[TOP] Đề tài Luận văn Thạc sĩ Kế toán & Bài mẫu Cao học kế toán

Rate this post

Kế toán là một trong những ngành hot ngày nay, tuy nhiên để thực hiện tốt công việc của mình thì đại đa số các bạn luôn học cao hơn ở trình độ Cao Học để đảm bảo được chất lượng công việc và nâng cao giá trị của bản thân. Dưới đây AD có chia sẻ cho các bạn gần 200 Đề tài liên quan và những bài mẫu luận văn thạc sĩ kế toán chọn lọc điểm cao.


Hướng dẫn làm bài luận văn thạc sĩ kế toán

Quy tắc khi làm Đề tài Luận văn Thạc sĩ Kế toán

Luận văn thạc sĩ kế toán là một công trình nghiên cứu của học viên dưới sự hướng dẫn của người giảng viên hướng dẫn. Khi làm luận văn thạc sĩ các bạn phải chú ý đáp ứng được các yêu cầu sau

1. Định hướng nghiên cứu là một báo cáo khoa học, có đóng góp về mặt lý luận, học thuật hay thậm chí là mang đến kết quả mới trong nghiên cứu vấn đề đó

2. Đề tài được chọn làm luận văn thạc sĩ khi có kết quả nghiên cứu cần có sự góp sức về mặt thực tiễn hoặc báo cáo kết quả tổ chức, triển khai áp dụng một mô hình mới, nghiên cứu lý thuyết cụ thể

3. Luận văn phải do chính bản thân mình làm, có cam đoan về công trình nghiên cứu và tuân thủ quy định làm luận văn.

4. Nếu luận văn được làm nhóm, bản thân có đóng góp trong công trình nghiên cứu đó thì cần có văn bản các thành viên trong tập thể đồng ý cho sử dụng công trình.

Tham khảo thêm ⇒ Dịch vụ viết thuê Luận văn  

5. Không được phép đạo văn. ( Đạo văn (plagiarism) là công bố ngôn ngữ, suy nghĩ, ý tưởng, hay cách diễn đạt của người khác như là những gì do mình tự tạo ra )

Cấu trúc của một bài luận văn kế toán

Đề cương chi tiết thì tầm từ 15 – 30 trang A4 là được nha. Còn riêng với luận văn thạc sĩ kế toán thì nên từ 100 – 120 trang.

Phần phụ đầu
+ Bìa và trang phụ bìa
+ Lời cam đoan
+ Lời cảm ơn
+ Mục lục
+ Danh mục chữ viết tắt
+ Danh mục bảng
+ Danh mục đồ thị, hình, sơ đồ, ảnh,…
+ Trích yếu luận văn
+ Thesis Abstract (Trích yếu luận văn bằng tiếng Anh ( nếu có yêu cầu ) )
Phần nội dung chính
Nội dung luận văn thạc sĩ kế toán nên quá 100 trang ( vì kế toán mà ), bao gồm 5 phần:
Phần 1. Giới thiệu đề tài nghiên cứu (5-15%)
Phần 2. Lý luận chung… (10-15%)
Phần 3. Thực trạng (>50%)
Phần 4. Kết quả và giải pháp ( 15 – 25% )
Kết luận (2-3%)
Phần phụ cuối
+ Danh mục các công trình công bố (nếu có)
+ Tài liệu tham khảo
+ Phụ lục (nếu có)

Ngôn ngữ và văn phong Đề tài Luận văn Thạc sĩ Kế toán

Luận văn thạc sĩ kế toán được viết bằng tiếng Việt, có tóm tắt bằng tiếng Anh ( nếu có yêu cầu ). Khuyến khích học viên viết và bảo vệ luận văn bằng tiếng Anh (có tóm tắt bằng tiếng Việt).
– Luận văn phải được viết theo văn phong khoa học với số lượng từ ít nhất theo một trình tự logic sao cho người đọc rút ra được những kết luận giống như ý của tác giả. Câu văn khoa học nên cố gắng viết ngắn gọn. Các từ ngữ trong luận văn phải chính xác, đơn giản, trực tiếp và dễ hiểu. Tác giả phải sử dụng từ, nhất là các thuật ngữ khoa học, một cách phù hợp và nhất quán trong toàn luận văn.
– Hạn chế tối đa việc viết tắt trong luận văn, đặc biệt ở các bảng biểu; chỉ sử dụng viết tắt những cụm từ hay thuật ngữ, tên cơ quan, tổ chức,… được sử dụng lặp lại nhiều lần trong văn bản. Nếu viết tắt cụm từ nào thì viết tắt ngay sau lần viết đầy đủ đầu tiền và đặt trong ngoặc đơn. Luận văn thạc sĩ ngành kế toán có nhiều chữ viết tắt phải có danh mục chữ viết tắt xếp theo thứ tự chữ cái ABC (Chú ý: không viết tắt ở tên đề tài, tiểu mục).

Trình bày bảng biểu

Bảng, hình và đồ thị (gọi chung là bảng biểu) cần bố trí gọn trong một trang văn bản. Tiêu đề bảng được ghi phía trên bảng; tiêu đề hình, đồ thị ghi dưới hình, đồ thị. Hình ảnh và đồ thị có thể được trình bày màu hoặc đen trắng, nhưng phải đảm bảo rõ nét.

