75 Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Di Sản Văn Hoá

5/5 - (35 bình chọn)

Hình như bạn đang tìm Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Di Sản Văn Hoá? Bài viết sau đây mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn học viên một loạt đề tài luận văn thạc sĩ hoàn toàn hữu ích đáng để xem và tham khảo.Đối với mỗi quốc gia đều chú trọng phát triển và gìn giữ những giá trị văn hóa của dân tộc. Ở Việt Nam cũng thế, để kế thừa, phát triển và gìn giữ những giá trị văn hóa của dân tộc thì cần phải hoàn thành tốt công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa. Hiện nay có nhiều bạn học viên từ các chuyên ngành khác nhau tiến hành nghiên cứu về đề tài luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về di sản văn hóa. Để giúp các bạn có thêm nhiều thông tin cho bài nghiên cứu của mình. Chúng tôi sẽ chia sẻ tới các bạn những Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Di Sản Văn Hóa hay và tiêu biểu.

Trước đây chúng tôi đã từng viết bài đề tài luận văn thạc sĩ văn hoá học hoàn toàn hay các bạn có thể xem và tham khảo tại website trangluanvan.com của mình để xem thêm nguồn tài liệu hữu ích này, chưa dừng lại ở đó. Ngoài ra hiện nay bên mình có nhận viết thuê luận văn với đa dạng các đề tài và các ngành nghề phổ biến nhất hiện nay, nếu như bạn đang có nhu cầu cần làm hoàn chỉnh một bài luận văn thì đừng đắn đo suy nghĩ nữa mà ngay bây giờ đây hãy liên hệ ngay đến dịch vụ nhận viết luận văn thạc sĩ của chúng tôi qua zalo/telegram : 0934.536.149 để được tư vấn báo giá làm bài trọn gói và hỗ trợ nhanh nhất có thể nhé.

I.Vai trò của hoạt động quản lý nhà nước về di sản văn hóa

          Di sản văn hóa bao gồm các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Điều này được quy định rõ trong các văn bản pháp luật Việt Nam về di sản văn hóa. Di sản văn hóa được coi là những giá trị tinh thần, là truyền thống dân tộc là những gì tốt đẹp nhất của một quốc gia, một dân tộc trên thế giới. Ở Việt Nam, các di sản văn hóa bao gồm vật thể và phi vật thể đều được bảo vệ và giữ gìn, kế thừa và phát huy. Từ thuở sơ khai cho tời thời hiện đại ngày nay, những giá trị di sản văn hóa của dân tộc ta đã được thể hiện, phát triển rõ rệt qua từng thời kỳ của đất nước. Đó là những gì cốt lõi và là tinh thần của mọi quốc gia trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.

          Quản lý nhà nước về di sản văn hóa là các hoạt động của cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội được nhà nước trao quyền để thưc hiện quản lý nhà nước nhằm phát triển giá trị di sản văn hóa của dân tộc. Đồng thời bảo vệ, gìn giữ và kế thừa một cách chọn lọc các giá trị văn hóa tốt đẹp của đất nước. Bên cạnh đó cũng là để xử lý các hành vi xâm phạm tới các giá trị văn hóa này. Với mục đích chung nhất là để ổn định xã hội, phát triển đất nước, nâng cao giá trị tinh thần của người dân. Quản lý nhà nước về di sản văn hóa nhìn chung là việc thể chế hóa các chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước liên quan tới di sản văn hóa.

          Qua những thông tin trên ta cũng có thể phần nào hiểu được vai trò và tầm quan trọng của hoạt động quản lý nhà nước về di sản văn hóa ở nước ta đặc biệt trong bối cảnh xã hội hiện đại ngày nay. Đó là hoạt động vô cùng cần thiết và không thể thiếu để phát triển đất nước, để ổn định đời sống tinh thần của người dân.

XEM THÊM : Báo Giá Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ

II.Những đề tài luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về di sản văn hóa hay và tiêu biểu

          Chúng tôi sẽ trình bày tới các bạn những đề tài luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về di sản văn hóa. Để các bạn có thêm nhiều thông tin, nhiều ý tưởng cho bài nghiên cứu của mình. Cụ thể như sau:

1.Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về di sản văn hóa mới mẻ.

