30+ Đề tài Luận văn thạc sĩ bảo hiểm xã hội & 9 Bài mẫu luận văn

Rate this post

Vấn đề bảo hiểm xã hội là một trong những chính sách mà nhà nước ban hành để đảm bảo quyền lợi cho nhân dân trong mọi tầng lớp. Vì vậy, vấn đề này luôn được quan tâm Và được trình bày cụ thể thông qua các đề tài luận văn thạc sĩ. Bài viết sau đây sẽ giới thiệu đến bạn vì sao các đề tài luận văn thạc sĩ về bảo hiểm xã hội cũng như trình bày một số bài luận văn mẫu về bảo hiểm xã hội.


BẢO HIỂM XÃ HỘI LÀ GÌ?

Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Các chế độ bảo hiểm xã hội được nhà nước tổ chức và đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của hệ thống pháp luật về bảo hiểm xã hội. Nhằm đảm bảo đời sống cho những người tham gia.

Căn cứ vào luật bảo hiểm xã hội của nhà nước được ban hành năm 2014. Bảo hiểm xã hội gồm hai loại: bảo hiểm bắt buộc và bảo hiểm tự nguyện. Trong đó tưởng là bảo hiểm sẽ được Điều chỉnh theo từng loại hình mà nhà nước tổ chức dành cho người lao động cũng như người sử dụng lao động khi phải tham gia. Mỗi loại bảo hiểm đều thuộc các đối tượng mà pháp luật quy định, người lao động và người sử dụng sẽ phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Cô với bảo hiểm xã hội tự nguyện, người lao động có thể chọn tham gia hoặc là không tham gia.

Tham khảo thêm ⇒ Dịch vụ viết thuê Luận văn  

Vì vậy, các bài luận văn thạc sĩ về bảo hiểm xã hội luôn được khai thác một cách sâu sắc mạnh mẽ. Qua từng năm, từng đợt thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, các tác giả đều có những vấn đề nêu lên trong công tác thực hiện thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật về luật bảo hiểm xã hội cũng như thực thi bảo hiểm xã hội đối với người lao động.

DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ BẢO HIỂM XÃ HỘI

 • Chế độ bảo hiểm xã hội đối với tai nạn lao động theo pháp luật Việt Nam
 • Chế độ ốm đau trong luật bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện hành
 • Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh
 • Luận văn Thạc sĩ bảo hiểm xã hội: Tổ chức kế toán tại bảo hiểm xã hội
 • Hoàn thiện công tác thu bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện
 • Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn huyện
 • Thực tiễn xử lý doanh nghiệp vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh
 • Các vấn đề trục lợi bảo hiểm xã hội ở Việt Nam hiện nay
 • Pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc trong lực lượng công an nhân dân qua thực tiễn áp dụng
 • Hoàn thiện công tác thực hiện bảo hiểm xã hội tại Việt Nam
 • Quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại bảo hiểm xã hội huyện
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ở người lao động
 • Hệ thống bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện nay thực trạng và giải pháp
 • Quản lý thu bảo hiểm xã hội tại huyện, tỉnh
 • Pháp luật về chế độ hưu chí trong bảo hiểm xã hội tự nguyện
 • Pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc và thực tiễn
 • Thực tiễn pháp luật về bảo hiểm xã hội qua thực tiễn tại quận
 • Đề tài luận văn thạc sĩ về bảo hiểm xã hội: Bảo hiểm xã hội tự nguyện, một số các vấn đề về lý luận và thực tiễn áp dụng
 • Pháp luật về nguồn hình thành và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội hưu trí ở Việt Nam
 • Góp phần hoàn thiện chế độ hưu trí trong pháp luật về bảo hiểm xã hội ở Việt Nam
 • Pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp trong bảo hiểm xã hội ở Việt Nam

