Luận Văn Thạc Sĩ Công Tác Xã Hội [297 Đề Tài + 7 Bài Mẫu] – Xuất Sắc Nhất!

5/5 - (1 bình chọn)

Luận Văn Thạc Sĩ Công Tác Xã Hội là một tài liệu nghiên cứu chuyên sâu về các vấn đề liên quan đến công tác xã hội, từ các chính sách, chiến lược, quản lý đến các hoạt động cụ thể của các tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực này. Nó là một bài nghiên cứu độc lập, được thực hiện bởi một nghiên cứu sinh đã hoàn thành chương trình thạc sĩ chuyên ngành công tác xã hội.

Luận văn thạc sĩ công tác xã hội có thể được thực hiện trên nhiều chủ đề khác nhau, tùy thuộc vào sự quan tâm và khả năng của từng nghiên cứu sinh. Các chủ đề phổ biến bao gồm: phát triển cộng đồng, quản lý tổ chức phi chính phủ, giáo dục, quản lý dịch vụ xã hội, chăm sóc sức khỏe và phát triển kinh tế xã hội.

Luận văn thạc sĩ công tác xã hội thường yêu cầu nghiên cứu sinh phải có một khả năng phân tích chuyên sâu về các vấn đề xã hội cụ thể, cũng như các phương pháp và kỹ năng để nghiên cứu và giải quyết những vấn đề này. Các nghiên cứu sinh thường phải tiến hành phân tích dữ liệu, thực hiện các cuộc khảo sát hoặc nghiên cứu trường hợp, đưa ra các khuyến nghị và chính sách để giải quyết các vấn đề xã hội cụ thể.

Một luận văn thạc sĩ công tác xã hội được xem là một đóng góp đáng kể cho lĩnh vực này, giúp cải thiện hiểu biết và cung cấp các giải pháp thực tế cho các vấn đề xã hội.

Trước đây, mình đã từng viết một loạt bài mẫu luận văn thạc sĩ công tác xã hội với nội dung rất chất lượng, không dính đạo văn được mình liệt kê kĩ càng từ khâu lựa chọn đề tài cho đến phần nội dung cho nên bạn có thể xem và tải miễn phí tại website trangluanvan.com của chúng tôi nhé. Ngoài ra, hiện tại bên mình đang có cả dịch vụ nhận viết thuê thạc sĩ với đa dạng các đề tài luận văn phổ biến nhất hiện nay với mục đích nhằm hỗ trợ cho các bạn học viên đang gặp khó khăn trong quá trình triển khai nội dung hay thậm chí là đề cương chưa hoàn chỉnh thì đừng lo lắng ngay bây giờ đây hãy tìm đến ngay dịch vụ nhận viết thuê luận văn thạc sĩ qua zalo/telegram : 0934.536.149 để được tư vấn báo giá làm bài trọn gói nhanh nhất có thể.


Table of Contents

📚 Quy Trình Làm Luận Văn Thạc Sĩ Công Tác Xã Hội 📚 

Phương pháp làm luận văn thạc sĩ công tác xã hội bao gồm các bước chính sau:

 1. Chọn chủ đề: Nghiên cứu sinh cần chọn một chủ đề phù hợp với lĩnh vực công tác xã hội mà mình quan tâm và muốn nghiên cứu.
 2. Thiết kế nghiên cứu: Sau khi chọn chủ đề, nghiên cứu sinh cần thiết kế nghiên cứu bao gồm định hướng nghiên cứu, mục tiêu, câu hỏi nghiên cứu, phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu.
 3. Tìm kiếm tài liệu: Nghiên cứu sinh cần tìm kiếm các tài liệu, nghiên cứu và báo cáo liên quan đến chủ đề nghiên cứu. Các nguồn tài liệu có thể là sách, báo cáo, tài liệu trực tuyến, hội thảo,…
 4. Thu thập và phân tích dữ liệu: Nghiên cứu sinh cần thu thập dữ liệu từ các nguồn khác nhau, bao gồm các cuộc khảo sát, phỏng vấn, các tài liệu chính sách, dữ liệu thống kê, v.v. Sau đó, họ sẽ tiến hành phân tích dữ liệu để tìm ra các mối liên hệ và kết luận về vấn đề nghiên cứu.
 5. Viết báo cáo: Sau khi hoàn thành phân tích dữ liệu, nghiên cứu sinh cần viết báo cáo nghiên cứu. Báo cáo nên được viết theo một cấu trúc chặt chẽ, bao gồm phần giới thiệu, phần lý thuyết, phần phân tích dữ liệu, phần kết luận và phần đề xuất giải pháp.
 6. Kiểm tra và chỉnh sửa: Nghiên cứu sinh cần kiểm tra và chỉnh sửa lại báo cáo nghiên cứu để đảm bảo tính toàn vẹn, logic và rõ ràng.
 7. Bảo vệ luận văn: Cuối cùng, nghiên cứu sinh sẽ phải bảo vệ luận văn trước ban giám khảo để đánh giá và chấm điểm.

🪔 Phương Pháp Làm Luận Văn Thạc Sĩ Công Tác Xã Hội 🪔

Các phương pháp nghiên cứu và phân tích dữ liệu thường được sử dụng trong luận văn thạc sĩ công tác xã hội bao gồm:

 1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Sử dụng các tài liệu về lý thuyết, chính sách, pháp luật, nghiên cứu liên quan đến chủ đề để phân tích và đưa ra kết luận.
 2. Phương pháp điều tra thực địa: Bao gồm các phương pháp khảo sát, phỏng vấn, nhóm thảo luận, quan sát, v.v. để thu thập dữ liệu từ cộng đồng, đối tượng hoặc tổ chức nghiên cứu.
 3. Phương pháp thống kê: Sử dụng các phương pháp thống kê để phân tích dữ liệu thu thập được như kiểm định giả thuyết, phân tích phương sai, mô hình hồi quy, v.v.
 4. Phương pháp nghiên cứu trường hợp: Sử dụng phương pháp nghiên cứu chi tiết về một trường hợp cụ thể để nghiên cứu đặc điểm, quy trình hoạt động, v.v.
 5. Phương pháp so sánh: So sánh các đặc điểm của hai hoặc nhiều trường hợp khác nhau để đưa ra kết luận.
 6. Phương pháp phân tích nội dung: Phân tích nội dung các tài liệu, báo cáo, văn bản, tài liệu hội thảo để tìm ra các đặc điểm, xu hướng, v.v.
 7. Phương pháp lý luận: Áp dụng các nguyên lý lý luận để phân tích và đưa ra kết luận.

Ngoài các phương pháp nghiên cứu và phân tích dữ liệu, nghiên cứu sinh cần áp dụng các kỹ năng viết báo cáo, trình bày kết quả nghiên cứu, tư duy phản biện, v.v. để hoàn thành luận văn thạc sĩ công tác xã hội.

👉 CLICK THAM KHẢO NGAY => Luận Văn Thạc Sĩ Mạng Xã Hội [Tổng Hợp 100+ Đề Tài] – Mới Nhất 2023!

LVTS Công Tác Xã Hội Là Gì? Quy Trình - Phương Pháp - Tài Liệu Số Liệu Làm Luận Văn Thạc Sĩ Công Tác Xã Hội
LVTS Công Tác Xã Hội Là Gì? Quy Trình – Phương Pháp – Tài Liệu Số Liệu Làm Luận Văn Thạc Sĩ Công Tác Xã Hội

📊 Tài Liệu Số Liệu Làm Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Công Tác Xã Hội 📊

Các tài liệu và số liệu cần thiết để thực hiện đề tài luận văn thạc sĩ công tác xã hội phụ thuộc vào chủ đề cụ thể của nghiên cứu. Tuy nhiên, sau đây là một số tài liệu và số liệu thường được sử dụng trong các đề tài liên quan đến công tác xã hội:

 1. Các báo cáo, chính sách, pháp luật liên quan đến chủ đề của nghiên cứu.
 2. Các bài báo, tài liệu nghiên cứu trước đó về chủ đề nghiên cứu.
 3. Các cuộc khảo sát, cuộc phỏng vấn với đối tượng nghiên cứu.
 4. Dữ liệu thống kê, ví dụ: dân số, tình hình kinh tế, mức sống, giáo dục, sức khỏe, v.v. của khu vực hoặc đối tượng nghiên cứu.
 5. Các tài liệu và số liệu về các chương trình và dự án liên quan đến chủ đề nghiên cứu.
 6. Dữ liệu về môi trường, tình hình đô thị hóa, chất lượng nước và không khí, v.v. nếu liên quan đến chủ đề.
 7. Các báo cáo về hoạt động của các tổ chức, đối tác và cộng đồng liên quan đến chủ đề nghiên cứu.

Trong quá trình tìm kiếm tài liệu và số liệu, nghiên cứu sinh nên sử dụng các nguồn đáng tin cậy, bao gồm cơ quan chính phủ, tổ chức chính trị – xã hội, trường đại học và các trang web chuyên ngành. Ngoài ra, nghiên cứu sinh cần kiểm tra và đánh giá tính khả thi, tính tin cậy và tính phù hợp của các tài liệu và số liệu trước khi sử dụng để đảm bảo tính chính xác và thuyết phục của kết quả nghiên cứu.


📌 Tổng Hợp Danh Sách 297+ Đề Tài Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Công Tác Xã Hội – Hay Nhất Hiện Nay! 🤤

Dưới đây là một số đề tài luận văn thạc sĩ công tác xã hội mà nghiên cứu sinh có thể tham khảo:

