Giới Thiệu Về Chi Cục Thuế Trong Luận Văn, Báo Cáo Thực Tập

5/5 - (9 bình chọn)

Tải Free !!! Tải Ngay  Giới Thiệu Về Chi Cục Thuế Trong Luận Văn và trong Báo Cáo Thực Tập chắc hẳn đây là một trong những nguồn tài liệu đang được nhiều bạn quan tâm và miệt mài tìm kiếm, thế thì bài viết sau đây mình sẽ giới thiệu về chi cục thuế trong luận văn và báo cáo thực tập đáng để xem và tham khảo.Nguồn tài liệu mình triển khai bao gồm như là khái quát chi cục thuế quận 8 tiếp theo là về cơ cấu tổ chức bộ máy và nhân sự, chức năng và nhiệm vụ và cuối cùng là mình đã liệt kê thêm sơ đồ tổ chức chi cục thuế…

Bên mình có nhận viết thuê luận văn với rất nhiều đề tài đa dạng, phổ biến nhất hiện nay. Có phải bạn đang cần viết một bài luận văn hoàn chỉnh, cũng như bạn đã biết muốn làm một bài luận văn thật sự tốn rất nhiều thời gian cũng như công sức. Nếu như bạn chưa có thời gian thậm chí là giáo viên khắt khe, mọi vấn đề của bạn sẽ được giải quyết nhanh chóng chỉ cần bạn tìm đến dịch vụ làm thuê luận văn thạc sĩ của chúng tôi qua zalo/telegram : 0934.536.149 để được tư vấn báo giá và hỗ trợ nhiều nhất có thể nhé.

1.Khái quát Chi Cục Thuế Quận 8

+ Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

Giới Thiệu Về Chi Cục Thuế Trong Luận Văn chi cục Thuế Quận 8 được thành lập theo Quyết định 313/QĐ-TCCB ngày 21/08/1990 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Chi Cục Thuế Nhà nước.

Chi cục Thuế Quận  8 là tổ chức trực thuộc Cục Thuế TPHCM, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Cục Thuế TPHCM và sự lãnh đạo song trùng của Ủy Ban Nhân Dân (UBND) Quận 8.CCT Quận 8 trong quá trình quản lý có sự phối hợp thực hiện với một số cơ quan hành chính sự nghiệp, với các phòng ban của ủy ban quận.  Do đó ngoài việc chịu sự quản lý theo hệ thống ngành dọc còn có sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của UBND Quận 8 và sự hỗ trợ của hội đồng tư vấn thuế của 16 phường. CCT quận 8 có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước thuộc phạm vi nhiệm vụ của ngành thuế trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Một số nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể được quy định theo Điều 2 của Quyết định 110/QĐ-BTC ngày 14 tháng 1 năm 2019 , gồm :

