Nhật ký thực tập tại phòng kinh doanh trong công ty

Rate this post

Mẫu Nhật ký thực tập tại phòng kinh doanh trong công ty. Bạn đang lo lắng khi không đi thực tập được? Bạn đang lo sợ không biết phải làm cách nào về nhật ký thực tập của mình? Bạn không biết làm nhật ký thực tập tại phòng kinh doanh làm sao cho tốt nhất? Đừng lo lắng bạn nhé, vì đã có dịch vụ viết thuê luận văn tốt nghiệp ở đây rồi. Dịch vụ viết thuê luận văn tốt nghiệp sẽ hướng dẫn cho các bạn sinh viên, chưa đi thực tập, hoặc không đi thực tập được, và có khi đi thực tập lại không biết làm nhật ký thực tập. Hôm nay, dịch vụ viết thuê luận văn tốt nghiệp sẽ chia sẻ đến các bạn sinh viên, một mẫu nhật ký thực tập tại phòng kinh doanh cho các bạn tham khảo nhé.

Nhật ký thực tập tại phòng kinh doanh trong công ty

Nhật ký thực tập tại phòng kinh doanh trong công ty

         NHẬT KÝ THỰC TẬP

TT Ngày,
tháng
Công việc thực hiện Thời gian Xác nhận CSTT
    Sinh hoạt, nghe phổ biến nội quy văn phòng và được giới thiệu về lịch sử của công ty.

Giới thiệu và làm quen với các nhân viên của công ty

   
Tham gia thực tập tại đơn vị thực tập, giới thiệu về bản thân trước công ty, tìm hiểu về cô cấu tổ chức công ty, tìm hiểu lịch sử hình thành phát triển công ty, tham gia thực tập tại phòng kinh doanh tại công ty
Gặp gỡ người hướng dẫn thực tập để trao đổi về những công việc trong quá trình thực tập.

Trực văn phòng.

Làm quen với bộ phận phòng kinh doanh, thực hiện các công việc photocopy, in ấn phụ anh chị trong phòng

Tìm hiểu về lĩnh vực kinh doanh tổ chức sự kiện của công ty

Hỗ trợ phòng kinh doanh soạn thảo hợp đồng, báo giá cho sản phẩm mới, kiểm tra chi tiết yêu cầu bên khách hàng về sự kiện sắp tới
Tham gia soạn thảo hợp đồng dịch vụ tổ chức sự kiện tại công ty

Thu thập số liệu làm báo cáo thực tập

Tham gia soạn thảo hợp đồng dịch vụ tổ chức sự kiện tại công ty

Thu thập số liệu làm báo cáo thực tập

Tìm hiểu quy trình tổ chức sự kiện của công ty, từ tìm kiếm khách hàng cho tới ký hợp đồng và triển khai thi công
Cập nhật pháp lý hàng tuần.

Tìm hiểu quy định pháp luật liên quan đến việc chi trả bảo hiểm xã hội cho nhân viên làm thời vụ (Part-time).

Tìm hiểu quy định pháp luật về việc trả lương cho người nước ngoài bằng VNĐ.

Soạn thoả thuận hợp tác đầu tư kinh doanh.

Tìm hiểu vấn đề pháp lý về thuế khoán.

Cập nhật pháp lý hàng tuần.

Tìm hiểu quy định pháp luật liên quan đến việc chi trả bảo hiểm xã hội cho nhân viên làm thời vụ (Part-time).

Tìm hiểu quy định pháp luật về việc trả lương cho người nước ngoài bằng VNĐ.

Soạn thoả thuận hợp tác đầu tư kinh doanh.

Tìm hiểu vấn đề pháp lý về thuế khoán.

Cập nhật pháp lý hàng tuần.

Tìm hiểu quy định pháp luật liên quan đến việc chi trả bảo hiểm xã hội cho nhân viên làm thời vụ (Part-time).

Tìm hiểu quy định pháp luật về việc trả lương cho người nước ngoài bằng VNĐ.

Soạn thoả thuận hợp tác đầu tư kinh doanh.