Tham khảo thêm ⇒ Mẫu luận văn thạc sĩ hay nhất

 • Pháp luật về bảo hiểm xã hội ở Việt Nam hiện nay
 • Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong luật bảo hiểm xã hội Việt Nam
 • Pháp luật về bảo hiểm xã hội đối với lao động nữ ở Việt Nam
 • Vi phạm pháp luật về đóng, hưởng bảo hiểm xã hội ở Việt Nam
 • Thực tiễn xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh
 • Chế độ hưu trí trong quy định luật bảo hiểm xã hội thực trạng tại thành phố
 • Pháp luật về hoạt động thu bảo hiểm xã hội của tổ chức bảo hiểm xã hội Việt Nam
 • Thực trạng pháp luật về bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Việt Nam
 • Các giai đoạn thực hiện tốt trong công tác thực hiện quy định pháp luật bảo hiểm xã hội.

Trên đây là top 30 chính sách các đề tài luận văn thạc sĩ về bảo hiểm xã hội được tìm kiếm cũng như được hỗ trợ tham khảo luận văn thạc sĩ bảo hiểm xã hội hay nhất hiện nay. Ngoài ra, vấn đề bảo hiểm xã hội luôn là một vấn đề được nâng cao và phát triển qua từng năm, vì vậy bạn có thể tìm kiếm thêm các nguồn thông tin để trình bày tốt cho bài luận văn của mình.

MỘT SỐ BÀI MẪU LUẬN VĂN THẠC SĨ BẢO HIỂM XÃ HỘI HAY NHẤT HIỆN NAY

Bài mẫu 1: Quản lý thu bảo hiểm xã hội tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Sau khi thức giả thực hiện nghiên cứu và khảo sát về tình hình bảo hiểm xã hội tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Trình bày bài Luận văn Thạc sĩ bảo hiểm xã hội về đề tài bảo hiểm xã hội như sau:

Chương một: tổng quan về tình hình nghiên cứu cũng như những vấn đề chung về quản lý thu bảo hiểm xã hội tại địa bàn cấp huyện.

Tại đây, tác giả trình bày tổng quan tình hình nghiên cứu tại địa bàn tỉnh cấp huyện cũng như những vấn đề chung về quản lý thu bảo hiểm xã hội.

Chương hai: trình bày một số các phương pháp nghiên cứu.

Nó chả đưa ra việc khu phương thức, nguồn tài liệu cũng như số liệu sử dụng. Trình bày các phương pháp nghiên cứu cụ thể hơn.

Chương ba: tác giả trình bày công tác thực hiện quản lý thu bảo hiểm xã hội tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Tác giả trình bày giới thiệu sơ lược về cơ quan bảo hiểm xã hội cũng như trình bày tình hình thu bảo hiểm xã hội tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn 2012 đến 2014 trong Bài mẫu luận văn thạc sĩ bảo hiểm xã hội.

Tại đây, tác giả trình bày kết quả chung cũng như kết quả đối với công tác thu bảo hiểm xã hội theo hình thức. Từ đó, dựa trên những cơ sở kết quả để phân tích vấn đề thực trạng trong công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội tại huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên.

Trình bày rõ các công tác quản lý đối với các đối tượng, mức thu cũng như tổ chức quản lý. Từ đó trình bày đánh giá công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội tại đây. Ngoài ra, tác giả còn trình bày những hạn chế trong công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội cũng như các nguyên nhân của hạn chế.

Chương bốn: tác giả trình bày một suất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới.

Tác giả đưa ra về phương hướng hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên cũng như trình bày cụ thể một số các biện pháp để hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội tại đây. Từ đó tác giả đưa ra tấm tắc chung và kết luận.

Đây là một trong những bài luận văn được trình bày cụ thể và rõ ràng nhất về nội dung cũng như về mặt hình thức. Bài mẫu luận văn thạc sĩ bảo hiểm xã hội này đáng tham khảo.