 1. Tác động của các chương trình xã hội về giáo dục và đào tạo đối với phát triển kinh tế và xã hội ở Việt Nam.
 2. Nghiên cứu về hiệu quả của chính sách bảo hiểm xã hội đối với sức khỏe và đời sống của người dân.
 3. Đánh giá và đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế – xã hội bền vững cho các địa phương nghèo và khó khăn.
 4. Phân tích tình hình đô thị hóa và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong các thành phố lớn ở Việt Nam.
 5. Nghiên cứu về vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế – xã hội và các giải pháp hỗ trợ cho phụ nữ trong việc tiếp cận nguồn lực và thị trường lao động.
 6. Tìm hiểu về tình trạng thất nghiệp và tác động đến xã hội, cùng với các chính sách và giải pháp để giảm thiểu tình trạng thất nghiệp.
 7. Điều tra và phân tích tình trạng bạo lực gia đình và xã hội, cùng với các giải pháp phòng chống và xử lý tình trạng bạo lực này.
 8. Nghiên cứu về vai trò của các tổ chức phi chính phủ trong phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt là trong các vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
 9. Phân tích tác động của biến đổi khí hậu đến cuộc sống của người dân và các giải pháp để thích ứng với biến đổi khí hậu này.
 10. Nghiên cứu về tình trạng và tác động của bệnh tật truyền nhiễm và không truyền nhiễm đối với sức khỏe và đời sống của người dân.
 11. Luận Văn Thạc Sĩ Công Tác Xã Hội : Nghiên cứu về tình hình và giải pháp quản lý và phát triển các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là trong các khu vực có sự can thiệp của con người như vùng đồng bằng sông Cửu Long hay các khu vực đồi núi.
 12. Tìm hiểu về tình trạng và giải pháp phát triển kinh tế – xã hội cho người dân tộc thiểu số và các khu vực vùng sâu, vùng xa, miền núi.
 13. Đánh giá tình hình an ninh trật tự, tội phạm và tác động đến xã hội, đồng thời đề xuất các giải pháp phòng chống và xử lý tình trạng an ninh trật tự, tội phạm.
 14. Phân tích tình hình và tác động của các vấn đề xã hội như nạn cờ bạc, ma túy, cưỡng đoạt tài sản đối với đời sống và an ninh trật tự của người dân.
 15. Nghiên cứu về quản lý và phát triển các nguồn lực kinh tế – xã hội trong các khu công nghiệp, khu kinh tế và các khu đô thị.
 16. Đánh giá tác động của các chính sách kinh tế – xã hội đối với các nhóm đối tượng đặc biệt như trẻ em, người cao tuổi, người tàn tật, người dân nghèo và các nhóm đối tượng khác.
 17. Phân tích tình hình và giải pháp phát triển nông thôn, nông nghiệp và các ngành kinh tế liên quan đến nông thôn như chế biến, thương mại và dịch vụ tại các khu vực nông thôn.
 18. Nghiên cứu về tình hình và giải pháp phát triển các ngành kinh tế mới và các mô hình kinh tế – xã hội đổi mới ở Việt Nam.
 19. Phân tích tác động của việc chuyển đổi kinh tế và đô thị hóa đến các khu vực nông thôn và miền núi, đồng thời đề xuất các giải pháp phát triển bền vững cho các khu vực này.
 20. Nghiên cứu về vai trò và tác động của các tổ chức xã hội dân sự trong phát triển kinh tế – xã hội và thúc đẩy quyền lợi của các đối tượng khác nhau trong xã

👉 CLICK THAM KHẢO NGAY => Luận Văn Thạc Sĩ Xã Hội Học [49Đề Tài + 10Bài Mẫu] => Tải Free

 1. Đánh giá tình hình và giải pháp phát triển các ngành công nghiệp truyền thống và các ngành công nghiệp mới nổi tại Việt Nam, đồng thời xem xét tác động của các ngành công nghiệp này đến xã hội và môi trường.
 2. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Công Tác Xã Hội  : Nghiên cứu về tình hình và giải pháp phát triển các khu vực đô thị, đặc biệt là về quản lý đô thị, phát triển hạ tầng và các dịch vụ công cộng.
 3. Phân tích tình hình và giải pháp phát triển du lịch bền vững tại Việt Nam, đồng thời xem xét tác động của ngành du lịch đến môi trường và đời sống của người dân địa phương.
 4. Đánh giá tình hình và giải pháp phát triển giáo dục, đào tạo và hệ thống giáo dục ở Việt Nam.
 5. Nghiên cứu về tình hình và giải pháp phát triển các ngành nghề truyền thống và các ngành nghề mới, đặc biệt là các ngành nghề có khả năng tạo ra việc làm cho người dân nghèo và các nhóm đối tượng khác.
 6. Phân tích tình hình và giải pháp phát triển các ngành kinh doanh gia đình, đặc biệt là ở các khu vực nông thôn và miền núi.
 7. Nghiên cứu về tình hình và giải pháp phát triển các dịch vụ xã hội như chăm sóc sức khỏe, chăm sóc trẻ em và người già, đồng thời đánh giá tác động của các dịch vụ này đến đời sống và sức khỏe của người dân.
 8. Đánh giá tình hình và giải pháp phát triển các công ty xã hội và các tổ chức phi chính phủ, đồng thời xem xét tác động của các tổ chức này đến xã hội và môi trường.
 9. Nghiên cứu về tình hình và giải pháp phát triển các hình thức đoàn kết xã hội và các hình thức tổ chức khác như hợp tác xã, liên hiệp, liên kết đoàn thể, đồng thời xem xét tác động của các hình thức này đến xã hội và kinh tế.
 10. Phân tích tình hình và giải pháp phát triển các khu vực cảnh quan đặc bi
 11. Nghiên cứu về tình hình và giải pháp phát triển các hình thức tài trợ xã hội, bao gồm tài trợ từ các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và cá nhân, đồng thời xem xét tác động của các hình thức tài trợ này đến xã hội và môi trường.
 12. Đánh giá tình hình và giải pháp phát triển các hoạt động xã hội của các doanh nghiệp, bao gồm cả hoạt động đóng góp xã hội và hoạt động bảo vệ môi trường.
 13. Luận Văn Về Công Tác Xã Hội : Nghiên cứu về tình hình và giải pháp phát triển các hình thức nông nghiệp bền vững và các hoạt động liên quan đến nông nghiệp, đồng thời xem xét tác động của các hoạt động này đến môi trường và đời sống của người dân.
 14. Phân tích tình hình và giải pháp phát triển các hình thức công nghệ thông tin và truyền thông, đặc biệt là trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra.
 15. Đánh giá tình hình và giải pháp phát triển các hoạt động phát triển kinh tế địa phương, đặc biệt là ở các khu vực có điều kiện kinh tế khó khăn và đang phát triển chậm.
 16. Nghiên cứu về tình hình và giải pháp phát triển các hình thức kinh doanh xã hội và các mô hình kinh doanh khác nhau, đồng thời xem xét tác động của các hình thức kinh doanh này đến xã hội và môi trường.
 17. Phân tích tình hình và giải pháp phát triển các hoạt động thể thao và giải trí, đặc biệt là trong bối cảnh Việt Nam đang phát triển nhanh chóng về các giải đấu thể thao quốc tế.
 18. Đánh giá tình hình và giải pháp phát triển các chính sách xã hội của chính phủ, bao gồm cả chính sách về bảo vệ người lao động, chính sách về giáo dục, chính sách về y tế và chính sách về hỗ trợ xã hội.
 19. Nghiên cứu về tình hình và giải pháp phát triển các khu vực đặc biệt,
 20. Phân tích tình hình và giải pháp phát triển các chương trình giáo dục đào tạo trong lĩnh vực công tác xã hội, đặc biệt là các chương trình đào tạo sau đại học.
 21. Nghiên cứu về tình hình và giải pháp phát triển các hoạt động đóng góp xã hội của các tập đoàn kinh tế lớn, đặc biệt là các tập đoàn đa quốc gia, trong điều kiện toàn cầu hoá.
 22. Đánh giá tình hình và giải pháp phát triển các hoạt động bảo vệ môi trường, đặc biệt là các hoạt động liên quan đến biến đổi khí hậu.
 23. Nghiên cứu về tình hình và giải pháp phát triển các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và du lịch, đặc biệt là ở các khu vực có tiềm năng phát triển cao.
 24. Phân tích tình hình và giải pháp phát triển các hoạt động bảo vệ và phát triển nguồn lực nước, đặc biệt là trong bối cảnh nhu cầu sử dụng nguồn nước đang tăng cao.
 25. Nghiên cứu về tình hình và giải pháp phát triển các hình thức nghề nghiệp và các chính sách hỗ trợ nghề nghiệp, đặc biệt là ở các khu vực có nền kinh tế phát triển chậm.
 26. Đánh giá tình hình và giải pháp phát triển các hoạt động về bảo vệ và phát triển đất đai, đặc biệt là trong bối cảnh đất đai đang bị suy thoái nghiêm trọng.
 27. Nghiên cứu về tình hình và giải pháp phát triển các hoạt động xã hội trong lĩnh vực y tế, đặc biệt là trong bối cảnh tình trạng bệnh lý và dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.
 28. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Về Công Tác Xã Hội  : Phân tích tình hình và giải pháp phát triển các hình thức kinh tế vùng ven biển và các hoạt động liên quan đến biển, đặc biệt là trong bối cảnh biến đổi khí hậu và tình trạng ô nhiễm biển đang gia tăng.
 29. Nghiên cứu về tình hình và giải pháp phát triển các hoạt động
 30. Nghiên cứu về tình hình và giải pháp phát triển các hoạt động trợ giúp cho người khuyết tật, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ và các dịch vụ chăm sóc đặc biệt.
 31. Phân tích tình hình và giải pháp phát triển các hoạt động về giáo dục và đào tạo cho trẻ em mầm non, đặc biệt là các chương trình giáo dục đặc biệt cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
 32. Nghiên cứu về tình hình và giải pháp phát triển các hoạt động về phòng chống tệ nạn xã hội, đặc biệt là các chương trình giáo dục và tư vấn cho thanh thiếu niên và thanh niên.
 33. Đánh giá tình hình và giải pháp phát triển các hoạt động về giáo dục và đào tạo cho người dân tộc thiểu số, đặc biệt là trong bối cảnh đa dạng văn hóa và ngôn ngữ của Việt Nam.
 34. Nghiên cứu về tình hình và giải pháp phát triển các hoạt động về phát triển kinh tế xã hội ở các khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương.
 35. Phân tích tình hình và giải pháp phát triển các hoạt động xã hội liên quan đến sản xuất và tiêu thụ nông sản, đặc biệt là các hoạt động liên quan đến chất lượng và an toàn thực phẩm.
 36. Nghiên cứu về tình hình và giải pháp phát triển các hoạt động tạo việc làm cho người lao động, đặc biệt là trong bối cảnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa kinh tế đang diễn ra nhanh chóng.
 37. Đánh giá tình hình và giải pháp phát triển các hoạt động xã hội liên quan đến hỗ trợ và chăm sóc người cao tuổi, đặc biệt là trong bối cảnh gia đình Việt Nam đang trải qua quá trình thay đổi.
 38. Nghiên cứu về tình hình và giải pháp phát triển các hoạt động xã hội liên quan đến phát triển du lịch đồng bằng sông Hồng, đặc biệt là
 39. Phân tích tình hình và giải pháp phát triển các hoạt động xã hội liên quan đến tăng cường quản lý, bảo vệ và phát triển tài nguyên biển, đặc biệt là trong bối cảnh biển đang bị đe dọa và khai thác quá mức.
 40. Nghiên cứu về tình hình và giải pháp phát triển các hoạt động xã hội liên quan đến hỗ trợ và bảo vệ người tiêu dùng, đặc biệt là trong bối cảnh thị trường vàng mã đang phát triển mạnh.
 41. Phân tích tình hình và giải pháp phát triển các hoạt động xã hội liên quan đến phát triển văn hóa, giáo dục và du lịch tại khu vực Tây Nguyên, đặc biệt là các hoạt động liên quan đến bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa dân tộc.
 42. Nghiên cứu về tình hình và giải pháp phát triển các hoạt động xã hội liên quan đến phát triển kinh tế, văn hóa và du lịch tại các khu vực miền núi phía Bắc, đặc biệt là trong bối cảnh đa dạng văn hóa của các dân tộc thiểu số.
 43. Phân tích tình hình và giải pháp phát triển các hoạt động xã hội liên quan đến hỗ trợ và chăm sóc trẻ em mồ côi, đặc biệt là trong bối cảnh đang có nhiều trẻ em mồ côi do ảnh hưởng của HIV/AIDS.
 44. Nghiên cứu về tình hình và giải pháp phát triển các hoạt động xã hội liên quan đến phát triển kinh tế và xã hội tại các khu vực đồng bằng sông Hồng, đặc biệt là các hoạt động liên quan đến quản lý và sử dụng đất đai.
 45. Phân tích tình hình và giải pháp phát triển các hoạt động xã hội liên quan đến giáo dục và đào tạo nghề cho người lao động, đặc biệt là trong bối cảnh công nghiệp hóa đang diễn ra nhanh chóng.
 46. Nghiên cứu về tình hình và giải pháp phát triển các hoạt động xã hội liên quan đến phát
 47. Phân tích tình hình và giải pháp phát triển các hoạt động xã hội liên quan đến bảo tồn và phát triển di sản văn hóa tại Việt Nam, đặc biệt là trong bối cảnh di sản đang bị đe dọa và khai thác quá mức.
 48. Luận Văn Công Tác Xã Hội  :Nghiên cứu về tình hình và giải pháp phát triển các hoạt động xã hội liên quan đến phát triển kinh tế và xã hội tại các khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là các hoạt động liên quan đến quản lý và sử dụng tài nguyên nước.
 49. Phân tích tình hình và giải pháp phát triển các hoạt động xã hội liên quan đến phát triển kinh tế và xã hội tại các khu vực đồng bằng sông Mê Kông, đặc biệt là trong bối cảnh đa dạng văn hóa của các dân tộc thiểu số.
 50. Nghiên cứu về tình hình và giải pháp phát triển các hoạt động xã hội liên quan đến hỗ trợ và bảo vệ người cao tuổi, đặc biệt là trong bối cảnh dân số già đang tăng và các vấn đề sức khỏe liên quan đến tuổi già đang được quan tâm.
 51. Phân tích tình hình và giải pháp phát triển các hoạt động xã hội liên quan đến phát triển kinh tế và xã hội tại các khu vực ven biển, đặc biệt là các hoạt động liên quan đến bảo tồn và phát triển tài nguyên biển.
 52. Nghiên cứu về tình hình và giải pháp phát triển các hoạt động xã hội liên quan đến phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo, đặc biệt là trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 đang diễn ra.
 53. Phân tích tình hình và giải pháp phát triển các hoạt động xã hội liên quan đến hỗ trợ và bảo vệ phụ nữ, đặc biệt là trong bối cảnh bạo lực gia đình đang là vấn đề đáng lo ngại tại Việt Nam.
 54. Nghiên cứu về tình hình và giải pháp phát triển các hoạt động xã hội liên quan đến phát triển các ng
 55. Nghiên cứu về tình hình và giải pháp phát triển các hoạt động xã hội liên quan đến phát triển các ngành du lịch và dịch vụ văn hóa, đặc biệt là trong bối cảnh du lịch đang là ngành kinh tế trọng điểm của Việt Nam.
 56. Phân tích tình hình và giải pháp phát triển các hoạt động xã hội liên quan đến phát triển và quản lý đô thị, đặc biệt là trong bối cảnh tình trạng ô nhiễm môi trường đang trở thành vấn đề nghiêm trọng.
 57. Nghiên cứu về tình hình và giải pháp phát triển các hoạt động xã hội liên quan đến phát triển giáo dục và đào tạo, đặc biệt là trong bối cảnh nhu cầu nhân lực chất lượng cao đang tăng lên.
 58. Phân tích tình hình và giải pháp phát triển các hoạt động xã hội liên quan đến quản lý và sử dụng đất đai, đặc biệt là trong bối cảnh tình trạng tranh chấp đất đai đang là vấn đề nóng tại Việt Nam.
 59. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Công Tác Xã Hội : Nghiên cứu về tình hình và giải pháp phát triển các hoạt động xã hội liên quan đến phát triển các ngành nghề truyền thống, đặc biệt là trong bối cảnh các nghề truyền thống đang bị mai một và nguy cơ biến mất.
 60. Phân tích tình hình và giải pháp phát triển các hoạt động xã hội liên quan đến bảo vệ và phát triển các giá trị văn hóa của các dân tộc thiểu số, đặc biệt là trong bối cảnh các giá trị đó đang bị mai một và nguy cơ biến mất.