Tham khảo thêm ⇒ Trọn bộ Đề cương chi tiết luận văn

Nếu bảng biểu trình bày theo hướng ngang khổ giấy thì đầu bảng biểu nằm về phía lề trái của trang. Các bảng hay hình lớn hơn khổ giấy A4 thì vẫn trình bày theo chiều đứng (dài 297mm) của trang giấy, còn chiều rộng có thể lớn hơn
(> 210mm), phần dư sẽ được gấp lại về phía sau. Tuy nhiên, nên hạn chế trình bày kiểu này trong phần chính văn, nên chuyển sang phụ lục.
Bảng biểu phải được đánh số thứ tự theo chương (ví dụ hình 2.1 là hình thứ nhất của chương 2).

Đề tài Luận văn Thạc sĩ Kế toán

1. Xác Định Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Công Tác Tồ Chức Kế Toán Trách Nhiệm Tại Các Công Ty Sản Xuất
2. Các Nhân Tố Tác Động Đến Việc Áp Dụng Kế Toán Quản Trị Trong Các Doanh Nghiệp Sản Xuất Vừa Và Nhỏ
3. Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Kiểm Toán Nội Bộ Tại Tập Đoàn Kim Tín
4. Quản Trị Hiệu Quả Nợ Phải Thu Hướng Đến Tăng Khả Năng Sinh Lợi Tại Công Ty Cổ Phần Xi Măng Đỉnh Cao
5. Ảnh Hưởng Của Các Nhân Tố Đến Tính Hữu Hiệu Của Hệ Thống Thông Tin Kế Toán
6. Các Nhân Tố Tác Động Đến Chất Lượng Thông Tin Báo Cáo Tài Chính Của Các Công Ty TNHH Một Thành Viên
7. Hoàn Thiện Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ Trong Công Ty TNHH Keum Nong Construction
8. Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Hiệu Quả Sản Xuất Tại Các Doanh Nghiệp Trên Địa Bàn Tp. Hồ Chí Minh
9. Đề tài Luận văn thạc sĩ kế toán Các Yếu Tố Tác Động Đến Kết Quả Công Việc Của Nhân Viên Kế Toán Trong Môi Trường Ứng Dụng Công Nghệ
10. Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Tính Hữu Hiệu Của Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ Tại Các Doanh Nghiệp Bảo Hiểm
11. Vận Dụng Báo Cáo Bộ Phận Để Đánh Giá Thành Quả Hoạt Động Của Các Bộ Phận Tại Viettel Tp. Hồ Chí Minh
12. Hoàn Thiện Kế Toán Quản Trị Chi Phí Tại Chuỗi Nhà Hàng Công Ty Cổ Phần Capella-D
13. Hoàn Thiện Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ Nhằm Chống Thất Thu Thuế Tại Chi Cục Thuế Quận Gò Vấp
14. Hoàn Thiện Công Tác Lập Báo Cáo Tài Chính Tổng Hợp Tại Viện Khoa Học Lâm Nghiệp Nam Bộ
15. Hoàn Thiện Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ Tại Công Ty TNHH Tập Đoàn Thang Máy Thiết Bị Thăng Long
16. Tổ Chức Hệ Thống Kế Toán Trách Nhiệm Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tổng Hợp Groupama Việt Nam
17. Hoàn Thiện Tổ Chức Công Tác Kế Toán Tại Viện Y Tế Công Cộng Tp. Hồ Chí Minh
18. Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Chất Lượng Thông Tin Kế Toán Trên Báo Cáo Tài Chính Của Các Doanh Nghiệp
19. Ứng Dụng Thẻ Điểm Cân Bằng Để Đánh Giá Thành Quả Hoạt Động Tại Công Ty TNHH Hansaeyes VINA
20. Bài mẫu luận văn kế toán Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Tính Hữu Hiệu Của Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ
21. Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Chất Lượng Báo Cáo Tài Chính Của Các Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa
22. Hoàn Thiện Việc Ứng Dụng Thẻ Điểm Cân Bằng (Balanced Scorecard)
23. Ảnh Hưởng Của Kiểm Soát Nội Bộ Đến Hiệu Quả Hoạt Động Của Các Doanh Nghiệp Thương Mại Nhỏ Và Vừa
24. Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Hành Vi Quản Trị Lợi Nhuận – Nghiên Cứu Tại Các Công Ty Niêm Yết
25. Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Thông Tin Trên Báo Cáo Tài Chính Đến Giá Cổ Phiếu
26. Các Nhân Tố Tác Động Đến Việc Chuyển Đổi Cơ Sở Kế Toán Dồn Tích Cho Các Đơn Vị Kế Toán
27. Các Nhân Tố Tác Động Đến Việc Vận Dụng Kế Toán Quản Trị Trong Các Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa
28. Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Tính Độc Lập Kiểm Toán Viên – Nghiên Cứu Thực Nghiệm Tại Tp Hồ Chí Minh
29. Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Việc Lựa Chọn Chính Sách Kế Toán Của Các Doanh Nghiệp Thủy Sản
30. Ảnh Hưởng Của Ý Kiến Kiểm Toán Không Phải Dạng Chấp Nhận Toàn Phần Đến Thị Giá Cổ Phiếu
31. Đo Lường Mức Độ Ảnh Hưởng Của Các Thành Tố Đến Tính Hữu Hiệu Của Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ
32. Luận văn thạc sĩ kế toán Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Khi Vận Dụng Chuẩn Mực Kế Toán Công Quốc Tế – Bất Động Sản, Nhà Xưởng
33. Nghiên Cứu Thực Nghiệm Về Áp Lực Thời Gian Kiểm Toán Với Phản Ứng Của Kiểm Toán Viên
34. Ảnh Hưởng Của Minh Bạch Thông Tin Tài Chính Đến Hành Vi Ra Quyết Định Của Nhà Đầu Tư Cá Nhân
35. Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Việc Triển Khai Thành Công Phân Hệ Kế Toán Trong Hệ Thống ERP Tại Việt Nam
36. Ảnh Hưởng Của Nhiệm Kỳ Kiểm Toán Đến Chất Lượng Kiểm Toán
37. Kiểm Định Mối Quan Hệ Giữa Ý Kiến Kiểm Toán Và Quản Trị Lợi Nhuận Trên Báo Cáo Tài Chính
38. Khoảng Cách Kỳ Vọng Kiểm Toán Về Trách Nhiệm Của Kiểm Toán Viên Và Tính Hữu Ích Của Thông Tin
39. Nghiên Cứu Các Nhân Tố Tác Động Đến Phí Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Của Các Doanh Nghiệp
40. Các Đặc Điểm Của Hội Đồng Quản Trị Ảnh Hưởng Đến Mức Độ Công Bố Thông Tin Trên Báo Cáo Tài Chính
41. Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Việc Vận Dụng Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam Về Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp
42. Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Tính Hữu Hiệu Của Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ
43. Các Nhân Tố Quản Trị Công Ty Tác Động Đến Mức Độ Công Bố Thông Tin Tự Nguyện
44. Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Điều Chỉnh Lợi Nhuận Kế Toán Đến Khả Năng Hoạt Động Liên Tục
45. Lợi Ích Kế Toán Của ERP Và Sự Hài Lòng Của Người Sử Dụng Trong Môi Trường Kế Toán Việt Nam
46. Xây Dựng Dự Toán Ngân Sách Tại Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Và Xuất Nhập Khẩu Côn Đảo
47. Kế Toán Theo Giá Trị Hợp Lý Ảnh Hưởng Đến Quản Trị Rủi Ro Tài Chính Tại Các Công Ty Cổ Phần
48. Kế Toán Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Tại Các Công Ty Cổ Phần Niêm Yết Sở Giao Dịch Chứng Khoán
49. Sự Hòa Hợp Giữa Kế Toán Việt Nam Và Quốc Tế Trong Việc Lập Và Trình Bày Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất
50. Hoàn Thiện Hệ Thống Kế Toán Thu, Chi Ngân Sách Nhà Nước Tại Việt Nam
51. Bài mẫu đề tài luận văn thạc sĩ kế toán Xác Định Và Kiểm Soát Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Chất Lượng Thông Tin Kế Toán
52. Hoàn Thiện Kế Toán Công Cụ Tài Chính Trong Các Ngân Hàng Thương Mại Tại Việt Nam
53. Hoàn Thiện Hệ Thống Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp Nhằm Phù Hợp Với Yêu Cầu Hội Nhập
54. Vận Dụng Lý Thuyết ABC Để Hoàn Thiện Hệ Thống Kế Toán Chi Phí Tại Công Ty Điện Tử Samsung Vina
55. Vấn Đề Kế Toán Hợp Nhất Kinh Doanh Tại Việt Nam Thực Trạng Và Giải Pháp Hoàn Thiện
56. Tổ Chức Công Tác Kế Toán Quản Trị Tại Tổng Công Ty Lương Thực Miền Nam
57. Thực Trạng Và Giải Pháp Nâng Cao Tính Hiệu Quả Của Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ Tại Các Doanh Nghiệp
58. Nghiên Cứu Và Xây Dựng Mô Hình Quản Trị Chi Phí Áp Dụng Cho Các Doanh Nghiệp Việt Nam
59. Mở Rộng Phạm Vi Sử Dụng Phương Pháp Vốn Chủ Sở Hữu Nhằm Làm Tăng Tính Hữu Ích Của Thông Tin

