Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Kinh Tế Nông Nghiệp [Top 5 Bài Mẫu], Điểm Cao!

5/5 - (1 bình chọn)

Dưới đây là những đề tài luận văn tốt nghiệp hay nhất để cho các bạn sinh viên tham khảo nhé. TOP NHỮNG ĐỀ TÀI LUẬN VĂN NGÀNH KINH TẾ NÔNG NGHIỆP THẢM KHẢO NGAY NÀO !! Các đề tài được mình tham khảo từ các nguồn sinh viên khóa trước, kèm với đó là đề cương viết bài. hi vọng giúp cho các bạn tìm được cho mình một mẫu đề tài luận văn kinh tế nông nghiệp của mình.


Table of Contents

Đề tài 1: Phát triển kinh tế trang trại ở huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình

Đề tài 1: Phát triển kinh tế trang trại ở huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình
Đề tài 1: Phát triển kinh tế trang trại ở huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình
 • MỤC LỤC 
 • Lời cảm ơn
 • Tóm lược luận văn thạc sĩ khoa học
 • Mục lục
 • Danh mục các chữ viết tắt
 • Danh mục bảng biểu
 • Phần I: ĐẶT VẤN ĐỀ.
 • 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
 • 1 2. Mục tiêu nghiên cứu
 • 3 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 • 3 4. Phương pháp nghiên cứu
 • 4 5. Cấu trúc luận văn
 • 5 Phần II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI

 • 6 1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI
 • 6 1.1.1. Các khái niệm
 • 6 1.1.2. Đặc trưng của kinh tế trang trại
 • 9 1.1.3. Phân loại và tiêu chí xác định kinh tế trang trại
 • 11 1.1.4. Vai trò và ý nghĩa của phát triển kinh tế trang trại trong quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp và nông thôn
 • 12 1.1.5. Nội dung phát triển kinh tế trang trại
 • 13 1.1.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế trang trại
 • 16 1.1.7. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá sự phát triển kinh tế trang trại
 • 21 1.2. CƠ SỞ THỰC TIỂN
 • 23 1.2.1. Chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc phát triển kinh tế trang trại
 • 23 1.2.2. Kinh nghiệm phát triển kinh tế trang trại một số nước trên thế giới và ở Việt Nam
 • 26 1.2.3. Bài học kinh nghiệm phát triển kinh tế trang trại cho huyện Lệ Thuỷ

Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI Ở HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH THỜI KỲ 2015-2017

 • 2.1. ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ – XÃ HỘI ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KINH TẾ TRANG TRẠI HUYỆN LỆ THỦY
 • 2.1.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên
 • 2.1.2. Đặc điểm kinh tế – xã hội 
 • 2.1.3. Đánh giá chung về đặc điểm tự nhiên, kinh tế – xã hội huyện Lệ Thuỷ ảnh hưởng đến phát triển kinh tế trang trại
 • 2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI Ở HUYỆN LỆ THỦY THỜI KỲ 2015-2017
 • 2.2.1. Tình hình phát triển số lượng các loại hình trang trại
 • 2.2.2. Tình hình phát triển các yếu tố nguồn lực cho sản xuất của trang trại
 • 2.2.3. Kết quả và hiệu quả sản xuất của trang trại
 • 2.2.4. Số liệu sơ cấp khảo sát các trang trại huyện Lệ Thủy 
 • 2.2.5. Đánh giá chung về tình ình phát triển kinh tế trang trại huyện Lệ Thuỷ 

Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI Ở HUYỆN LỆ THUỶ ĐẾN NĂM 2022

