Kế Toán Nguồn Vốn Chủ Sở Hữu Trong Doanh Nghiệp

Rate this post

Dưới đây là mẫu Đề cương chi tiết đề tài kế toán nguồn vốn chủ sở hữu trong công ty, dành cho các bạn sinh viên viết luận văn tốt nghiệp kế toán tại ngân hàng, do hạn chế thời gian nên mình chỉ gợi ý cho các bạn mẫu đề cương tại bài viết này. Các nội dung còn lại các bạn truy cập tìm kiến tại web nhé.

Trong quá trình làm bài bạn nào gặp khó khăn, cần hỗ trợ dịch vụ thì các bạn nhắn tin cho mình qua ZALO để được hỗ trợ và báo giá.

ĐỀ TÀI :

 • MỞ ĐẦU
 • 1. Nêu ý nghĩa của việc chọn đề tài (Tại sao chọn đề tài này)
 • 1.1. Về lý luận
 • 1.2. Về thực tiễn
 • 2. Mục đích nghiên cứu
 • 3. Đối tượng nghiên cứu
 • 4. Nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu
 • 5. Phương pháp nghiên cứu (lý luận và thực tiễn)
 • 6. Cấu trúc chuyên đề: Nội dung đề tài gồm ba chương ngoài mở bài và kết luận (Nêu tên ba phần đó)
 • + Chương 1: Cơ sở lý luận của đề tài.
 • + Chương 2: Thực trạng vấn đề ở đơn vị thực tập
 • + Chương 3: Hoàn thiện kế toán thanh toán tại đơn vị thực tập.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Dịch vụ viết thuê luận văn tốt nghiệp uy tín giá rẻ – Giá viết thuê là bao nhiêu?

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA KẾ TOÁN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (Từ 10 đến 15 trang)

KẾ TOÁN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU TRONG DOANH NGHIỆP
KẾ TOÁN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU TRONG DOANH NGHIỆP
 • 1.1. Đặc điểm nguồn vốn chủ sở hữu
 • 1.1.1.Đối với doanh nghiệp Nhà nước
 • 1.1.2. Đối với doanh nghiệp tư nhân
 • 1.1.3. Đối với công ty TNHH và Công ty cổ phần
 • 1.2. Nguyên tắc kế toán nguồn vốn chủ sở hữu
 • 1.3. Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu
 • 1.3.1. Kế toán nguồn vốn kinh doanh
 • 1.3.1.1. Nội dung nguồn vốn kinh doanh và tài khoản sử dụng
 • 1.3.1.2. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
 • 1.3.2. Kế toán chênh lệch đánh giá lại tài sản
 • 1.3.2.1. Tài khoản sử dụng:
 • 1.3.2.2. Một số qui định khi hạch toán vào tài khoản chênh lệch đánh giá lại tài sản.
 • 1.3.2.3. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
 • 1.3.3. Kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái.
 • 1.3.3.1. Một số qui định khi hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái
 • 1.3.3.2. Tài khoản sử dụng
 • 1.4. Kế toán các quỹ của doanh nghiệp
 • 1.4.1. Kế toán quỹ dự phòng tài chính.
 • 1.4.1.1. Nội dung quỹ dự phòng tài chính và tài khoản sử dụng
 • 1.4.1.2. Phương pháp kế toán quỹ dự phòng tài chính
 • 1.4.2. Kế toán quỹ đầu tư phát triển
 • 1.4.2.1. Nội dung quỹ đầu tư phát triển và tài khoản sử dụng
 • 1.4.2.2. Phương pháp kế toán quỹ đầu tư phát triển
 • 1.4.3. Kế toán quỹ khen thưởng, phúc lợi
 • 1.4.3.1. Nội dung quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và tài khoản sử dụng.
 • 1.4.3.1. Phương pháp kế toán quỹ khen thưởng, phúc lợi.
 • 1.4.4. Kế toán các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.
 • 1.4.4.1. Tài khoản sử dụng
 • 1.4.4.2. Phương pháp kế toán
 • 1.5. Kế toán cổ phiếu quỹ
 • 1.5.1. Một số qui định hạch toán cổ phiếu quỹ.
 • 1.5.2. Tài khoản sử dụng.
 • 1.5.3. Phương pháp kế toán.
 • 1.6. Kế toán lợi nhận chưa phân phối
 • 1.6.1. Tài khoản sử dụng
 • 1.6.2. Phương pháp kế toán
 • 1.7. Kế toán nguồn vốn xây dựng cơ bản
 • 1.7.1.Nội dung nguồn vốn đầu tư xây dụng cơ bản và tài khoản sử dụng
 • 1.7.2. Kế toán nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU TẠI CÔNG TY