Bài mẫu 2: Pháp luật về chế độ hưu trí trong bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Đây là một đề tài nghiên cứu sâu trong bảo hiểm xã hội về vấn đề chế độ hưu trí đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tác giả đã trình bày bài luận văn như sau:

Trong chương một bài Luận văn Thạc sĩ bảo hiểm xã hội: trình bày những vấn đề chung về pháp luật trong chế độ hưu trí ở bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Trình bày một số cái khái niệm về pháp luật đối với chế độ hưu trí trong bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trình bày đặc điểm của pháp luật về chế độ hưu trí trong bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ngoài ra, tác giả còn trình bày một số các nguyên tắc cơ bản trong việc thực hiện xây dựng pháp luật về chế độ hưu trí trong bảo hiểm xã hội tự nguyện. Từ đó, Bài mẫu luận văn thạc sĩ bảo hiểm xã hội đưa ra một số các định hướng để xây dựng pháp luật về chế độ hưu chí trong bảo hiểm xã hội tự nguyện theo đường lối của đảng.

Chương hai: trình bày về công tác thực hiện pháp luật quốc tế cũng như pháp luật của một số quốc gia trên thế giới liên quan đến chế độ hưu trí trong bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Tại Đề tài Luận văn bảo hiểm xã hội, tác giả trình bày một số các quy định của pháp luật quốc tế liên quan đến chế độ hồ chí trong bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng như một số các quy định của pháp luật trong một số các quốc gia liên quan đến chế độ hưu trí trong bảo hiểm xã hội tự nguyện như: Philippines.

Tham khảo thêm ⇒ Trọn bộ Đề cương chi tiết luận văn

Từ đó, tác giả đưa ra kết luận chung cho chương 2.

Chương ba: trình bày một số các quy định của pháp luật Việt Nam về chế độ hưu trí trong bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng như những mặt hạn chế trong việc áp dụng các quy định này và để suất sửa đổi bổ sung.

Trước tiên, tôi sẽ trình bày những quy định của pháp luật về chế độ hưu trí trong bảo hiểm xã hội tự nguyện. Từ đó trình bày những mặt hạn chế trong việc áp dụng các quy định của pháp luật và chế độ hưu chí trong bảo hiểm xã hội tự nguyện. Dựa trên những nền tảng cơ sở trên, tác giả trình bày một số cái đề suất sửa đổi cũng như bổ sung về các quy định của pháp luật trong chế độ hưu trí đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện. Cuối cùng tác giả tóm tắt nội dung chính phần kết luận.

Đây là một trong những bài luận văn thạc sĩ bảo hiểm xã hội suất sắc nhất.

Bài mẫu 3: Pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc và thực tiễn ở Hà Nội.

Thông qua vấn đề thực hiện bảo hiểm xã hội ở Hà Nội, tôi chỉ trình bày một số kiến thức để khi áp dụng pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Hà Nội. Nội dung chính mà tác giả muốn trình bày trong bài Luận văn Thạc sĩ bảo hiểm xã hội như sau:

Chương một: những vấn đề lý luận pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Trình bày một số các khái niệm cũng như một số các nguyên tắc, vai trò cũng như nội dung pháp luật trong bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Chương hai: trình bày một số các công tác thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc tại thành phố Hà Nội.

Đề tài Luận văn bảo hiểm xã hội, Khái quát về đặc điểm kinh tế, tình hình thực tiễn trong việc quy định bảo hiểm xã hội ở Hà Nội cũng như thực tiễn công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm quyền tranh chấp về bảo hiểm xã hội tại Hà Nội.

Chương ba: trình bày phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Tại đây, tôi sẽ trình bày một số các phương hướng để hoàn thiện pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc cũng như một số các giải pháp việc quy định pháp luật và nâng cao hiệu quả phát triển xã hội nói chung và tại thành phố Hà Nội nói riêng. Cuối cùng là phần kết luận.

Thông qua vấn đề thực tiễn khi áp dụng bảo hiểm xã hội tại Hà Nội. Tác giả trình bày bài luận văn thạc sĩ về bảo hiểm xã hội xuất sắc nhất.