 • 3.1. ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI
 • 3.1.1. Những căn cứ đề xuất giải pháp 
 • 3.1.2. Định hướng phát triển kinh tế trang trại đến năm 2022
 • 3.1.3. Mục tiêu
 • 3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI Ở UYỆN LỆ THUỶ ĐẾN NĂM 2022
 • 3.2.1. Giải pháp phát triển số lượng trang trại
 • 3.2.2. Giải pháp phát triển các yếu tố nguồn lực của trang trại 
 • 3.2.3. Giải pháp về nâng cao hiệu quả sản xuất của trang trại
 • 3.2.4. Giải pháp về mở rộng và tăng cường liên kết, phát triển sản xuất theo chuổi giá trị gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm
 • 3.2.5. Giải pháp về phát triển thị trường
 • 3.2.6. Tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với kinh tế trang trại
 • Phần III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
 • 1. Kết luận 
 • 2. Kiến nghị
 • 3 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Hiện tại thì bên mình đang có dịch vụ nhận viết thuê luận văn tốt nghiệp trọn gói, giá cả phải chăng viết được đa số các đề tài thuộc dạng từ khó đến dễ và đa dạng các ngành nghề phổ biến nhất hiện nay dành cho các bạn sinh viên trình độ đại học. Ngoài ra, bên mình đã nâng cấp thêm dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ dành cho những bạn học đại học và muốn học cao hơn đó là trình độ thạc sĩ. Nếu các bạn có nhu cầu cần viết thuê luận văn tốt nghiệp hay thậm chí là cần viết luận văn thạc sĩ thì hãy liên hệ ngay với dịch vụ của chúng tôi qua zalo/telegram : 0934.536.149 để được tư vấn báo giá làm bài cụ thể nhé, full bài không dính đạo văn, có bao gồm cả đề cương, hỗ trợ tìm đề tài và chỉnh sửa bài làm => MIỄN PHÍ

🗃️ CLICK THAM KHẢO NGAY : Dịch Vụ Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ 


Đề tài 2: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp

Đề tài 2: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp
Đề tài 2: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp
 • DANH MỤC CÁC BẢNG
 • Bảng 4.1. Thực trạng sử dụng đất xã Bố Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang
 • Bảng 4.2. Thực trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp xã Bố Hạ
 • Bảng 4.3. Biến động đất đai
 • Bảng 4.4. Hiện trạng sử dụng đất ruộng và hệ thống cây trồng
 • Bảng 4.5. các loại hình sử dụng đất chính của xã Bố Hạ 
 • Bảng 4.6. Phân cấp mức độ đánh giá hiệu quả kinh tế sử dụng đất
 • Bảng 4.7. Hiệu quả kinh tế của một số cây trồng chính của huyện
 • Bảng 4.8. Đánh giá hiệu quả kinh tế các loại hình sử dụng đất
 • Bảng 4.9. Mức đầu tư lao động và thu nhập bình quân trên ngày công lao động của các LUT hiện trạng
 • Bảng 4.10. Hiệu quả xã hội của các LUT xã Bố Hạ
 • Bảng 4.11. Phân cấp các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả môi trường của các LUT trên địa bàn xã Bố Hạ
 • Bảng 4.12. Hiệu quả môi trường của các LUT
 • Bảng 4.13. Năng suất của một số cây trồng chính năm 
 • Bảng 4.14. Định hướng các loại hình sử dụng đất trong tương lai
 • DANH MỤC CÁC HÌNH 
 • 4.1 Biểu đồ cơ cấu thực trạng sử dụng đất xã Bố Hạ
 • Hình 4.2. biến động đất đai qua các năm

MỤC LỤC PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 

 • 1.1. Tính cấp thiết của đề tài
 • 1.2. Mục tiêu của đề tài
 • 1.2.1. Mục tiêu tổng quát
 • 1.2.2. Mục tiêu cụ thể
 • 1.3. Ý nghĩa của đề tài

PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU

 • 2.1. Cơ sở khoa học của đề tài
 • 2.1.1. Cơ sở lý luận
 • 2.1.2. Cơ sở thực tiễn
 • 2.1.3. Cơ sở pháp lý
 • 2.2. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp trên Thế giới và Việt Nam 
 • 2.2.1. Trên thế giới
 • 2.2.2. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp ở Việt Nam
 • 2.3. Tình hình nghiên cứu về đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên Thế giới và Việt Nam
 • 2.3.1. Trên Thế giới
 • 2.3.2. Tại Việt Nam

PHẦN 3: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

 • 3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 • 3.2. Nội dung nghiên cứu
 • 3.2.1. Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội liên quan đến sử dụng đất của xã Bố Hạ
 • 3.2.2. Thực trạng các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp của xã Bố Hạ
 • 3.2.3. Đánh giá các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp của xã Bố Hạ 
 • 3.2.4. Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp của xã Bố Hạ
 • 3.2.5. Đề xuất loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tối ưu
 • 3.3. Phương pháp nghiên cứu
 • 3.3.1. Chọn điểm nghiên cứu
 • 3.3.2. Phương pháp thu thập số liệu, tài liệu
 • 3.3.3. Phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu
 • 3.3.4. Phương pháp chuyên gia
 • 2.3.5. Phương pháp tính hiệu quả sử dụng đất

PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

 • 4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội xã Bố Hạ
 • 4.1.1. Điều kiện tự nhiên
 • 4.1.2. Điều kiện kinh tế, xã hội
 • 4.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội xã Bố Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang
 • 4.2. Đánh giá thực trạng sử dụng đất tại xã Bố Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang 
 • 4.2.1. Thực trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp
 • 4.2.2. Biến động đất nông nghiệp 
 • 4.2.3. Các loại hình sử dụng đất ruộng
 • 4.2.4. Hiệu quả trong sử dụng đất ruộng
 • 4.2.5. Thị trường tiêu thụ hàng hóa nông sản
 • 4.2.6. Đánh giá khả năng thích hợp và lựa chọn các LUT có triển vọng
 • 4.3. Định hướng sử dụng đất ruộng có hiệu quả tại xã Bố Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang
 • 4.3.3. Định hướng sử dụng đất ruộng và phát triển nông nghiệp
 • 4.3.4. Những giải pháp thực hiện định hướng sử dụng đất ruộng có hiệu quả 
 •  PHẦN 5: KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ
 • 5.1. Kết luận
 • 5.2. Đề nghị 
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO

Đề tài 3: Phát triển kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Đồng Nai

Đề tài 3: Phát triển kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Đồng Nai
Đề tài 3: Phát triển kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Đồng Nai

MỤC LỤC

TRANG MỞ ĐẦU

Chương 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP 

 • 1.1. Kinh tế nông nghiệp và vai trò của phát triển kinh tế nông nghiệp
 • 1.2. Những vấn đề lý luận và kinh nghiệm về phát triển kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Đồng Nai

Chương 2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Ở TỈNH ĐỒNG NAI

 • 2.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế-xã hội ảnh hưởng đến phát triển kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Đồng Nai 
 • 2.2. Thực trạng phát triển kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Đồng Nai những năm qua 

Chương 3 PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Ở TỈNH ĐỒNG NAI 

 • 3.1. Phương hướng phát triển kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Đồng Nai trong những năm tới
 • 3.2. Một số giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Đồng Nai thời gian tới
 • KẾT LUẬN 
 • DANH MỤC
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM


Đề tài 4: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long

Đề tài 4: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long
Đề tài 4: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long
 • MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN
 • LỜI CẢM ƠN
 • MỤC LỤC 
 • DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
 • MỞ ĐẦU
 • 1. Tính cấp thiết của đề tài
 • 2. Mục tiêu đề tài và nhiệm vụ nghiên cứu
 • 3. Phạm vi nghiên cứu 
 • 4. Lịch sử nghiên cứu
 • 5. Quan điểm và phương pháp nghiên cứu
 • 6. Bố cục của đề tài 

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

 • 1.1. Cơ sở lí luận về cơ cấu kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp
 • 1.1.1. Cơ cấu kinh tế và cơ cấu kinh tế nông nghiệp
 • 1.1.2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp
 • 1.1.3. Mối quan hệ giữa chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp với tăng trưởng và phát triển nông nghiệp bền vững
 • 1.1.4. Yêu cầu khách quan phải chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp
 • 1.1.5. Các nhân tố tác động đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp
 • 1.1.6. Các chỉ tiêu phản ánh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp
 • 1.2. Cơ sở lí luận về phát triển bền vững
 • 1.2.1. Khái niệm phát triển bền vững 
 • 1.2.2. Lí luận về phát triển nông nghiệp bền vững
 • 1.2.3. Mối quan hệ giữa an ninh lương thực với phát triển bền vững 
 • 1.2.4. Những tư tưởng cơ bản về phát triển bền vững kinh tế – xã hội
 • 1.2.5. Phát triển bền vững kinh tế – xã hội là một tất yếu khách quan
 • 1.2.6. Cơ sở khoa học của phát triển bền vững ngành nông nghiệp

CHƯƠNG 2: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP TỈNH VĨNH LONG THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

