99+ Đề tài tiểu luận môn luật [Doanh nghiệp, công chứng, tố tụng]

5/5 - (19 bình chọn)

Tổng hợp danh sách 99+ Đề tài tiểu luận môn luật Doanh nghiệp, luật công chứng, và luật tố tụng. Nhằm hỗ trợ và giúp đỡ cho các bạn học viên, sinh viên có được một đề tài tiểu luận được tốt hơn, Trang Luận Văn có chia sẻ đến các bạn học viên đang gặp khó khăn trong việc lựa chọn đề tài làm tiểu luận. Ngoài ra, bạn học viên nào có gặp khó khăn trong việc làm bài, hoặc muốn thuê dịch vụ viết bài thì liên hệ cho Trang Luận Văn qua zalo : 0934.536.149 để được hỗ trợ nhé.

GỢI Ý ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN MÔN LUẬT DOANH NGHIỆP

 1. Đánh giá về quyền của thành viên Hợp danh trong Công ty hợp danh theo Luật doanh nghiệp năm 2014.
 2. Thực tiễn về tổ chức và quản lý công ty TNHH Hai thành viên trở lên tại …
 3. Thực tiễn tổ chức quản lý tại Công ty cổ phần nơi thực tập/ làm việc.
 4. Thực trạng thực hiện quyền của cổ đông công ty cổ phần tại …
 5. Thực tiễn áp dụng Luật Doanh nghiệp về thành lập doanh nghiệp ở địa phương/ làm việc.
 6. Pháp luật về người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần tại …
 7. Quyền của Chủ Doanh nghiệp tư nhân trong tổ chức, quản lý và điều hành Doanh nghiệp.
 8. Những bất cập trong việc đặt tên doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
 9. Thủ tục thành lập của công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên.
 10. Quy trình thành lập công ty TNHH Hai thành viên trở lên theo quy định của pháp luật hiện hành.

GỢI Ý CHỦ ĐỀ TIỂU LUẬN MÔN LUẬT CÔNG CHỨNG

 1.  Phân tích sự phù hợp của quy định pháp luật hiện hành về tiêu chuẩn công chứng viên và liên hệ thực tiễn.
 2. Thực hiện pháp luật về công chứng tại địa phương anh/chị công tác.
 3. Thực hiện pháp luật về công chứng từ thực tiễn hoạt động của các phòng công chứng hoặc văn phòng công chứng tại địa phương.
 4. Thực trạng hoạt động quản lý nhà nước về tổ chức hành nghề công chứng tại địa phương.
 5. Thực trạng thực hiện chính sách phát triển nghề công chứng tại địa phương
 6. Đánh giá quy trình thực hiện công chứng theo quy định của pháp luật tại địa phương.
 7. Đánh giá về các hạn chế trong Luật Công chứng năm 2014 và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về công chứng.
 8. Đánh giá về những hạn chế trong văn bản hướng dẫn thi hành Luật Công chứng năm 2014 và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về công chứng.
 9. Thực hiện pháp luật về công chứng giao dịch chuyển quyền sử dụng đất tại địa phương.
 10. Thực hiện pháp luật về công chứng trong một số lĩnh vực khác (tự chọn lĩnh vực).

GỢI Ý CHỦ ĐỀ TIỂU LUẬN MÔN LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

 1. Thẩm quyền xét xử vụ án hành chính của Tòa án nhân dân
 2. Nội dung khởi kiện và thụ lý vụ án hành chính.
 3. Công việc chuẩn bị xét xử và xét xử sơ thẩm vụ án hành chính.
 4. Những nguyên tắc bảo đảm tranh tụng trong xét xử vụ án hành chính.
 5. Thủ tục phúc thẩm vụ án hành chính.
 6. Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hành chính.
 7. Các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong Tố tụng hành chính.
 8. Chứng cứ, chứng minh trong vụ án hành chính.
 9. Giải quyết vụ án hành chính theo thủ tục rút gọn.
 10. Thủ tục giám đốc thẩm vụ án hành chính.

II) BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA BÀI TIỂU LUẬN

1. KẾT CẤU CỦA BÀI TIỂU LUẬN

Tiểu luận cần có những nội dung và được trình bày theo thứ tự như sau:

 1. Trang bìa (Như mẫu kèm ở trên);
 2. Phiếu tổng hợp đánh giá tiểu luận (1 phiếu đóng quyền; 1 phiếu lưu ngoài);
 3. Trang “Lời cảm ơn, cam đoan” (có chữ ký của sinh viên);
 4. Trang “Mục lục” ;
 5. Trang “Danh mục bảng, biểu, sơ đồ, hình” (nếu có);
 6. Trang “Danh mục các cụm từ viết tắt” ;
 7. Phần NỘI DUNG CHÍNH (bắt đầu đánh số trang từ phần này);
 8. Phụ lục (nếu có);
 9. Danh mục các tài liệu tham khảo;
 10. Nhận xét của giảng viên hướng dẫn (1 phiếu đóng quyền; 1 phiếu lưu ngoài)

Mỗi sinh viên nộp 2 cuốn tiểu luận theo thứ tự hướng dẫn kèm thêm 1 phiếu tổng hợp đánh giá tiểu luận và 2 phiếu nhận xét của giảng viên hướng dẫn.

2. BỐ CỤC CỦA TIỂU LUẬN

3. PHẦN MỞ ĐẦU:

 • – Lý do chọn đề tài hoặc tính cấp thiết của đề tài
 • – Mục đích, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài

2. PHẦN NỘI DUNG

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

1.1. Cơ sở khoa học

1.2. Cơ sở pháp lý

1.3. Cơ sở thực tiễn

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

2.1. Khái quát chung về vấn đề nghiên cứu

2.2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu

2.3. Đánh giá thực trạng vấn đề nghiên cứu

 • – Những kết quả đạt được
 • – Tồn tại, hạn chế
 • – Nguyên nhân

CHƯƠNG 3:  ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

 • 3.1. Căn cứ đề xuất giải pháp
 • 3.2. Giải pháp, kiến nghị

4. KẾT LUẬN

Tổng kết ngắn gọn, xúc tích toàn bộ các vấn đề về nghiên cứu, đặc biệt là các kết quả nghiên cứu đã đạt được.

III. HÌNH THỨC VÀ CÁC QUY ĐỊNH IN ẤN

– Bìa ngoài: Giấy cứng màu xanh, khổ A4.

– Format lề: lề trên: 2 cm, lề dưới: 2,0 cm, lề phải: 2 cm, lề trái 3,0 cm.

Khổ chữ, kích cỡ chữ và cách trình bày:

+ Kiểu, cỡ chữ: Đánh máy trên một mặt giấy, font chữ: Time New Roman, cỡ chữ 13 của winword (mật độ chữ normal, không kéo dãn hay nén chữ)

+ Giãn dòng 1,5 lines.

+ Đánh số thứ tự trang phần nội dung chính của đề tài theo chữ số Ả Rập (1,2,3…), các trang còn lại của đề tài đánh thứ tự theo chữ số La Mã (i, ii, iii…).

Số trang của Tiểu luận: tối thiểu 15 trang –  tối đa 25 trang (tính từ phần nội dung chính đến phần kết luận);

+ Sinh viên nộp 02 cuốn Tiểu luận

+ Hình, bảng, biểu (nếu có): cần đánh số theo mục. Ví dụ hình 1 của mục 2 thì mô tả là hình 2.1. Nguồn phải trích dẫn rõ ràng sau mỗi hình, bảng, biểu.

+ Tài liệu tham khảo: Sắp xếp danh mục tài liệu theo trình tự ABC tên tác giả. Các tài liệu tham khảo khi liệt kê vào danh mục phải ghi đầy đủ các thông tin cần thiết và theo trình tự sau: số thứ tự, họ, tên tác giả, tên tài liệu (bài báo ), nguồn (tên tạp chí, tập, số, năm xuất bản, nhà xuất bản, nơi xuất bản…)

Ví dụ cách viết tài liệu tham khảo:

[1] Nguyễn Hướng Điền (2006), Dự báo tổng lượng bức xạ ngày cho khu vực đồng bằng phía Bắc Việt Nam bằng phương pháp sử dụng mạng thần kinh nhân tạo, Tạp chí khoa học ĐH QGHN, KHTN&CN

Trên đây là danh sách những đề tài tiểu luận được Trang Luận Văn cập nhập mới nhất đến các bạn sinh viên đang chuẩn bị tìm kiếm đề tài, và làm bài tiểu luận kết thúc học kỳ. Trang Luận Văn luôn luôn cập nhật những đề tài mơi nhất đến các bạn học viên có thể tham khảo những đề tài mới lạ, và hướng dẫn làm bài một cách khoa học nhất, nhằm giúp các bạn sinh viên, học viên làm bài được tốt hơn. Ngoài ra, bạn nào gặp khó khăn trong việc làm bài tiểu luận thì liên hệ trực tiếp với mình qua zalo : 0934.536.149 để biết thêm chi tiết về giá hoàn thiện bài tiểu luận nhé.

Contact Me on Zalo