XEM THÊM :Báo Giá Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ

 1. Tổ chức triển khai thực hiện thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, quản lý thuế và các văn bản quy định của pháp luật khác có liên quan; quy trình, biện pháp nghiệp vụ quản lý thuế trên địa bàn.
 2. Tổ chức thực hiện dự toán thu thuế hàng năm được giao; tổng hợp, phân tích, đánh giá công tác quản lý thuế; tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác lập và chấp hành dự toán thu ngân sách nhà nước, về công tác quản lý thuế trên địa bàn; chủ trì và phối hợp chặt chẽ với các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao.
 3. Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích chính sách thuế của Nhà nước; hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.
 4. Kiến nghị với Cục trưởng Cục Thuế những vấn đề vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, các quy trình chuyên môn nghiệp vụ, các quy định quản lý nội bộ và những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Chi cục Thuế.
 5. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế đối với người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Thuế: đăng ký thuế; khai thuế; tính thuế; thông báo thuế; nộp thuế; hoàn thuế; khấu trừ thuế; miễn thuế, giảm thuế; xoá nợ tiền thuế, tiền phạt; kế toán thuế đối với người nộp thuế; đôn đốc người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước.
 6. Quản lý thông tin ề người nộp thuế; xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin về người nộp thuế trên địa bàn.
 7. Tổ chức các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro trong hoạt động quản lý thuế.
 8. Kiểm tra, giám sát việc kê khai thuế, hoàn thuế, khấu trừ thuế, miễn thuế, giảm thuế, nộp thuế và chấp hành chính sách, pháp luật thuế đối với người nộp thuế và các tổ chức, cá nhân được ủy nhiệm thu thuế theo phân cấp và thẩm quyền quản lý của Chi cục trưởng Chi cục Thuế.
 9. Giới Thiệu Về Chi Cục Thuế Trong Luận Văn : Quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định miễn thuế, giảm thuế; hoàn thuế; gia hạn nộp hồ sơ khai thuế, gia hạn nộp thuế; xoá nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp; miễn xử phạt tiền thuế theo quy định của pháp luật.
 10. Được quyền yêu cầu người nộp thuế, các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp kịp thời các thông tin cần thiết phục vụ cho công tác quản lý thu thuế; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các tổ chức, cá nhân không thực hiện trách nhiệm trong việc phối hợp với cơ quan thuế để thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước.
 11. Được quyền ấn định thuế, thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định của pháp luật; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về hành vi vi phạm pháp luật thuế của người nộp thuế.
 12. Bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế do lỗi của cơ quan thuế, theo quy định của pháp luật; giữ bí mật thông tin của người nộp thuế; xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế theo quy định của pháp luật.
 13. Tổ chức thực hiện thống kê, quản lý thuế, quản lý biên lai, ấn chỉ thuế; lập báo cáo về tình hình kết quả thu thuế và báo cáo khác phục vụ cho việc chỉ đạo, điều hành của cơ quan cấp trên, của Ủy ban nhân dân đồng cấp và các cơ quan có liên quan; tổng kết, đánh giá tình hình và kết quả công tác của Chi cục Thuế.
 14. Tổ chức thực hiện kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế và khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thi hành công vụ của công chức thuế thuộc thẩm quyền quản lý của Chi cục trưởng Chi cục Thuế theo quy định của pháp luật.
 15. Xử lý vi phạm hành chính về thuế, lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền khởi tố các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật thuế theo quy định của Luật quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan.
 16. Giám định để xác định số thuế phải nộp của người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 17. Thực hiện nhiệm vụ cải cách hệ thống thuế theo mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động, công khai hoá thủ tục, cải tiến quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và cung cấp thông tin để tạo thuận lợi phục vụ cho người nộp thuế thực hiện chính sách, pháp luật về thuế.
 18. Tổ chức tiếp nhận và triển khai các phần mềm ứng dụng, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa công tác quản lý thuế, công tác quản lý nội ngành vào các hoạt động của Chi cục Thuế.
 19. Quản lý bộ máy, biên chế, lao động; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức của Chi cục Thuế theo quy định của Nhà nước và theo phân cấp của Bộ Tài chính.
 20. Quản lý kinh phí, tài sản được giao, lưu giữ hồ sơ, tài liệu, ấn chỉ thuế theo quy định của pháp luật và của ngành.
 21. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Thuế giao.

XEM THÊM :150+ Đề Tài Luận Văn Chuyên Ngành Quản Lý Công

Giới Thiệu Về Chi Cục Thuế Trong Luận Văn
Giới Thiệu Về Chi Cục Thuế Trong Luận Văn

2.Về Cơ cấu tổ chức bộ máy và nhân sự

Chi Cục Thuế Quận 8 có tổ chức bộ máy theo mô hình I của Quyết định số 245/QĐ-TCT ngày 25/03/2019 của Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Thuế về việc qui định chức năng, nhiệm vụ của các Đội thuộc Chi Cục thuế.

Giới Thiệu Về Chi Cục Thuế Trong Luận Văn tính đến 31/12/2020, tổ chức bộ máy của Chi Cục Thuế Quận  8 gồm có 13 đội với 115 CBCC (gồm: 63 nữ, 52 nam). Trong đó biên chế có 108 công chức, hợp đồng có 07 người và Đảng viên có 47 công chức.

