Luận văn: Hoạt Động Cho Vay Cá Nhân Tại Ngân Hàng Thương Mại

Rate this post

Luận văn Thạc Sĩ: Hoạt Động Cho Vay Cá Nhân Tại Ngân Hàng Thương Mại, là một trong những đề tài luận văn được nhiều bạn học viên ngành Tài Chính Ngân Hàng lựa chọn để làm đề tài luận văn. Hôm nay dịch vụ viết thuê luận văn tốt nghiệp của trang luận văn chia sẻ đến các bạn học viên một đề tài Luận văn: Hoạt Động Cho Vay Cá Nhân Tại Ngân Hàng Thương Mại hay.

Ngoài ra, các bạn học viên ngành Tài Chính Ngân Hàng nào còn đang gặp khó khăn trong việc lựa chọn đề tài, làm đề cương và hoàn thiện bài luận văn. Nếu như các bạn có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp đến Dịch vụ viết thuê luận văn tốt nghiệp của Trang Luận Văn để được hỗ trợ chi tiết về bài làm nhé.

LỜI MỞ ĐẦU

1.Tính cấp thiết của Luận văn: Hoạt Động Cho Vay Cá Nhân Tại Ngân Hàng Thương Mại

Tình hình cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần HDBANK – chi nhánh Cà Mau những năm vừa qua đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ song nó vẫn còn chứa đựng nhiều tồn tại cần được khắc phục. Để hoạt động ngân hàng ngày càng đạt hiệu quả cao hơn, hạn chế thấp nhất các rủi ro cho vay, Ngân hàng Thương mại cổ phần HDBANK – chi nhánh Cà Mau  cần đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân trong thời gian tới. Điều này có ý nghĩa bao hàm cả việc nâng cao năng lực hoạt động trong quá trình cạnh tranh, hội nhập với khu vực và thế giới. Chính từ lý do quan trọng trên, em quyết định nghiên cứu đề tài: “Phân tích tình hình cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP  HDBANK chi nhánh -Cà Mau.

2. Mục đích nghiên cứu Luận văn: Hoạt Động Cho Vay Cá Nhân Tại Ngân Hàng Thương Mại

Nghiêng cứu những những hoạt động cơ bản về cho vay tiêu khách hàng cá nhân ,lợi ích và các nhân tố ảnh hưởng đến cho vay cá nhân . Từ đó nêu ra được vai trò quan trọng của vay khách hàng cá nhân  tại ngân hàng thương mại cổ phần HDBANK .Tìm hiểu những kết quả đạt được cũng như những hạn chế của vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng HDBANK .Cũng như nguyên nhân của kết quả  và hạn chế đó. Đưa ra những biện pháp nhằm hoàn thiện những nguyên nhân dẫn đến hạn chế của vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng HDBANK .Từ đó đề xuất một số biện pháp cho vay cá nhân của ngân hàng.

3. Đối tượng , phạm vi nghiên cứu Luận văn: Hoạt Động Cho Vay Cá Nhân Tại Ngân Hàng Thương Mại

Đề bài tập trung các vấn đề cơ bản về hoạt động cho vay khách hàng cá nhân  của ngân hàng thương mại . Phân tích nghiên cứu hoạt động cho vay cá nhân tại ngân hàng TMCP HDBANK từ năm 2017 đến năm 2019 . Trên cơ sở lý luận và thực tiễn , đưa ra một số ý kiến cho vay khách hàng cá nhân để nhằm phát triển hoạt động tại ngân hàng này .

4. Phương pháp nghiên cứu Luận văn: Hoạt Động Cho Vay Cá Nhân Tại Ngân Hàng Thương Mại

Tiểu luận sử dụng phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp và đánh giá ,.. sử dụng số liệu thống kê làm dẫn chứng. Và còn sử dụng các biểu đồ, bảng số liệu qua đó rút ra tổng quát về đề tài nghiên cứu

5. kết cấu Luận văn: Hoạt Động Cho Vay Cá Nhân Tại Ngân Hàng Thương Mại

Ngoài lời mở đầu ,danh mục bảng và biểu đồ khóa luận bao gồm 3 chương với nội dung như sau;

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về phân tích hoạt động cho vay cá nhân của ngân hàng thương mại.
 • Chương 2: Phân tích thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần HDBANK -chi nhánh Cà Mau.
 • Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần HDBANK – chi nhánh Cà Mau.

CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁ NHÂN TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 • 1.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
 • 1.1.1. Khái niệm
 • 1.1.2 Chức năng
 • 1.1.3 Phân loại NHTM
 • 1.1.4. Các hoạt động cơ bản của NHTM
 • 1.1.5. Hoạt động cho vay của NHTM
 • 1.2. LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NHTM
 • 1.2.1. Khái niệm, đặc điểm cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại
 • 1.2.2. Phân loại cho vay cá nhân
 • 1.2.3. Vai trò của dịch vụ cho vay cá nhân
 • 1.2.4. Sự cần thiết phát triển dịch vụ cho vay cá nhân
 • 1.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển dịch vụ cho vay cá nhân
 • 1.2.6. Mục tiêu phân tích
 • 1.2.7. Phân tích bối cảnh và mục tiêu cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2 :PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HDBANK CHI NHÁNH 

 • 2.1. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG HDBANK CHI NHÁNH
 • 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
 • 2.1.2. Bộ máy quản lý và chức năng,nhiệm vụ
 • 2.1.3. Tình hình hoạt động của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam trong những năm qua
 • 2.2. TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG TMCP  HDBANK CHI NHÁNH
 • 2.2.2. Vốn huy động của chi nhánh
 • 2.3. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP HDBANK CHI NHÁNH
 • 2.3.1. Doanh số cho vay của chi nhánh
 • 2.3.2. Doanh số thu nợ của chi nhánh
 • 2.3.3. Dư nợ cho vay của chi nhánh
 • 2.3.4. Nợ quá hạn của chi nhánh
 • 2.4. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP HDBANK CHI NHÁNH GIAI ĐOẠN (2020-2022)
 • 2.4.1. Phân tích doanh số cho vay đối với khách hàng cá nhân
 • 2.4.2. Phân tích doanh số thu nợ khách hàng cá nhân của chi nhánh
 • 2.4.3. Phân tích dư nợ cho vay khách hàng cá nhân của Chi nhánh
 • 2.4.4. Phân tích Nợ quá hạn khách hàng cá nhân của chi nhánh
 • 2.5. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
 • 2.6. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP HDBANK CHI NHÁNH
 • 2.6.1. Thuận lợi
 • 2.6.2. Khó khăn
 • KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3  GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP HD BANK CHI NHÁNH 

 • 3.1. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY
 • 3.2.1. Đa dạng hóa các sản phẩm cho vay KHCN
 • 3.2.2. Cơ cấu lại danh mục sản phẩm cho vay một cách hợp lý
 • 3.2.3. Thực hiện chuyên môn hóa quy trình cho vay KHCN
 • 3.2.4. Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng cáo đến với khách hàng cá nhân
 • 3.3. KIẾN NGHỊ
 • 3.3.1. Đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần HDBANK chi nhánh Cà Mau
 • 3.3.2. Đối với Ngân hàng HDBANK
 • 3.3.3. Đối với chính phủ

KẾT LUẬN

Trên đây là đề tài Luận văn Thạc Sĩ: Hoạt Động Cho Vay Cá Nhân Tại Ngân Hàng Thương Mại, mà dịch vụ viết thuê luận văn tốt nghiệp của Trang Luận Văn muốn chia sẻ đến các bạn học viên ngành Tài Chính Ngân Hàng. Ngoài ra, bạn học viên nào còn đang gặp khó khăn trong việc làm bài luận văn, mà muốn thuê dịch vụ viết thuê luận văn tốt nghiệp thì liên hệ trực tiếp với Trang Luận Văn nhé.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo