Luận văn: Sự hài lòng của khách hàng với dịch vụ bảo hiểm

Luận văn: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Phú Quý tỉnh Bình Thuận. Để làm được một bài luận văn tốt nghiệp đạt điểm cao, các bạn học viên cần phải nắm rõ cách thức làm bài, và chọn đề tài đúng với ngành nghề mình đang làm, như thế các bạn sẽ hiểu rõ hơn về bài luận văn đang làm. Và hôm nay dịch vụ viết thuê luận văn tốt nghiệp của trang luận văn chia sẻ đến các bạn một đề tài luận văn Sự hài lòng của khách hàng với dịch vụ bảo hiểm.

Ngoài ra, nếu như các bạn học viên còn đang gặp khó khăn trong việc chọn đề tài, làm đề cương chi tiết và hoàn thiện bài luận văn tốt nghiệp, thì liên hệ trực tiếp đến dịch vụ viết thuê luận văn tốt nghiệp của trang luận văn nhé.

1 Lý do chọn đề tài Luận văn: Sự hài lòng của khách hàng với dịch vụ bảo hiểm

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam đã tập trung mọi nguồn lực, triển khai nhiều giải pháp mạnh mẽ, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện các giao dịch về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) với cơ quan BHXH và đã được Chính phủ cùng cộng đồng doanh nghiệp và người dân ghi nhận, đánh giá cao.

Công tác ứng dụng CNTT vào các hoạt động quản lý, nghiệp vụ của Ngành tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Hệ thống CNTT của BHXH được triển khai từ Trung ương tới 63 tỉnh, thành phố, 709 huyện và tất cả các cơ sở y tế; triển khai thực hiện giao dịch điện tử trên tất cả các lĩnh vực: Thu, cấp sổ BHXH; thẻ BHYT; giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp; giám định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT. Đến nay, đã có 19 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và hơn 34,78 triệu hồ sơ điện tử giao dịch phát sinh trên hệ thống với tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn là 98,9%.

Trong thời gian qua, các đơn vị, tổ chức, người dân (gọi chung là khách hàng) vẫn chưa thực sự hài lòng về chất lượng dịch vụ trong quá trình giao dịch với cơ quan Bảo hiểm xã hội. Vì vậy, việc đo lường các nhân tố chất lượng dịch vụ ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng các dịch vụ bảo hiểm xã hội sẽ giúp Ban Giám đốc kịp thời phát hiện chấn chỉnh, khắc phục, sửa chữa những tồn tại, hạn chế, đồng thời phát huy các yếu tố tích cực làm hài lòng khách hàng nhằm phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu của khách hàng trong tương lai.

Do đó, vấn đề “Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Phú Quý tỉnh Bình Thuận” được tác giả chọn làm đề tài nghiên cứu, nhằm để đánh giá chất lượng dịch vụ bảo hiểm mà cơ quan BHXH huyện đang cung ứng cũng như sự hài lòng của khách hàng. Cuối cùng, đề tài nhằm hướng tới việc xác định các giải pháp cải thiện chất lượng dịch vụ bảo hiểm tại cơ quan BHXH huyện, với mong muốn tạo sự hài lòng hơn nữa từ phía khách hàng, từ đó tạo sự tin tưởng của người dân đối với những dịch vụ mà cơ quan Nhà nước cung ứng trong thời gian tới.

2. Mục tiêu nghiên cứu của Luận văn: Sự hài lòng của khách hàng với dịch vụ bảo hiểm

2.1. Mục tiêu chung

Nghiên cứu thực trạng về sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Phú Quý tỉnh Bình Thuận.

Đề xuất giải pháp nâng cao sự hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Phú Quý tỉnh Bình Thuận.

2.2. Mục tiêu cụ thể

  • Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Phú Quý tỉnh Bình Thuận.
  • Mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Phú Quý tỉnh Bình Thuận.
  • Qua đó đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Phú Quý tỉnh Bình Thuận.

3. Câu hỏi nghiên cứu của Luận văn: Sự hài lòng của khách hàng với dịch vụ bảo hiểm

Đề tài nghiên cứu nhằm giải quyết các câu hỏi nghiên cứu sau:

  • Những yếu tố nào ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ bảo hiểm tại Bảo hiểm xã hội huyện Phú Quý tỉnh Bình Thuận?
  • Mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Phú Quý tỉnh Bình Thuận?
  • Những hàm ý quản trị gì nào để nâng cao sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Phú Quý tỉnh Bình Thuận?