Bài mẫu 4: Bảo hiểm xã hội tự nguyện, một số vấn đề lý luận và thực tiễn áp dụng.

Khi thực hiện luận văn trình bày rồi bảo hiểm xã hội. Tác giả đã nghiên cứu một số các vấn đề cũng như thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội tự nguyện. Vì vậy, bài Luận văn Thạc sĩ bảo hiểm xã hội được tác giả trình bày những nội dung sau:

Chương một: tác giả đưa ra một số cái vấn đề lý luận về bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Tôi giả trình bày về khái niệm sự cần thiết của bảo hiểm xã hội cũng như một số cách định nghĩa về bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trình bày cụ thể thực trạng khả năng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Việt Nam cũng như các nguyên tắc chung trong bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Chương hai: tác giả trình bày những quy định về bảo hiểm xã hội tự nguyện và thực tế ở Việt Nam hiện nay.

Trình bày quy định về bảo hiểm xã hội của một số nước trên thế giới từ đó, liên hệ với pháp luật Việt Nam trong vấn đề quy định bảo hiểm xã hội tự nguyện. Từ đó trong Đề tài Luận văn bảo hiểm xã hội tác giả đưa ra những kết quả trong việc thực hiện pháp luật bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Việt Nam và trình bày nhận xét.

Chương ba: tác giả đưa ra một số các kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và tổ chức thực hiện bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Tác giả chuẩn bị dự báo về xu hướng phát triển của bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng như đề ra một số các kiến nghị phù hợp với giải pháp hoàn thiện pháp luật và công tác tổ chức thực hiện bảo hiểm xã hội tự nguyện ở địa phương. Ngoài ra tác giả còn trình bày một số các giải pháp tổ chức thực hiện và cuối cùng là kết luận.

Đây được coi là một trong những bài luận văn thạc sĩ về bảo hiểm xã hội khá hay. Tác giả trình bày được nội dung chính trong đề tài vấn đề bảo hiểm xã hội tự nguyện tại Việt Nam và cách thức áp dụng quy định của pháp luật trong bảo hiểm xã hội.

Bài mẫu 5: Pháp luật về bảo hiểm xã hội ở Việt Nam hiện nay.

Đây là một trong những bài luận văn bao quát về vấn đề bảo hiểm xã hội cũng như những vấn đề thực hiện công tác bảo hiểm xã hội ở Việt Nam hiện nay. Tác giả đã trình bày bài Luận văn Thạc sĩ bảo hiểm xã hội như sau:

Chương một: khái quát chung về bảo hiểm xã hội và sự điều chỉnh của pháp luật đối với bảo hiểm xã hội.

Tác giả trình bày những nội dung về quan điểm, chức năng và đặc trưng của bảo hiểm xã hội. Ngoài ra, tác giả còn trình bày sự điều chỉnh của pháp luật đối với bảo hiểm xã hội cũng như các nguyên tắc và nội dung điều chỉnh. Trình bày cụ thể vai trò của pháp luật trong bảo hiểm xã hội cũng như giải quyết  các vấn đề tranh chấp.

Chương hai: trình bày công tác thực hiện pháp luật trong bảo hiểm xã hội ở Việt Nam hiện nay.

Tham khảo thêm ⇒ Danh sách đề tài luận văn mới

Để làm rõ cho luận điểm trên trong Đề tài Luận văn bảo hiểm xã hội, tác giả đã trình bày những quy định của pháp luật về bảo hiểm Xã hội cũng như những quy định cụ thể về những nội dung trong bảo hiểm xã hội. Ngoài ra, tác giả còn cho ta cái nhìn tổng quát trong việc thực hiện áp dụng các quy định pháp luật và bảo hiểm xã hội ở Việt Nam. Từ đó đưa ra những thực trạng đang triển khai và sắp chuẩn bị triển khai về bảo hiểm xã hội.