Tham khảo thêm ⇒ Mẫu luận văn thạc sĩ hay nhất

60. Đề tài Luận văn Thạc sĩ Kế toán Giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp (có thể cụ thể hoá vào từng loại hình DN )
61. Giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp (có thể cụ thể hoá vào từng loại hình DN)
62. Giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam (cụ thể hoá cho DN vừa và nhỏ, DN có vốn đầu tư nước ngoài)
63. Giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính trong DN Nhà nước A… ở VN hiện nay
64. Thực trạng và giải pháp chủ yếu nâng cao khả năng thanh toán tại (DN….)
65. Thực trạng và giải pháp chủ yếu tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho tại công ty A
66. Các giải pháp chủ yếu tăng cường quản lý chi phí sản xuất kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm tại công ty B
67. Các giải pháp tài chính chủ yếu nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ và tăng doanh thu tại công ty Z
68. Phân chia lợi tức cổ phần – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện tại công ty, Ngân hàng cổ phần Y
69. Nâng cao chất lượng công tác phân tích tình hình tài chính các DN phục vụ cho hoạt động tín dụng, đầu tư Tại doanh nghiệp VN hiện nay (có thể cụ thể hoá ở các loại hình doanh nghiệp….)
70. Đổi mới cơ cấu vốn tại công ty ABC
71. Giải pháp nâng cao năng lực tài chính cho các DN (cụ thể hoá các loại hình DN) trong điều kiện hội nhập
72. Giải pháp tài chính nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các DN (…cụ thể hoá các loại hình DN) trong điều kiện hội nhập
73. Một số giải pháp đảm bảo an ninh tài chính DN Việt Nam trong quá trình hội nhập.
74. Công tác quản trị các khoản phải thu tại công ty ABC…Thực trạng và giải pháp
75. Xây dựng mô hình quản lý tiền mặt tại công công ty ABC…
76. Phân tích tài chính trong doanh nghiệp ABC – Thực trạng và giải pháp
77. Giải pháp nâng cao chất lượng công tác phân tích tài chính phục vụ cho hoạt động quản trị trong doanh nghiệp ABC
78. Giải pháp tài chính nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu tại Công ty …
79. Các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý vật tư – hàng hoá tại Công ty …..
80. Giải pháp sử dụng đòn bẩy tài chính để nâng cao hiệu quả hoạt động tại công ty ABC …
81. Các giải pháp huy động vốn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư phát triển tại Công ty…
82. Huy động vốn tại công ABC – Chính sách và giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn.
83. Giải pháp chủ yếu nhằm phát triển hiệu quả hoạt động cho thuê tài chính đối với các DN nhỏ và vừa tại công ty cho thuê tài chính ABC ở VN
84. Giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản trị tài sản trong DN ABC…..
85. Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị tài sản ngắn hạn tại doanh nghiệp ABC…
86. Công tác quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại DN….Thực trang và giải pháp
87. Chi phí sử dụng vốn trong các doanh nghiệp ABC… ở VN. Thực trạng và giải pháp
88. Công tác xác định giá trị DN tại tổ chức định giá ….ở VN hiện nay, thực trạng và giải pháp
89. Hoàn thiện công tác kế hoạch hóa tài chính trong các doanh nghiệp ABC
90. Đề tài Luận văn Thạc sĩ Kế toán Các giải pháp nâng cao việc thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp…..
91. Hoàn thiện phương pháp đánh giá hiệu quả tài chính dự án đầu tư dài hạn tại Công ty Y
92. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty X
93. Giải pháp nâng cao chất lượng công tác dự báo và hoạch định tài chính tại Công ty Z
94. Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Công ty Y
95. Phân phối lợi nhuận sau thuế tại Công ty A – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện
96. Nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính tại Công ty B

dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ
dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ

97. Giải pháp tài chính hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ tại tỉnh, TP…
98. Giải pháp tài chính nhằm mở rộng kênh phân phối và tăng doanh thu của DN
99. Nâng cao hiệu quả quản trị tài sản thuê tài chính tại DN
100. Quản trị nguồn vốn dài hạn tại tại Công ty X – Thực trạng và giải pháp
101. Phương pháp định giá bất động sản tại công ty định giá X. Thực trạng và giải pháp
102. Phương pháp định giá máy móc thiết bị tại công ty định giá X. Thực trạng và giải pháp
103. Chính sách tài chính thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản
104. Đánh giá tác động của chính sách tiền tệ tới hoạt động đầu tư của DN X
105. Hoàn thiện quy trình mua bán nợ tại công ty X.
106. Xác lập cơ chế tài chính giữa công ty mẹ và công ty con trong Tổng công ty X
107. Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thanh tra, kiểm tra công tác tài chính của DN X
108. Nâng cao hiệu quả quản lý dự án đầu tư tại doanh nghiệp X : Thực trạng và giải pháp
109. Chính sách thuế đối với hoạt động mua bán chuyển nhượng bất động sản đầu tư của DN X. Thực trạng và giải pháp
110. Tái cơ cấu doanh nghiệp thông qua biện pháp M&A của doanh nghiệp X
111. Hoàn thiện quy trình định giá doanh nghiệp tại công ty X.
112. Đề tài Luận văn kế toánGiải pháp tài chính nhằm chống bị thâu tóm tại DN X (đang ở trên sàn )
113. Giải pháp tài chính nhằm sáp nhập hợp nhất giữa DN X với các doanh nghiệp trong tương lai
114. Định giá doanh nghiệp nhằm thực hiện hoạt động M&A tại công ty X
115. Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Mức Độ Sẵn Sàng Áp Dụng Chuẩn Mực Báo Cáo Tài Chính Quốc Tế

116. Giải pháp nhằm hoàn thiện và mở rộng dịch vụ thanh toán thẻ NH
117. Mở rộng và nâng cao hiệu quả sử dụng séc thanh toán trong nền kinh tế
118. Hoàn thiện và phát triển nghiệp vụ kế toán cho thuê tài chính tại NH
119. Định hướng và giải pháp phát triển hệ thống thanh toán qua ngân hàng trong điều kiện hội nhập quốc tế.
120. Hoàn thiện nghiệp vụ kế toán cho vay để tăng cường hiệu quả quản lý chất lượng tín dụng của NHTM
121. áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế trong nghiệp vụ kế toán trích lập và sử dụng quỹ dự phòng rủi ro của NHTM tại Việt Nam.
122. Giải pháp hoàn thiện cơ chế kiểm soát, kiểm toán nội bộ nhằm hạn chế rủi ro đối với nghiệp vụ thanh toán tín dụng chứng từ tại NH
123. Ứng dụng chuẩn mực kế toán quốc tế vào nghiệp vụ kế toán ngoại tệ của các NHTM Việt nam.
124. Nghiệp vụ kế toán phương thức tín dụng chứng từ theo thông lệ quốc tế.
125. Xây dựng quy trình kế toán đối với các hoạt động kinh doanh đối ngoại của NHTM.
126. Phát triển hệ thống thanh toán liên ngân hàng để kết nối với hệ thống thanh toán toàn cầu và khu vực.
127. Nâng cao chất lượng hệ thống thanh toán điện tử của các NHTM nhằm hỗ trợ cho công tác quản lý và điều hoà vốn.
128. Hoàn thiện và mở rộng phương thức TTBT giữa các NH nhằm hỗ trợ cho nghiệp vụ thanh toán thẻ ngân hàng.
129. Kinh nghiệm tổ chức thanh toán bù trừ séc của các nước và những khuyến nghị định hướng cho Việt Nam
130. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kế hoạch hoá và điều hành vốn kinh doanh thông qua hệ thống thanh toán của ngân hàng.
131. Vận dụng các nguyên tắc Basel trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát nội bộ của NHTM
132. Vận dụng các phương pháp và kỹ thuật kiểm toán hiện đại để nâng cao hiệu quả công tác kiểm toán nội bộ trong các NHTM Việt Nam
133. Thoả ước Basel và giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ cho các NHTM Việt Nam
134. Chuẩn mực kế toán quốc tế về kế toán ngoại tệ và ứng dụng trong kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ tại NHTM Việt Nam.
135. Chuẩn mực kế toán về kế toán nghiệp vụ đầu tư và những định hướng cho các NHTM Việt Nam.
136. Vận dụng các chuẩn mực và thông lệ kế toán quốc tế trong tổ chức kinh doanh các nghiệp vụ phái sinh tiền tệ của các NHTM Việt Nam.
137. Đề tài Luận văn Thạc sĩ Kế toán Đánh giá về chính sách quản lý ngoại hối và các hoạt động kinh doanh ngoại tệ của hệ thống NHTM Việt Nam nhìn từ góc độ của kiểm toán quốc tế.

