Xây dựng đề cương triển khai báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Kế Toán

Rate this post

Xây dựng đề cương triển khai báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành kế toán. Đề tài: Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Sinh Học Việt Nhật.

Thông tin học viên

Đề tài: Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty
Đề tài: Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty
  • Học viên: ………………
  • Mã học viên:…………………
  • Lớp: ……………………
  • Ngành:…………………..
  • Email: ……………………………

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Tên báo cáo: Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Sinh Học Việt Nhật .

Đơn vị thực tập (nếu có): Công ty TNHH Sinh Học Việt Nhật .

Tính cấp thiết của báo cáo:

Tiền lương có vai trò quan trọng đối với người lao động, là đòn bâỷ kinh tế đối với doanh nghiệp. Chi phí tiền lương chiếm tỉ trọng tương đối trong chi phí sản xuất các sản phẩm của doanh nghiệp. Vì vậy, doanh nghiệp phải chú trọng và đầu tư cho công tác kế toán tiền lương, và các khoản trích theo lương một cách chính xác, kịp thời để đảm bảo quyền lợi của người lao động và cải thiện năng xuất lao động, tiết kiệm chi phí lao động, đẩy mạnh và mở rộng sản xuất hạ giá thành sản phẩm với giá cạnh tranh nhất.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Mục đích nghiên cứu của báo cáo:

Tìm hiểu và phân tích tình hình kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH sinh học Việt Nhật. Từ đó đưa ra các giả pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.

Phạm vi và đối tượng nghiên cứu của báo cáo :

Xây dựng đề cương triển khai báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Kế Toán
Xây dựng đề cương triển khai báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Kế Toán

Pham vi nghiên cứu: Công ty TNHH Sinh Học Việt Nhật.

Đối tượng nghiên cứu: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.

Nội dung báo cáo (dự kiến) bao gồm các chương mục chính sau:

Chương/Mục Tên chương/mục Số lượng trang Ngày hoàn thành

CHƯƠNG I

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH SINH HỌC VIỆT NHẬT .

10-20
1.1 Đặc điểm sản xuất kinh doanh, tổ chức quản lý tại Công ty TNHH Sinh Học Việt Nhật ……
1.1.1 Đăc điểm tình hình chung của Công ty TNHH Sinh Học Việt  Nhật: Qúa trình hình thành, phát triển của công ty, nhiêm vụ, chức năng, những thành tích đã đạt được trong quá trình hoạt đông ….
1.1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty.
1.2 Đặc điêm công tác kế toán, cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán và hình thức kế toán đang áp dụng tại Công ty TNHH Sinh Học Việt Nhật.
     1.2.1 Tổ chức bộ máy kế toán
     1.2.2 Hình thức kế toán
     1.2.3 Các chính sách kế toán đang áp dụng tại Công ty TNHH Sinh Học Việt Nhật
1.3 Nhận xét về thực trạng kế toán tiền lương và các khoàn trích theo lương tai Công ty .

CHƯƠNG II

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH SINH HỌC VIỆT NHẬT.

20-25
2.1 Đặc điểm lao động, tiền lương và quản lý lao đông tiền lương tại Công ty TNHH Sinh Học Việt Nhật.
2.1.1 Đặc điểm lao động tại Công ty TNHH Sinh Học Việt Nhật …….
2.1.2 Chế độ tiền lương tại Công ty TNHH Sinh Học Việt Nhật …….
2.1.3 Các khoản trích theo lương tai Công ty TNHH Sinh Học Việt Nhật …….
2.1.4 Quản lý lao động, tiền lương tại Công ty TNHH Sinh Học Việt Nhật ……..
2.2 Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Sinh Học Việt Nhật
        2.2.1 Chứng từ kế toán đang sủ dụng…..
        2.2.2 Tài khoản kế toán sử dụng……
        2.2.3 Sổ sách kế toán sử dụng và trình tự hạch toán ……
2.3 Nhận sét về thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Sinh Học Việt Nhật.
        2.3.1 Ưu điểm
        2.3.2 Tồn tại

CHƯƠNG III

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Sinh Học Việt Nhật

5-10
3.1 3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Sinh Học Việt Nhật .
3.2 Yêu câu và nguyên tắc hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Sinh Học Việt Nhật .
3.3 Các giải pháp (kiến nghị) hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Sinh Học Việt Nhật .
…………
0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] Xây dựng đề cương triển khai báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành kế toán […]

Contact Me on Zalo