Chương ba: trình bày một số các phương hướng và kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật trong công tác bảo hiểm xã hội ở Việt Nam.

Tác giả trình bày những yêu cầu cần đặt ra đối với việc hoàn thiện pháp luật trong bảo hiểm xã hội ở Việt Nam. Trình bày các phương pháp cơ bản cũng như các phương hướng nhằm hoàn thiện pháp luật bảo hiểm xã hội ở Việt Nam. Cuối cùng đã dã tâm tắt nội dung chính và ra phần kết luận.

Đây là một trong những bài luận văn thạc sĩ về bảo hiểm xã hội được đánh giá cao nhất hiện nay. Tác giả trình bày đúng về những nội dung trong pháp luật quy định bảo hiểm xã hội cũng như về tình hình thực hiện các quy định pháp luật bảo hiểm xã hội hiện nay ở nước ta.

Bài mẫu 6 Luận văn thạc sĩ bảo hiểm xã hội: Thực trạng pháp luật về bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Việt Nam.

Với sự phát triển của lực lượng lao động trong khu vực phát triển kinh tế nhà nước, vấn đề bảo hiểm xã hội là một trong những vấn đề nhức nhối ở Việt Nam. Vì vậy, tác giả thực hiện bài luận văn để trình bày những ý kiến trong vấn đề tham gia bảo hiểm xã hội đối với người lao động ở Việt Nam.

Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, tác giả trình bày nội dung chính của đề tài Luận văn Thạc sĩ bảo hiểm xã hội như sau:

Chương một: trình bày một số các vấn đề về lý luận của bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Trình bày một số các khái niệm cũng như đặc điểm, vai trò và nội dung điều chỉnh của pháp luật đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Chương hai: trình bày các vấn đề thực hiện công tác quy định pháp luật và bảo hiểm xã hội tự nguyện và tình hình hoạt động thực tiễn hiện nay ở Việt Nam.

Tác giả đưa ra những công tác thực trạng trong quy định thực hiện pháp luật bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với các đối tượng cũng như các chế độ bảo hiểm. Trình bày công tác tiến hành thực hiện pháp luật bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Việt Nam. Cụ thể là những kết quả đạt được trong việc thực hiện bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng như một số mặt hạn chế trong công tác thực hiện. Từ đó, Bài mẫu luận văn thạc sĩ bảo hiểm xã hội Đưa ra nguyên nhân chính  Cho việc xuất hiện những mặt hạn chế đó.

Chương ba: trình bày một số cái kiến nghị để hoàn thiện cũng như nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Việt Nam.

Để làm rõ nội dung trên, trước tiên tác giả Trình bày các yêu cầu cơ bản trong việc thực hiện hoàn thiện pháp luật bảo hiểm xã hội tự nguyện tại Việt Nam. Từ những yêu cầu cơ bản trên, tác giả đưa ra một số các kiến nghị để hoàn thiện quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng như đề ra một số các kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật bảo hiểm xã hội. Cuối cùng tác giả tóm tắt nội dung chính và phần kết luận.

Đây là một trong những bài luận văn đi sâu vào một trong những vấn đề về bảo hiểm xã hội đó là bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với người lao động. Việc thực hiện công tác bảo hiểm xã hội tự nguyện là một trong những công tác được nêu lên hàng đầu. Đây là một trong những bài luận văn thạc sĩ về bảo hiểm xã hội mà bạn không thể bỏ qua.