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU TẠI CÔNG TY
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU TẠI CÔNG TY
 • 2.1. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ TÌNH HÌNH TẠI ĐƠN VỊ THỰC TẬP (từ 5 -7 trang)
 • 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty
 • 2.1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
 • – Quá trình hình thành công ty
 • + Nếu là doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước : Thành lập theo quyết định số mấy, ngày nào, của Cơ quan chức năng, ban ngành nào, giấy phép đăng ký kinh doanh.
 • + Nếu là các doanh nghiệp tư nhân, cổ phần, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hợp tác xã, … : Giấy chứng nhận đăng ký số, ngày.
 • + Tên Kinh doanh của Doanh nghiệp, trụ sở chính, địa chỉ.
 • – Quá trình phát triển của công ty :
 • Nêu tóm tắt quá trình phát triển của Công ty từ khi thành lập đến nay, nêu một số mốc thời gian quan trọng, hoặc những bước ngoặc phát triển của công ty.
 • – Một số chỉ tiêu chủ yếu liên quan đến sự phát triển (vốn kinh doanh, vốn bằng tiền, tình hình đầu tư, hiệu quả…)
 • Lấy số liệu 3 năm liên tục trở lại đây minh hoạ cho các chỉ tiêu trên (số liệu của các năm 2007-2008-2009)
 • 2.1.1.2. Chức năng nhiệm vụ của công ty :
 • Sản xuất, kinh doanh, hoặc lắp đặt, xây lắp những mặt hàng chủ yếu nào; Cung cấp những dịch vụ nào. (Căn cứ vào giấy phép kinh doanh của công ty, số…).
 • 2.1.2. Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất, quản lý tại công ty.
 • 2.1.2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất của công ty :
 • – Đối với doanh nghiệp sản xuất : Mô tả sơ lược quá trình sản xuất tại doanh nghiệp (có sơ đồ về quy trình công nghệ, hoặc sơ đồ về quy trình sản xuất)
 • 2.1.2.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty :
 • 2.1.2.2.1. Đặc điểm chung (bộ máy trực tuyến, hay chức năng, hỗn hợp giữa trực tuyến và chức năng).
 • 2.1.2.2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty (tóm tắt sơ đồ tổ chức bộ máy, nêu rõ chức năng của từng vị trí, phòng ban trong bộ máy quản lý).
 • 2.1.2.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty :
 • 2.1.2.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty :
 • Tổ chức bộ máy kế toán theo mô hình phân tán hay tập trung, có bao nhiêu thành viên, nêu sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán, nhiệm vụ của từng thành viên trong bộ máy kế toán.
 • 2.1.2.3.2. Hình thức kế toán công ty áp dụng
 • Hình thức nào : Nhật ký chung, Nhật ký chứng từ, Nhật ký sổ cái, Chứng từ ghi sổ (Nêu sơ đồ trình tự luân chuyển chứng từ công ty đang áp dụng).
 • 2.1.3. Một số chỉ tiêu khác
 • – Hệ thống tài khoản DN áp dụng : DN áp dụng hệ thống tài khoản theo quyết định nào? So với hệ thống tài khoản kế toán hiện hành tại Việt Nam có đầy đủ không, thiếu hoặc không sử dụng những tài khoản nào.
 • – Phương pháp tính thuế : Nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hay khấu trừ…
 • 2.2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU TẠI CÔNG TY (từ 25 – 30 trang)
 • 2.2.1. Đặc điểm nguồn vốn chủ sở hữu và nguyên tắc kế toán vốn chủ sở hữu tại công ty
 • 2.2.1.1. Đặc điểm nguồn vốn chủ sở hữu.
 • Nêu thực tế tại Công ty sử dụng các loại vốn nào, trích lập các quỹ nào?
 • 2.2.1.2. Nguyên tắc quản lý vốn và quỹ tại công ty:
 • ( tuỳ theo loại hình doanh nghiệp, các qui chế tài chính áp dụng cho doanh nghiệp đó)
 • 2.2.2. Phương pháp hạch toán nguồn vốn chủ sở hữu tại Công ty )
 • 2.2.2.1. Hạch toán nguồn vốn kinh doanh ( chứng từ, sổ sách theo dõi nguồn vốn kinh doanh, phương pháp hạch toán: minh hoạ một số nghiệp vụ tại công ty về tăng và giảm vốn kinh doanh)
 • 2.2.2.2. Hạch toán chênh lệch đánh giá lại tài sản ( nếu có)
 • ( chứng từ, sổ sách theo dõi tài sản, phương pháp hạch toán: minh hoạ một số nghiệp vụ tại công ty về tăng và giảm nguồn vốn do đánh giá lại tài sản)
 • 2.2.2.3. Hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái ( nếu có)
 • ( chứng từ, sổ sách theo dõi ngoại tệ và tài khoản liên quan đến ngoại tệ, phương pháp hạch toán: minh hoạ một số nghiệp vụ tại công ty về tăng và giảm do chênh lệch tỷ giá ngoại tệ)
 • 2.2.2.4. Hạch toán các quỹ của doanh nghiệp (nếu có)
 • ( bao gồm quỹ dự phòng tài chính, quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ đầu tư phát triển: chứng từ, sổ sách theo dõi chi tiết các loại quỹ, phương pháp hạch toán: minh hoạ một số nghiệp vụ tại công ty về tăng và giảm các loại quỹ trên)
 • 2.2.2.5. Hạch toán cổ phiếu quỹ ( nếu có)
 • (chứng từ, sổ sách theo dõi cổ phiếu và tài khoản liên quan, phương pháp hạch toán: minh hoạ một số nghiệp vụ tại công ty )
 • 2.2.2.6. Hạch toán lợi nhận chưa phân phối .
 • ( chứng từ, sổ sách theo dõi và tài khoản liên quan , phương pháp hạch toán: minh hoạ một số nghiệp vụ tại công ty về phân phối lợi nhuận cho các quỹ, cho cổ đông)
 • 2.2.2.7. Hạch toán nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản.
 • ( chứng từ, sổ sách theo dõi, tài khoản liên quan, phương pháp hạch toán: minh hoạ một số nghiệp vụ tại công ty )

CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU TẠI CÔNG TY( 3 – 5 trang)

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU TẠI CÔNG TY
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU TẠI CÔNG TY
 • 3.1. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU TẠI CÔNG TY.
 • 3.1.1. Nhận xét chung về công tác kế toán tại công ty
 • 3.1.2. Đánh giá về kế toán nguồn vốn chủ sở hữu taị công ty
 • 3.1.3. Những tồn tại (yêú điểm) về hạch toán kế toán nguồn vốn chủ sở hữu taị công ty cần phải hoàn thiện.
 • 3.1.3.1. Về tổ chức công tác kế toán, bộ máy kế toán (Chứng từ, sổ kế toán…)
 • 3.1.3.2. Về quy định hạch toán, quản lý vốn tại công ty.
 • 3.1.3.3. Về phương pháp kế toán.
 • 3.2. CÁC BIỆN PHÁP BẢN THÂN NHẰM HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN CHO CÔNG TY.
  3.2.1. Các biện pháp khắc phục hoạt động đang nghiên cứu.
 • Căn cứ vào tình hình thực tế đưa ra một số biện pháp giải quyết để có thể áp dụng vào tình hình thực tế công ty.
 • 3.2.2. Kết luận và kiến nghị.
 • 3.2.2.1. Kết luận.

