Dịch vụ viết thuê luận văn tốt nghiệp ngành thương mại

Rate this post

Luận văn tốt nghiệp là một bài nghiên cứu mang tính chất tổng hợp. Luận văn tốt nghiệp thường có độ dài khoảng 80 trang. Và tùy thuộc vào từng ngành nghề, lĩnh vực để các bạn đang theo học để viết về đề tài phù hợp. Thông qua bài luận văn này, các thầy cô sẽ đánh giá kết quả đào tạo của các bạn. Sau một khoảng thời gian tham gia học tập và đào tạo tại nhà trường. Bài luận văn này phản ánh kết quả học tập, thể hiện thái độ, sự tìm tòi và sáng tạo của người viết.  Đồng nghĩa với việc bạn phải dành nhiều thời gian và tập trung sáng tạo trong quá trình làm bài.

Cũng giống như bao bạn sinh viên của các ngành nghề khác. Sinh viên ngành  thương mại cũng phải thực hiện luận văn tốt nghiệp trước khi ra trường. Đối với ngành thương mại là một  ngành cần tính logic và thể hiện góc nhìn đánh giá. Để có được sự đánh giá chính xác về vấn đề thì các bạn sinh viên ngành thương mại cần tìm hiểu rất nhiều về các thông tin kinh tế, thông tin thị trường. Đó không phải là một điều dễ dàng đối với các bạn sinh viên. Vì vậy nếu cần thiết, và phương án tối ưu mà các bạn có thể sử dụng đó chính là sử dụng dịch vụ viết thuê luận văn tốt nghiệp ngành thương mại.

Dịch vụ viết thuê luận văn tốt nghiệp ngành thương mại
Dịch vụ viết thuê luận văn tốt nghiệp ngành thương mại

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngành thương mại là gì ?

Ngành thương mại hay ngành kinh doanh thương mại là ngành học trang bị các kiến thức về hoạt động bán hàng, xuất – nhập kho, quản trị bán lẻ, là ngành nghề thiên nhiều về logic, phân tích  và tính toán.

Trong ngành thương mại sinh viên sẽ được trang bị các kỹ năng trong quản trị bán hàng, nghiên cứu thị trường, hoạt động chiêu thị, PR, marketing, lập kế hoạch kinh doanh, nghiệp vụ bán hàng, phân tích tài chính…Ngoài ra các bạn còn cần học các kỹ năng cần thiết cho nghề nghiệp như: giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng sàng lọc thông tin.

Một số môn học của ngành kinh doanh thương mại : quản trị học, quản trị tài chính, marketing, nghiệp vụ ngoại thương, kinh tế đối ngoại, nghiệp vụ bán hàng, luật thương mại, luật vận tải và bảo hiểm

Luận văn ngành thương mại là gì ?

Luận văn ngành thương mại là bài nghiên cứu các đề tài chuyên sâu trong ngành thương mại. Ứng dụng các lý thuyết nghiệp vụ , kiến thức chuyên môn đã được đào tạo ở trường để làm cơ sở nghiên cứu và giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế. Hoặc đư ra các giải pháp khuyến nghị.

Luận văn là một công trình khoa học nên đòi hỏi phải được thực hiện nghiêm túc và phải đạt yêu cầu: luận văn phải có ý nghĩa khoa học, ý nghĩa thực tiễn. Số liệu và các nguồn trích dẫn  phải chính xác và đáng tin cậy. Văn phong mạch lạc, chuẩn xác; được trình bày đúng quy định và thể hiện người viết có phương pháp nghiên cứu.

Dịch vụ viết thuê luận văn tốt nghiệp ngành thương mại

Các đề tài luận văn ngành thương mại

 • Hoàn thiện công nghệ Marketing xúc tiến thương mại tại Công ty
 • Đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa tại Công ty thương mại ….
 • Một số giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu cho Công ty…
 • Một số giải pháp phát triển hoạt động bán hàng bằng hình thức thương mại điện tử của Công ty…
 • Phân tích tình trạng hợp tác thương mại giữa Việt Nam và…
 • Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần thương mại…
 • Xây dựng chiến  lược kinh doanh cho Công ty cổ phần thương mại…
 • Thực trạng công tác đàm phán hợp đồng ngoại thương và các giải pháp
 • Quản lý rủi ro trong thương mại quốc tế tại Công ty
 • Quan hệ thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ – Cơ hội và thách thức
 • Phòng ngừa rủi ro trong thương mại quốc tế tại Công ty A
 • Hàng rào kỹ thuật trong thương mại của Hoa Kỳ đối với ngành dệt may. Những lưu ý đối với Việt Nam

Cấu trúc một bài viết thuê luận văn tốt nghiệp ngành thương mại mẫu

Đề tài : Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần thương mại..

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

 • 1.1. Khái niệm, vai trò, nhiệm vụ của công tác bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
 • 1.1.1. Các khái niệm liên quan đến công tác bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
 • 1.1.2. Đặc điểm, vai trò, nhiệm vụ của quá trình bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
 • 1.2. Phương thức bán hàng và phương thức thanh toán
 • 1.2.1. Các phương thức bán hàng
 • 1.2.2. Các phương thức thanh toán
 • 1.3. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
 • 1.3.1. Kế toán giá vốn hàng bán
 • 1.3.2. Kế toán doanh thu bán hàng
 • 1.3.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
 • 1.3.4. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
 • 1.3.5. Kế toán chi phí hoạt động tài chính
 • 1.3.7. Kế toán chi phí khác
 • 1.3.8. Kế toán chi phí bán hàng
 • 1.3.9. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
 • 1.3.10. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh ngiệp
 • 1.3.11. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
 • 1.4. Các hình thức ghi sổ kế toán
 • 1.4.1. Hình thức nhật ký chung
 • 1.4.2. Hình thức chứng từ ghi sổ
 • 1.4.3. Hình thức nhật ký sổ cái
 • 1.4.4. Hình thức nhật ký chứng từ
 • 1.4.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY

 • 2.1.1. Giới thiệu sơ lược về công ty
 • 2.1.2. Qúa trình hình thành và phát triển
 • 2.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý
 • 2.1.4. Đặc điểm tổ bộ chức công tác kế toán
 • 2.1.4.1. Sơ đồ bộ máy kế toán
 • 2.1.4.2. Chế độ kế toán áp dụng tại Công ty
 • 2.1.4.3. Quy trình kế toán của công ty
 • 2.2. Đặc điểm hoạt động bán hàng của công ty
 • 2.2.1. Danh mục hàng hóa của công ty
 • 2.2.2. Thị trường của công ty
 • 2.2.3. Phương thức bán hàng của công ty
 • 2.2.4. Phương thức thanh toán của công ty
 • 2.3. Phân tích một số chỉ tiêu đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty
 • 2.4. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty
 • 2.4.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 • 2.4.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
 • 2.4.3. Kế toán giá vốn hàng bán
 • 2.4.4. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
 • 2.4.5. Kế toán chi phí hoạt động tài chính
 • 2.4.6. Kế toán chi phí bán hàng
 • 2.4.7. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
 • 2.4.8. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác
 • 2.4.9. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
 • 2.4.9.1. Cách xác định lợi nhuận kinh doanh và thuế TNDN
 • 2.4.9.2. Các bút toán kết chuyển vào TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

CHƯƠNG III: MỘT SỐ NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY

 • 3.1. NHẬN XÉT CHUNG
 • 3.1.1. Ưu điểm
 • 3.1.2. Nhược điểm
 • 3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY

Dịch vụ viết thuê luận văn tốt nghiệp ngành thương mại

Sử dụng viết thuê luận văn tốt nghiệp có phạm pháp không?

Chắc hẳn có rất nhiều bạn trăn trở về vấn đề sử dụng dịch vụ viết thuê luận văn tốt nghiệp ngành thương mại có vi phạm pháp luật không? Câu trả lời dành cho các bạn là “ Không” nhé. Sử dụng dịch vụ viết thuê cũng giống như bạn thuê gia sư dạy kèm tại nhà cho các môn học mà bạn đang yếu. Hoặc giống như bạn đang đi học thêm tại các trung tâm vậy. Hình thức này giống như bạn có thêm một giáo viên hướng dẫn, một cố vấn hướng dẫn làm bài thì chắc chắn sẽ không vi phạm pháp luật. Bài luận của bạn chỉ phạm pháp khi cố tình sao chép nguyên văn hay sử dụng toàn bộ bài của người khác và đem nộp dưới danh nghĩa của bạn.

Với các lợi ích của việc sử dụng dịch vụ viết thuê luận văn tốt nghiệp ngành thương mại. Các bạn có thể cân nhắc để có thể có được một bài luận văn chất lượng, chi phí phải chăng. Và đặc biệt các bạn sẽ có thêm thời gian làm những điều mà bạn mong muốn. Nếu có nhu cầu các bạn hãy liên hệ với chúng tôi qua SĐT/ZALO 0932091562. Chúng tôi cam kết luôn sẵn sàng hỗ trợ và đồng hành cùng bạn.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] Dịch vụ viết thuê luận văn tốt nghiệp ngành thương mại […]

Contact Me on Zalo