👉 CLICK THAM KHẢO NGAY => Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Giá Tốt Bất Ngờ – Đời Đẹp Như Mơ

 1. Nghiên cứu về tình hình và giải pháp phát triển các hoạt động xã hội liên quan đến phát triển các ngành nghề nông nghiệp, đặc biệt là trong bối cảnh thách thức về biến đổi khí hậu đang trở thành vấn đề đáng lo ngại.
 2. Phân tích tình hình và giải pháp phát triển các hoạt động xã hội liên quan đến bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng, đặc biệt là trong bối c
 3. Nghiên cứu về tình hình và giải pháp phát triển các hoạt động xã hội liên quan đến phát triển ngành công nghiệp, đặc biệt là trong bối cảnh xuất khẩu và cạnh tranh quốc tế đang ngày càng khắc nghiệt.
 4. Phân tích tình hình và giải pháp phát triển các hoạt động xã hội liên quan đến quản lý và phát triển hệ thống giao thông, đặc biệt là trong bối cảnh tình trạng kẹt xe và tai nạn giao thông đang là vấn đề nghiêm trọng tại Việt Nam.
 5. Nghiên cứu về tình hình và giải pháp phát triển các hoạt động xã hội liên quan đến phát triển các ngành công nghiệp phục vụ cho sức khỏe, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh và sức khỏe đang trở thành vấn đề ưu tiên của các quốc gia trên thế giới.
 6. Phân tích tình hình và giải pháp phát triển các hoạt động xã hội liên quan đến phát triển và quản lý tài nguyên nước, đặc biệt là trong bối cảnh nguồn nước đang dần khan hiếm và ô nhiễm nước đang trở thành vấn đề nghiêm trọng.
 7. Nghiên cứu về tình hình và giải pháp phát triển các hoạt động xã hội liên quan đến phát triển các ngành công nghiệp phục vụ cho ngành du lịch, đặc biệt là trong bối cảnh ngành du lịch đang phát triển mạnh và trở thành ngành kinh tế trọng điểm của nhiều quốc gia.
 8. Phân tích tình hình và giải pháp phát triển các hoạt động xã hội liên quan đến quản lý và phát triển khu đô thị thông minh, đặc biệt là trong bối cảnh công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo đang được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực.
 9. Nghiên cứu về tình hình và giải pháp phát triển các hoạt động xã hội liên quan đến phát triển ngành sản xuất và tiêu dùng hàng hóa xanh, đặc biệt là trong bối cảnh nhu cầu của người tiêu dùng đang chuyển sang các sản phẩm và dịch vụ thân thiện
 10. Phân tích tình hình và giải pháp phát triển các hoạt động xã hội liên quan đến phát triển nông nghiệp và phát triển nông thôn, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay đang có nhiều thách thức về an sinh xã hội và môi trường đối với nông dân và các khu vực nông thôn.
 11. Nghiên cứu về tình hình và giải pháp phát triển các hoạt động xã hội liên quan đến phát triển ngành công nghiệp sản xuất và tiêu thụ sản phẩm sạch, đặc biệt là trong bối cảnh ngày càng có nhiều người tiêu dùng quan tâm đến sức khỏe và an toàn thực phẩm.
 12. Phân tích tình hình và giải pháp phát triển các hoạt động xã hội liên quan đến phát triển ngành công nghiệp sản xuất và tiêu thụ sản phẩm công nghệ, đặc biệt là trong bối cảnh công nghệ đang phát triển mạnh và trở thành một yếu tố quan trọng trong đời sống của con người.
 13. Nghiên cứu về tình hình và giải pháp phát triển các hoạt động xã hội liên quan đến phát triển các ngành công nghiệp dịch vụ, đặc biệt là trong bối cảnh nhu cầu của người tiêu dùng đang tăng cao và có nhiều thay đổi về thói quen tiêu dùng.
 14. Phân tích tình hình và giải pháp phát triển các hoạt động xã hội liên quan đến quản lý và phát triển đô thị và các khu đô thị mới, đặc biệt là trong bối cảnh đô thị hóa đang diễn ra nhanh chóng và gây ra nhiều vấn đề cho môi trường và sức khỏe của người dân.
 15. Luận Văn Thạc Sĩ Công Tác Xã Hội : Nghiên cứu về tình hình và giải pháp phát triển các hoạt động xã hội liên quan đến phát triển giáo dục và đào tạo, đặc biệt là trong bối cảnh nhu cầu về giáo dục đang tăng cao và có nhiều thay đổi về phương thức đào tạo và kiến thức cần thiết cho người học.
 16. Phân tích tình hình và giải pháp phát triển các hoạt động xã hội liên quan đến phát triển ngành kinh tế số, đặc
 17. Nghiên cứu về tình hình và giải pháp phát triển các hoạt động xã hội liên quan đến phát triển ngành du lịch, đặc biệt là trong bối cảnh ngành du lịch đang phát triển mạnh và có nhiều thách thức về bảo vệ môi trường và văn hóa.
 18. Phân tích tình hình và giải pháp phát triển các hoạt động xã hội liên quan đến phát triển các khu kinh tế đặc biệt, đặc biệt là trong bối cảnh khu vực đang trở thành một yếu tố quan trọng trong sự phát triển kinh tế của một quốc gia.
 19. Nghiên cứu về tình hình và giải pháp phát triển các hoạt động xã hội liên quan đến phát triển các ngành công nghiệp đạt chuẩn quốc tế, đặc biệt là trong bối cảnh xuất khẩu đang trở thành một ngành kinh tế quan trọng của nhiều quốc gia.
 20. Phân tích tình hình và giải pháp phát triển các hoạt động xã hội liên quan đến phát triển các ngành công nghiệp đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là trong bối cảnh mối quan hệ thương mại giữa các quốc gia đang phát triển mạnh.
 21. Nghiên cứu về tình hình và giải pháp phát triển các hoạt động xã hội liên quan đến phát triển các ngành công nghiệp xanh, đặc biệt là trong bối cảnh nhiều quốc gia đang tập trung vào việc giảm thiểu khí thải và bảo vệ môi trường.
 22. Phân tích tình hình và giải pháp phát triển các hoạt động xã hội liên quan đến phát triển kinh tế tương tác xã hội, đặc biệt là trong bối cảnh công nghệ thông tin đang phát triển mạnh và ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế và xã hội của con người.
 23. Nghiên cứu về tình hình và giải pháp phát triển các hoạt động xã hội liên quan đến phát triển các hình thức kinh doanh xã hội, đặc biệt là trong bối cảnh nhu cầu của các khách hàng đối với các sản phẩm và dịch vụ mang tính cộng đồng và có trách nhiệm xã hội cao.
 24. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Công Tác Xã Hội : Phân tích tình hình và giải pháp phát triển các hoạt động xã hội liên quan đến phát triển các chính sách và chương trình phát triển cộng đồng, đặc biệt là trong bối cảnh các vấn đề xã hội đang trở thành mối quan tâm chính của nhiều quốc gia.
 25. Nghiên cứu về tình hình và giải pháp phát triển các hoạt động xã hội liên quan đến phát triển các chương trình giáo dục và đào tạo có tính ứng dụng cao, đặc biệt là trong bối cảnh các nhu cầu ngành nghề đang thay đổi nhanh chóng.
 26. Phân tích tình hình và giải pháp phát triển các hoạt động xã hội liên quan đến phát triển các dịch vụ xã hội trên mạng, đặc biệt là trong bối cảnh công nghệ thông tin đang phát triển mạnh và có ảnh hưởng đến các hoạt động xã hội của con người.
 27. Nghiên cứu về tình hình và giải pháp phát triển các hoạt động xã hội liên quan đến phát triển các chính sách và chương trình phát triển các khu vực nông thôn, đặc biệt là trong bối cảnh nhiều quốc gia đang tập trung vào việc phát triển nông thôn bền vững.
 28. Phân tích tình hình và giải pháp phát triển các hoạt động xã hội liên quan đến phát triển các chương trình và dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là trong bối cảnh các vấn đề liên quan đến sức khỏe đang trở thành mối quan tâm chính của nhiều quốc gia.
 29. Luận Văn Thạc Sĩ Công Tác Xã Hội : Nghiên cứu về tình hình và giải pháp phát triển các hoạt động xã hội liên quan đến phát triển các chính sách và chương trình phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là trong bối cảnh các nhu cầu về nguồn nhân lực đang thay đổi nhanh chóng.
 30. Phân tích tình hình và giải pháp phát triển các hoạt động xã hội liên quan đến phát triển các chính sách và chương trình phát triển văn hóa, đặc biệt là trong bối cảnh văn hóa đang được coi là một yếu tố quan trọng đối với sự phát triển của mỗi quốc gia.
 31. Nghiên cứu về tình hình và giải pháp phát triển các hoạt động xã hội liên quan đến phát triển các chính sách và chương trình phát triển kinh tế xanh, đặc biệt là trong bối cảnh sự phát triển kinh tế đang gặp phải nhiều thách thức về môi trường.
 32. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Công Tác Xã Hội : Phân tích tình hình và giải pháp phát triển các hoạt động xã hội liên quan đến phát triển các chính sách và chương trình phát triển du lịch bền vững, đặc biệt là trong bối cảnh du lịch đang trở thành một ngành kinh tế quan trọng của nhiều quốc gia.
 33. Nghiên cứu về tình hình và giải pháp phát triển các hoạt động xã hội liên quan đến phát triển các chính sách và chương trình phát triển thể thao và giải trí, đặc biệt là trong bối cảnh thể thao và giải trí đang trở thành một phần quan trọng của đời sống của con người.
 34. Phân tích tình hình và giải pháp phát triển các hoạt động xã hội liên quan đến phát triển các chính sách và chương trình phát triển về giới tính, đặc biệt là trong bối cảnh các vấn đề liên quan đến giới tính đang trở thành mối quan tâm chính của nhiều quốc gia.
 35. Nghiên cứu về tình hình và giải pháp phát triển các hoạt động xã hội liên quan đến phát triển các chính sách và chương trình phát triển về trẻ em và gia đình, đặc biệt là trong bối cảnh trẻ em và gia đình đang gặp nhiều thách thức đối với sự phát triển và hạnh phúc của mỗi cá nhân.
 36. Dịch vụ công tác xã hội đối với người nghèo trên địa bàn thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội
 37. Luận văn thạc sĩ công tác xã hội cá nhân đối với người cao tuổi tại trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh nam định
 38. Triển khai công tác xã hội ở một xã nghèo, thiết lập một tiến trình công tác xã hội ở một xã nghèo
 39. Công tác xã hội với việc hội nhập quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa
 40. Bảo đảm công bằng xã hội vì sự phát triển bền vững
 41. Luận Văn Về Công Tác Xã Hội : Công tác xã hội với người cao tuổi
 42. Tìm hiểu phân tích, đánh giá những vấn đề chung về tình hình, kết quả hoạt động công tác xã hội ở hội chữ thập đỏ thành phố hà nội
 43. Thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác Quản lý đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tại huyện miền núi Yên Lập
 44. Hoàn thiện công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La
 45. Công tác xã hội với người có HIV Những vấn đề lý luận và thực tiễn
 46. Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong việc giải quyết vấn đề của người khuyết tật
 47. Biện pháp quản lý công tác xã hội hoá giáo dục mầm non tỉnh Nam Định
 48. Ứng dụng công tác xã hội nhóm nhằm nâng cao năng lực cho nhóm trẻ mồ côi từ 6 đến 15 tuổi (nghiên cứu trường hợp tại làng trẻ SOS vinh)
 49. Công tác xã hội cá nhân với người khuyết tật bị bạo lực gia đình – nghiên cứu tại trung tâm giáo dục dạy nghề người tàn tật nghệ an
 50. Công tác xã hội cá nhân với phụ nữ nghèo đơn thân tại xã nghĩa thái huyện tân kỳ tỉnh nghệ an
 51. Một số giải pháp quản lý công tác xã hội hóa giáo dục ở các huyện miền núi tỉnh nghệ an
 52. Công tác xã hội cá nhân với phụ nữ nghèo tại xã tiền an, thị xã quảng yên, tỉnh quảng ninh
 53. Đề Tài Luận Văn Về Công Tác Xã Hội : Công tác xã hội cá nhân với người có công với cách mạng
 54. Luận văn dịch vụ công tác xã hội đối với người cao tuổi từ thực tiễn trung tâm bảo trợ xã hội chánh phú hoà thành phố hồ chí minh
 55. Nhiệm vụ công tác xã hội trong việc hỗ trợ người bệnh ung thư tại bệnh viện đa khoa tỉnh bắc ninh
 56. Công tác xã hội cá nhân và gia đình với trẻ em bị sang chấn tâm lý
 57. Công tác xã hội cá nhân và nhóm tại xã ÊaYông, huyện Krông pắk, tỉnh Đắk Lắk
 58. Công tác xã hội cá nhân với trẻ em lao động sớm ở khu tái định cư phú mậu, huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế
 59. Một số trường hợp trẻ em trong công tác xã hội cá nhân
 60. Luận văn thạc sĩ công tác xã hội đối với thúc đẩy bình đẳng giới trong gia đình dân tộc thiểu số tại huyện cao lộc
 61. Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong việc hỗ trợ định hướng nghề nghiệp cho trẻ mồ côi là học sinh cấp II tại huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh
 62. Vận dụng những kiến thức, kỹ năng công tác xã hội trong can thiệp, trợ giúp người khuyết tật
 63. Vận dụng kiến thức, kĩ năng công tác xã hội trong tiến trình can thiệp đối với trẻ em khuyết tật vận động
 64. Công tác xã hội trong lĩnh vực y tế cộng đồng
 65. Luận Văn Thạc Sĩ Về Công Tác Xã Hội : Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước ta đối với người có công với cách mạng ở huyện Vĩnh Lộc – tỉnh Thanh Hoá hiện nay
 66. Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong việc can thiệp trợ giúp cho những phụ nữ bị bạo hành gia đình ở xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
 67. Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong hoạt động dạy nghề cho học sinh giáo dưỡng tại trường giáo dưỡng số 2 – Yên Mô – Ninh Bình
 68. Dịch vụ Công tác xã hội trong giải quyết việc làm cho người khuyết tật vận động từ thực tiễn Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
 69. Công tác xã hội trong hỗ trợ việc làm đối với PNKT tại huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
 70. Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong việc trợ giúp gia đình có trẻ tự kỷ tiếp cận với các nguồn lực hỗ trợ
 71. Luận văn thạc sĩ công tác xã hội nhóm đối với trẻ em vi phạm pháp luật từ thực tiễn tỉnh quảng ninh
 72. Tầm quan trọng của quản trị công tác xã hội
 73. Nhu cầu quan hệ của người già cô đơn, không nơi nương tựa tại trung tâm bảo trợ xã hội và vai trò can thiệp của nhân viên công tác xã hội
 74. Quản trị công tác xã hội, chính sách và hoạch định
 75. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Về Công Tác Xã Hội : Đánh giá các dịch vụ hỗ trợ nhóm phụ nữ bị bạo lực gia đình được tiếp nhận tại Trung tâm Công tác xã hội TP. Hà Nội.
 76. Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong việc trợ giúp người nghiện ma túy tham gia chương trình methadone (Nghiên cứu tại cơ sở điều trị methadone quận Nam Từ Liêm)
 77. Thực trạng công tác bảo vệ trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và vai trò của CTXH tại xã Châu Khê- Huyện Con Cuông – Tỉnh Nghệ An.
 78. Nhu cầu đối với hoạt động công tác xã hội trong nâng cao đời sống tinh thần người khuyết tật tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
 79. Vai trò của Công tác xã hội trong việc chăm sóc trẻ tự kỷ (nghiên cứu thông qua câu lạc bộ gia đình trẻ tự kỷ Hà Nội).
 80. Hoạt động Công tác xã hội trong xóa đói nghèo ở cộng đồng dân tộc Mông tại xã Cán Chu Phìn huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang.
 81. Đánh giá mô hình can thiệp cho trẻ tự kỷ tại Trường mầm non chuyên biệt Biển Dương – Tp Vinh – Nghệ An.
 82. Đào tạo thực hành cho sinh viên ngành công tác xã hội qua nghiên cứu của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và trường Đại học Lao động – Xã hội.
 83. Công tác xã hội trong việc hỗ trợ kiến thức cho phụ nữ về Luật phòng chống bạo lực gia đình.
 84. Việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản của nữ mại dâm và vai trò của công tác xã hội.
 85. Đời sống kinh tế của thương bệnh binh và vai trò của công tác xã hội
 86. Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong mô hình điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng methadone.
 87. Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong việc giải quyết vấn đề của người khuyết tật.
 88. Hoạt động trợ giúp trẻ em khuyết tật vận động tiếp cận.
 89. Tác động của việc sử dụng điện thoại thông minh đến sự biến đổi tương tác xã hội của học sinh trung học phổ thông ở nông thôn hiện nay.
 90. Công tác xã hội cá nhân đối với người tâm thần từ thực tiễn trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Nam Định
 91. Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong việc giải quyết vấn đề của người khuyết tật.
 92. Công tác xã hội với các cá nhân và gia đình.
 93. Công tác chăm sóc và hỗ trợ người khuyết tật (Nghiên cứu trường hợp xã Tân Cương – Thành phố Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên)
 94. Vai trò của cha mẹ trong chăm sóc và giáo dục trẻ khuyết tật trí tuệ và rối loạn phổ tự kỷ.
 95. Ảnh hưởng của yếu tố phong tục tập quán đến hành vi tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản của phụ nữ tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.
 96. Quan niệm của người dân miền núi trong việc phòng ngừa và chữa trị bệnh tại xã Lam Sơn, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn.
 97. Công tác xã hội cá nhân đối với người tâm thần từ thực tiễn trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Nam Định.
 98. Công tác xã hội nhóm trong phòng ngừa trẻ em có nguy cơ bị xâm hại tình dục.
 99. Công tác xã hội trong việc thực hiện chính sách giảm nghèo tại quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
 100. Công tác xã hội trong hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ nghèo đơn thân tại xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.
 101. Biến đổi chức năng kinh tế của hộ gia đình bị thu hồi đất của dự án khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo (Nghiên cứu tại huyện Đại Từ – Thái Nguyên)
 102. Nhu cầu hỗ trợ tâm lý của bệnh nhân và gia đình bệnh nhân mắc bệnh ung thư (Nghiên cứu trường hợp tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên)
 103. Vai trò của người chăm sóc đối với bệnh nhân mắc bệnh ung thư đang điều trị tại bệnh viện (Nghiên cứu trường hợp tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên)
 104. Ảnh hưởng của yếu tố tập quán, tín ngưỡng đến hành vi sinh sản của người dân tộc thiểu số khu vực miền núi phía Bắc.
 105. Vai trò của Nhân viên công tác xã hội trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ tạo dựng việc làm cho Người khuyết tật trong độ tuổi lao động (nghiên cứu trường hợp tại Thị trấn Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội)
 106. Công tác xã hội trong việc phòng ngừa nguy cơ bị lạm dụng tình dục ở trẻ lao động sớm.
 107. Những yếu tố ảnh hưởng đến cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế của phụ nữ dân tộc thiểu số tại xã Bình An – huyện Lâm Bình – tỉnh Tuyên Quang
 108. Việc làm của người dân sau tái định cư của khu công nghiệp SAMSUNG Thái Nguyên (Nghiên cứu tại phường Đồng Tiến – thị xã Phổ Yên – Thái Nguyên)
 109. Hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo thông qua giải quyết việc làm cho hộ nghèo ở nông thôn giai đoạn chuyển giao phương pháp đánh giá theo tiêu chí nghèo đa chiều (Qua nghiên cứu trường hợp tại xã Đắc Sơn, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên)
 110. Công tác xã hội với trẻ em nghèo tại trường THCS Hoàng Thanh xã Hoằng Thanh – huyện Hiệp Hòa – tỉnh Bắc Giang
 111. Công tác chăm sóc và Giáo dục trẻ em tại Trường giáo dục và Hỗ trợ trẻ em bị thiệt thòi tỉnh Thái Nguyên
 112. Nhu cầu hỗ trợ sinh kế của người dân sau tái định cư của dự án khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo (Nghiên cứu tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên)
 113. Vấn đề tảo hôn của học sinh THCS tại xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.
 114. Đề Tài Luận Văn Công Tác Xã Hội : Công tác xã hội trong việc nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh THPT (Nghiên cứu trường hợp tại trường THPT Điềm Thụy – Phú Bình – Thái Nguyên).
 115. Bình đẳng giới trong công tác lãnh đạo, quản lý tại huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2000-2010
 116. Mạng xã hội facebook và hoạt động tương tác xã hội của sinh viên (Nghiên cứu trường hợp sinh viên trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên)
 117. Nhận thức, thái độ của sinh viên về quan hệ tình dục trước hôn nhân (Nghiên cứu trường hợp tại trường Đại học Khoa học Thái Nguyên)
 118. Vai trò của công tác xã hội trong việc nâng cao nhận thức của người dân về quyền trẻ em (Nghiên cứu trường hợp tại Xã Vũ Loan – Na Rì – Bắc Kạn)
 119. Cơ hội tiếp cận các dịch vụ xã hội của người khuyết tật – Giải pháp của công tác xã hội (Nghiên cứu trường hợp tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)
 120. Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong việc nâng cao nhận thức của người dân tộc thiểu số về tác hại của ma túy (Nghiên cứu tại xã làng Mô – Sìn Hồ – Lai Châu)
 121. Vai trò của công tác xã hội trong việc nâng cao nhận thức của người dân về quyền trẻ em (Nghiên cứu trường hợp tại Xã Vũ Loan – Na Rì – Bắc Kạn)
 122. Tác động của câu lạc bộ phụ nữ đơn thân đến sự biến đổi trong đời sống của phụ nữ đơn thân tại xã Đắc Sơn, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
 123. Hỗ trợ phụ nữ nhiễm HIV/AIDS tái hòa nhập cộng đồng dưới góc độ ngành CTXH qua nghiên cứu trường hợp tại xã Đắc Sơn – Phổ Yên Thái Nguyên.
 124. Thực trạng công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ em tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Thái Nguyên
 125. Thực trạng đói nghèo và công tác xóa đói giảm nghèo tại xã Thạch Sơn huyện Sơn Động tỉnh Bắc Giang
 126. Đánh giá các dịch vụ hỗ trợ nhóm phụ nữ bị bạo lực gia đình được tiếp nhận tại Đội Công tác xã hội tỉnh Đồng Nai.
 127. Một số biện pháp nâng cao công tác xã hội về tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đúng và nghiêm chỉnh theo quy định của nhà nước về bảo vệ môi trường.
 128. Động viên, khích lệ và hỗ trợ giải quyết các vấn đề gia đình, bản thân người nghiện ma túy để nâng cao hiệu quả điều trị.
 129. Nhiệm vụ của nhân viên công tác xã hội trong việc giúp đỡ, khuyên bảo người nghiện ma túy tham gia chương trình methadone.
 130. Tìm hiểu chương trình điều trị nghiện ma túy bằng thuốc methadone. Giúp người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng.
 131. Thực trạng công tác hỗ trợ bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và vai trò của đội Công Tác Xã hội tại xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.
 132. Ứng dụng công tác xã hội nhóm trong việc ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại của bạo lực gia đình.
 133. Nâng cao nhận thức của người dân về HIV/ AIDS và phòng chống tội phạm ma túy trong xã hội ngày nay.
 134. Hoạt động công tác xã hội trong nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho trẻ em khuyết tật tại phường Hòa Hương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
 135. Hoạt động công tác xã hội trong hỗ trợ trẻ tự kỷ tại trung tâm Sao Mai, thành phố Hà Nội.
 136. Vai trò và nhiệm vụ của nhân viên công tác xã hội trong việc kết nối giữa người dân với trung tâm công tác xã hội và các hoạt động xã hội của nhà nước.
 137. Vai trò đội Công tác xã hội trong xóa đói giảm nghèo ở vùng dân tộc thiểu số, cụ thể là người dân tộc Mông tại xã Vĩnh Tiến, huyện Tàng Định, tỉnh Lạng Sơn.
 138. Nâng cao chất lượng “nguồn nhân lực” thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số
 139. Đánh giá việc nâng cao thích ứng cho trẻ tự kỉ tại mô hình can thiệp cho trẻ tự kỷ tại Trường mầm non chuyên biệt Thảo Điền – Bình An – Ban Mai.
 140. Thực trạng công tác xã hội của Việt Nam trong những năm gần đây về việc giáo dục giới tính cho trẻ vị thành niên.
 141. Hoạt động đào tạo, thực hành cho các sinh viên ngành công tác xã hội qua nghiên cứu của Học viện Báo Chí và Tuyên truyền, Học viện Phụ Nữ Việt Nam.
 142. Truyền thông dựa vào cộng đồng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động dạy nghề.
 143. Vai trò của đội Liên hiệp phụ nữ trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình.
 144. Hoàn thiện chính sách pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình.
 145. Nâng cao công tác xã hội về việc phòng chống xâm hại tình dục và đưa ra thực trạng tại các khu vực nông thôn nước ta.