Bài mẫu 7: Áp dụng pháp luật bảo hiểm tự nguyện theo luật bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Tác giả khai thác sâu vào quá trình thực hiện đúng những quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội tự nguyện theo luật bảo hiểm xã hội ở Việt Nam. Nội dung mà tác giả muốn trình bày trong bài Luận văn Thạc sĩ bảo hiểm xã hội được tác giả triển khai như sau:

Chương một khái quát chung về bảo hiểm xã hội tự nguyện và sự điều chỉnh của pháp luật đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Tác giả Trình bày những cơ sở về khái quát chung bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng như sự điều chỉnh của pháp luật trong việc bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trình bày một số các khái niệm chính trong áp dụng pháp luật về bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Chương hai: tác giả đề ra các vấn đề trong việc áp dụng pháp luật về bảo hiểm xã hội tự nguyện theo luật bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Tham khảo thêm ⇒ Bài mẫu Luận văn Thạc sĩ Quản Lý Đất Đai hay nhất

Để làm rõ cho luận điểm trên Đề tài Luận văn bảo hiểm xã hội, tác giả trình bày đánh giá chung về tình hình thực tế trong việc triển khai bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Việt Nam trong thời gian qua. Từ đó trình bày những công tác thực hiện trong việc triển khai Bảo hiểm xã hội tự nguyện theo luật bảo hiểm xã hội năm 2006. Từ đó tác giả trình bày sâu hơn về những vấn đề thực trạng trong việc tham gia, hoạt động thu phí quản lý, các chế độ áp dụng trong bảo hiểm xã hội tự nguyện. Qua những cơ sở luật chứng trên, tác giả trình bày công thấy thực trạng triển khai bảo hiểm xã hội tự nguyện của một số địa phương trong nước.

Chương ba: tác giả đưa ra các định hướng cũng như giải pháp nhằm áp dụng hiệu quả các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Việt Nam.

Trước tiên, tác giả trình bày những cơ sở để hình thành những dẫn chứng như: trình bày bối cảnh lịch sử, kinh tế, xã hội ở Việt Nam hiện nay. Trình bày những định hướng để hoàn thiện bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Việt Nam cũng như đưa ra một số các giải pháp triển khai pháp luật về bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Cuối cùng, tác giả đưa ra kết luận chính cho bài luận văn.

Tác giả đã có cái nhìn bao quát trong việc áp dụng pháp luật về những quy định vào bảo hiểm xã hội theo luật bảo hiểm xã hội ở Việt Nam. Vì vậy, đây là một trong những bài luận văn thạc sĩ về bảo hiểm xã hội đáng tham khảo nhất.

Bài mẫu 8: Chế độ bảo hiểm xã hội đối với tai nạn lao động theo pháp luật Việt Nam.

Đây là một trong những quyền lợi đối với người lao động bị tai nạn và được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo pháp luật Việt Nam. Tác giả đã trình bày và triển khai trong phần nội dung Luận văn Thạc sĩ bảo hiểm xã hội của mình như sau:

Chương một: tác giả trình bày một số các vấn đề về bảo hiểm xã hội và chế độ tai nạn lao động.

Trước tiên, tác giả trình bày khái quát chung về bảo hiểm xã hội là gì cũng như khái quát chung về chế độ tai nạn lao động. Trình bày thực trạng trong việc tình hình lao động hiện nay cũng như các đặc trưng pháp lý cho việc bảo hiểm xã hội tai nạn lao động. Ngoài ra, tác giả còn trình bày một số cách chế độ tai nạn lao động ở các nước ASEAN trong khu vực Đông Nam Á.Từ đó đưa ra nhận xét và kinh nghiệm có thể áp dụng tại Việt Nam.

ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ BẢO HIỂM XÃ HỘI
ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Chương hai: Bài mẫu luận văn thạc sĩ bảo hiểm xã hội tác giả trình bày rõ những quy định của pháp luật về chế độ bảo hiểm xã hội trong tai nạn lao động.

Trước tiên, tác giả làm rõ về vấn đề thực trạng trong việc quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội đối với tụi nào nó động. Trình bày các công tác thực hiện quy định chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động bị tai nạn từ đó đánh giá về thực trạng công tác thực hiện pháp luật.

Chương ba: tác giả đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện chế độ bảo hiểm xã hội tai nạn lao động.