Tìm hiểu vấn đề pháp lý về thuế khoán.

Tham gia soạn thảo hợp đồng dịch vụ tổ chức sự kiện tại công ty

Thu thập số liệu làm báo cáo thực tập

Tham gia soạn thảo hợp đồng dịch vụ tổ chức sự kiện tại công ty

Thu thập số liệu làm báo cáo thực tập

Tham gia soạn thảo hợp đồng dịch vụ tổ chức sự kiện tại công ty

Thu thập số liệu làm báo cáo thực tập

Tham gia soạn thảo hợp đồng dịch vụ tổ chức sự kiện tại công ty

Thu thập số liệu làm báo cáo thực tập

Tham gia soạn thảo hợp đồng dịch vụ tổ chức sự kiện tại công ty

Thu thập số liệu làm báo cáo thực tập

Tham gia soạn thảo hợp đồng dịch vụ tổ chức sự kiện tại công ty

Thu thập số liệu làm báo cáo thực tập

Soạn hồ sơ thay đổi Người đại diện Pháp luật.

Tra cứu, tóm tắt quy định pháp luật theo chỉ định.

Soạn thảo hợp đồng cầm cố và soạn thảo mẫu báo cáo thẩm định pháp lý.

Trao đổi công việc sơ bộ với anh/chị văn phòng.

Soạn hồ sơ thay đổi Người đại diện Pháp luật.

Tra cứu, tóm tắt quy định pháp luật theo chỉ định.

Soạn thảo hợp đồng cầm cố và soạn thảo mẫu báo cáo thẩm định pháp lý.

Trao đổi công việc sơ bộ với anh/chị văn phòng.

Soạn hồ sơ thay đổi Người đại diện Pháp luật.

Tra cứu, tóm tắt quy định pháp luật theo chỉ định.

Soạn thảo hợp đồng cầm cố và soạn thảo mẫu báo cáo thẩm định pháp lý.

Trao đổi công việc sơ bộ với anh/chị văn phòng.

Hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính.

Tập viết đơn khởi kiện.

Tìm hiểu thủ tục thay đổi thành viên góp vốn (chuyển nhượng phần vốn góp).

Tìm hiểu thủ tục kê khai, nộp thuế, hồ sơ thuế ban đầu cho doanh nghiệp.

Đăng ký con dấu cho doanh nghiệp.

Nghiên cứu hồ sơ công ty.

Hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính.

Tập viết đơn khởi kiện.

Tìm hiểu thủ tục thay đổi thành viên góp vốn (chuyển nhượng phần vốn góp).

Tìm hiểu thủ tục kê khai, nộp thuế, hồ sơ thuế ban đầu cho doanh nghiệp.

Đăng ký con dấu cho doanh nghiệp.

Nghiên cứu hồ sơ công ty.

Hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính.

Tập viết đơn khởi kiện.

Tìm hiểu thủ tục thay đổi thành viên góp vốn (chuyển nhượng phần vốn góp).

Tìm hiểu thủ tục kê khai, nộp thuế, hồ sơ thuế ban đầu cho doanh nghiệp.

Đăng ký con dấu cho doanh nghiệp.

Nghiên cứu hồ sơ công ty.

Đọc các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản liên quan đến quy chế hoạt động, quản lý của công ty.

Thực hiện báo cáo tốt nghiệp.

Tìm hiểu về những dự án hiện tại của công ty và những dự án lân cận khác. Thực hiện báo cáo tốt nghiệp
Trực văn phòng. Thực hiện báo cáo tốt nghiệp
Trực văn phòng. Thực hiện báo cáo tốt nghiệp
Trực văn phòng. Thực hiện báo cáo tốt nghiệp
Nêu ra thắc mắc với người hướng dẫn thực tập để được giải đáp. Thực hiện báo cáo tốt nghiệp
Nêu ra thắc mắc với người hướng dẫn thực tập để được giải đáp. Thực hiện báo cáo tốt nghiệp
Nghe luật sư tư vấn cho khách hàng những nội dung trong hợp đồng.

Thực hiện báo cáo tốt nghiệp.