 146. Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong việc hỗ trợ định hướng nghề nghiệp cho trẻ mồ côi là học sinh cấp II tại huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh luận văn tốt nghiệp đại học .
 147. Việc an sinh xã hội với các đối tượng mại dâm.
 148. Chăm lo đời sống kinh tế cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công cho đất nước.
 149. Mô hình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone: lợi ích nhiều, chi phí ít.
 150. Đánh giá mô hình giáo dục phật giáo cho thanh thiếu niên dưới góc nhìn công tác xã hội.
 151. Phân tích những tác động tích cực của công tác xã hội tới việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trong bối cảnh xã hội hiện đại và phát triển ngày nay.
 152. Vai trò của nhân viên Công tác xã hội cá nhân đối với trẻ em khuyết tật vận động tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em thành phố Hà Nội.
 153. Hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cân các dịch vụ giáo dục tại cộng đồng.
 154. Ảnh hưởng của việc sử dụng điện thoại thông minh đến học sinh tở nông thiểu học, trung học hiện nay.
 155. Các chính sách của Đảng và Nhà nước về việc hỗ trợ và giúp đỡ trẻ có hoàn cảnh khó khăn trong học tập có cơ hội được đến trường.
 156. Công tác xã hội với tình trạng bỏ học của học sinh dân tộc thiểu số.
 157. Sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội trẻ em và thanh niên và vai trò Công tác xã hội cá nhân đối với người tâm thần tại một số tỉnh và thành phố ở Việt Nam.
 158. Công tác xã hội với các cá nhân và gia đình.
 159. Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng cần trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2025.
 160. Công tác xã hội cá nhân với người có công với cách mạng tại phường cẩm bình, thành phố cẩm phả.
 161. Thực trạng việc triển khai, áp dụng các chính sách của Đảng và Nhà nước về việc hỗ trợ cho trẻ tự kỷ có cơ hội phát triển như người bình thường.
 162. Vai trò của gia đình trong can thiệp trẻ em rối loạn phổ tự kỉ.
 163. Nghiên cứu sự thích ứng với hoàn cảnh có con tự kỷ của cha mẹ ở Hà Nội.
 164. Đánh giá và đề xuất hoạt động công tác xã hội hỗ trợ mô hình lớp học tình thương trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
 165. Phân tích các chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta trong việc nâng cao chất lượng công tác xã hội về tuyên truyền vận động người dân tham gia phòng chống Covid – 19.
 166. Ảnh hưởng của yếu tố phong tục tập quán đến hành vi tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản của phụ nữ tại huyện Sơn Dương, thành phố Tuyên Quang.
 167. Vai trò phụ huynh và con đường ra học hòa nhập thành công của trẻ.
 168. Quan niệm của người dân miền núi trong việc phòng ngừa và chữa trị bệnh tại xã Long Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.
 169. Những thách thức và khó khăn mà đại dịch Covid – 19 đem lại đối với công tác xã hội của nước ta – đưa ra những biện pháp khắc phục cụ thể.
 170. Công tác xã hội nhóm trong phòng tránh tai nạn thương tích cho học sinh.
 171. Những rào cản trong tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và kế hoạch hóa gia đình của đồng bào dân tộc thiểu số việt nam.
 172. Luận Văn Công Tác Xã Hội : Công tác xã hội cá nhân đối với người tâm thần từ thực tiễn trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Phú Yên.
 173. Một số giải pháp thiết thực cho việc phát triển, nâng cao công tác xã hội về việc nhận thức pháp luật Việt Nam cho người dân sinh sống trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 174. Công tác xã hội hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận với các nguồn hỗ trợ xã hội tại thành phố Hải Phòng.
 175. Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong truyền thông cho phụ nữ có con dưới 36 tháng tuổi.
 176. Vận dụng những kiến thức, kỹ năng công tác xã hội trong can thiệp, trợ giúp người khuyết tật.
 177. Công tác xã hội nhóm trong phòng ngừa trẻ em bị xâm hại tình dục tại Mái ấm Hoa Hồng Nhỏ, thành phố Hồ Chí Minh.
 178. Phân tích và trình bày các dịch vụ công tác xã hội về nâng cao đời sống tinh thần cho người dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
 179. Công tác xã hội trong việc thực hiện chính sách giảm nghèo tại thành phố Phan Rang tỉnh Ninh Thuận.
 180. Hoạt động hỗ trợ phòng ngừa lao động sớm cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Hà Nội.
 181. Nghiên cứu thực trạng sức khỏe sinh sân và đánh giá hiệu quâ của mô hình can thiệp ở nữ vị thành niên huyện miền núi a lưới, tỉnh thừa thiên huế.
 182. Thực trạng việc triển khai các chính sách của Đảng và nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm nhân thọ và các loại bảo hiểm xã hội khác của nhân viên công tác xã hội.
 183. Công tác xã hội cá nhân với người cao tuổi cô đơn thuộc hộ nghèo từ thực tiễn huyện Lương Sơn.
 184. Công tác xã hội trong hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ nghèo đơn thân tại xã Tam Lập, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.
 185. Chăm sóc sức khoẻ nữ công nhân tại các khu công nghiệp.
 186. Nhu cầu chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhi ung thư tại khoa Ung thư, Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2019.
 187. Những biện pháp nhằm nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ nhân viên công tác xã hội trong các trung tâm công tác xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 188. Đổi mới công tác xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.
 189. Vai trò của gia đình, người thân trong việc chăm sóc người bệnh ung thư.
 190. Ảnh hưởng của các yếu tố tập quán, tín ngưỡng đến hành vi của người dân tộc thiểu số khu vực miền núi phía Nam.
 191. Công tác xã hội với nạn nhân bạo lực gia đình trên địa bàn thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.
 192. Đời sống tôn giáo, tín ngưỡng vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay.
 193. Vai trò của Nhân viên công tác xã hội trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ tạo dựng việc làm cho Người khuyết tật trong độ tuổi lao động tại Thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.
 194. Sinh hoạt tôn giáo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh miền núi phía Bắc hiện nay.
 195. Công tác xã hội trong việc phòng ngừa nguy cơ bị lạm dụng tình dục ở trẻ lao động sớm (khảo sát trên địa bàn quận Ba Đình, thành phố Hà Nội).
 196. Đánh Giá Mô Hình Can Thiệp Với Trẻ Em Lang Thang Nhìn Từ Góc Độ Quản Lý.
 197. Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong việc hỗ trợ người khuyết tật sống độc lập tại trung tâm hỗ trợ sống độc lập của người khuyết tật Hà Nội.
 198. Một số biện pháp nhằm nâng cao và cải thiện chất lượng phục vụ của các công tác xã hội về đời sống tinh thần của người dân sống tại các thành phố lớn ở nước ta.
 199. Yếu tố ảnh hưởng tới tiếp cận dịch vụ y tế của phụ nữ dân tộc thiểu số phía Tây Bắc Việt Nam.
 200. Vấn đề xâm hại tình dục ở trẻ em hiện nay và sự cần thiết của hoạt động tham vấn tâm lý tại trường học.
 201. Việc làm của người dân sau tái định cư của khu công nghiệp SAMSUNG Bắc Ninh.
 202. Bảo vệ trẻ em khỏi bị xâm hại là trách nhiệm và lương tâm không của riêng ai.
 203. Phân tích và trình bày công tác xã hội trong việc phát triển các chính sách xã hội hỗ trợ người lao động trong lĩnh vực an toàn lao động.
 204. Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Công Tác Xã Hội : Công tác xã hội cá nhân với người cao tuổi.
 205. Tặng 47 xe đạp cho học sinh nghèo của Trường THCS Hướng Tân tỉnh Quảng Trị.
 206. Giải pháp giảm nghèo bền vững và thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
 207. Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trong tình hình dịch bệnh Covid-19 tỉnh Sóc Trăng.
 208. Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong hoạt động dạy nghề cho học sinh giáo dưỡng tại trường giáo dưỡng số 2 – Yên Mô – Ninh Bình .
 209. Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường tiểu học thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.
 210. Dịch Vụ Công Tác Xã Hội Đối Với Người Tâm Thần Tại Cộng Đồng Từ Thực Tiễn Thành Phố Đà Nẵng.
 211. Một số giải pháp nhằm nâng cao và tăng cường các công tác xã hội về phát triển đời sống tình thần nhằm phục vụ nhu cầu, mức sống của người dân sống trong các thành phố lớn ở nước ta.
 212. Chính sách cho hộ nghèo đa chiều vùng bãi ngang, ven biển qua thực trạng tại tỉnh Thừa Thiên Huế
 213. Nhu cầu hỗ trợ của người dân sau tái định cư của dự án khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo.
 214. Phát triển kinh tế song hành với hỗ trợ cộng đồng và bảo vệ môi trường.
 215. Vấn đề tảo hôn của học sinh THCS tại xã Sơn Điền, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.
 216. Vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản cho cá em nữ độ tuổi vị thành niên và vái trò của công tác xã hội.
 217. Thực trạng công tác quản trị nhân lực trong hệ thống các trung tâm công tác xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
 218. Thực trạng và nguyên nhân dẫn đến tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, trên địa bàn vùng sâu, vùng xa.
 219. Nâng cao nhận thức về sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
 220. Bình đẳng giới trong công tác lãnh đạo, quản lý tại huyện Nam Trực, thành phố Nam Định giai đoạn 2010-2022.
 221. Công tác xã hội cá nhân với trẻ em lao động sớm ở khu tái định cư Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.
 222. Mạng xã hội instagram và các hoạt động tương tác xã hội của sinh viên tại trường đại học Thủy Lợi.
 223. Đánh giá hoạt động công tác xã hội đối trong việc giúp đỡ trẻ em mồ côi tại địa bàn thành phố Đà Nẵng.
 224. Hoạt động công tác xã hội trong hỗ trợ điều trị nghiện cho người nghiện ma túy tại cộng đồng.
 225. Nghiên cứu thái độ của sinh viên về mối quan hệ tình dục trước hôn nhân tại trường đại học trên địa bàn tp Hồ Chí Minh.
 226. Vai trò của công tác xã hội trong việc nâng cao sự hài lòng người bệnh điều trị nội trú tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương năm 2022.
 227. Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong việc nâng cao nhận thức của người dân về quyền trẻ em tại xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.
 228. Cơ hội tiếp cận các dịch vụ xã hội của người khuyết tật – Giải pháp của công tác xã hội tại thành phố Kom Tum, tỉnh Kom Tum.
 229. Luận Văn Thạc Sĩ Công Tác Xã Hội : Phát triển công tác xã hội trường học một trong những giải pháp phát huy năng lực bản thân, chuẩn bị hành trang cho sự phát triển toàn diện của học sinh và góp phần đảm bảo sự công bằng trong tiếp cận giáo dục.
 230. Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong việc nâng cao nhận thức của người dân tộc thiểu số về tác hại của ma túy tại xã Nàng Đôn, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.
 231. Cơ hội tiếp cận các dịch vụ xã hội của người khuyết tật – giải pháp của công tác xã hội.
 232. Những yếu tố ảnh hưởng đến định hướng chọn lựa bạn đời và hôn nhân của thanh niên hiện nay.
 233. Vai trò của nhân viên công tác xã hội với phụ nữ đơn thân nuôi con trên địa bàn huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.
 234. Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong trợ giúp trẻ em bị xâm hại tình dục tại trung tâm tư vấn và dịch vụ truyền thông – cục trẻ em.
 235. Công tác xã hội hỗ trợ cải thiện mô hình du lịch tại Hội An.
 236. Tác động của câu lạc bộ phụ nữ đơn thân đến sự biến đổi trong đời sống của phụ nữ đơn thân tại xã Phú Điền, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.
 237. Hoạt động của nhân viên công tác xã hội hỗ trợ trẻ em nhiễm HIV/AIDS tại xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Công Tác Xã Hội