 1. Thực trạng công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa trong việc bảo vệ di sản văn hóa về mặt pháp lý và khoa học.
 2. Đánh giá hoạt động quản lý nhà nước về di sản văn hóa đối với việc quản lý các thủ tục pháp lý về di sản văn hóa.
 3. Nghiên cứu hoạt động quản lý nhà nước về di sản văn hóa trong việc giữ gìn giá trị văn hóa của Nhã nhạc Cung đình Huế.
 4. Trình bày về hoạt động quản lý nhà nước về di sản văn hóa trong công tác bảo vệ di sản văn hóa về mặt khoa học và kỹ thuật.
 5. Đánh giá công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa trong việc phát huy giá trị di sản toán với phát triển bền vững nền kinh tế xã hội.
 6. Nghiên cứu về hoạt động quản lý nhà nước về di sản văn hóa trong việc xây dựng các chiến lược quản lý nhà nước đặt ra các nhiệm vụ chính thực hiện về di sản văn hóa.
 7. Thực trạng hoạt động quản lý nhà nước về di sản văn hóa trong việc nhận dạng các mặt hàng giá trị tiêu biểu của di sản trong môi trường thiên nhiên và Xã hội.
 8. Đánh giá về giá trị di sản văn hóa Việt Nam trong giai đoạn ngày nay khi được bảo vệ bới các cơ quan nhà nước.
 9. Phân tích công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa trong việc quản lý các di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc.
 10. Nghiên cứu về công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa trong việc bảo tồn giá trị văn hóa của nghề múa rối nước tại Việt Nam.
 11. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Di Sản Văn Hoá phân tích hiệu quả quản lý giá trị di săn văn hóa phi vật thể – Cồng chiêng Tây Nguyên của nước ta.
 12. Một số hạn chế cần phải khắc phục trong công tác bảo tồn giá trị văn hóa phi vật thể của quốc gia.
 13. Hoạt động kế thừa phát triển các giá trị văn hóa của dân ca quan họ Bắc Ninh trong bối cảnh ảnh hưởng bới nền âm nhạc thế giới.
 14. Một số bài học kinh nghiệm được rút ra cho công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa của Việt Nam trong giai đoạn hiện đại ngày nay.
 15. Phân tích về công tác phát triển giá trị di sản văn hóa phi vật thể – hát xoan ở tỉnh Phú Thọ trong những năm gần đây.
 16. Các giá trị di sản văn hóa phi vật thể ở nước ta được giữ gìn bảo vệ như thế nào trước bối cảnh hội nhập của xã hội.
 17. Trình bày quản lý nhà nước về di sản văn hóa trong việc tạo động lực cho các hoạt động bảo tồn di sản phát triển.
 18. Nghiên cứu công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa trong công tác nâng cao hiệu quả quản lý di sản văn hóa trong giai đoạn hiện ngày nay.
 19. Vai trò và tầm quan trọng của hoạt động quản lý nhà nước về di sản văn hóa trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập ngày nay.
 20. Đánh giá tác động từ môi trường tự nhiên và môi trường xã hội tới hoạt động quản lý nhà nước về di sản văn hóa ở nước ta.
 21. Trình bày công tác xây dựng và củng cố hệ thống quản lý đối với việc bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của nước ta.
 22. Hoạt động quản lý nhà nước về kế thừa giá trị di sản văn hóa phi vật thể – Đờn ca tài tử Nam bộ.
 23. Hoạt động quản lý nhà nước về di sản văn hóa trước việc đào tạo nguồn nhân lực trong hoạt động bảo tồn di sản văn hóa.
 24. Những giải pháp phát triển nâng cao chất lượng hoạt động quản lý nhà nước đến di sản văn hóa ở nước ta trong bối cảnh nền kinh tế và xã hội hiện đại ngày nay.
 25. Hoạt động quản lý nhà nước về di sản văn hóa trong việc bảo tồn giá trị di sản văn hóa Thánh địa Mỹ Sơn ở Việt Nam.

XEM THÊM :198+ Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Công Chứng

2.Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về di sản văn hóa sáng tạo cao.