Nghe luật sư tư vấn cho khách hàng những nội dung trong hợp đồng.

Thực hiện báo cáo tốt nghiệp.

Tìm hiểu về hồ sơ pháp lý khi làm thủ tục vay vốn tại công ty.
Tìm hiểu về hồ sơ pháp lý khi làm thủ tục vay vốn tại công ty.
Tìm hiểu về hồ sơ pháp lý khi làm thủ tục vay vốn tại công ty.
Tìm hiểu về hồ sơ pháp lý khi làm thủ tục vay vốn tại công ty.
Hỗ trợ nhân viên công ty trong soạn thảo hợp đồng đặt cọc cho khách hàng.
Hỗ trợ nhân viên công ty trong soạn thảo hợp đồng đặt cọc cho khách hàng.
Hỗ trợ nhân viên công ty trong soạn thảo hợp đồng đặt cọc cho khách hàng.
Hỗ trợ nhân viên công ty trong soạn thảo hợp đồng đặt cọc cho khách hàng.
TT Ngày,
tháng

Công việc thực hiện

(Ghi rõ nội dung công việc thực hiện, kiến thức và kỹ năng thu được)

Thời gian

(Bắt đầu – Kết thúc)

 
Hòan thiện một số kĩ năng ứng xử khi có khách hàng đến công ty. Trực văn phòng.
Hòan thiện một số kĩ năng ứng xử khi có khách hàng đến công ty. Trực văn phòng.
Hòan thiện một số kĩ năng ứng xử khi có khách hàng đến công ty. Trực văn phòng.
Đọc và góp ý những nội dung chưa hợp lý trong hợp đồng góp vốn của công ty.
Đọc và góp ý những nội dung chưa hợp lý trong hợp đồng góp vốn của công ty.
Đọc và góp ý những nội dung chưa hợp lý trong hợp đồng góp vốn của công ty.
Được bày tỏ những suy nghĩ và những thắc mắc phát sinh trong quá trình thực tập.

Được mọi người trong công ty nhận xét về những ưu điểm và hạn chế nhằm hoàn thiện bản thân.

Được bày tỏ những suy nghĩ và những thắc mắc phát sinh trong quá trình thực tập.

Được mọi người trong công ty nhận xét về những ưu điểm và hạn chế nhằm hoàn thiện bản thân.

Được bày tỏ những suy nghĩ và những thắc mắc phát sinh trong quá trình thực tập.

Được mọi người trong công ty nhận xét về những ưu điểm và hạn chế nhằm hoàn thiện bản thân.

Soạn hồ sơ thay đổi Người đại diện Pháp luật.

Tra cứu, tóm tắt quy định pháp luật theo chỉ định.

Soạn thảo hợp đồng cầm cố và soạn thảo mẫu báo cáo thẩm định pháp lý.

Trao đổi công việc sơ bộ với anh/chị văn phòng.

Soạn hồ sơ thay đổi Người đại diện Pháp luật.

Tra cứu, tóm tắt quy định pháp luật theo chỉ định.

Soạn thảo hợp đồng cầm cố và soạn thảo mẫu báo cáo thẩm định pháp lý.

Trao đổi công việc sơ bộ với anh/chị văn phòng.

Soạn hồ sơ thay đổi Người đại diện Pháp luật.

Tra cứu, tóm tắt quy định pháp luật theo chỉ định.

Soạn thảo hợp đồng cầm cố và soạn thảo mẫu báo cáo thẩm định pháp lý.

Trao đổi công việc sơ bộ với anh/chị văn phòng.

Hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính.

Tập viết đơn khởi kiện.

Tìm hiểu thủ tục thay đổi thành viên góp vốn (chuyển nhượng phần vốn góp).

Tìm hiểu thủ tục kê khai, nộp thuế, hồ sơ thuế ban đầu cho doanh nghiệp.

Đăng ký con dấu cho doanh nghiệp.

Nghiên cứu hồ sơ công ty.

Hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính.

Tập viết đơn khởi kiện.

Tìm hiểu thủ tục thay đổi thành viên góp vốn (chuyển nhượng phần vốn góp).