Tham khảo thêm ⇒ Bài mẫu Luận văn thạc sĩ Kinh tế điểm cao

138. Lý luận và thực tiễn về trình tự thực hiện một cuộc kiểm toán báo cáo tài chính của NHTM VN
139. Kiểm toán nội bộ nhằm tăng cường quản lý an toàn hoạt động kho quỹ trong hệ thống NH VN.
140. Giải quyết mối quan hệ giữa kiểm toán nội bộ của các NHTM với hoạt động thanh tra của NHNN nhằm giám sát hiệu quả hoạt động ngân hàng.
141. Chuẩn mực kế toán về vốn chủ sở hữu với vấn đề quản lý chỉ tiêu an toàn vốn đối với các TCTD Việt nam
142. Kế toán nghiệp vụ huy động vốn và vấn đề quản lý thanh khoản và khả năng thanh toán của các TCTD Việt Nam.
143. Giải pháp phát triển loại hình tài khoản tiền gửi cá nhân và phát triển các dịch vụ ngân hàng cho khu vực dân cư.
144. Quản lý hệ số đòn bẩy của các TCTD từ góc độ kế toán huy động vốn
145. Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn nói chung và hoàn thiện kế toán huy động vốn nói riêng tại NH
146. Xây dựng và hoàn thiện nghiệp vụ kế toán phát hành giấy tờ có giá của các TCTD trên cơ sở vận dụng các chuẩn mực kế toán quốc tế và Việt Nam.
147. Quản lý chất lượng tín dụng và trích lập dự phòng rủi ro thông qua phân loại nợ dựa trên số liệu của kế toán nghiệp vụ cho vay tại các NHTM
148. Giải pháp trong công tác kế toán và quản lý tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động KD của công ty tài chính NH
149. Giải pháp tăng thu tiết kiệm chi phí nâng cao hiệu quả kinh doanh của các NHTM Việt Nam.
150. Giải pháp nhằm mở rộng và phát triển dịch vụ NH thông qua kênh kế toán nhằm nâng cao hiệu quả HĐKD tại NH
151. Đánh giá hoạt động tài chính và kết quả kinh doanh của các NHTM Việt Nam theo chuẩn mực kế toán và định hướng hoàn thiện.
152. Hoàn thiện phương pháp phân tích tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của các TCTD Việt nam.
153. Lập và công bố báo cáo tài chính của các NHTM theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và quốc tế nhằm minh bạch hoá thông tin về hoạt động ngân hàng.
154. bài mẫu luận văn thạc sĩ kế toán điểm cao Phân tích báo cáo tài chính của một NHTM và chuẩn hoá các chỉ tiêu phân tích để đáp ứng thông tin cho quản trị và điều hành ngân hàng.
155. Kế toán với ác giải pháp mở rộng và phát triển dịch vụ tài chính của NHTM thông qua hệ thống NH bán lẻ.
156. Đổi mới phương pháp chứng từ trong kế toán ngân hàng trong điều kiện tin học hoá và hội nhập quốc tế.
157. Đánh giá quy trình hạch toán phân tích và hạch toán tổng hợp từ góc độ công nghệ thông tin và yêu cầu cung cấp thông tin cho quản trị ngân hàng – hướng hoàn thiện.
158. ứng dụng công nghệ tin học trong ngân hàng và khả năng phát triển các dịch vụ NH hiện đại.
159. Thực trạng ứng dụng tin học trong nghiệp vụ kế toán giao dịch của NHTM Việt nam và giải pháp nâng cao hiệu quả.
160. Giải pháp hoàn thiện các phương pháp kế toán ở các TCTD Việt Nam trong điều kiện ứng dụng công nghệ tin học.
161. Xây dựng bộ máy kế toán ngân hàng và vấn đề phân công lao động kế toán ở các NHTM trong xu thế hội nhập quốc tế và ứng dụng công nghệ mới.
162. Chuẩn mực kế toán và xử lý đối với phương pháp tính lãi cộng dồn dự thu, dự trả của các NHTM.
163. Nâng cao hiệu quả quản lý tài sản cố định trong hệ thống ngân hàng Việt Nam thông qua nghiệp vụ kế toán TSCĐ – giải pháp hoàn thiện.
164. Kế toán XDCB trong NHTM với công tác quản lý hoạt động XDCB nhằm hạn chế tiêu cực, thất thoát.
165. Kế toán các khoản phải thu, phải trả và hiệu quả quản lý các nguồn lực tài chính của các TCTD Việt Nam.
166. Kế toán trong quản lý tài sản thế chấp và xử lý tài sản đảm bảo nợ vay với việc quản lý an toàn tín dụng của các NHTM Việt Nam.