 • 2.1. Tổng quan về tỉnh Vĩnh Long
 • 2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long 
 • 2.2.1. Các nhân tố tự nhiên 
 • 2.2.2. Các nhân tố kinh tế-xã hội
 • 2.2.3. Đánh giá chung 
 • 2.3. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long
 • 2.3.1. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành
 • 2.3.2. Chuyển dịch cơ cấu theo thành phần kinh tế
 • 2.3.3. Chuyển dịch cơ cấu theo lãnh thổ
 • 2.4. Đánh giá chung về quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long 
 • 2.4.1.Thành tựu
 • 2.4.2. Hạn chế và những vấn đề đặt ra cần giải quyết
 • 2.5. Đánh giá sự bền vững của chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long
 • 2.5.1. Bền vững về mặt tự nhiên và môi trường
 • 2.5.2. Bền vững về mặt kinh tế – xã hội

CHƯƠNG 3: QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THÚC ĐẨY CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP TỈNH VĨNH LONG THEO HƯỚNG BỀN VỮNG 

 • 3.1. Quan điểm, mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp
 • 3.1.1. Quan điểm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp
 • 3.1.2. Mục tiêu tổng quát
 • 3.1.3. Mục tiêu cụ thể 
 • 3.2. Định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long theo hướng phát triển bền vững 
 • 3.2.1. Định hướng chung
 • 3.2.2. Định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tĩnh Vĩnh Long theo hướng phát triển bền vững
 • 3.3. Các giải pháp chủ yếu thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long theo hướng phát triển bền vững
 • 3.3.1. Giải pháp về đất đai
 • 3.3.2. Giải pháp phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long
 • 3.3.3. Giải pháp về khoa học – công nghệ
 • 3.3.4. Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực 
 • 3.3.5. Giải pháp về đầu tư vốn cho phát triển nông nghiệp
 • 3.3.6. Giải pháp về tổ chức và quản lý sản xuất 
 • 3.3.7. Giải pháp về tiêu thụ sản phẩm
 • 3.3.8. Chính sách khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất
 • KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO
 • PHỤ LỤC

Đề tài 5: Phát triển kinh tế hộ phi nông nghiệp tại Hà Nội

Đề tài 5: Phát triển kinh tế hộ phi nông nghiệp tại Hà Nội
Đề tài 5: Phát triển kinh tế hộ phi nông nghiệp tại Hà Nội
 • MỤC LỤC
 • TRANG MỞ ĐẦU 

Chương 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ KINH TẾ HỘ PHI NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ PHI NÔNG NGHIỆP 

 • 1.1. Lý luận chung về kinh tế hộ phi nông nghiệp 
 • 1.2. Phát triển kinh tế hộ phi nông nghiệp:khái niệm, nội dung, vai trò và các nhân tố ảnh hưởng
 • 1.3. Kinh nghiệm phát triển kinh tế hộ phi nông nghiệp ở các địa phương và bài học rút ra cho Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Chương 2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ PHI NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HÀ ĐÔNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 • 2.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội của quận Hà Đông ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế hộ 
 • 2.2. Đánh giá sự phát triển kinh tế hộ phi nông nghiệp ở quận Hà Đông 
 • 2.3. Những vấn đề đặt ra từ thực trạng phát triển kinh tế hộ phi nông nghiệp ở Hà Đông 

Chương 3 QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ PHI NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HÀ ĐÔNG TRONG THỜI GIAN TỚI 

 • 3.1. Quan điểm phát triển kinh tế hộ phi nông nghiệp trên địa bàn Hà Đông trong thời gian tới 
 • 3.2. Một số giải pháp phát triển kinh tế hộ phi nông nghiệp trên địa bàn quận Hà Đông trong thời gian tới
 • KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
 • DANH MỤC
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO 
 • PHỤ LỤC

MÃ : 2612

Top 5 đề tài làm luận văn tốt nghiệp bên trên là những gợi ý cho các bạn khi muốn chọn một đề tài luận văn hay có được số điểm cao như mong muốn, Những gợi ý trên sẽ giúp các bạn trong quá trình chọn đề tài, trính bày luận văn,trình bày văn phong… Nếu có những thắc mắc vui lòng để lại ý kiến bên dưới hoặc liên hệ ngay cho chúng tôi qua Gmail:luanvanpanda@gmail.com.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] TOP ĐỀ TÀI LUẬN VĂN NGÀNH KINH TẾ NÔNG NGHIỆP […]

Contact Me on Zalo