✅ DOWNLOAD FREE ✅ Một Số Bài Mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Công Tác Xã Hội 

Bài Mẫu 1 : Luận Văn Thạc Sĩ Công Tác Xã Hội Tại Trường THPT => Nhu cầu hoạt động công tác xã hội trong trường THPT

Từ khi còn bé vừa tập tễnh vào các trường mẫu giáo rồi Tiểu luận, các bậc giáo viên luôn luôn nói rằng ta là mầm non mới, là nhân tố quyết định sự phát triển và tồn tại của đất nước. Nghe thuật lại bởi những câu chuyện chiến tranh thời xưa ta đều có chung một cảm nhận hùng vĩ về ông cha ta ngày xưa đã chiến đấu oai hùng như thế nào để có được những tháng ngày bình yên như bây giờ. Chính vì vậy, vì lòng yêu nước, vì vận mệnh của đất nước và vì chính bản thân ta đều luôn phải cố gắng để phát huy tốt bản thân lên hơn nữa.

Nhận thức được sự quan trọng của những mầm non tương lai sẽ đóng góp nhiều phần lớn trong cuộc cuộc phát triển của đất nước. Tác giả lựa chọn đề tài “Nhu cầu hoạt động công tác xã hội trong trường THPT” làm Luận văn Thạc sĩ Công tác xã hội của mình. Trẻ em rất mong manh, chúng luôn cần sự quan tâm, chăm sóc và tình yêu thương của gia đình và xã hội để có thể phát triển toàn diện, đi đúng hướng. Với sự phát triển của công nghệ ngày nay đã giúp các bạn trẻ được tiếp cận với những mặt kinh tế, xã hội và văn hóa của đất nước ta lẫn đất nước bạn bè, tuy nhiên không thể kể đến những tệ nạn xã hội có thể lôi kéo con em vào con đường xấu.

Tầm tuổi đang học ở trường THPT là tuổi nông nổi, tuổi bồng bột, đây là lứa tuổi khó chiều nhất. Một giai đoạn phát triển đặc biệt của con người, trong giai đoạn này các em luôn phải đối mặt với nhiều sự căng thẳng về thi cử, áp lực thì học tập, văn hóa, giáo dục của nhà trường, chưa kể một số em còn chịu sự áp lực đến từ gia đình và đồng thời cũng gặp nhiều khó khăn về mặt kinh tế. Gia đình nào cũng muốn con em mình thi cử tốt, học tập giỏi và lựa chọn cho mình nhưng hướng đi đúng đắn và phù hợp trong tương lai, dần dà trở thành sức ép với cả em. Các em sẽ dần chán học, lười biếng, thậm chí là bỏ học luôn chiếm tỷ lệ không nhỏ trong các trường, bên cạnh đó có nhiều em còn gặp vấn đề bởi những mối quan hệ, giao tiếp ứng xử với bạn bè, thầy cô, gia đình là những gì tác giả nhắc đến trong Đề tài Luận văn Thạc sĩ công tác xã hội này.

