Gợi Ý Đề Tài Tiểu Luận Luật Hình Sự

Rate this post

Gợi Ý Đề Tài Tiểu Luận Luật Hình Sự cho các bạn sinh viên đang chuẩn bị làm bài tiểu luận ngành luật cùng nhau tham khảo nhé. Để có thể làm được một bài tiểu luận đạt điểm cao thì không thể bỏ qua những đề tài hay, và mới lạ được. Tuy nhiên không phải bạn sinh viên nào cũng có thể tìm kiếm được những đề tài phù hợp với bài làm được, vì những yêu cầu của giáo viên ngày càng khắt khe. Vậy để có thể lựa chọn được một đề tài ưng ý thì phải làm sao? Các bạn có thể tham khảo những Gợi Ý Đề Tài Tiểu Luận Luật Hình Sự sau đây để làm bài tiểu luận ngành luật tốt nhất nhé.

1. Một số Gợi Ý Đề Tài Tiểu Luận Luật Hình Sự

Một số Gợi Ý Đề Tài Tiểu Luận Luật Hình Sự
Một số Gợi Ý Đề Tài Tiểu Luận Luật Hình Sự
 1. Chính sách hình sự đối với người phạm tội dưới 18 tuổi
 2. Cấu thành tội phạm ( của một tội/ hoặc một nhóm tội tương đồng)
 3. Các giai đoạn thực hiện tội phạm ( của một tội/ hoặc một nhóm tội tương đồng)
 4. Mặt khách quan của.. ( của một tội/ hoặc một nhóm tội tương đồng)
 5. Mặt chủ quan của…( của một tội/ hoặc một nhóm tội tương đồng)
 6. Chủ thể của …( của một tội/ hoặc một nhóm tội tương đồng)
 7. Khách thể của…( của một tội/ hoặc một nhóm tội tương đồng)
 8. Lỗi trong luật hình sự Việt Nam
 9. Thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm.. ( của một tội/ hoặc một nhóm tội tương đồng)
 10. Đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức của…( của một tội/ hoặc một nhóm tội tương đồng)
 11. Tình tiết tăng nặng TNHS, lý luận và thực tiễn.
 12. Tình tiết giảm nhẹ TNHS lý luận và thực tiễn.
 13. Nguyên tắc nhân đạo trong LHS VN
 14. Nguyên tắc phân hóa TNHS trong LHS VN
 15. Trách nhiệm hình sự của……( của một tội/ hoặc một nhóm tội tương đồng)
 16. Hình phạt …( của một tội/ hoặc một nhóm tội tương đồng)
 17. So sánh tội phạm trong LHS VN với…(quốc gia phù hợp)
 18. Lịch sử luật hình sự VN từ… đến…
 19. Đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao

2. HƯỚNG BÌNH LUẬN QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ Đề Tài Tiểu Luận Luật Hình Sự

I.1. Hướng dẫn thực hiện:

Để thực hiện đề tài theo hướng bình luận pháp luật, sinh viên cần lựa chọn một vấn đề mà sinh viên cho rằng cần phải bình luận quy định đó và hướng tới việc tìm ra được giải pháp hoàn thiện quy định đó.

Cấu trúc bài viết thông thường phải đảm bảo những nội dung sau đây:

 1. Xác định được vấn đề nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu (vấn đề nghiên cứu phải là một vấn đề pháp lý).
 2. Trả lời được các câu hỏi nghiên cứu đã nêu ra bằng cách luận điểm, luận cứ và luận chứng chặt chẽ (có thể thông qua việc phân tích một hoặc vài vụ việc, tình huống hoặc bản án để làm rõ những quy định của pháp luật đó, hoặc chỉ đơn giản là thực hiện các phương pháp lập luận để làm rõ những bất cập, hạn chế hay có đánh giá về vấn đề pháp lý).
 3. Nêu những nhận định, nhận xét hay kiến nghị của tác giả đối với vấn đề pháp lý mà mình nghiên cứu.

3 HƯỚNG NGHIÊN CỨU DỰA TRÊN TÌNH HUỐNG PHÁP LÝ

Để thực hiện đề tài theo nghiên cứu dựa trên tình huống pháp lý, sinh viên cần lựa chọn được một tình huống pháp lý có vấn đề. Tình huống đó có thể là tình huống phát sinh trong thực tiễn cuộc sống mà sinh viên tiếp cận được, vấn đề mà sinh viên cho rằng cần phải bình luận quy định đó và hướng tới việc tìm ra được giải pháp hoàn thiện quy định đó.