Nhận xét về quá trình thực tập của bản thân tiếp thu được gì mới. Đơn vị thực tập, nhà trường, bộ môn kinh tế và thầy cô đã giúp được gì. Bản thân rút ra bài học gì.

 • 3.2.2.2. Kiến nghị
 • – Đối với Doanh nghiệp
 • – Đối với bộ phận kế toán
 • – Đối với nhà trường
 • – Các biện pháp khác….

Có lời cảm ơn đơn vị thực tập, nhà trường, bộ môn và thầy cô giáo hướng dẫn thực tập.

BẠN NÀO CẦN FILE BÀI LÀM HOÀN CHỈNH BÌNH LUẬN ĐỂ LẠI EMAIL NHÉ, MÌNH SẼ GỬI FILE CHO THAM KHẢO.

BẠN NÀO CẦN VIẾT BÀI HOÀN CHỈNH THÌ LIÊN HỆ VỚI MÌNH QUA ZALO 0932.091.562 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN THÊM NHIỀU ĐỀ TÀI KHÁC NHÉ.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
25 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Nguyễn Thị Nhung
Nguyễn Thị Nhung
3 năm trước

ad cho em xin file bài hoàn chỉnh ạ
mail : thinhungnguyen160298@gmail.com
Em cảm ơn ạ .

Hồng
3 năm trước

e cần ạ. Mail: anhhong040297@gmail.com

Nghĩa
Nghĩa
2 năm trước

Xin file đề tài

Ngô Hải Đăng
Ngô Hải Đăng
2 năm trước

đề cương rất chi tiết ạ

trackback

[…] KẾ TOÁN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU TRONG DOANH NGHIỆP […]

trackback

[…] KẾ TOÁN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU TRONG DOANH NGHIỆP […]

anh
anh
2 năm trước

Cho mình Xin File đề tài luận văn tốt nghiệp này được không add, mình đang cần bài này. Cảm ơn add trước nhé.

Mai
Mai
2 năm trước

ad cho em xin file tài liệu hoàn chỉnh ạ.
mail: caohoanggmaii@gmail.com
em cảm ơn ạ.

Trinh
Trinh
1 năm trước

Ad: cho em xin tài liệu ạ
Email: tuyettrinh.3196@gmail.com
Em cám ơn ậ.

Tường Vy
Tường Vy
1 năm trước

add cho em xin file tài liệu hoàn chỉnh ạ

Tường Vy
Tường Vy
1 năm trước
Tường Vy
Tường Vy
1 năm trước

Add cho em hỏi bên mình có nhận làm thuê kế toán không ạ? báo giá giúp em với hoặc cho em xin xin file tài liệu hoàn chỉnh với được không ạ
Email: tuongvy29280312@gmail.com

chi
chi
1 năm trước

ad cho e xin file hoàn chỉnh
email: hunniee2211@gmail.com
e cảm ơn

Chi
Chi
1 năm trước

email: hunniee2211@gmail.com
e cảm ơn

đào thị tú anh
đào thị tú anh
1 năm trước

cho em xin file với ạ
daothituanh16032001@gmail.com

Linh
Linh
1 năm trước

ad cho em xin file bài hoàn chỉnh ạ
trieulinh480@gamil.com
e cảm ơn ạ

Trà
Trà
1 năm trước

email: dothithutra04082001@gmail.com
e cảm ơn ạ

Đỗ Thị Hòa
Đỗ Thị Hòa
1 năm trước

ad cho e xin file với ạ.E cảm ơn
email:dothihoa12112002@gmail.com

huyền
huyền
1 năm trước

e cần ạ
email: nhuhuyen2108@gmail.com

Nguyễn Thị Huyền
Nguyễn Thị Huyền
6 tháng trước

Em cần ạ
Email: tranthienaaa87@gmail.com

Nguyễn Thị Huyền
Nguyễn Thị Huyền
6 tháng trước

Em cần bản đầy đủ ạ

Contact Me on Zalo