Top bài mẫu đề tài luận văn thạc sĩ kế toán hay nhất

Bài mẫu 1, Đề tài Luận văn Kế toán: Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của Ngành Y tế tỉnh Long An

Cho đến ngày nay, để thuận tiện hơn trong việc chuyển đổi phương thức quản lý tài chính, biên chế của các cơ quan quản lý hành chính hay là sự nghiệp công lập của các đơn vị đều được Nhà nước quan tâm. Chỉ vỏn vẹn tầm 30 năm trước đây thôi thì Nhà nước ta vẫn còn ban hành tất cả các chế độ, chính sách yêu cầu các đơn vị cần tuân thủ đúng quy định nên có sự khác biệt khá lớn. Nhận thấy được sự quan trọng của ngành kế toán, tác giả là một trong những người muốn nâng cao trình độ, giá trị của bản thân đã tham gia khóa học thạc sĩ và tốt nghiệp với số điểm cao về chủ đề: Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của Ngành Y tế tỉnh Long An.

Ban đầu mục tiêu của tác giả đơn giản là Đề tài Luận văn Thạc sĩ Kế toán muốn đề xuất ra những giải pháp đề hoàn thiện, tuy nhiên được sự nhận xét của giảng viên hướng dẫn tác giả đã quyết định lựa chọn ngành y tế của tỉnh Long An  để giới hạn phạm vi nghiên cứu của mình. Tác giả bắt đầu đi khảo sát thực tế của tỉnh, từ đó tìm hiểu thêm về con người ở tỉnh để thuận tiện hơn trong quá trình tham gia điều tra trực tiếp, sau khi tìm hiểu được tốt thì tác giả triển khai phân tích và đánh giá thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ của tất cả đơn vị trên tỉnh Long An.

Tham khảo thêm ⇒ Cách viết luận văn thạc sĩ sao cho đúng đủ, chi tiết

Tuy nhiên vì không có nhiều thời gian để thực hiện cũng như làm tốt hơn nên bài mẫu luận văn thạc sĩ này cũng có giới hạn của nó. Đề tài đơn giản là tiếp cận hệ thống kiểm soát nội bộ theo 5 bộ phân cấu thành chứ không thể thực hiện tiếp cận từng chu trình nghiệp vụ, đây cũng là điều mà tác giả cảm thấy tiếc nuối nhất vì không thể thực hiện tốt hơn về khoản này. Nhưng mà tổng thể bài Luận văn thạc sĩ kế toán đã được hoàn thiện khá tốt, sau khi đi bảo vệ đạt con điểm 9 tác giả đã thở phào nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Mặc dù chỉ thể hiện được hệ thống kiểm soát nội bộ dưới góc nhìn chung nhất, nhưng tác giả vẫn cố gắng xây dựng một số yếu tốt thông qua quá tình thu thập số liệu tại địa phương. Với số liệu sơ cấp, tác giả thu thập bởi những câu hỏi thiết kế phỏng vấn trực tiếp các đối tượng như giám đốc, phó giám đốc,… và tất cả các đơn vị thuộc ngành y tế Long An, nghe vậy thôi chứ công đoạn này tốn thời gian dữ lắm à nha.

Để phòng tránh những trường hợp xấu có thể xảy ra bất cứ lúc nào, tác giả cố gắng khảo sát dư so với con số ban đầu bản thân đưa ra. Sau đó sử dụng các phương pháp thống kê, mô tả, so sánh, tổng hợp để chắt lọc số liệu một cách tốt nhất, có thể nhiều bạn không thường xuyên sử dụng phương pháp duy vật biện chứng nhưng bài mẫu luận văn thạc sĩ kế toán điểm cao này lại được tác giả sử dụng tốt và hoàn hảo hết nước chấm. Kết cấu bài luận văn được chia làm ba chương chính là

Phần 1: Tổng quan về kiểm soát nội bộ
Phần 2: Giới thiệu về hệ thống y tế tỉnh Long An và thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ trong ngành
Phần 3: Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của Ngành Y tế tỉnh Long An

DOWNLOAD

Đề tài Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam

Lưu ý, đây là bài luận án duy nhất mà AD chia sẻ trong phần này, có thể các bạn cũng hiểu luận án khác với luận văn rất nhiều, vậy sao AD còn up lên đây? Tất cả đều có lý do cả, ai bảo làm luận văn thạc sĩ kế toán là không được tham khảo luận án đâu nào biết đâu mốt bạn lại thực hiện bài luận án cũng nên đấy 😀

Từ khi ngân hàng ra đời và phát triển thì nhìn chung đã giúp đất nước ta phát triển rất nhiều và là một trong những trung tâm của nền kinh tế có đóng góp vô cùng lớn lao. Và hoạt động kinh doanh này là loại hình có nhiều rủi ro, dễ xảy ra gian lận và sai sót, người ta hay đùa là chỉ cần dư thiếu một số 0 thôi thì đã trở thành một vấn đề lớn rùi. Để làm tốt điều này hơn, tác giả đã lựa chọn đề tài Kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam.

