Kế toán vốn bằng tiền, doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

Rate this post

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP. KẾ TOÁN TÀI SẢN BẰNG TIỀN, KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH.

LỜI MỞ ĐẦU

 • 1. Tính cấp thiết của đề tài
 • 2. Lý do chọn đề tài
 • 3. Mục tiêu nghiên cứu
 • 4. Phạm vi nghiên cứu của đề tài
 • 5. Các phương pháp nghiên cứu, phân tích được sử dụng trong đề tài

Chương 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY ….

Kế toán vốn bằng tiền, doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
Kế toán vốn bằng tiền, doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
 • 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
 • 1.1.1. Thông tin chung về công ty…
 • 1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty….
 • 1.2. Lĩnh vực kinh doanh và quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm
 • 1.2.1 Lĩnh vực kinh doanh của công ty
 • 1.2.2. Quy trình công nghệ (hoặc quy trình kinh doanh) của công ty
 • 1.3. Đặc điểm tổ chức quản lí và tổ chức kinh doanh của công ty
 • 1.3.1 Sơ đồ bộ máy quản lý công ty Giải thích sơ đồ
 • 1.3.2. Đặc điểm tổ chức kinh doanh
 • 1.4. Kết quả kinh doanh của công ty một số năm gần đây (3 năm) Trình bày các chỉ tiêu: doanh thu, chi phí, lãi gộp, lãi ròng ….

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

CHƯƠNG 2. TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY ….

 • 2.1. Hình thức kế toán và tổ chức bộ máy kế toán Công ty…
 • 2.1.1. Sơ đồ hình thức kế toán
 • 2.1.2. Diễn giải theo thực tế
 • 2.2.Tổ chức bộ máy kế toán
 • 2.2.1 Sơ đồ bộ máy KT
 • 2.2.2 Diễn giải theo thực tế
 • 2.3. Chế độ kế toán áp dụng tại công ty
 • Chế độ kế toán, chính sách và phương pháp kế toán hiện đang áp dụng tại công ty(đơn vị)
 • 2.4. Tình hình sử dụng máy vi tính tại công ty
 •  Phần mềm kế toán đang sử dụng
 •  Hình ảnh phần mềm kế toán
 •  Hỗ trợ của phần mềm kế toán đối với công việc kế toán tại công ty
 •  Mức độ vi tính hóa và thực trạng việc sử dụng máy tính trong công tác kế toán tại công ty

CHƯƠNG 3. QUY TRÌNH VÀ THỦ TỤC KẾ TOÁN MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU TẠI CÔNG TY…

Đề tài: Kế toán vốn bằng tiền, doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
Đề tài: Kế toán vốn bằng tiền, doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
 • 3.1. Kế toán tài sản bằng tiền
 • 3.1.1. Kế toán tiền mặt
 • 3.1.1.1. Đặc điểm kế toán tài sản bằng tiền mặt tại công ty
 • 3.1.1.2. Chứng từ sử dụng
 • 3.1.1.3. Tài khoản sử dụng
 • 3.1.1.4. Quy trình hạch toán
 • 3.1.2. Kế toán tiền gửi nhân hàng
 • 3.1.2.1. Đặc điểm kế toán tài sản bằng tiền gửi ngân hàng tại công ty
 • 3.1.2.2. Chứng từ sử dụng
 • 3.1.2.3. Tài khoản sử dụng
 • 3.1.2.4. Quy trình hạch toán

3.2. Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty…

 • 3.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu
 • 3.2.1.1. Đặc điểm kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu tại công ty
 • 3.2.1.2. Chứng từ sử dụng
 • 3.2.1.3. Tài khoản sử dụng
 • 3.2.1.4. Quy trình hạch toán
 • 3.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán
 • 3.2.2.1. Đặc điểm
 • 3.2.2.2. Chứng từ sử dụng
 • 3.2.2.3. Tài khoản sử dụng
 • 3.2.2.4. Quy trình hạch toán

3.2.3. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính

 • 3.2.3.1. Đặc điểm kế toán doanh thu hoạt động tài chính tại công ty
 • 3.2.3.2. Chứng từ sử dụng
 • 3.2.3.3. Tài khoản sử dụng
 • 3.2.3.4. Quy trình hạch toán
 • 3.2.4. Kế toán chi phí tài chính
 • 3.2.4.1. Đặc điểm kế toán chi phí tài chính tại công ty
 • 3.2.4.2. Chứng từ sử dụng
 • 3.2.4.3. Tài khoản sử dụng
 • 3.2.4.4. Quy trình hạch toán
 • 3.2.5. Kế toán chi phí bán hàng
 • 3.2.5.1. Đặc điểm kế toán chi phí bán hàng tại công ty
 • 3.2.5.2. Chứng từ sử dụng
 • 3.2.5.3. Tài khoản sử dụng
 • 3.2.5.4. Quy trình hạch toán

3.2.6. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

 • 3.2.6.1. Đặc điểm kế toán chi phí quản lí doanh nghiệp tại công ty
 • 3.2.6.2. Chứng từ sử dụng
 • 3.2.6.3. Tài khoản sử dụng
 • 3.2.6.4. Quy trình hạch toán
 • 3.2.7. Kế toán thu nhập khác
 • 3.2.7.1. Đặc điểm kế toán thu nhập khác tại công ty
 • 3.2.7.2. Chứng từ sử dụng
 • 3.2.7.3. Tài khoản sử dụng
 • 3.2.7.4. Quy trình hạch toán

3.2.8. Kế toán chi phí khác

 • 3.2.8.1. Đặc điểm kế toán chi phí quản lí khác tại công ty
 • 3.2.8.2. Chứng từ sử dụng
 • 3.2.8.3. Tài khoản sử dụng
 • 3.2.8.4. Quy trình hạch toán
 • 3.2.9. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
 • 3.2.9.1. Đặc điểm kế toán thuế thu nhập DN tại công ty
 • 3.2.9.2. Chứng từ sử dụng
 • 3.2.9.3. Tài khoản sử dụng
 • 3.2.9.4. Quy trình hạch toán
 • 3.2.10. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
 • 3.2.10.1. Tài khoản sử dụng
 • 3.2.10.1. Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (Chứng từ, Bảng, biểu, Sổ kế toán tại công ty)

CHƯƠNG 4. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY…

 • 4.1. Nhận xét
 • 4.1.1. Nhận xét chung về tổ chức và công tác kế toán tại công ty (bộ máy kt. Chế độ kt, hình thức kt, phần mềm kt)
 • 4.1.1.1. Ưu điểm
 • 4.1.1.2. Tồn tại và nguyên nhân
 • 4.1.2. Nhận xét riêng về các phần hành kế toán thực tập tạp công ty (nhận xét về chứng từ, tài khoản, sổ kt, sdung và phương pháp hạch toán theo đề tài)
 • 4.1.2.1. Ưu điểm
 • 4.1.2.2. Tồn tại và nguyên nhân
 • 4.2. Kiến nghị
 • 4.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện tổ chức và công tác kế toán tại công ty
 • 4.2.2. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán tại công ty
 • 4.2.3. Điều kiện để thực hiện các giải pháp

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo