5/5 - (7 bình chọn)

Lập đề cương là một bước quan trọng trong việc hoàn thành luận văn thạc sĩ. Đề cương giúp nắm bắt và hệ thống hóa công việc cần làm một cách chi tiết, rõ ràng, dễ hiểu. Từ đó lên kế hoạch và triển khai một cách hiệu quả nhất, nhanh nhất và tiết kiệm thời gian nhất có thể. Tuy nhiên, làm thế nào để xây dựng một đề cương luận văn hợp lý lại không hề đơn giản và gây khó khăn cho các bạn sinh viên ngay từ những bước đầu. Vì vậy, bài viết này Luận văn Anpha sẽ hướng dẫn trình bày đề cương luận văn thạc sĩ và đưa ra các đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học và luận văn thạc sĩ của một số trường đại học.

Xem thêm bài viết khác: 150 Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Giáo Dục Mới Nhất 2022

Bạn cần tải: slide bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ tham khảo kho mẫu đề cương luận văn thạc sĩ tại Luận Văn Anpha

thư viện luận văn file PDF
thư viện luận văn file PDF

Table of Contents

Tham khảo File PDF mẫu đề cương luận văn thạc sĩ điều dưỡng

Tham khảo File PDF đề cương luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh

Hình Thức Trình Bày Đề Cương Luận Văn Thạc Sĩ

Đề cương luận văn thạc sĩ không chỉ giúp người nghiên cứu thực hiện công việc nghiên cứu tốt hơn mà còn có thể làm cơ sở cho việc lập, đánh giá và thu thập dự án. Chính vì vậy việc tạo đề cương là một phần rất quan trọng. 

Vậy bạn đã thực sự biết cách viết đề cương luận văn thạc sĩ? Viết đề cương luận văn thạc sĩ như thế nào để chính xác và hợp lý nhất? Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ kinh tế, đề cương luận văn thạc sĩ luật kinh tế, đề cương luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng hay mẫu đề cương luận văn thạc sĩ luật, đề cương luận văn thạc sĩ kỹ thuật liệu có giống nhau về hình thức. Hãy cùng tìm hiểu nhé.

Giảm 20% cho Bạn hoặc giới thiệu bạn bè sử dụng dịch vụ tại luận văn AnPha: 0934.536.149

Đề cương luận văn thạc sĩ chi tiết nhất thông thường phải được trình bày trên một mặt giấy trắng khổ A4 và tuân theo những quy định sau:

Trình bày trang bìa đề cương luận văn thạc sĩ

 • Tên trường
 • Đề cương luận văn thạc sĩ
 • Tên đề tài 
 • Họ và tên học viên
 • Lớp
 • Mã số học viên 
 • Chuyên ngành
 • Người hướng dẫn khoa học (Gồm có: 1. Người hướng dẫn chính; 2. Người hướng dẫn phụ)
 • Bộ môn quản lý
 • Ngày… Tháng… Năm (Thời điểm nộp Đề cương luận văn thạc sĩ của học viên) 

Định dạng đề cương luận văn thạc sĩ chuẩn trong word

 • Font chữ: Time New Roman
 • Size chữ: 13
 • Dãn dòng: 1,5 line
 • Mật độ chữ giữa các dòng giữ nguyên, không hiệu chỉnh
 • Đánh số trang: Ở đầu trang, đánh số ở giữa 
 • Lề trên: 3 cm; Lề dưới 3 cm; Lề phải: 2 cm; Lề trái: 3.5 cm.

Lưu ý: Ở một số trường ở Việt Nam, “Quy định về mẫu đơn nộp luận văn ” được soạn trước và mẫu này được áp dụng cho việc nộp đề cương luận văn. Vì vậy, để tránh sai định dạng, bạn nên vào trang web của trường để tìm đề cương luận văn của trường đại học / chuyên ngành của mình trước khi bắt đầu viết đề cương nhé!