 1. Thực trạng hoạt động quản lý nhà nước đối với giá trị di sản dân ca Cao lan tại tỉnh Bắc Ninh.
 2. Một số giải pháp phát triển hoạt động quản lý nhà nước về giá trị di sản văn hóa phi vật thể của quốc gia.
 3. Phân tích hoạt động quản lý nhà nước về giá trị di sản văn hóa Quần thể Cố đô Huế của Việt Nam.
 4. Thực trạng hoạt động quản lý nhà nước về di sản văn hóa vật thể ở nước ta trong giai đoạn ngày nay.
 5. Một số hạn chế cần phải khắc phục trong công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa đối với việc bảo tồn các giá trị di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam.
 6. Hoạt động quản lý nhà nước về di sản văn hóa trong việc nâng cao nhận thức của giới trẻ Việt Nam về giá trị của các di sản văn hóa phi vật thể.
 7. Nghiên cứu về hoạt động quản lý nhà nước về di sản văn hóa trong việc bảo vệ giá trị lịch sử gắn với những sự kiện quan trọng của dân tộc.
 8. Công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa cho việc bảo vệ các giá trị văn hóa thể hiện tư tưởng tình cảm thẩm mỹ bản sắc văn hóa của cộng đồng Việt Nam thời xưa.
 9. Trình bày trách nhiệm pháp lý của các cơ quan nhà nước trong việc quản lý nhà nước về di sản văn hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 10. Nghiên cứu về việc bảo tồn các giá trị khoa học gắn với những tri thức về tự nhiên và vũ trụ trong lịch sử của loài người.
 11. Thực trạng hoạt động quản lý nhà nước đối với di sản văn hóa phi vật thể lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn.
 12. Phân tích công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa trong việc có mối quan hệ với ngành du lịch nước ta.
 13. Vai trò và tầm quan trọng của hoạt động quản lý nhà nước về di sản văn hóa trong việc góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội hiện đại ngày nay.
 14. Nghiên cứu về hoạt động quản lý giá trị di sản văn hóa vật thể – thành nhà Hồ ở tỉnh Thanh Hóa.
 15. Phân tích công tác gìn giữ, bảo vệ giá trị di sản văn hóa phi vật thể – dân ca Ví, Giặm xứ Nghệ.
 16. Thực trạng hoạt động bảo vệ giá trị di sản văn hóa Hộ Gióng đền Phù Đổng và đền Sóc.
 17. Công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa trong việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về di sản văn hóa theo quy định của pháp luật hiện hành.
 18. Đánh giá về công tác quản lý nhà nước để di sản văn hóa trong việc tổ chức quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học về di sản văn hóa.
 19. Hoạt động quản lý nhà nước về di sản văn hóa trong việc đào tạo bồi dưỡng nội bộ cán bộ chuyên môn về di sản văn hóa.
 20. Chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc nâng cao chất lượng hoạt động quản lý nhà nước về di sản văn hóa trong bối cảnh ngày nay.
 21. Phân tích hoạt động quản lý nhà nước về di sản văn hóa trong việc bảo vệ di sản Võ cổ truyền Bình Định.
 22. Trình bày về hoạt động bảo vệ giá trị di sản văn hóa – lễ hội Kiếp Bạc tại tỉnh Hải dương trong năm 2021.
 23. Nghiên cứu công tắc quản lý nhà nước về di sản văn hóa trong việc tổ chức và quản lý hợp tác quốc tế về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.
 24. Hoạt động quản lý nhà nước về di sản văn hóa trong việc thanh tra kiểm tra việc chấp hành pháp luật về di sản văn hóa.
 25. Nghiên cứu việc giải quyết khiếu nại tố cáo xử lý vi phạm pháp luật về diễn giả văn hóa trong công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa.
Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Di Sản Văn Hoá
Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Di Sản Văn Hoá

3.Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về di sản văn hóa được quan tâm nhiều nhất.