Ban lãnh đạo gồm 01 Chi cục trưởng, 03 Phó Chi cục trưởng và 13 đội chức năng chia làm 2 nhóm: 6 Đội gián tiếp tham mưu và 7 Đội trực tiếp  quản lý.

3.Chức năng và nhiệm vụ:

Đội Tổng hợp – Nghiệp vụ – Dự toán (TH-NV-DT): Giúp Chi Cục trưởng Chi cục Thuế hướng dẫn về nghiệp vụ quản lý thuế, chính sách, pháp luật thuế cho công chức thuế trong Chi cục Thuế; thực hiện công tác pháp chế về thuế thuộc phạm vi Chi cục Thuế quản lý; xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước (đối với Chi cục thuế khu vực phải xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước cho từng địa bàn cấp huyện) và tổ chức thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước được giao của Chi cục Thuế

Giới Thiệu Về Chi Cục Thuế Trong Luận Văn đội Kiểm tra nội bộ (KTNB): Giúp Chi cục trưởng Chi cục Thuế thực hiện công tác kiểm tra việc tuân thủ pháp luật, tính liêm chính của cơ quan thuế, công chức thuế; giải quyết khiếu nại (bao gồm cả khiếu nại các quyết định xử lý về thuế của cơ quan thuế và khiếu nại liên quan trong nội bộ cơ quan thuế) thuộc thẩm quyền của Chi cục trưởng Chi cục Thuế; tiếp nhận và chuyển các cơ quan có thẩm quyền giải quyết đơn thư tố cáo liên quan đến việc chấp hành công vụ của công chức, viên chức thuế.

Đội Kê khai – Kế toán thuế – Tin học (KK-KTT-TH): “Giúp Chi cục trưởng Chi cục Thuế thực hiện công tác đăng ký thuế, quản lý khai thuế, xử lý các hồ sơ hoàn thuế (trừ hoàn thuế TNCN và các khoản thu từ đất), khấu trừ thuế, tính thuế và thông báo thuế, nộp thuế, hoàn trả tiền thuế, kế toán thuế, thống kê thuế theo phân cấp quản lý; quản lý và vận hành hệ thống trang thiết bị tin học; triển khai, cài đặt, hướng dẫn sử dụng các phần mềm ứng dụng tin học phục vụ công tác quản lý thuế, quản lý nội ngành cho công chức thuế và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế.”.

Đội quản lý và cưỡng chế nợ thuế (QLN-CCN): “Giúp Chi cục trưởng Chi cục Thuế quản lý thu lệ phí trước bạ, các khoản đấu giá về đất, tài sản, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (thuế tài sản), phí, lệ phí và các khoản thu khác (bao gồm thuế TNCN của cá nhân hành nghề tự do, các khoản thu về đất bao gồm cả thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế, quà tặng, lệ phí trước bạ và thu khác) phát sinh trên địa bàn thuộc phạm vi Chi cục Thuế quản lý; Thực hiện dự toán thu thuế đối với đối tượng được giao quản lý.

Chi Cục Thuế Trong Luận Văn đội Tuyên truyền – Hỗ trợ người nộp thuế (TTHT-NNT): Giúp Chi cục trưởng Chi cục Thuế thực hiện công tác tuyên truyền về chính sách pháp luật thuế; hỗ trợ người nộp thuế trong phạm vi Chi cục Thuế quản lý.

Đội Hành chính – Nhân sự – Tài vụ (HC-NS-TV): Giúp Chi cục trưởng Chi cục Thuế thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ; công tác quản lý nhân sự; quản lý tài chính, quản trị; quản lý ấn chỉ trong phạm vi Chi cục Thuế quản lý.

Đội trước bạ và thu khác (TB&TK): Giúp Chi cục trưởng Chi cục Thuế thực hiện công tác quản lý nợ thuế, gia hạn thời hạn nộp thuế; khoanh nợ, xoá tiền nợ thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp thuế; nộp dần tiền thuế nợ; miễn tiền chậm nộp thuế; không tính tiền chậm nộp thuế và cưỡng chế thu tiền nợ thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp (gọi chung là công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế) thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Thuế

Chi Cục Thuế Trong Luận Văn đội thuế Liên phường 1,2,3 (LP): Giúp Chi cục trưởng Chi cục Thuế quản lý thu thuế các tổ chức (nếu có), cá nhân nộp thuế trên địa bàn xã, phường được phân công (bao gồm các hộ sản xuất kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ, kể cả hộ nộp thuế TNCN; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế tài nguyên…); Thực hiện dự toán thu thuế đối với đối tượng được giao quản lý

Đội Kiểm tra thuế 1,2,3,4(KT): Giúp Chi cục trưởng Chi cục Thuế thực hiện công tác kiểm tra, giám sát kê khai thuế; giải quyết tố cáo liên quan đến người nộp thuế; thực hiện dự toán thu thuế đối với người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Thuế.

XEM THÊM : Đề Tài Luận Văn Luật Lao Động, Báo Cáo Thực Tập Luật Lao Động

4. Sơ đồ tổ chức chi cục thuê

Sơ đồ 2.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy Chi cục thuế quận 8
Sơ đồ 2.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy Chi cục thuế quận 8

 

-Khái quát tình hình Doanh nghiệp thuộc Chi Cục Thuế Quận 8 quản lý:

Chi Cục Thuế Trong Luận Văn trong những năm qua cùng với sự phát triển kinh tế của đất nước, kinh tế Quận 8 cũng chuyển biến mạnh mẽ. Các doanh nghiệp trên địa bàn quận ra đời và phát triển một cách nhanh chóng. Các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh ở rất nhiều lĩnh vực từ sản xuất, xây dựng, chế biến, dịch vụ đến thương mại, du lịch, vận tải, đồng thời bao gồm cả kinh doanh tổng hợp nhiều ngành nghề như kết hợp cả kinh doanh thương mại và dịch vụ, giữa sản xuất và dịch vụ, kinh doanh đa ngành nghề, lĩnh vực. Các doanh nghiệp đã giải quyết được nhiều công ăn việc làm cho người lao động, đóng góp không nhỏ nguồn thu ngân sách cho quận. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp có số vốn lớn tương đối ít, chủ yếu số vốn kinh doanh của các doanh nghiệp ở mức vừa và nhỏ. Các doanh nghiệp có xu hướng đầu tư vào những lĩnh vực kinh doanh đòi hỏi vốn đầu tư ban đầu thấp, tỷ suất lợi nhuận cao, thu hồi vốn nhanh.

Bên cạnh các doanh nghiệp làm ăn nghiêm chỉnh, kinh doanh tuân thủ pháp luật của Nhà nước thì vẫn còn không ít các doanh nghiệp kinh doanh không trung thực, tính tuân thủ pháp luật Nhà nước về tài chính và kinh tế còn kém. Đặc biệt là lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp để trốn thuế. Mặt khác, do việc định hướng kinh doanh ban đầu chưa rõ ràng, nên sau khi được cấp giấy phép kinh doanh có một số doanh nghiệp không hoạt động, có một số doanh nghiệp chưa thật sự tổ chức kinh doanh ngay, hoặc hoạt động không có hiệu quả.

Vì vậy, việc nghiên cứu tìm hiểu tình hình quản lý thu thuế đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh ở các doanh nghiệp là điều hết sức cần thiết

Bài viết trên đây là toàn bộ Giới Thiệu Về Chi Cục Thuế Trong Luận Văn và trong báo cáo thực tập hoàn toàn xuất sắc mà mình đã sàng lọc và triển khai nội dung hữu ích gửi gấm đến cho các bạn cùng xem và theo dõi. Nếu như trong suốt quá trình mình triển khai chưa đủ đáp ứng nhu cầu của bạn, hoặc bạn cần làm một bài luận văn hoàn chỉnh thì đừng ngần ngại hãy nhanh chóng liên hệ ngay đến dịch vụ nhận làm luận văn thạc sĩ của chúng tôi qua zalo/telegram : 0934.536.149 để được hỗ trợ nhiệt tình nhé.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Contact Me on Zalo