Khi tìm hiểu môi trường học tập từ các nước trên thế giới, ta có thể nhận biết được họ cho trẻ độc lập từ nhỏ giúp cho trẻ có suy nghĩ chính chắn hơn, khi vào giai đoạn tuổi vị thành niên cũng có thêm kỹ năng để có thể kiểm soát tốt cảm xúc, quản lý tốt thời gian của mình hơn. Thay vì như thế, ở nước ta có nhiều cha mẹ rất nuông chiều con cái của mình một cách vô tội vạ, lâu dần khi trẻ lớn lên lúc nào cũng rúc vào lòng mẹ, đặc biệt tình trạng này rất bổ biến với con trai. Những điều này, khi lớn lên trẻ sẽ ỷ lại cha mẹ của mình, khi gặp các vấn đề khó khăn hay rối nhiễu về mặt cảm xúc sẽ khiến trẻ dần lo âu, trầm cảm,… sau một thời gian dài có thể nghiện game, dính vào tệ nạn, tự tử,… cho nên bài mẫu luận văn thạc sĩ công tác xã hội tại trường hợp này nhằm giúp giải quyết hiệu quả các vấn đề ở trên.

DOWNLOAD


Bài Mẫu 2 : Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Công Tác Xã Hội Tại Bệnh Viện => Luận văn Thạc sĩ Công tác xã hội bệnh nhân ung thư ở bệnh viện

Khi nền kinh tế xã hội phát triển, cũng là lúc công nghệ và các thiết bị y tế được phát triển theo. Tuy nhiên, cho đến hiện nay vẫn luôn tồn tại những căn bệnh quái ác không có cách nào điều trị dứt điểm, mặc dù đã có rất nhiều thiết bị y tế tiên tiến hay thậm chí chạy chữa ở nước ngoài cũng không thể khá khẩm hơn. Và trong những năm gần đây, ung thư trở thành một bệnh hiểm ác rất khó điều trị và điều trị rất đau đớn tốn kém nhiều chi phí. 

Biết là thế, Luận văn công tác xã hội hay nhất nhưng tỷ lệ mắc ung thư ở Việt Nam trong những năm gần đây đang có những xu hướng tăng nhanh chóng và luôn ở trong trạng thái báo động. Nếu phát hiện sớm thì đây không phải là căn bệnh quá đối tồi tệ, nhưng nó luôn không có triệu chứng cho đến khi ở những giai đoạn cuối mới bộc phát. Dần dà, nếu ung thư pahst triển đến phổi thì các mô ở phổi dần suy yếu dẫn đến tình trạng phổi không đủ mạnh để giúp người mắc bệnh có thể hít thở không khí như bình thường. Khi tỷ lệ bệnh tăng lên nhanh chóng cũng kiến nền y học nước ta bị đình trễ, gánh nặng về bệnh tật hay chăm sóc cho bệnh nhân, chi phí y tế sử dụng cho bệnh nhân, chưa kể đến những trường hợp bệnh nhân mắc ung thư chịu đả kích lớn khiến tâm lý lo lắng, chán nản, mặc cảm,..

Tác giả cũng cảm thấy đây là vấn đề nguy cấp nên lựa chọn đề tài luận văn thạc sĩ công tác xã hội về bệnh nhân bị ung thư tại bệnh viện. Gănh nặng về quá nhiều bệnh nhân mà không có nhiều về nguồn lực chăm sóc bệnh nhân, với bài luận văn này tác giả mong rằng sẽ cải thiện được tình hình hiện tại của bệnh viện và có những giải pháp nâng cao hiệu quả nhiệm vụ công tác xã hội. Không chỉ thế mà tác giả cũng mang đến bài mẫu cho các bạn khóa sau tham khảo, dựa vào đó cũng có thêm nguồn tài liệu bổ ích để làm bài luận văn, tác giả lựa chọn phương pháp đi khảo sát thực tế để luôn có những dữ liệu mới phục vụ cho bài luận văn của mình.

Ngay trong chương 1, tác giả mang lại rất nhiều thông tin hữu ích về khái niệm của đề tài hay là những yếu tố gây ảnh hưởng đến việc công tác xã hội trong bệnh viện, từ những Cơ sở lý luận, kiến thức, nội dung cơ bản tác giả mang lại sẽ giúp đọc giả có cái nhìn đa chiều và hiểu thêm về các nhiệm vụ công tác xã hội. Từ những hạn chế, khó khăn và nguyên nhân còn tồn đọng khiến cho chương 2 thực trạng được tác giả đánh giá và trình bày cụ thể. Tuy những năm gần đây đã có nhiều sự thay đổi rõ rệt nhưng vẫn còn nhiều thay đổi bằng cách cam kết như giảm quá tải ở bệnh viện, đổi mới thái độ phong cách phục vụ của cán bộ y tế,… Và đương nhiên tác giả cũng dựa vào những lý luận ở chương trên mà đưa ra được rất nhiều giải pháp dành cho bệnh viện và đây sẽ là Bài mẫu Luận văn Thạc sĩ Công tác xã hội hay nhất nên tham khảo.

DOWNLOAD


Bài Mẫu 3 : Bài Mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Công Tác Xã Hội Tại Bệnh Viện => Luận văn Thạc sĩ Công tác xã hội thực tiễn tại bệnh viện Phú Thọ

Sau mấy chục năm tiến hành những quá trình đổi mới, thay đổi để phù hợp tiến vào phát triển, hội nhập của Việt Nam đến thế giới. Từ đó mang lại rất nhiều thành tựu to lớn đến từ trên tất cả các lĩnh vực đến từ kinh tế – xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế,.. thậm chí là phát triển rất nhiều so với vài chục năm trước đây. Cùng với sự thay đổi của đất nược thì một trong những năm gần đây ngành y tế luôn có những bước vượt bậc rõ ràng và cũng khởi sắc hơn rất nhiều. Đây cũng là một trong những lý do mà tác giả lựa chọn đề tài “Mô hình Công tác xã hội từ thực tiễn Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ” .

Mặc dù phát triển là thế nhưng ngành y tế nước ta vẫn còn rất nhiều khó khăn hạn chế cần kề, chưa kể luôn có những vấn đề riêng mình như là chất lượng cơ sở còn thấp, các thiết bị để phục vụ cho những bệnh nhân chưa được tối ưu hóa hoàn toàn. Và về công tác bảo hiểm y tế vẫn luôn tồn tại các dịch bệnh có thể bùng phát bất cứ lúc nào, ví dụ điển hình như là về dịch bệnh covid 19 trong những năm trước, đã gây đến vấn đề an toàn thực phẩm, ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế – xã hội và có nhiều nguy cơ tiềm ẩn khác. Cùng tham khảo Bài mẫu Luận văn Thạc sĩ Công tác xã hội điểm cao được AD gửi gắm đến các bạn dưới đây.

Với chương 1, tác giả đã đưa toàn bộ các khái niệm của đề tài, các yếu tố ảnh hưởng, lý thuyết áp dụng vào thực tế hay thậm chí là có thêm các hoạt động công tác xã hội trong bệnh viện để giảm bớt tình trạng quá tải. Chưa kể, tác giả cũng tham khảo thêm nhiều bài mẫu có sẵn trên mạng để bổ sung vào phần kiến thức bản thân còn hạn hẹp, từ đó phát triển thành bài Đề tài Luận văn Thạc sĩ công tác xã hội của mình một cách hoàn hảo đến khó tin. Sau đó bồi dưỡng thêm các kỹ nẵng nghề nghiệp và những kiến thức phù hợp hơn và tiến vào giai đoạn mới ở chương 2

Mặc dù cũng đã có kha khá lượng kiến thức từ các bài mẫu trên mạng internet, từ giáo trình giáo án của giáo viên hướng dẫn gửi đến để tham khảo thì tác giả vẫn cố gắng tìm tòi thêm từ những nguồn khác. Tác giả lựa chọn trình bày cụ thể Luận văn công tác xã hội điểm cao để rồi đưa đến những thông tin bổ ích ngay tại chương 2, dựa trên đó tác giả đưa ra tình trạng quá tải của bệnh viện nói chung và người bệnh có nhu cầu đến bệnh viện thăm khám và ở lại nói riêng. Việc quá tải ở bệnh viện cũng gây nên sự áp lực nhất thời đối với đội ngũ nhân viên y tế và đối với cả nhân viên công tác xã hội. Dựa trên tất cả những gì tác giả đã phân tích, trình bày ở trên, những nguyên nhân hạn chế vẫn còn tồn tại gây khó khăn không ít đến ngành y tế. Cho nên, tác giả cũng đã đưa ra thêm nhiều những giải pháp phù hợp với từng đối tượng, từng mục tiêu rõ ràng và cụ thể.

DOWNLOAD


Bài Mẫu 4 : Luận Văn Thạc Sĩ Công Tác Xã Hội => Luận văn Thạc sĩ Công tác xã hội chăm sóc người cao tuổi

Người cao tuổi là những người đã bước qua tuổi 60 thì được gọi là người cao tuổi. Bắt đầu khi qua tuổi 60, con người ta sẽ không còn khả năng độc lập về tài chính, chưa kể nhiều người còn không may măn khi mất đi người thân, sống cô đơn hay thậm chí bị ngược đãi cả tinh thần lẫn thể chất. Cho đến ngày nay khi nền công nghệ thông tin phát triển, đi kèm với đó là những ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tâm lý của họ dễ bị tổn thương, hệ miễn dịch cũng suy yếu nên các bệnh như đái tháo đường, mỡ trong máu, xương khớp,… có lẽ vì thế mà tác giả lựa chọn đề tài: Hoạt động Công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người cao tuổi tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội làm bài Đề tài Luận văn Thạc sĩ công tác xã hội của mình

Đối với con người, tuổi già cũng là một căn bệnh mà không ai muốn mắc phải bao giờ, bởi vì sẽ hạn chế nhiều thứ, bên cạnh đó cũng đã có nhiều nghiên cứu về người cao tuổi. Tùy vào những mục đích tiếp cận mà mỗi công trình sẽ có kết quả khác nhau. Song, mục tiêu của nghiên cứu này đều hướng đến cung cấp cơ sở khoa học lẫn cả thực tiễn để có được nguồn thông tin tốt nhất, nhờ đó mà tác giả có thể mang đến nhiều tính chất lý luận trong chương 1.

Để có thể thực hiện tốt trong Bài mẫu Luận văn Thạc sĩ Công tác xã hội điểm cao chương 2, tác giả dựa trên những tính chất lý luận ở trên để phân tích thực trạng các hoạt động khi công tác xã hội. Ngoài ra, khi đi công tác xã hội chăm sóc sức khỏe của những người cao tuổi ở Hà nội cũng giúp cho tác giả hiểu thêm và chỉ ra được những yếu tố đang tác động đến hiệu quả. Tác giả cũng tìm hiểu thêm vài nét đẹp trên địa bàn nghiên cứu của mình và có những đặc điểm chung của những người cao tuổi.