 1. Trình bày trách nhiệm của bộ văn hóa thể thao và Du lịch trước chính phủ trong việc quản lý nhà nước về di sản văn hóa.
 2. Phân tích trách nhiệm của các Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc chính phủ trong hoạt động quản lý nhà nước lấy di sản văn hóa theo phân công của Chính phủ.
 3. Nghiên cứu hoạt động quản lý nhà nước về di sản văn hóa tại Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình.
 4. Trình bày hiệu quả pháp lý của hoạt động quản lý nhà nước về di sản văn hóa theo quy định của pháp luật hiện nay.
 5. Đánh giá về công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa đối với việc thực hiện hợp đồng sinh sản văn hóa quốc gia.
 6. Nghiên cứu thực tế nhiệm vụ và quyền hạn của hội đồng trong công tác tham mưu tư vấn đề xuất với chính phủ về quản lý nhà nước về di sản văn hóa.
 7. Đánh giá về việc xây dựng các phương hướng chiến lược chính sách lớn về bảo vệ phát huy giá trị di sản văn hóa trong công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa.
 8. Các thủ tục pháp lý liên quan tới công nhận bảo vật quốc gia trong hoạt động quản lý nhà nước để di sản văn hóa.
 9. Nghiên cứu về hoạt động quản lý nhà nước về di sản văn hóa của Hội đồng trong việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt xác định chỉ có khu vực bảo vệ 1 đối với diện tích quốc gia đặc biệt.
 10. Phân tích về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc gìn giữ giá trị văn hóa của dân tộc hiện nay.
 11. Trình bày hoạt động pháp lý của công tác thành lập bảo tàng quốc gia bảo tàng chuyên ngành phục vụ cho công tác quản lý nhà nước để di sản văn hóa.
 12. Hoạt động quản lý nhà nước về di sản văn hóa phi vật thể – tranh dân gian Đông Hồ của Việt Nam.
 13. Trình bày về hoạt động quản lý nhà nước về di sản văn hóa trong việc thanh tra kiểm tra đánh giá chất lượng hoạt động của các cơ quan nhà nước.
 14. Một số hạn chế cần phải khắc phục trong công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa ở Việt Nam trong giai đoạn ngày nay.
 15. Định hướng phát triển hoạt động quản lý nhà nước về di sản văn hóa của Việt Nam cho tới năm 2030.
 16. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Di Sản Văn Hoá đánh giá về hoạt động quản lý nhà nước đối với giá trị di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc.
 17. Nghiên cứu hoạt động quản lý nhà nước về di sản văn hóa được quy định trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức bảo vệ giá trị văn hóa.
 18. Thực trạng hoạt động quản lý nhà nước về di sản văn hóa trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam.
 19. Đánh giá về hoạt động quản lý nhà nước về di sản văn hóa trong việc xét bảng danh hiệu thủ tục đề nghị sẽ tạo ra hệ cao quý trong lĩnh vực di sản văn hóa.
 20. Hoạt động quản lý nhà nước đối với các giá trị di sản văn hóa – nghề làm gốm của người Chăm trong những năm qua.
 21. Phân tích các giải pháp bảo vệ giá trị di sản văn hóa phi vật thể của các cơ quan nhà nước có trách nhiệm, thẩm quyền.
 22. Hiệu quả quản lý hành chính về xử lý vi phạm đối với các đối tượng xâm phạm, phá hủy các giá trị văn hóa vật thể của đất nước.
 23. Đánh giá công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa trong việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về di sản văn hóa.
 24. Nghiên cứu công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa trong việc tuyên truyền giáo dục các kiến thức về di sản văn hóa và các chương trình giáo dục ở nước ta.
 25. Trình bày hoạt động quản lý nhà nước về di sản văn hóa trong việc giữ gìn, kế thừa giá trị di sản văn hóa của dân tộc.

III. Lời Kết

Tổng hợp trên đây là Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Di Sản Văn Hoá là một loạt đề tài luận văn hoàn toàn xuất sắc mà mình đã liệt kê và triển khai đến cho cá bạn học viên tha hồ xem và lựa chọn nhé.Như vậy Chúng tôi đã đưa đến cho các bạn những đề tài luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về di sản văn hóa hay và nổi bật. Mọi thông tin có trong bài viết đều được chọn lọc kỹ càng đảm bảo về chất lượng nội dung. Chúng tôi mong rằng với những thông tin này có thể giúp các bạn lựa chọn ra được một đề tài luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về di sản văn hóa hay phù hợp và sáng tạo cho bản thân mình. Ngoài ra, hiện nay bên mình có nhận viết thuê luận văn với đa dạng các đề tài phổ biến nhất hiện nay, cho nên nếu bạn đang gặp trục trặc trong vấn đề làm bài luận văn thì ngay bây giờ đây hãy liên hệ ngay đến dịch vụ nhận làm thuê luận văn của chúng tôi qua zalo/telegram : 0934.536.149 để được tư vấn báo giá làm bài trọn gói và hỗ trợ nhanh nhất có thể nhé.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Contact Me on Zalo