Tìm hiểu thủ tục kê khai, nộp thuế, hồ sơ thuế ban đầu cho doanh nghiệp.

Đăng ký con dấu cho doanh nghiệp.

Nghiên cứu hồ sơ công ty.

Hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính.

Tập viết đơn khởi kiện.

Tìm hiểu thủ tục thay đổi thành viên góp vốn (chuyển nhượng phần vốn góp).

Tìm hiểu thủ tục kê khai, nộp thuế, hồ sơ thuế ban đầu cho doanh nghiệp.

Đăng ký con dấu cho doanh nghiệp.

Nghiên cứu hồ sơ công ty.

Tham gia soạn thảo hợp đồng dịch vụ tổ chức sự kiện tại công ty

Thu thập số liệu làm báo cáo thực tập

Tham gia soạn thảo hợp đồng dịch vụ tổ chức sự kiện tại công ty

Thu thập số liệu làm báo cáo thực tập

Tham gia soạn thảo hợp đồng dịch vụ tổ chức sự kiện tại công ty

Thu thập số liệu làm báo cáo thực tập

Tham gia soạn thảo hợp đồng dịch vụ tổ chức sự kiện tại công ty

Thu thập số liệu làm báo cáo thực tập

Tham gia soạn thảo hợp đồng dịch vụ tổ chức sự kiện tại công ty

Thu thập số liệu làm báo cáo thực tập

Tham gia soạn thảo hợp đồng dịch vụ tổ chức sự kiện tại công ty

Thu thập số liệu làm báo cáo thực tập

Đọc và góp ý những nội dung chưa hợp lý trong hợp đồng góp vốn của công ty.
Đọc và góp ý những nội dung chưa hợp lý trong hợp đồng góp vốn của công ty.
Đọc và góp ý những nội dung chưa hợp lý trong hợp đồng góp vốn của công ty.
Đọc và góp ý những nội dung chưa hợp lý trong hợp đồng góp vốn của công ty.
Đọc và góp ý những nội dung chưa hợp lý trong hợp đồng góp vốn của công ty.
Nghe luật sư tư vấn cho khách hàng những nội dung trong hợp đồng.

Thực hiện báo cáo tốt nghiệp.

Nghe luật sư tư vấn cho khách hàng những nội dung trong hợp đồng.

Thực hiện báo cáo tốt nghiệp.

Nghe luật sư tư vấn cho khách hàng những nội dung trong hợp đồng.

Thực hiện báo cáo tốt nghiệp.

Hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính.

Tập viết đơn khởi kiện.

Tìm hiểu thủ tục thay đổi thành viên góp vốn (chuyển nhượng phần vốn góp).

Tìm hiểu thủ tục kê khai, nộp thuế, hồ sơ thuế ban đầu cho doanh nghiệp.

Đăng ký con dấu cho doanh nghiệp.

Nghiên cứu hồ sơ công ty.

Hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính.

Tập viết đơn khởi kiện.

Tìm hiểu thủ tục thay đổi thành viên góp vốn (chuyển nhượng phần vốn góp).

Tìm hiểu thủ tục kê khai, nộp thuế, hồ sơ thuế ban đầu cho doanh nghiệp.

Đăng ký con dấu cho doanh nghiệp.

Nghiên cứu hồ sơ công ty.

Lời kết của dịch vụ viết thuê luận văn tốt nghiệp

Trên đây là mẫu Nhật ký thực tập tại phòng kinh doanh trong công ty, mà dịch vụ viết thuê luận văn tốt nghiệp muốn chia sẻ đến các bạn sinh viên cùng nhau tham khảo. Ngoài ra, còn có rất nhiều mẫu nhật ký thực tập khác, nếu như các bạn có nhu cầu tham khảo những mẫu nhật ký thực tập khác, thì vào trangluanvan.com của mình để tham khảo thêm nhé. Dịch vụ viết thuê luận văn tốt nghiệp sẽ cập nhập hàng ngày giúp các bạn có thể tham khảo thật nhiều nhé.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo