Dịch Vụ Viết Thuê Đề Án Môn Học – Uy Tín

Dịch Vụ Viết Thuê Đề Án Môn Học tại trang luận văn nhằm hỗ trợ cho các bạn sinh viên đang gặp các vấn đề khó khăn trong quá trình làm đề án môn học. Dịch vụ bên mình sẽ hỗ trợ cho các bạn hoàn thành tốt tiểu luận này, giúp cho các bạn tiết kiệm thời gian công sức, để cho các bạn có thêm thời gian làm những việc cá nhân, học thêm.

Nhận làm thuê chuyên đề môn học bao gồm: Các dịch vụ theo nhu cầu của các bạn sinh viên, có thể làm trọn gói chuyên đề môn  học từ A đến Z, học chỉnh bài cho các bạn đang làm dở dang tốt hơn, dịch vụ kiểm tra đạo văn đảm bảo không bị dính đạo văn, đảm bảo uy tín chất lượng nhanh chóng.

Dịch vụ viết thuê chuyên đề môn học, Đề Án Môn Học gồm những môn nào?

Với đội ngũ viết bài đông đảo, giỏi kiến thức chuyên môn, kỹ năng máy tính thành thạo, tinh thần làm việc có trách nhiệm và uy tín, sẽ đảm bảo hoàn thành tốt cho hầu hết các bài làm. Sử dụng dịch vụ viết đề án môn học thuê bên mình

hiện nay bên mình đang chuyển khai hỗ trợ, cho các bạn sinh viên đang có nhu cầu thuê người làm chuyên đề môn học: Với những môn học sau

 • Viết thuê đề án môn học ngành luật
 • Viết thuê đề án môn học ngành Kế Toán
 • Viết thuê đề án môn học ngành quản trị kinh doanh
 • Viết thuê đề án môn học ngành tài chính ngân hàng
 • Viết thuê đề án môn học ngành tiếng anh
 • Viết thuê đề án môn học ngành Y Sĩ
 • Viết thuê đề án môn học ngành Dược Sĩ
 • Viết thuê đề án môn học ngành Tài chính doanh nghiệp

Sau đâu là một số đề tài, đề án ngành luật mà bên mình đã hoàn thành, do thời gian hạn chế nên chỉ chia sẻ đến các bạn ngành luật, còn lại những ngành học khác các bạn có thể xem thêm bài viết trên website, hoặc có thể liên hệ trực tiếp đến ZALO 0932091562 để tư vấn trực tiếp.

Danh sách đề án môn học ngành luật bên mình đã hoàn thành

 1. Nghiên cứu quy trình thành lập DN theo LDN 2020
 2. Phân tích nội dung các đối tượng có quyền thành lập DN theo quy định của LDN 2020.
 3. Phân tích điều kiện về vốn khi thành lập DN theo quy định của LDN 2020.
 4. Phân tích vấn đề Góp vốn vào Doanh nghiệp
 5. Phân tích quy định của luật DN 2020 về tên DN.
 6. Phân tích quy định về chia DN theo quy định của LDN 2020.
 7. Phân tích quy định về tách DN theo quy định của LDN 2020.
 8. Phân tích quy định về hợp nhất DN theo quy định của LDN 2020.
 9. Phân tích quy định về sáp nhập DN theo quy định của LDN 2020.
 10. Phân tích quy định về chuyển đổi DN theo quy định của LDN 2020.
 11. Phân tích quy định về giải thể DN theo quy định của LDN 2020.
 12. Phân tích cơ cấu tổ chức của công ty TNHH 2-50 TV
 13. Phân tích vấn đề chuyển nhượng vốn của công ty TNHH 2-50 TV.
 14. Phân tích các trường hợp xác lập tư cách thành viên trong công ty TNHH 2-50 TV
 15. Phân tích các trường hợp chấm dứt tư cách thành viên trong công ty TNHH 2-50 TV
 16. Chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH
 17. Phân tích mô hình hoạt động của công ty TNHH 1 TV.
 18. Phân tích vấn đề sở hữu cổ phần trong công ty cổ phần.
 19. Phân tích cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần.
 20. Phân tích vấn đề chào bán cổ phần trong công ty cổ phần.
 21. Pháp luật về bảo vệ quyền lợi của cổ đông thiểu số trong công ty cổ phần ở Việt Nam
 22. Cơ chế bảo vệ cổ đông, nhóm cổ đông nhỏ trong công ty cổ phần
 23. Chế độ pháp lý về cổ phiếu và phát hành cổ phiếu ra công chúng.
 24. Phân tích mô hình hoạt động của công ty hợp danh.
 25. Phân tích quy chế pháp lý của thành viên hợp danh trong công ty hợp danh.
 26. Phân tích cơ cấu tổ chức của công ty hợp danh.
 27. Phân tích mô hình hoạt động của doanh nghiệp tư nhân.
 28. Phân tích mô hình hoạt động của hộ kinh doanh.
 29. Cơ chế giám sát hoạt động của doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp
 30. Những vấn đề pháp lý về công ty mẹ – công ty con.
 31. Quyền tự do kinh doanh theo Luật doanh nghiệp 2020
 32. Cổ phần hóa công ty nhà nước – Những vấn đề lý luận và thực tiễn
 33. Cơ chế pháp lý bảo vệ quyền lợi của chủ nợ trong việc phá sản
 34. Thủ tục phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã theo Luật Phá sản
 35. Pháp luật về thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa theo Luật Thương mại
 36. Pháp luật về chuyển rủi ro trong hoạt động mua bán hàng hóa theo Luật Thương mại
 37. Pháp luật về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa
 38. Pháp luật về dịch vụ quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam
 39. Pháp luật về dịch vụ logistics
 40. Pháp luật về dịch vụ giám định thương mại
 41. Pháp luật về hoạt động đại diện cho thương nhân
 42. Pháp luật về hoạt động ủy thác mua bán hàng hóa
 43. Pháp luật về hoạt động đại lý thương mại
 44. Pháp luật về hoạt động môi giới thương mại
 45. Pháp luật về hoạt động quảng cáo thương mại
 46. Pháp luật về hoạt động khuyến mại
 47. Pháp luật về hoạt động nhượng quyền thương mại
 48. Pháp luật về hoạt động cho thuê hàng hóa
 49. Pháp luật về hoạt động gia công hàng hóa
 50. Pháp luật về đấu giá hàng hóa
 51. Pháp luật về đầu thầu hàng hóa, dịch vụ tại VN
 52. Pháp luật về miễn trách nhiệm đối với hành vi vi phạm hợp đồng theo Luật Thương mại 2005
 53. Pháp luật về chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng theo Luật Thương mại 2005
 54. Pháp luật về chế tài phạt vi phạm theo quy định của Luật Thương mại 2005
 55. Pháp luật về chế tài bồi thương thiệt hại theo quy định của Luật Thương mại 2005
 56. Pháp luật về chế tài đình chỉ thực hiện hợp đồng theo quy định của Luật Thương mại 2005
 57. Pháp luật về chế tài tạm ngừng thực hiện hợp đồng theo quy định của Luật Thương mại 2005
 58. Pháp luật về chế tài hủy bỏ hợp đồng theo quy định của Luật Thương mại 2005
 59. Pháp luật về xác định thẩm quyền của trọng tài thương mại
 60. Pháp luật về hiệu lực của thỏa thuận trọng tài thương mại
 61. Pháp luật về hủy phán quyết trọng tài thương mại

Đề cương mẫu đề án môn học Ngành Luật

Với những ngành khác các bạn có thể xem trên website hoặc các bạn có thể liên hệ trực tiếp với ZALO: 0932091562 của mình nhé.

ĐỀ CƯƠNG SƠ BỘ MẪU: Tên đề tài: PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ THƯƠNG MẠI

– Mục lục trình bày phần mở đầu và bố cục của bản toàn văn như sau:

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

 1. Tính cấp thiết
 2. Mục tiêu nghiên cứu
 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 4. Phương pháp nghiên cứu
 5. Bố cục

CHƯƠNG 1: TỔNG  QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ THƯƠNG MẠI

1.1. LƯỢC SỬ HÌNH THÀNH ĐẠI LÝ THƯƠNG MẠI

 • Lược sử hình thành đại lý thương mại trên Thế Giới
 • Lược sử hình thành đại lý thương mại ở Việt Nam

1.2. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐẠI LÝ THƯƠNG MẠI

 • 1.2.1. Khái niệm về đại lý thương mại
 • 1.2.2. Đặc điểm đại lý thương mại
 • 1.2.3. Phân loại đại lý thương mại
 • 1.2.4. Phân biệt đại lý thương mại với một số loại hình trung gian khác

KẾT CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2: QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ THƯƠNG MẠI – THỰC TRẠNG VÀ KIẾN NGHỊ

 • 2.1. QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ THƯƠNG MẠI
 • 2.1.1. Chủ thể trong quan hệ đại lý thương mại
 • 2.1.2. Hợp đồng đại lý
 • 2.1.3. Thù lao đại lý
 • 2.1..4 Thời hạn đại lý

2.2. THỰC TRẠNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM- KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN

 • 2.2.1. Thực trạng quy định pháp luật về hoạt động đại lý thương mại ở Việt Nam
 • 2.2.2. Kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật về hoạt động đại lý thương mại ở Việt Nam

KẾT CHƯƠNG 2

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Đã có hơn 100 bạn sinh viên đạt điểm cao khi sử dụng dịch vụ viết thuê đề án môn học bên mình. Bên mình làm bài chất lượng cao, thời gian đúng tiến độ, giá cả phù hợp với sinh viên, tư vấn nhiệt tình và miễn phí, rất phù hợp với các bạn sinh viên không có thời gian nghiên cứu và làm bài. Liên hệ ngay với trang luận văn qua ZALO: 0932.091.562 để được là người tiếp theo đạt điểm cao.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*