Cấu trúc bài viết thông thường phải đảm bảo những nội dung sau đây:

 1. Tóm tắt tình huống cần phân tích.
 2. Xác định những vấn đề đề pháp lý cần giải quyết.
 3. Xác định quy định của pháp luật có liên quan phục vụ cho việc giải quyết tình huống
 4. Nêu cách thức giải quyết tình huống đó. Những quan điểm khác nhau hoặc những tranh luận, ý kiến khác nhau trong việc giải quyết vụ việc.
 5. Đưa ra nhận định, nhận xét hay kiến nghị của tác giả đối với vấn đề pháp lý mà mình nghiên cứu.

4 HƯỚNG NGHIÊN CỨU DỰA TRÊN VIỆC BÌNH LUẬN SỰ KIỆN THỜI SỰ, CHÍNH TRỊ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ:

Ví dụ đề tài có thể như : Bình luận pháp lý về vụ việc “tội phạm trong Vụ án AVG”, “tội phạm trong vụ án Huyền Như”, “Hiệu quả của hình phạt tiền”

HƯỚNG DẪN CÁCH TRÌNH BÀY BÀI VIẾT Đề Tài Tiểu Luận Luật Hình Sự:

Không kể các trang bìa, lời cám ơn, danh mục tài liệu tham khảo và các phụ lục nội dung chính của Bài viết có độ dài từ 1500-2500 từ (khoản 4-6 trang trang A4), font chữ Times new roman, cỡ chữ 13, dãn dòng 1.5 dãn đoạn before 3, after 3, canh lề trái là 3 cm, trên, dưới, phải là 2.5 cm. Đề Tài Tiểu Luận Luật Hình Sự

Bài viết nộp cho GV bao gồm 2 file là (1) file word 2013 và (2) file PDF báo cáo tương đồng của Turnitin.

Nội dung bài viết cần bao gồm các nội dung :

 • Giới thiệu (không quá 5 dòng)
 • Nội dung bài viết
 • Danh mục tài liệu tham khảo (không ít hơn 5 tài liệu tham khảo và chỉ những tài liệu tham khảo nào có sử dụng footnote thì mới được tập hợp tại danh mục này. Việc tham khảo càng nhiều tài liệu càng được khuyến khích).

Có thể tham khảo bài viết trên tạp chí Nghiên cứu lập pháp tại trang http://lapphap.vn/Pages/trangchu.aspx để biết cách viết bài khoa học.

HƯỚNG DẪN TRÍCH DẪN TÀI LIỆU THAM KHẢO BẰNG FOOTNOTE.

 • Footnote là công cụ giúp tác giả chú thích một số thuật ngữ ở dưới trang tài liệu hoặc dẫn nguồn tài liệu tham khảo nội dung vừa trình bày.
 • Để làm được điều này các bạn cần qua các bước sau:
 • Đặt con trỏ sau ý hoặc từ cần chú thích.
 • Vào references/ insert footnote (nếu word 2003 thì vào menu Insert/Footnote).
 • Ví dụ : Từ footnote mầu đỏ[1] ở trên đã được giải thích ở dưới trang.
 • Khi tác giả dàn lại trang, các ý hoặc từ đã footnote có thể sẽ nhảy qua trang khác, lúc đó footnote cũng nhảy theo.

HƯỚNG DẪN SẮP XẾP TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA Đề Tài Tiểu Luận Luật Hình Sự