Nội Dung Đề Cương Chi Tiết Luận Văn Thạc Sĩ

Viết đề cương luận văn thạc sĩ chi tiết sẽ bao gồm những phần chính sau:

1. Mở đầu (độ dài 5 trang)

1.1 Tính cấp thiết và lý do chọn đề tài

Phân tích ngắn gọn bối cảnh dẫn đến câu hỏi nghiên cứu. Sinh viên cần giải thích rõ ràng chủ đề nghiên cứu mà họ đang giải quyết (một vấn đề nghiên cứu, không phải là một vấn đề thực tế). Chủ đề này có thể giải quyết 1 vấn đề trở lên. Các câu hỏi nghiên cứu thường thuộc một hoặc nhiều loại sau: khoảng trống nghiên cứu, cơ hội / thách thức và hiện tượng cần nghiên cứu.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu tổng quát

Hay còn gọi là mục đích nghiên cứu, mục tiêu cuối cùng và chung nhất của câu hỏi nghiên cứu là giải quyết vấn đề gì trong lĩnh vực nào. Mục tiêu nghiên cứu chung này thường gắn với tên đề tài nghiên cứu.

1.2.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể

Trong phần này, trên cơ sở mục đích nghiên cứu sẽ trình bày những mục tiêu cụ thể cần đạt được của luận văn. Các mục tiêu có thể đo lường hoặc định lượng được và là cơ sở để đánh giá các chương trình nghiên cứu được đề xuất. Các mục tiêu nghiên cứu cụ thể chỉ ra một cách có hệ thống các khía cạnh khác nhau của nghiên cứu, đó là những mục tiêu mà một người phải đạt được khi kết thúc quá trình nghiên cứu.

1.3. Câu hỏi nghiên cứu 

Dựa vào các mục tiêu cụ thể mà đặt câu hỏi nghiên cứu. Mỗi mục tiêu nghiên cứu sẽ dẫn đến một câu hỏi nghiên cứu. Câu hỏi nghiên cứu cần phải:

 • Xác định được nội dung cụ thể của cuộc khảo sát
 • Xác định giới hạn
 • Xác định và định hướng cho nghiên cứu.

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.4.1 Đối tượng nghiên cứu

 • Đối tượng nghiên cứu của đề tài là gì? 
 • Khách thể nghiên cứu: giám đốc các doanh nghiệp, các chuyên gia đầu ngành, CB quản lý, nhà cung cấp.

1.4.2 Phạm vi nghiên cứu

 • Không gian: ở đâu?
 • Thời gian: Số liệu thu thập trong thời gian nào? 
 • Ý nghĩa thực tiễn và khoa học của đề tài

2. Cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu liên quan (độ dài 10 trang)

2.1. Nêu các định nghĩa, khái niệm, đặc điểm…

Nêu rõ các khái niệm cũng như định nghĩa về chủ điểm được nghiên cứu

2.2. Lý thuyết liên quan

Nêu các lý thuyết liên quan đến đề tài nghiên cứu

2.3. Các nghiên cứu trước liên quan
Sinh viên cần trình bày / viết rõ ràng theo một hệ thống câu hỏi hợp lý để thể hiện tầm quan trọng của chủ đề. Làm nổi bật các kết quả nghiên cứu liên quan đến vấn đề nghiên cứu trong và ngoài nước. 

Nêu những phát hiện của các nghiên cứu trước đây có liên quan đến chủ đề và các phương pháp được sử dụng trong các nghiên cứu đó. Phần này chỉ rõ cơ sở nghiên cứu hiện tại về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu.

2.4. Đề xuất mô hình nghiên cứu và giả thuyết

Trên cơ sở tổng quan lý thuyết và các tài liệu nghiên cứu có liên quan, sinh viên được yêu cầu đề xuất khung lý thuyết cho luận văn. Khung lý thuyết là cơ sở lý thuyết để tác giả hình thành các ý tưởng và phương pháp nghiên cứu phù hợp.

3. Phương pháp nghiên cứu (độ dài 5 trang)

3.1 Phương pháp và thiết kế nghiên cứu

Quy trình nghiên cứu: Nêu rõ phương pháp nghiên cứu (định tính, định lượng hoặc hỗn hợp) mà nhóm tác giả sẽ sử dụng. Giải thích lý do bạn chọn phương pháp nghiên cứu này? Đối với mỗi phương pháp nghiên cứu đã chọn, hãy nêu rõ thiết kế nghiên cứu.

3.2 Tổng thể và mẫu nghiên cứu

 • Tổng thể mẫu
 • Kỹ thuật lấy mẫu
 • Cỡ mẫu

3.3 Công cụ nghiên cứu

Công cụ nghiên cứu nói đến có thể là bảng khảo sát hoặc là ma trận phân tíc, phiếu chấm điểm, câu hỏi mở, … 

3.4 Các biến số nghiên cứu

 • Biến phụ thuộc
 • Biến độc lập
 • Biến điều tiết (nếu có)

3.5 Thu thập dữ liệu

 • Số liệu thứ cấp
 • Số liệu sơ cấp

3.6 Phân tích và xử lý dữ liệu

Trình bày phương pháp phân tích và xử lý số liệu sau khi thu thập dữ liệu. 

4. Dự kiến kết quả nghiên cứu 

4.1 Phân tích thực trạng chủ điểm nghiên cứu

4.2 Dự kiến kết luận

4.3. Kế hoạch thực hiện nghiên cứu

5. Tiến độ thực hiện đề tài nghiên cứu 

Trình bày việc làm cụ thể ở từng giai đoạn/thời kỳ, hoạt động được tiến hành trước/sau? Thời gian dự kiến để hoàn thành từng hoạt động?

6. Tài liệu tham khảo

6.1. Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự ABC họ tên tác giả của tài liệu:

• Sắp xếp theo tên tác giả đầu tiên trong danh sách.

• Tác giả nước ngoài: Được liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái theo họ.

• Tác giả là người Việt Nam: Xếp thứ tự chữ cái theo tên, nhưng giữ thứ tự thông thường của tên người Việt Nam, không đảo tên trước họ.

• Các tài liệu không có tên tác giả được liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái bắt đầu bằng tên của tổ chức phát hành báo cáo hoặc ấn phẩm.

6.2. Tài liệu tham khảo là bài báo trong tạp chí, bài trong một cuốn sách

• Tên tác giả (không có dấu phẩy hoặc dấu chấm ở cuối tên)

• (năm xuất bản), (trong ngoặc, dấu phẩy sau ngoặc)

• “Tiêu đề bài viết”, (được đặt trong dấu ngoặc kép, không in nghiêng, có dấu phẩy ở cuối tiêu đề)

• Tiêu đề của tạp chí hoặc sách, (in nghiêng, dấu phẩy ở cuối tiêu đề)

• Tập (không có dấu phân cách)

• (số), (trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)

• Số trang, (gạch ngang giữa hai chữ số, dấu chấm kết thúc)

6.3. Tài liệu tham khảo là sách, luận án, báo cáo

• Tên tác giả hoặc nhà xuất bản (không có dấu phẩy hoặc dấu chấm ở cuối tên)

• (năm xuất bản), (trong ngoặc, dấu phẩy sau ngoặc)

• Tên sách, bài báo hoặc báo cáo, (in nghiêng, dấu phẩy ở cuối tên sách)

7. Đề xuất người hướng dẫn

Người hướng dẫn: TS……………………… Trường……….

Xác nhận của người hướng dẫn khoa học

Mẫu Đề Cương Luận Văn Thạc Sĩ Chuẩn Chỉnh Và Tốt Nhất

Dưới đây là mẫu đề cương luận văn thạc sĩ hay nhất mà các bạn có thể tải và tham khảo miễn phí.

Bài viết trên đây, luận văn Anpha đã tổng hợp tất cả các bước để hoàn thành đề cương luận văn thạc sĩ chi tiết. Hi vọng với những kiến ​​thức này, các bạn sẽ vận dụng và hoàn thiện đề cương và bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ của mình đạt được kết quả tốt nhất! Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào trong quá trình thực hiện, vui lòng liên hệ với Dịch vụ hỗ trợ luận văn uy tín – luận văn Anpha chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất!

tiêu chí dịch vụ luận văn
tiêu chí dịch vụ luận văn
quy trình viết thuê luận văn
quy trình viết thuê luận văn

Tư vấn ngay dịch vụ tại Luận Văn Anpha

Liên hệ Luận Văn Anpha – Luận Văn Thạc Sĩ – Luận Văn Tốt Nghiệp – Tiến Sĩ

 • Địa chỉ:32/6 Lương Thế Vinh, PhườngTân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh
 • Phone: 0934536149
 • Email:trangluanvan@gmail.com
 • Website: https://trangluanvan.com/

There are many advantages to purchase an essay online. Essay ordering online is an excellent option for students who don’t pay for essay writing have enough time or are sick. Luckily, there are several solutions that can make it easier for students to overcome the challenges. A professional writing service can provide assistance if you’re of them. Here are just a few of them. These can be a way to save your sanity while writing a fantastic essay.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận