Luận văn thạc sĩ Công tác quản lý nhân sự tại công ty Công nghệ

5/5 - (2 bình chọn)

Ở bài viết này, dịch vụ viết thuê luận văn tốt nghiệp, viết thuê luận văn thạc sĩ uy tín sẽ chia sẻ đề cương chi tiết gồm lời mở đầu, tổng quan đề tài nghiên cứu, danh mục tài liệu tham khảo, đề cương.v..v.

Luận văn thạc sĩ Công tác quản lý nhân sự tại công ty Công nghệ

Dưới đây là đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh mà các bạn cần tham khảo khi thực tập tại ngân hàng thương mại

Đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ

PHẦN MỞ ĐẦU

 1. Về tính cấp thiết của đề tài
 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu.
 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
 4. Những đóng góp của luận văn.
 5. Kết cấu của luận văn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA DOANH NGHIỆP

Luận văn thạc sĩ Công tác quản lý nhân sự tại công ty Công nghệ
Luận văn thạc sĩ Công tác quản lý nhân sự tại công ty Công nghệ

1.1.      TỔNG QUAN TÀI LIỆU

1.2.      NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC

1.2.1.   Bản chất, chức năng và vai trò của quản lý nhân sự:

1.2.1.1.            Khái niệm quản lý nhân lực:

1.2.1.2.            Các chức năng của quản lý nhân sự:

1.2.2.   Nội dung của quản lý nhân sự:.

1.2.2.1.            Định hướng nguồn nhân lực .

1.2.2.2. Định biên .

1.2.2.3. Tuyển chọn nhân lực

1.2.2.4.  Làm hoà nhập người lao động

1.2.2.5. Lưu chuyển nhân lực .

1.2.2.6. Phát triển nguồn nhân lực.

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐƯỢC SỬ DỤNG

2.2. ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG – CONINCO

3.1.      KHÁI SỐ QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ  PHẦN  TƯ VẤN CÔNG NGHỆ,  THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG – CONINCO .

3.1.1.   Quá trình hình thành và phát triển

3.1.2.   Nhiệm vụ và chức năng của công ty.

3.1.3.   Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty

3.2.      TÌNH HÌNH QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG – CONINCO

3.2.1.   Thực trạng về đội ngũ lao động tại công ty

3.2.2.   Tuyển dụng lao động tại Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ, Thiết bị và Kiểm định Xây dựng – CONINCO

3.2.3.   Tiền lương ở Công ty cổ phần tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây

dựng – CONINCO

3.2.4.   Đánh giá chung về công tác quản lý nhân sự tại Công ty Cổ phần Tư vấn

Công nghệ, Thiết bị và Kiểm định Xây dựng – CONINCO.

CHƯƠNG 4: PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN  VÀ  GIẢI  PHÁP  HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG – CONINCO

4.1.      PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG – CONINCO.

4.1.1.   Phướng hướng phát triển kinh doanh

4.1.2.   Nhiệm vụ của công tác quản lý nhân sự.

4.2.      MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO VIỆC SỬ DỤNG NHÂN LỰC.

4.2.1. Đối với nhà quản lý.

4.2.2. Vấn đề tổ chức sử dụng lao động

4.2.3. Về phân tích công việc

4.2.4.   Công tác tuyển dụng nhân viên. .

4.2.5.   Đào tạo nâng cao trình độ lao động.

4.2.6.   Chính sánh đãi ngộ người lao động.

KẾT LUẬN

Phần mở đầu luận văn thạc sĩ 

Sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào việc khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực : vốn, cơ sở vật chất, tiến bộ khoa học kỹ thuật, người lao động . Các yếu tố này có mối quan hệ và tác động q ua lại mật thiết với nhau. Những yếu tố như: máy móc thiết bị, của cải vật chất, công nghệ kỹ thuật đều có thể mua được, học hỏi được, sao chép được, nhưng con người thì không thể. Hơn nữa, con người là chủ thể của xã hội, luôn vận động và phát triển, là một cá thể độc lập có thể xác, có ý thức riêng, và cá tính riêng. Mỗi con người là một hệ thống nhu cầu đa phức tạp và thay đổi liên tục, trong đó có nhu cầu được lao động. Chính vì thế công tác quản lý nguồn nhân lực là một loại hoạt động quan trọng nhất của doanh nghiệp, quyết định đến sự tồn tại của nó.