 1. Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung, Nhật, …). Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch, kể cả bằng tiếng Trung Quốc, Nhật, … (đối với những tài liệu bằng ngôn ngữ còn ít người biết có thể thêm phần dịch tiếng Việt đi kèm theo mỗi tài liệu).
 2. Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự ABC họ tên tác giả luận văn theo thông lệ của từng nước:
 • – Tác giả là người nước ngoài: xếp thứ tự ABC theo họ.
 • – Tác giả là người Việt Nam: xếp thứ ABC theo tên nhưng vẫn giữ nguyên thứ tự thông thường của tên người Việt Nam, không đảo lên trước họ.
 • – Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành báo các hay ấn phẩm, ví dụ: Tổng cục thống kê xếp vào vần T, Bộ Giáo dục và Đào tạo xếp vào vần B, … Đề Tài Tiểu Luận Luật Hình Sự
 1. Tài liệu tham khảo là sách, luận văn, luận án, báo cáo phải ghi đầy đủ các thông tin sau:
 • – Tên tác giả hoặc cơ quan ban hành (không có dấu ngăn cách)
 • – (năm xuất bản), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
 • – tên sách, luận văn, luận án hoặc báo cáo, (in nghiên, dấu phẩy cuối tên)
 • – nhà xuất bản, (dấu phẩy cuối tên nhà xuất bản)
 • – nơi xuất bản, (dấu chấm kết thúc tài liệu tham khảo).
 • Tài liệu tham khảo là bài báo trong tạp chí, bài trong một cuốn sách … ghi đầy đủ các thông tin sau:
 • – tên các tác giả (không có dấu ngăn cách)
 • – (năm công bố), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
 • – “tên bài báo”, (đặc trong ngoặc kép, không in nghiên, dấu phẩy cuối tên)
 • – tên tạp chí hoặc tên sách, (in nghiên, dấu phẩy cuối tên)
 • – tập (không có dấu ngăn cách)
 • – (sổ), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
 • – các số trang, (gạch ngang giữa hai chữ số, dấu chấm kết thúc)

Cần chú ý những chi tiết về trình bày nêu trên. Nếu tài liệu dài hơn một dòng thì nên trình bày sao cho từ dòng thứ hai lùi vào so với dòng thứ nhất 1cm để phần tài liệu tham khảo được rõ ràng và dể theo dõi.

VÍ DỤ VỀ LIỆT KÊ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ở CUỐI BÀI VIẾT

Tiếng Việt

 1. Nguyễn Xuân Bang (2011), Một số vấn đề pháp lý về các hạn chế để đảm bảo an toàn trong hoạt động của các TCTD, Tạp chí Khoa học pháp lý, Trường Đại học Luật TP. HCM, số 2, Trang 34-40.
 2. Lê Vinh Danh (2009), Tiền và hoạt động ngân hàng, NXB Giao thông vận tải.
 3. Nguyễn Đăng Dờn (chủ biên) (2010) – Quản trị ngân hàng thương mại hiện đại – NXB Phương Đông.
 4. Nguyễn Trọng Điệp (2007) – Cơ sở khoa học của các quy định về tình trạng phá sán trong luật phá sản 2004 – Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 7, trang 51-57.
 5. Frederic S.Mishkin (1999), Tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính, NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.
 6. Dương Kim Thế Nguyên (2016), Pháp luật về phá sản ngân hàng thương mại xem trực tuyến tại http://tcdcpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/phap-luat-kinh-te.aspx?ItemID=157 (truy cập ngày 16/3/2017) Đề Tài Tiểu Luận Luật Hình Sự
 7. Lê Kiên (2017), Tài sản quan chức vẫn chỉ công khai tại cơ quan làm việc? https://tuoitre.vn/tai-san-quan-chuc-van-chi-cong-khai-tai-co-quan-lam-viec-20171109143021886.htm (truy cập ngày 16/3/2017)

Tiếng Anh

 1. Bliss, Robert R. và Kaufnan George G. (2006), A Comparion of U.S Corporate and Bank Insolvency Reluation, Economic Perspective, FRB of Chicago Working Paper.
 2. Bob Wessels (2006) – Banks in distress under rules of European insolvency law – Journal of International Banking Law And Regulation 2006, pp. 301-308.
 3. Charles Jordan Tabb (1995), The history of bankruptcy law in United states , Abi Law Review (Vol 3:5), pp 5-51, có thể tải về từ http://www.law.du.edu/documents/registrar/adv-assign/Sousa_Bankruptcy_The%20History%20of%20Bankruptcy_99.pdf  (truy cập lần cuối ngày 14.5.2014).
 4. Dziobeck, Claudia and Ceyla Pazarbasioglu (1998), “Lessons from Systemic Bank Restructuring”, IMF có thể tải về từ http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/wp97161.pdf (truy cập lần cuối ngày 14.5.2014) Đề Tài Tiểu Luận Luật Hình Sự
 5. Gerald Corrigan (2000), Are Banks Special? (A Revisitation) có thể xem trực tuyến tại http://www.minneapolisfed.org/publications_papers/pub_display.cfm?id=3527 (truy cập lần cuối ngày 14.5.2014)
Contact Me on Zalo