quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh thái nguyên
 3. Nghiên cứu áp dụng định mức chi phí trong quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình và ứng dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình sửa chữa, nâng cấp một số đoạn cấp bách kè biển cửa tùng
 4. Nghiên cứu về một số chỉ số đánh giá hiệu quả và hoạt động của một dự án an toàn giao thông đường bộ ở việt nam
 5. Chất lượng công trình trong xây dựng
 6. Công trình giao thông đánh giá kết cấu nhịp cầu dầm BTCT đang khai thác trên đường ô tô theo một số tiêu chuẩn hiện hành
 7. Nghiên cứu về mô đun đàn hồi của bê tông asphalt làm mặt đường ô tô có xét đến đặc điểm tác dụng của tải trọng thực tế
 8. Nghiên cứu giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chất lượng thi công xây dựng
 9. Giải pháp nâng cao năng lực lựa chọn nhà thầu xây lắp tại ban quản lý dự án thành phố cao lãnh
 10. Nghiên nghiên cứu giải pháp lựa chọn thầu xây lắp thực hiện các dự án nâng cấp đô thị tại thành phố bến tre
 11. Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp
 12. Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng công trình tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 13. Giải pháp nâng cao chất lượng các công trình sửa chữa mạng lưới cấp nước
 14. Giải pháp hoàn thiện công tác giám sát thi công hồ chứa nước ea hleo 1 tỉnh đắk lắk
 15. Nâng cao năng lực quản lý chất lượng các công trình xây dựng tại công ty trách nhiệm hữu hạn
 16. Đồ án thiết kế mới tuyến đường X – Y
 17. Đề Tài Luận Văn Quản Lý Nhà Nước Về Xây Dựng: Thiết kế chung cư coma 16
 18. Thiết kế Chung cư lô C phường 9, Q.3
 19. Xây dựng và hoàn thiện quy trình chế biến khô cá sặc rằn bằng lều sấy cải tiến đh cần thơ
 20. Xây dựng chung cư 12 tầng, an phú giang, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh
 21. Xây dựng ứng dụng android cung cấp thông tin và địa điểm quán cafe trên địa bàn thành phố đà nẵng
 22. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn công việc của kỹ sư xây dựng ở TPHCM
 23. Xây dựng hệ thống trợ giúp đánh giá rủi ro và bồi thường bảo hiểm xe cơ giới
 24. Luận án xây dựng hệ thống hỗ trợ thông tin trên điện thoại di động
 25. Xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng cho một sản phẩm đồ mộc tại làng nghề đồ mộc Hữu Bằng-Thạch Thất-Hà Tây
 26. Luận văn xây dựng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
 27. Đồ án xây dựng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn haccp cho sản phẩm điều tẩm vị wasabi ( tại công ty dân ôn)
 28. Đồ án xây dựng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn iso 22000-2005 cho dây chuyền sản xuất sữa tươi tiệt trùng của nhà máy sữa tuyên quang
 29. Quản lý dự án báo cáo kết quả thực hiện dự án xây dựng hệ thống công nghệ thông tin cho chi nhánh xi măng hà tiên
 30. Quản lý dự án xây dựng hệ thống giám sát hành trình xe buýt của thành phố Đà Nẵng
 31. Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Xây Dựng : Cơ sở lý luận về xây dựng hệ thống chỉ tiêu phân tích ngành
 32. Đề cương dự án “xây dựng hệ thống thông tin hội nhập kinh tế quốc tế”
 33. Luận văn thạc sĩ xây dựng dân dụng so sánh một số giải pháp sàn trong nhà cao tầng thông qua việc nghiên cứu, tính toán với công trình cụ thể
 34. Luận văn thạc sĩ xây dựng ảnh hưởng của việc bố trí kết cấu đến tác động của tải trọng gió lên nhà cao tầng
 35. Luận văn thạc sĩ xây dựng hiệu quả khi thiết kế khung thép nhà công nghiệp xét đến độ đàn hồi của liên kết
 36. Luận văn thạc sĩ Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn sử dụng vay vốn ngân hàng thế giới oda trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 37. Luận văn thạc sĩ quản lý dự án đầu tư tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Hà Nam
 38. Luận văn thạc sĩ quản lý dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước tại ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng văn phòng Quốc hội
 39. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 40. Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Khánh Hòa

CLICK THAM KHẢO THÊM => Luận Văn Thạc Sĩ Kỹ Thuật Xây Dựng [Trọn Bộ 160+ Đề Tài],New!

Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Xây Dựng
Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Xây Dựng
 1. Giải pháp nâng cao năng lực lựa chọn nhà thầu xây lắp tại Ban Quản lý dự án thành phố Long Xuyên
 2. Quản lý xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật tại huyện Chí Linh tỉnh Hải Dương
 3. Quản lý các quy trình quy hoạch xây dựng tại thành phố Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh
 4. Phân tích và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý dự án xây dựng tại tỉnh Hà Nam
 5. Nghiên cứu về quản lý vật liệu xây dựng tại tuyến đường quốc lộ 3
 6. Đánh giá hiệu quả việc quản lý xây dựng trong thi công cho tuyến kè bảo vệ đê biển của tỉnh Nghệ An
 7. Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực quản lý dự án tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu kinh tế
 8. Đề Tài Luận Văn Quản Lý Nhà Nước Về Xây Dựng : Quản lý dự án đầu tư các công trình đê điều ở Tỉnh Phú Thọ
 9. Quản lý đấu thầu các dự án có vốn ODA tại Ban quản lý Trung ương các dự án thủy lợi
 10. Hoàn thiện công tác quản lý triển khai thực hiện dự án tại Ban Quản lý dự án 6 – Tổng Cục đường bộ Việt Nam
 11. Quản lý chất lượng dự án xây dựng công trình giao thông từ ngân sách nhà nước tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
 12. Phân tích và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án tại Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng công trình trọng điểm Tỉnh Quảng Ninh
 13. Các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng Lưới điện 220kV-110kV tại Ban quản lý dự án Lưới Điện TP. Hồ Chí Minh
 14. Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 15. Phân tích và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án tại Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay
 16. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 17. Đánh giá công tác quản lý chi phí giai đoạn thực hiện dự án công trình nâng cấp cống Cầu Xe tỉnh Hải Dương
 18. Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Trường Sĩ quan Chính trị, Bộ quốc phòng
 19. Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu
 20. Phân tích các yếu tố tác động đến tiến độ hoàn thành dự án tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang
 21. Đề xuất giải pháp nâng cao năng lực quản lý dự án cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Phủ Lý, Hà Nam
 22. Xây dựng quy trình quản lý dự án xây dựng tại công ty cổ phần xây lắp dầu khí Miền Nam Việt Nam
 23. Phân tích và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án các công trình thuộc Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
 24. Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng Thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
 25. Quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành của Tổng Cục Hải Quan
 26. Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực quản lý dự án tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản – Chi cục Phát triển nông thôn Bình Thuận
 27. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện dự án khu nhà ở tại Quận 2
 28. Chuyển đổi các ban quản lý dự án thành các Công ty cổ phần tư vấn quản lý dự án — Trường hợp các ban quản lý dự án ngành điện
 29. Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban quản lý dự án huyện Mê Linh – thành phố Hà Nội
 30. quản lý tài chính dự án đầu tư xây dựng tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình
 31. Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư xây dựng cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện A Lưới
 32. Giải pháp quản lý tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng tại Ban quản lý dự án Thiết chế công đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
 33. Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng tại Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành – Bộ Xây dựng
 34. Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố Thái Nguyên
 35. Luận Văn Quản Lý Nhà Nước Về Xây Dựng : Đánh giá dự án đầu tư và lập lịch cho quản lý dự án tự động
 36. Nâng cao chất lượng quản lý dự án đầu tư xây dựng dự án cải thiện cơ sở hạ tầng phát triển nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng
 37. Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng quản lý dự án tại Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật thành phố Đà Lạt
 38. Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng
 39. Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông đường bộ tại Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An
 40. Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Ban quản lý dự án cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) tỉnh Quảng Trị
 41. Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng các dự án đầu tư xây dựng tại Ban Quản lý Dự án Sông Hồng
 42. Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban Quản lý dự án quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
 43. Nâng cao chất lượng công tác quản lý dự án xây dựng nhà Văn hóa phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh
 44. Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư tại tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5
 45. Nâng cao chất lượng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng trong giai đoạn chuẩn bị dự án tại BQL công trình xây dựng phát triển đô thị Hải Phòng
 46. Các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành dự án phần mềm tại các công ty công nghệ thông tin ở thành phố Hồ Chí Minh
 47. Tăng cường quản lý dự án tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên
 48. Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư, cải tạo chỉnh chu khu vực dải trung tâm thành phố tại Ban quản lí Công trình Xây dựng Phát triển Đô thị
 49. Luận Văn Quản Lý Nhà Nước Về Xây Dựng: Đề xuất một số Phương án quản lý dự án đầu tư hiệu quả tại Cảng Long Sơn hiện nay
 50. Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai
 51. Quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban quản lý dự án các công trình huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên
 52. Luận văn thạc sĩ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh
 53. Luận văn thạc sĩ quản lý hoạt động xây dựng trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích ở các trường mầm non thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên
 54. Luận văn thạc sĩ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Hoài Đức thành phố Hà Nội trong bối cảnh mới
 55. Luận văn thạc sĩ quản lý dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Lê Trọng Tấn Geleximco

Vậy là mình đã liệt kê hẳn hoi một loạt 205+ Đề Tài Luận Văn Quản Lý Nhà Nước Về Xây Dựng chi tiết nhất ở trên bài viết này để cho các bạn tha hồ theo dõi cũng như lựa chọn một trong số những dạng đề tài xịn xò ở đây nhé, cảm ơn tất cả các bạn đã cùng mình tham khảo hết nội dung bài viết này và chúc cho các bạn sẽ lựa chọn được đề tài mà bản thân mình yêu thích và hoàn thành thật tốt nội dung bài làm của mình.

Các bạn hãy nhớ theo dõi website trangluanvan.com vì chúng tôi dù cho bận rộn công việc nhưng vẫn luôn dành ra một số thời gian nhất định để tìm tòi cũng như sưu tầm những dạng đề tài phổ biến, mới mẽ và còn có thêm cả nhiều bài mẫu về nhiều lĩnh vực và ngành nghề hot nhất hiện nay được tải miễn phí nữa đấy nhé. Khi bạn gặp được website trangluanvan.com thì ắt hẳn bạn đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Tuy nhiên, mình còn có dịch vụ nhận viết bài luận văn thạc sĩ nữa đấy cho nên nếu như bạn đang có nhu cầu cần viết một bài luận văn thì hãy liên hệ ngay đến dịch vụ làm thuê luận văn thạc sĩ qua zalo/telegram : 0934.536.149 để được đội ngũ chăm sóc khách hàng tư vấn báo giá làm bài cho bạn chi tiết hơn nhé.

 

Contact Me on Zalo