Môt công ty hay môt tổ chứ c nào dù có nguồn tài chính dồi dào , máy móc kỹ thuâṭ hiên đaị đến đâu cũng sẽ trở nên vô nghia nếu không có môt bô ̣máy tổ chức “ đúng người – đúng viêc̣ ”, tạo ra hiệu quả hoạt động chung của cả đội ngũ . Từ thưc tiên phát triển kỳ diêu của các quốc gia không có nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào như Nhật Bản và Singapore cho thấy , yếu tố quan troṇ g nhất đó chính là CON NGƯỜI.

Quản lý nguồn nhân lực là môt linh vưc khó khăn và phức tap . Nó bao gồm nhiều vấn đề như tâm sinh lý , xã hội, đao đứ c…Nó là sư ̣ hòa trôn giữa khoa hoc và nghê ̣thuât nghê ̣thuâṭ quản lý con người, phát huy hết khả năng trong mỗi cá thể , tạo nên sức mạnh của tập thể.

Như vậy, trong bất kỳ một tổ chức xã hội nào thì công việc quản lý là rất cần thiết. Mà trong đó quản lý nguồn nhân lực là cốt lõi của quản lý, hay nói cách khác mọi vấn đề của quản lý suy cho cùng là quản lý con người và người lao động chính là nhân tố sống còn của doanh nghiệp. Nếu không có họ – những người lao động thì doanh nghiệp không cần phải có hệ thống máy tính, kế hoạch tiền lương hay định hướng phát triển Công ty trong những khoảng thời gian nhất định. Bởi vì quản lý nguồn nhân lực liên quan đến nhiều người lao động nên doanh nghiệp cần phải điều chỉnh các hoạt động trên một cách tinh tế, thực thi một cách phù hợp và quản lý một cách liên tục để đạt được những kết quản như mong muốn.

Trong lĩnh vực kinh doanh xây dựng thì công tác tổ chức và quản lý nguồn nhân lực luôn được đánh giá là nhiệm vụ cấp thiết và không ngừng cải thiện. Công tác quản trị nguồn nhân lực là đi sâu nghiên cứu mọi khả năng tiềm tàng trong mỗi đơn vị lao động, trong từng con người là thành viên để tạo điều kiện kích thích sự lao động sáng tạo của mỗi người nhằm mục đích đem lại hiệu quả cao và cống hiến cho tổ chức trong công việc.

Công ty cổ phần tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – Coninco với bề dày kinh nghiệm và thành tích trong hoạt động tư vấn, kiểm định các công trình xây dựng, luôn coi trọng công tác quản lý nhân sự để đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Với những gì đã và đang có, công ty không ngừng cải thiện để duy trì sự ổn định và phát triển. Đặc biệt trong bối cảnh kinh tế chịu nhiều ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng toàn cầu, đòi hỏi mô hình tổ chức, quản lý nhân sự của công ty cần phải phù hợp với bối cảnh mới, mang lại hiệu quả, lợi nhuận trong sản xuất kinh doanh.

Xuất phát từ nội dung trên, tác giả đã lựa chọn đề tài “Công tác quản lý nhân sự tại công ty cổ phần tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – Coninco”.