Được chia làm 4 chương chính, ngay từ chương 1 tác giả đã lựa chọn mang lại những công trình nghiên cứu trong nước và ngoài nước liên quan đến đề tài của mình. Vỏn vẹn hơn 10 trang tác giả đã thông kê hoàn chỉnh phần tổng quan nghiên cứu liên quan đến kiểm soát nội bộ ở ngân hàng.

Đến chương 2, Đề tài Luận văn Thạc sĩ Kế toán tác giả cho chúng ta hiểu kiểm soát nội bộ là gì và tại sao phải kiểm soát nội bộ. Bằng văn phong khoa học và có lượng từ phù hợp, có sự logic với nhau giúp cho học giả khi đọc bài mẫu luận án tiễn si kế toán này đã rút ra được những kết luận và hiểu được ý nghĩa sâu xa mà tác giả gửi gắm qua từng câu từ. Đồng thời tác giả cũng giới thiệu về hệ thống kiểm soát nội bộ trong ngân hàng, các thành phần và các nhân tố đang gây ảnh hưởng cho đến hiện nay.

Tham khảo thêm ⇒ Đề tài luận văn Kế Toán Kiểm Toán

Thực tế mà nói chương 3 luôn là chương trọng tâm và làm tốn thời gian nhất luôn, cho nên các bạn phải tham khả thật kĩ đặc biệt là chương 3 này đấy nhé. Tác giả rất khôn ngoan khi đưa hoạt động của ngân hàng thương mại và quy định về kiểm soát nội bộ lên đầu tiên, sau đó đề cập về khái quát và những quy định của ngân hàng. Thực tế những thực trạng được tác giả phân tích đều được đánh giá một cách hoàn chỉnh và xứng đáng trở thành phần mà các bạn nên tham khảo. Tuy nhiên để kiẻm soát nội bộ hoàn hảo thì rất khó nên luôn có những yếu tố gây ảnh hưởng không tốt và đây cũng trở thành tiền đề cho chương 4

Ởchương 4, tác giả gửi gắm đến ngân hàng những có hội và thách thức bản thân đưa đến, chưa kể tác giả cũng định hướng cho ngân hàng về kiểm soát nội bộ mấy năm sau đó. Có thể thấy tác giả rất nhiệt huyết, tỉ mỉ với đề tài luận văn thạc sĩ kế toán của mình và cả phía ngân hàng nên đã đưa ra những giải pháp, quan điểm của bản thân với mong muốn ngân hàng sẽ luôn kiểm soát nội bộ tốt và luôn phát triển trong thời gian sắp tới.

DOWNLOAD

Bài mẫu 3: Hoàn thiện Hệ thống kiểm soát nội bộ tại NHNo&PTNT Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc tế COSO

Đề tài luận văn thạc sĩ kế toán: Hoàn thiện Hệ thống kiểm soát nội bộ tại NHNo&PTNT Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc tế COSO là bài mẫu thứ 3 mà AD muốn chia sẻ đến các bạn. Sự ra đời của hệ thống kiểm soát nội bộ là một trong những lựa chọn đúng đắn nhất, khi môi trường và thể chế hoạt động luôn cónhững sự chuyển biến tích cực hơn từ những năm gần đây. Tuy vậy, hệ thống kiểm soát nội bộ là thành công đáng ghi nhận về sự điều tiết, quản trị nội bộ, tổ chức bộ máy hay là chất lượng nhân sự và sự phát triển.

Trong chương 1, bài mẫu luận văn thạc sĩ kế toán điểm hay nhất tác giả đã đề cập ngay về Cơ sở lý luận và khái quát của hệ thống kiểm soát nội bộ tại ngân hàng thương mại theo tiêu chuẩn của quốc tế COSO, để hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ qua thời gian, tác giả đã có những quan niệm riêng và những tiêu chí đánh giá chuẩn mực về hệ thống. Đồng thời tác giả cũng tham khảo thêm những tài liệu, công trình nghiên cứu sẵn cả trong nước và ngoài nước, sau đó đúc kết lại kinh nghiệm từ quốc tế mà rút ra bài học cho Việt Nam ta.

Tham khảo thêm ⇒ Luận văn thạc sĩ kế toán chọn lọc điểm cao

Song chương 2 lại là thực trạng để hoàn thiện hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ, thông qua những công trình  nghiên cứu liên quan và có sự ủng hộ, ý kiến từ giảng viên hướng dẫn đã giúp cho tác giả cho thêm scứ mạnh hoàn thiện tốt bài Luận văn thạc sĩ kế toán của mình đạt điểm tối đa với chương 2, chính vì vậy các bạn lại càng phải tham khảo, ứng dụng bài mẫu này trở thành một phần của bài luận văn chính mình nhé. Tác giả sử dụng phương pháp dịnh tính và định lượng đề mang lại những kết quả chính xác và đầy đủ nhất, sau cùng đánh giá chung về kết quả đạt được cộng thêm hạn chế và nguyên nhân vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay.

Sau khi có những kết quả chính xác nhất, tác giả tìm hiểu kĩ hơn về những vấn đề cần đặt ra đối với ban quản lý và ngân hàng thương mại, sự định hướng cũng là một trong những phần không nên bỏ qua. Giải pháp và kiến nghị tuy ràng ngắn, nhưng lại rất quan trọng vì cần phải truyền tảt được cho người đọc những thông điệp quan trọng rút ra từ kết quả của công trình nghiên cứu.