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Luận văn: Sự hài lòng của khách hàng với dịch vụ bảo hiểm

4.1. Đối tượng nghiên cứu:

Sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ đối với chất lượng dịch vụ bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Phú Quý tỉnh Bình Thuận.

4.2. Phạm vi nghiên cứu

  • Phạm vi không gian: Đề tài là tập trung nghiên cứu đo lường chất lượng dịch vụ và sự hài lòng; những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ, sự hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội về chất lượng dịch vụ bảo hiểm tại Bảo hiểm xã hội huyện Phú Quý tỉnh Bình Thuận.
  • Phạm vi thời gian: Từ tháng 8/2020 đến tháng 7/2021

5. Phương pháp nghiên cứu

Sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp định lượng để xác định các yếu tố đến sự hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội huyện Phú Quý tỉnh Bình Thuận. Lược khảo các nghiên cứu có liên quan để xây dựng thang đo theo bộ thang đo Likert. Đồng thời, sử dụng phương pháp kiểm định hệ số Cronbach’s Alpha và phân tích nhân tố khám phá EFA (Exploratory Factor Analysis). Sau đó, phân tích hồi quy tuyến tính đa biến để nghiên cứu các yếu tố đến sự hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Phú Quý tỉnh Bình Thuận, từ đó đưa ra những định hướng giúp bảo hiểm xã hội huyện hoàn thiện hơn công tác phục vụ khách hàng của mình.

6. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài

Qua quá trình thực hiện và đạt được những kết quả nghiên cứu, tác giả rút ra những ý nghĩa sau đây:

Thông qua việc khảo sát mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội huyện Phú Quý tỉnh Bình Thuận xây dựng được cho mình công cụ (thang đo) riêng để thực hiện việc đánh giá định kỳ hàng tháng, hàng quý việc phục vụ của mình, nhằm điều chỉnh, bổ sung và thay đổi cách phục vụ của mình để ngày càng tốt hơn.

Đồng thời, kết quả nghiên cứu này sẽ cung cấp cho lãnh Bảo hiểm xã hội huyện về mức độ hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ Bảo hiểm xã hội. Xác định được những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ Bảo hiểm xã hội để Bảo hiểm xã hội huyện có giải pháp cụ thể và điều chỉnh các chính sách và quản trị hiệu quả, góp phần vào sự phát triển của huyện.

7. Cấu trúc của luận văn Luận văn: Sự hài lòng của khách hàng với dịch vụ bảo hiểm

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục bảng, biểu, tài liệu tham khảo, phụ lục kèm theo, thì nội dung Luận văn có kết cấu 5 chương, gồm:

Chương 1: Phần mở đầu/giới thiệu.

Nêu lên lý do chọn đề tài, đưa ra mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu. Trình bày phương pháp nghiên cứu; làm rõ ý nghĩa thực tiễn của đề tài và nêu lên kết cấu luận văn.

Chương 2: Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu.

Trình bày các khái niệm, các mô hình nghiên cứu trên thế giới và của Việt Nam về Chất lượng dịch vụ hành chính công, từ đó đưa ra mô hình nghiên cứu cho đề tài.

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu

Trình bày thiết kế phương pháp nghiên cứu và quy trình nghiên cứu. Thực hiện các bước nghiên cứu định tính; các bước nghiên cứu định lượng.

Chương 4: Kết quả nghiên cứu:

Thực hiện các bước phân tích và đưa ra kết quả nghiên cứu như: Đánh giá độ tin cậy của thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach Alpha; phân tích nhân tố khám phá (EFA); phân tích hồi quy đa biến; phân tích ANOVA các đặc điểm cá nhân đến sự hài lòng.

Chương 5: Kết luận, Hàm ý quản trị:

Nội dung nêu những kết luận, kết quả nghiên cứu của đề tài; giải pháp nâng cao sự hài lòng về dịch vụ Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Phú Quý tỉnh Bình Thuận.

Kết Luận của Luận văn: Sự hài lòng của khách hàng với dịch vụ bảo hiểm

Trên đây là bài luận văn thạc sĩ đề tài Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Phú Quý tỉnh Bình Thuận. Ngoài lời mở đầu của luận văn thạc sĩ ra thì dịch vụ viết thuê luận văn tốt nghiệp của trang luận văn.

Ngoài ra, còn rất nhiều đề tài luận văn thạc sĩ về Sự Hài Lòng Của Khách Hàng Với Dịch Vụ Bảo Hiểm, nếu như các bạn muốn tham khảo thêm nhiều đề tài khác nhau nữa thì các bạn có thể tham khảo thêm tại Trang Luận Văn nhé.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*