1. Tính cấp thiết của đề tài:

 Lý do lựa chọn đề tài nghiên cứu:

Thu hút và giữ chân những cán bộ có đủ tiêu chuẩn nhất, sắp xếp những công việc thích hợp nhất cho cán bộ là những hoạt động quan trọng đối với bất cứ tổ chức nào. Tuy nhiên, đối với nhiều doanh nghiệp lớn, sự liên hệ giữa cấp lãnh đạo cao nhất của công ty với nhân viên thường khó được thực hiện. Do đó, công tác quản lý nhân sự sẽ có nhiệm vụ cầu nối cho vấn đề này. Nghị định 15/2013-NĐ-CP ngày 06/02/2013 ra đời và chính thức có hiệu lực từ ngày 15/04/2013 thay thế cho Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2013 của Chính phủ. Điều này đồng nghĩa với việc bỏ công tác tư vấn cho hoạt động Chứng nhận sự phù hợp về chất lượng của công trình, những cán bộ hoạt động trong lĩnh vực này sẽ không được làm những việc liên quan đến chuyên môn của họ cho đến khi Nghị đinh 15 vẫn còn hiệu lực. Bên cạnh đó, Nghị định 59/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 5/8/2015 ra đời đồng nghĩa với việc Bộ xây dựng cấp giấy phép hành nghề theo hình thức phỏng vấn lĩnh vực tư vấn giám sát công trình cấp 1 (các chung cư tại Hà Nội đều xếp hạng là công trình cấp 1). Điều đó khiến CONINCO phải đưa ra định hướng tăng cường chuyên môn cho cán bộ để đạt các yêu cầu khi phỏng vấn tại Bộ xây dựng (CONINCO chiếm 50% thị phần công tác giám sát chung cư tại Hà Nội).

Là một cán bộ công tác tại công ty cổ phần tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng CONINCO, học viên nhận thấy việc nghiên cứu quản lý nhân sự là thực sự cấp thiết cho công ty nói riêng và trong toàn ngành nói chung. Do đó, học viên đã quyết định lựa chọn chủ đề này thông qua nghiên cứu trường hợp điển hình về công ty học viên đang công tác làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp chương trình thạc sĩ quản lý kinh tế tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

 Sự phù hợp của tên đề tài với chuyên ngành đào tạo:

Quản lý nhân sự hay quản lý nguồn lực liên quan tới các hoạt động cơ bản như tuyển dụng, đào tạo và bố trí sử dụng…nguồn nhân lực của một tổ chức hay một công ty một cách phù hợp, hiệu quả thông qua xây dựng các chương trình, chính sách tuyển dụng, đánh giá, lương, thưởng, đãi ngộ một cách hợp lý. Quản lý kinh tế ở bất cứ cấp độ nào đều cần lưu tâm đến công tác quản lý nhân sự. Sự thành công của nền kinh tế nói chung và thành công của doanh nghiệp nói riêng đều có dấu ấn không thể phai của công tác quản lý nhân sự.

Luận văn thạc sĩ Công tác quản lý nhân sự
Luận văn thạc sĩ Công tác quản lý nhân sự

Trong luận văn, một số câu hỏi nghiên cứu dự kiến đặt ra:

 • Cán bộ nhân viên trong công ty CONINCO cần được trang bị đầy đủ kiến thức chuyên môn, kỹ năng sống (khả năng thích nghi với công việc mới cao…) như thế nào ?
 • CONINCO phải làm gì để cán bộ luôn đặt uy tín của Công ty lên hàng đầu?
 • Cần quản lý nhân sự như thế nào để cán bộ CONINCO gắn bó với Công ty suốt thời gian của sự nghiệp?

Với đặc thù công tác quản lý nhân sự tại 1 công ty là một trong  những cánh chim đầu đàn của nghành xây dựng, học viên quyết định nghiên cứu sâu hơn về công tác quản lý nhân sự tại Công ty Cổ phần tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng CONINCO (những ảnh hưởng của các chính sách của Nhà nước, nghị định của Bộ xây dựng và những thay đổi trong quản lý nhân sự tại công ty để phù hợp với nghị định và chính sách mới ra)

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu:

 • Mục đích nghiên cứu : công tác quản lý nhân sự của Công ty CONINCO, tìm ra điểm mạnh điểm yếu, đưa ra giải pháp, kiến nghị để việc Quản lý nhân sự ngày càng hoàn thiện hơn, cán bộ CONINCO ngày càng nâng cao khả năng thích ứng với công việc mới, môi trường mới và luôn muốn gắn bó sự nghiệp với công
 • Nhiệm vụ nghiên cứu : hoạt động quản lý nhân sự ở công ty CONINCO trong thời gian 3 năm trở lại đây (2012, 2013, 2014).