Trước tiên là đưa ra một số cái kiến nghị trong việc bổ sung các nội dung cần sửa đổi cho phù hợp với thực Tế hiện nay của Việt Nam. Đó là một trong những vấn đề cấp 101 mà tác giả nêu ra trong việc hoàn thiện chế độ bảo hiểm xã hội tên đảng lao động. Cuối cùng tác giả tóm tắt nội dung chính và phần kết luận.

Với vấn đề tai nạn lao động, tác giả đã trình bày được những vấn đề xoay quanh đối với người lao động khi bị tai nạn lao động và hưởng các chế độ trong bảo hiểm xã hội. Đây là một trong những bài luận văn thạc sĩ về bảo hiểm xã hội được đánh giá cao.

Bài mẫu 9: Luận văn thạc sĩ bảo hiểm xã hội về Chế độ ốm đau trong luật bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện nay.

Một trong những chế độ mà được người lao động tìm hiểu nhiều nhất đó là chế độ ốm đau trong luật bảo hiểm xã hội. Đi sâu vào tìm hiểu những nội dung cũng như quy định của pháp luật về chế độ ốm đau trong luật bảo hiểm xã hội. Tác giả trình bày nội dung nghiên cứu trong bài Luận văn Thạc sĩ bảo hiểm xã hội như sau:

Chiều một: tác giả khái quát về những vấn đề chung trong việc ốm đau và bảo hiểm ốm đau.

Tác giả trình bày khái niệm Bài mẫu luận văn thạc sĩ bảo hiểm xã hội về ốm đau cũng như sự cần thiết phải có bảo hiểm đóng đâu. Trình bày bảo hiểm ốm đau là gì cũng như ý nghĩa của việc bảo hiểm ốm đau được hình thành.

Chừng hai: trình bày một số cái công tác thực trạng trong việc thực hiện bảo hiểm ốm đau trong luật bảo hiểm xã hội hiện hành và vấn đề thực tiễn áp dụng ở Việt Nam hiện nay.

Trước tiên Đề tài Luận văn bảo hiểm xã hội, tôi giả trình bày về một đối tượng được hưởng cũng như điều kiện hưởng bảo hiểm ốm đau trong luật bảo hiểm xã hội. Trình bày các nội dung về thời gian hưởng, mức thưởng cũng như chi phí chi trả bảo hiểm ốm đau cho người lao động.Tác giả còn đưa ra một số cách nhận xét về thực trạng trong công tác áp dụng bảo hiểm ban đầu ở Việt Nam hiện nay. Từ đó đưa ra những mặt hạn chế còn vướng mắc và trình bày nguyên nhân về những mặt hạn chế đó.

Chương ba: trình bày một số các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện bảo hiểm ở Việt Nam hiện nay.

Tác giả trình bày sự cần thiết trong việc nâng cao hiệu quả thực hiện bảo hiểm xã hội đặc biệt đối với chế độ âm đầu ở Việt Nam hiện nay. Trình bày một số các giải pháp để  nâng cao hiệu quả khi thực hiện công tác bảo hiểm ốm đau ở Việt Nam hiện nay cũng như đề ra một số các kiến nghị về quy định của pháp luật và về tổ chức. Cuối cùng tác giả tóm tắt nội dung chính và đưa ra phần kết luận.

Đây là một trong những bài mẫu luận văn thạc sĩ về bảo hiểm xã hội khá hay. Tác giả đã nêu rõ được những vấn đề còn vướng mắc trong thực hiện chế độ đau ốm trong luật bảo hiểm xã hội cũng như những nội dung chính về chế độ đau ốm trong bảo hiểm xã hội.

MÃ:  5628


Thông qua 9 bài mẫu về Bảo hiểm xã hội AD mong rằng các bạn sẽ thu thập cho bản thân mình những tài liệu bổ ích để vận dụng vào bài làm của mình. Các bạn có thể tham khảo những đề tài, tài liệu bổ ích hơn tại Trangluanvan.com

Contact Me on Zalo