DOWNLOAD

Bài mẫu Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Kiểm soát nội bộ là một trong những bộ phận, thành phần không thể thiếu trong quản trị ngân hàng hay doanh nghiệp, chính vì nhận thực được sự quan trọng của hệ thống kiểm soát nội bộ trong ngân hàng mà tác giả đã lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam” để hoàn thành chủ đề luận văn thạc sĩ kế toán điểm cao của mình.

Dần dà, bài thạc sĩ này được giáo viên đánh giá rất cao mà đã trở thành một trong những tài liệu dành cho các bạn khóa sau tham khảo, ứng dụng để làm bài của mình một cách trơn tru và hoàn chỉnh hơn. Mặc dù thế, nhưng nếu có bài mẫu để hình dung làm như thế nào nó vẫn tốt hơn là không có gì phải không 😀 . Trong bài mẫu thứ 4 này, AD muốn nhấn mạnh rằng lối văn phong của bạn tác giả này cực kì phong phú và xứng đáng để các bạn tham khảo nhé.

đề tài luận văn thạc sĩ kế toán
đề tài luận văn thạc sĩ kế toán

Tác giả thiết lập những tính mới cho luận văn, chính vì thế tác giả đã đề ra điểm xuất phát của vấn đề nghiên cứu và tham khảo thêm các công trình nghiên cứu đã được công bố, từ đó xác định những hạn chế trong hiện tại, trình bày nhận thức về những thành tựu và tác giả cũng không quên rằng nêu rõ quan điểm khác nhau của những vấn đề còn tồn tại cho đến ngày nay. Tiếp tục phân tích, Đề tài Luận văn Thạc sĩ Kế toán đánh giá những điểm mạnh và điểm yếu của hệ thống kiểm soát nội bộ và đề xuất đưa ra cách giải quyết vấn đề, đồng thời chứng minh tầm quan trọng và sự phù hợp của đề tài nghiên cứu

Ngay từ mở đầu tác giả đã cho người đọc thấy sẵn lý do chọn đề tài của mình vì nhận định được sự quan trọng mà kiểm soát nội bộ mang lại, để duy trì công tác báo cáo tài chính hay đảm bảo hoàn thiện các mục tiêu, giảm thiêu các rủi ro hay những vấn đề gây bất lợi cho ngân hàng. Mục tiêu của công trình nghiên cứu là hệ thống hóa lý luận những vấn đề cơ bản của hệ thống từ đó tìm hiểu và phân tích thực trạng của hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại. Từ đó tạo nên các vấn đề, làm tiền đề cho chương sau đề xuất ra những giải pháp kiến nghị để hoàn thiện bài bài mẫu luận văn thạc sĩ kế toán điểm cao.

DOWNLOAD

Đề tài Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàng Mai

Trên thế giới từ những năm 1980 – 1988, ở những cơ quan Hoa Kỳ đã ban hành một loạt hướng dẫn có liên quan đến kiểm soát nội bộ, chư kể còn có những yêu cầu thống nhất giữa các tổ chức với nhau để mang lại các văn bản pháp lý có tính khoa học và hiệu lực, có chuẩn mực về hệ thống kiểm soát nội bộ. Để một ngân hàng có thể vừa tồn tại mà lại còn phát triển mạnh mẽ, bền vững hơn trong tương lai thì luôn luôn phải có hệ thống kiểm soát nội bộ.

Có lẽ chính vì thế mà tác giả lại lựa chọn Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàng Mai làm bài Đề tài Luận văn Thạc sĩ Kế toán của mình. Và có lẽ vì bài mẫu luận văn thạc sĩ kiểm soát nội bộ đạt điểm cao mà AD mới chia sẻ đến cho các bạn. Với mục tiêu và hội nhập với nền kinh tế thế giới nên yêu cầu tất yếu nhất là phải năng cao chất lượng kiểm soát nội bộ, từ đó quản lý chặt chẽ những nguồn vốn và luôn có những kế hoạch, chính sách cụ thể để luôn có những biện pháp phát huy tối đa. Trong đề tài luận văn thạc sĩ kế toán này, tác giả đã mang lại cho chúng ra những nội dung cơ bản nhưng lại vô cùng quan trọng.

Tham khảo thêm ⇒ Bài mẫu Luận văn kế toán – Luận văn Thạc sĩ

Một là, hệ thống hóa Cơ sở lý luận chung, phân tích tìm hiểu những nhân tố đang gây ảnh hưởng đến ngân hàng. Hai là, tác giả đã đi sâu vào phân tích thực trạng vì đây là một phần trọng tâm nhất trong bài luận văn, đây cũng là phần mà AD muốn các bạn thoe dõi và vận dựng ngay vào bài làm của mình, ngoài ra tác giả cũng phân tích đánh giá mặt mạnh cần phát huy bền vững và mặt yếu cần phải thay đổi cải thiện, từ đó mới có thể giúp cho ngân hàng phát triển nhiều hơn trong tương lai. Tuy nhiên nhờ vào sự phân tích ấy mà tác giả đã đúc kết cho bài Luận văn thạc sĩ kế toán những phương hướng, định hướng cho ngân hàng trong thời gian sắp đến, đồng thời có những giải pháp, kiến nghị hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ

DOWNLOAD


Giảng viên luôn có mong muốn rằng các bạn khoá sau phải tốt hơn các bạn khóa trước và đây trở thành một nỗi áp lực vô hình cho các bạn đang học khóa thạc sĩ. Vậy nên, nếu cảm thấy khó khăn quá thì có AD ở đây, mướn AD về viết bài luận văn thạc sĩ cho các bạn ngay nào

Contact Me on Zalo