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài luận văn thạc sĩ

Đối tượng nghiên cứu : cán bộ của công ty, các lãnh đạo phòng ban. Phạm vi nghiên cứu : Tại trụ sở công ty, tại các phòng ban của công ty.

4.  Đóng góp vào đề tài luận văn thạc sĩ

Tìm ra sự phù hợp và không phù hợp của các luận văn khác so với thời điểm hiện tại khi nghị định 15/2013-NĐ-CP và nghị định 59/2015-NĐ-CP có hiệu lực.

5. Kết cấu dự kiến của luận văn:

Phần mở đầu

Chương 1: Tổng quan tài liệu và những vấn đề cơ bản về quản lý nguồn nhân lực của doanh nghiệp

Chương 2: Phương pháp nghiên cứu

Chương 3: Thực trạng về công tác quản lý nhân sự tại công ty cổ phần tư vấn  công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng-CONINCO

Chương 4: Phương hướng phát triển và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại công ty cổ phần tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng-CONINCO

Kết luận

Tổng quan tài liệu nghiên cứu

 • Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài:

– Hiện nay có rất nhiều công trình nghiên cứu, luận văn viết về Công tác quản lý nhân sự tại một cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước. Một số đơn cử về các công trình và luận văn như sau :

+ “Quản lý nguồn nhân lực ở Việt Nam, một số vần đề lý luận và thực tiễn”của Phạm Thành Nghị, Vũ Hoàng Ngân;

+ “Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” của TS. Nguyễn Thanh, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh… Các công trình nghiên cứu trên đã có những đóng góp nhất định trong việc cung cấp lý luận về phát triển nguồn nhân lực trên lĩnh vực kinh tế nói chung.

+ Một số đề tài luận văn tốt nghiệp liên quan đến đào tạo và phát triển nguồn nhân lực “Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh cầu giấy” của Nguyễn Thị Thanh Nhàn (2009), luận văn tốt nghiệp đại học, Học Viện Ngân Hàng. Công trình nghiên cứu này chủ yếu nói về các phương pháp đào tạo, chưa đi sâu về công tác phát triển nguồn nhân lực, chưa đưa ra được các tiêu chí để đánh giá công tác phát triển nguồn nhân lực.

+ “Phát triển nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Phương đông chí nhánh Trung Việt” của Trần Viết Đông (2012), luận văn tốt nghiệp đại học, Đại Học Đà Nẵng. Công trình nghiên cứu này chủ yếu tập trung nghiên cứu mối quan hệ giữa phát triển nguồn nhân lực với các hoạt động quản trị khác trong tổ chức, chưa đề cập đến những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động phát triển nguồn nhân lực của ngân hàng.

+ “Phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thành phố Cần Thơ đến năm 2020”của Nguyễn Hoài Bảo (2009) luận văn thạc sỹ, Trường đại.

Danh mục tài liệu tham khảo

….

Bình luận bên dưới GMAIL của bạn để dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ GSE của mình có thể gửi file cho bạn nhé.

 

– Author: GSE –

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
9 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
ha
ha
3 năm trước

hay

Ha
Ha
3 năm trước

Dear GSE
Rất phù hợp với đề tài của mình.
Tks

ha hoang hao
ha hoang hao
3 năm trước

Gui cho em bai nay di anh chi

Đỗ Anh Thi
Đỗ Anh Thi
2 năm trước
Trả lời  ha hoang hao

Hay

trackback

[…] Luận văn thạc sĩ Công tác quản lý nhân sự tại công ty Công nghệ […]

hoai
hoai
2 năm trước

hay

Lê Thúy hà
Lê Thúy hà
1 năm trước

Dạ cho mình tham khảo bài viết với ạ

thanh
thanh
8 tháng trước

cho mình tham khảo bài viết với ạ

Contact Me on Zalo