Từ những kết quả tác giả phân tích, tác giả đã dễ dàng đưa ra những phát huy tốt để thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợii để nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Sau cùng, từ những tất cả những gì tác giả mang đến, tác giả dần dà đúc kết lại và mở màn cho một chương 3 đầy áp giải pháp kiến nghị để mang đến cho hoạt động Công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người cao tuổi tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

DOWNLOAD


Bài Mẫu 5 : Luận Văn Thạc Sĩ Công Tác Xã Hội => Luận văn Thạc sĩ Công tác xã hội với người nghèo ở Thủ Đô

Ở nước ta, việc giảm nghèo luôn là một chủ chương một chính sách lớn của Đảng và nhà nước dành cho quần chúng, nhất là những vùng nôgn thông, địa phương.Để thực hiện tốt chính sách giảm nghèo, bên cạnh hệ thống lại các chính sách, vấn đề xây dựng nguồn lực luôn là điều tất yếu. Trong những năm gần đây, nhà nước ra đã cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người nghèo, thu hẹp lại những khoảng cách về các trình độ phát triển giữa các vùng miền với nhau.

Khi tác động hiệu quả từ những chính sách đổi mới, nền kinh tế nước ta cũng dần tăng trưởng mạnh về nhiều mặt, đời sốngc ủa nhân dân cũng vì thế mà ấm no, cải thiện tốt hơn từng ngày. Ngoài ra, Đề tài Luận văn Thạc sĩ công tác xã hội vẫn có một vài bộ phận không nhỏ đang chịu cảnh nghèo đói và không đảm bảo được điều kiện sống tối thiểu. Ngoài mặt, sự phân hóa giàu nghèo của nước ta cho dù ở thời gian này vẫn luôn ảnh hưởng gay gắt giữa các giai cấp khác nhau. Vì nhiều lý do mà chương trình xóa đói giảm nghèo là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu trong chiến lược để phát triển tốt về cả mặt kinh tế lẫn xã hội.

Mặc dù đã có những kế hoạch, Luận văn công tác xã hội hay nhất chính sách cụ thể để có thể giúp nước ta phát triển, cải thiện đời sống của quần chúng tốt hơn nhưng vẫn chưa được thực hiện tốt ở mọi phương diện. Còn một đặc điểm nổi bật khác nữa là đang làm chủ đề của rất nhiều các nghiên cứu, đánh giá hợp lý trong nước và cả ngoài nước, cũng từ đó các hệ thống nhà nước luôn có những khuyến nghị trong các nghiên cứu vừa phong phú vừa đa dạng của nước ta.

Tác giả lựa chọn nghiên cứu lý luận dịch vụ công tác xã hội đối với chính sách xóa đói giảm nghèo, từ đó có cái nhìn tổng quna, khách quan về dịch vụ công tác xã hội đối với người nghèo nói chung ở chương 1. Đồng thời tác giả không quân chỉ ra và phân tích tình hình khi những yếu tố đang dần ảnh hưởng đến dịch vụ công tác xã hội của Việt Nam trong những năm trở lại đây với chương 2. Dựa trên các lý luận ở trên, tác giả đưa ra những nhóm giải pháp về chính sách, cơ cấu, nâng cao tinh thần để có những giải pháp hiệu quả dành cho việc công tác xã hội giảm xóa đói giảm nghèo trong chương 3 và có lẽ chính lý do đó mà tác giả đã lựa chọn đề tài Dịch vụ công tác xã hội đối với người nghèo trên địa bàn thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

DOWNLOAD


Bài Mẫu 6 : Luận Văn Thạc Sĩ Công Tác Xã Hội => Luận văn Thạc sĩ Công tác xã hội hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật

Chúng ta không còn lạ gì với 3 chữ ” Người khuyết tật “, nhiều trẻ khi sinh ra đã có di chứng không thể có được những bộ phẩn hoàn hảo như con người bình thường, có người vì một tai nạn, vì một căn bệnh, vì nhiều nguyên nhân mà từ một người bình thường trở thành một người có khiếm khuyết trên cơ thể. Thông qua công trình nghiên cứu này, tác giả muốn mang đến nhiều cái nhìn khách quan và tích cực hơn nên lựa chọn đề tài Luận văn công tác xã hội: Công tác xã hội trong hỗ trợ sinh kế đối với Người khuyết tật tại Thành phố Bắc Ninh.

Cho đến ngày nay, chúng ta đã có nhiều cái nhìn tích cực hơn đối với những cơ hội sống trên đời không được may mắn và cũng có nhiều công trình nghiên cứu viết về chủ đề này, giúp cho tác giả có thêm nhiều thông tin để viết tốt bài luận của mình hơn. Thông qua nghiên cứ phần lý luận về người khuyết tật, tác giả đã phát hiện ra rất nhiều vấn đề lý luận trong quá trình công tác xã hội với hỗ trợ sinh kế dành cho người khuyết tật. Các phần lý thuyết khi ứng dụng thực tế trong quá trình nghiên cứu đã giúp tác giả rút ra những khái niệm liên quna, hay thậm chí là biết thêm những yếu tốt gây ảnh hưởng đến hoạt động của công tác xã hội cho đến ngày nay.

Hoạt động công tác xã hội cho người khuyết tật, tác giả triển khai từ những phần cơ bản cho đến phức tạp, không quên có những bảng biểu, số liệu, hình ảnh giúp cho Đề tài Luận văn Thạc sĩ công tác xã hội có thể phong phú hơn bao giờ hết. Đồng thời những hoạt động công tác xã hội khi hỗ trợ những người khuyết tât không thể kể đến là tạo việc làm cho các bạn, tuy các sản phẩm các bạn có thể làm là không nhiều và không mang lại nhiều giá trị về kinh tế như là my mây tre đan, tăm,… chẳng hạn. Hiện nay, nhà nước cũng có thêm những chính sáhc phù hợp cho từng cá nhân, không rườm rà như ngày xưa và mang lại rất nhiều chính sách vay vốn, về hoạt động chăm sóc sức khỏe hay là phục hồi các chức năng.

Tuy nhiên, trong Bài mẫu Luận văn Thạc sĩ Công tác xã hội về người khuyết tật vẫn còn nhiều vấn đề bất cập, luôn đòi hỏi phải có giải pháp để đồng bộ, nâng cao hiệu quả tăng cường và phát triển công tác xã hội. Hoạt động hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật cũng mang lại rất nhiều nhân tố như ảnh hưởng về mặt vật chất, hỗ trợ việc làm, hỗ trợ cho nền y tế, phương tiện để đi lại dành cho người khuyết tật,… Từ những lý luận cơ sở phía trên, tác giả đưa đến những giải pháp mà học viên đã đề cập ngay trong bài luận văn của mình với niềm tin, hy vọng sẽ góp được một phần nâng cao hiệu quả hoạt động công tác xã hội, mang lại nhiều niềm vui, tích cực cho người khuyết tật, giảm áp lực với kinh tế xã hội của đất nước.

DOWNLOAD


Bài Mẫu 7 : Luận Văn Thạc Sĩ Công Tác Xã Hội => Luận văn Thạc sĩ Công tác xã hội

Công tác xã hội đang dần trở thành một trong những ngành nghề khoa học, đảm nhiệm sứ mệnh phát triển con người và xã hội từ hiện tại đến tương lai. Đây cũng được coi là là một nghề, một hoạt động tình nguyện nhằm hỗ trợ cho các cá nhân, gia đình và cộng đồng giảm gánh nặng từ vật chất, tinh thần và xã hội. Đồng thời, Luận văn công tác xã hội hay nhất cũng thúc đẩy môi trường xã họi một cách tốt nhất, qua đó đáp ứng nhu cầu và tăng cường chức năng đối với xã hội tốt hơn, việc này cũng giúp giải quyết, phòng ngừa các vấn đề xã hội trở nên nặng nề hơn.

Làm Đề tài Luận văn Thạc sĩ công tác xã hội với mục đích để góp phần làm sáng tỏ, mang lại nhiều thông tin và lan tỏa nhiệm vụ đặc biệt này đến với tất cả mọi người, ngày nay nhiều trường Đại Học rất khuyến khích sinh viên tham gia tình nguyện, công tác xã hội, khi đi công tác xã hội các bạn sinh viên sẽ được trải nghiệm thực tế và chân quý hơn. Ngoài ra, luận văn cũng mang đến những đánh giá thực trạng hoạt động công tác xã hội tại bệnh viện tâm thầm Hải Dương, qua đây đóng góp thêm về các lĩnh vực đời sống khác như về y tế, giáo dục, phúc lợi dành cho trẻ em, gia đình hay những dịch vụ xã hội dành cho những cá nhân, nhóm người đặc biệt,… 

Từ khi khảo sát nghiên cứu thực tế rồi hoàn thiện Bài mẫu Luận văn Thạc sĩ Công tác xã hội hay, tác giả đã nhận định thêm được những hiệu quả nhất định mà bệnh viện Hải Dương đã đạt được, tuy nhiên cho đến bây giờ vẫn còn một số khó khăn, hạn chế khi thực hiện công tác xã hội cho nên vẫn luôn cần đến những giải pháp kiến nghị để mang lại nhiều thành tựu cho bệnh viện hơn, song các nhân viên bệnh viện, nhân viên công tác xã hội cũng được giảm một phần áp lực khi có quá nhiều bệnh nhân. Nhu cầu khi hoạt động công tác xã hội trong bệnh viện tâm thần là rất cao, khi đòi hỏi trách nhiệm, vai trò mà nhân viên công tác xã hội mang lại những gì cho bệnh viện, đồng thời hỗ trợ các bệnh nhân khi đi thăm khám và điều trị như thế nào mới đạt hiệu quả

DOWNLOAD


Tóm tắt lại trên đây là toàn bộ 297+ Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Công Tác Xã Hội và kèm theo một số bài mẫu là một trong những đề tài đã được mình tuyển chọn và liệt kê kĩ càng cho các bạn tha hồ tham khảo cũng như lựa chọn một đề tài mà bản thân mình yêu thích.Cảm ơn tất cả các bạn đã cùng mình theo dõi và tham khảo hết tài liệu này và chúc cho các bạn nhanh chóng lựa chọn được một đề tài phù hợp và triển khai thật tốt bài luận văn của mình trong thời gian tới nhé.Ngoài ra, hiện nay bên mình còn có cả dịch vụ nhận viết thuê luận văn thạc sĩ theo yêu cầu với đa dạng các đề tài phổ biến nhất hiện nay với mục đích nhằm hỗ trợ cho các bạn học viên đang gặp khó khăn trong quá trình viết bài luận văn nhưng chưa thể giải quyết được thì ngay bây giờ đây hãy tìm đến ngay dịch vụ làm thuê luận văn thạc sĩ của chúng tôi qua zalo/telegram : 0934.536.149 để được tư vấn báo giá làm bài luận văn trọn gói nhé!

Contact Me on Zalo